Иванка Павлова

Иванка Павлова е съвременна поетеса и преводачка. Участвала е с цикъл от 15 стихотворения в сборника „Петима млади поети” (С., Народна младеж, 1979), с публикации в антологии, вестници и списания. Издала е стихосбирките: „Градините на сърцето” (С., Лице, 1993), „Между да и не” (С., Стигмати, 2006), „Зрея в мълчанието” (С., Ерго, 2016), „Боса ходя по жарава. Любовна лирика” (Благоевград, Лингея, 2016), „Светът в капка роса. Хайку и други тристишия” (С., АртГраф, 2016), „По сребърните пътеки. Избрани стихотворения и тристишия” (С., Изток-Запад, 2017), „Даровете на мига. Нови тристишия” (С., АртГраф, 2018), “… И ги осъдих на забрава. Пренебрегнати стихотворения” (С., АртГраф, 2019), книгата с проза “Светлини и сенки” (С., АртГраф, 2019), „Преди залеза. Стихотворения и тристишия” (С., АртГраф, 2021), както и седем книжки със стихотворни творби за деца: „Врабец храбрец” (С., Фют, 2001), „Калинка Малинка” (С., Фют, 2004), „Помисли! Отгатни!” (С., Фют, 2005), „Балончета хвъркати” (С., Фют, 2009), „Пчела с кошничка” и „Гатанки в рими” (Пловдив, ПУХ, 2016), „Калинка Малинка” - с ново съдържание” (С., Фют, 2016). Превежда от унгарски и от руски език. Голяма част от нейните преводи на унгарска поезия е представена в антологията „Цветни мастила” (С., Стигмати, 2005). Превела е също книгите за деца на унгарските писатели Ищван Чукаш „Бомбе и картофен нос” (С., Отечество, 1989) и на Шандор Фодор „Чипике - джуджето великан” (С., Отечество, 1990) и „Чипике - джуджето, което искаше да стане великан” (С., Фют, 2010), както и „Приключенията на понито Бриз и неговите приятели” (С., Фют, 2017). Най-цялостна представа за нея като преводачка на руска поезия дава участието й в антологията „Заветни лири” (С., Народна култура, 1983) и в “Ята сред безкрая” - антология на руската поезия от 18. до средата на 20. век (С., Стилует, 2019). Иванка Павлова е работила като редакторка, като хонорувана преподавателка в Катедрата по унгарска филология в СУ „Св. Климент Охридски” и като учителка по български език и литература.


Публикации:


Поезия:

ПРЕНЕБРЕГНАТИ СТИХОТВОРЕНИЯ/ брой 87 септември 2016

ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ПЕНЬО ПЕНЕВ/ брой 87 септември 2016

АФОРИСТИЧНИ ТРИСТИШИЯ/ брой 88 октомври 2016

ХАЙКУ/ брой 89 ноември 2016

ХАЙКУ/ брой 93 март 2017

ЛИРИЧЕСКИ ИЗПОВЕДИ/ брой 97 юли 2017

ЛЮБОВНИ КОПНЕНИЯ/ брой 97 юли 2017

АФОРИСТИЧНИ ТРИСТИШИЯ/ брой 111 ноември 2018

ИЗ „ПО СРЕБЪРНИТЕ ПЪТЕКИ. ИЗБРАНИ СТИХОТВОРЕНИЯ И ТРИСТИШИЯ”/ брой 114 февруари 2019

СЪДЕБНА ХРОНИКА/ брой 117 май 2019

БОДЛИТЕ НА ВРЕМЕТО/ брой 126 март 2020

ВРАГ С КОРОНА/ брой 129 юни 2020

ДАР СВИШЕ/ брой 131 октомври 2020

ПРОСТРАНСТВАТА НА ДУШАТА/ брой 133 декември 2020

РАЗГОВОР С БОДЛЕР/ брой 137 април 2021

ВЕЗМО ОТ ДУМИ/ брой 138 май 2021

БЕЗСМЪРТИЕ/ брой 141 октомври 2021

ОСМОМАРТЕНСКО/ брой 146 март 2022

УТЕХА/ брой 150 септември 2022

СЛЕД ФИЛМА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО”/ брой 151 октомври 2022

МЕЧТА С УХАНИЕ НА ЦВЕТЕ/ брой 154 януари 2023

МОЯТА МАЙКА/ брой 155 февруари 2023

РАЗМЕСТВАНЕ НА ПЛАСТОВЕТЕ/ брой 156 март 2023

ПОКЛОН ПРЕД СЛОВОТО/ брой 161 октомври 2023


Проза:

ОТМАЛА/ брой 118 юни 2019

НАРУШИТЕЛИ НА ЗАКОНА/ брой 120 септември 2019

СИТНЕЖИ/ брой 122 ноември 2019

МИСЛИ И АФОРИЗМИ/ брой 124 януари 2020

МИНИАТЮРИ/ брой 134 януари 2021

МАЙЧИНСТВОТО - БЛАГОСЛОВЕНИЕ И ИЗПИТАНИЕ/ брой 146 март 2022

ТРЕВА/ брой 151 октомври 2022

СЪЗЕРЦАНИЕ/ брой 152 ноември 2022

ДЪЖД/ брой 152 ноември 2022

„НЕВИНЕН” ИНЦИДЕНТ/ брой 154 януари 2023

ПО АСФАЛТА/ брой 155 февруари 2023

СТАРИКЪТ/ брой 156 март 2023

ЗАВРЪЩАНЕ ПРИ КОРЕНА/ брой 165 февруари 2024


Публицистика:

ШАНДОР ЧОРИ - ГОРЧИВАТА СЛАДОСТ НА ЖИВОТА/ брой 92 февруари 2017

НАШИТЕ МАЙЧИЦИ ПРОСЯТ НА УЛИЦАТА/ брой 118 юни 2019

ИЗЧЕЗНАХА ИЗКОННИТЕ НИ БЪЛГАРСКИ ДОБРОДЕТЕЛИ/ брой 118 юни 2019

ЛЕВСКИ В КОСАЧА/ брой 119 юли 2019


Критика:

ЕДНА ТЪНКА КНИЖКА/ брой 109 септември 2018

НЕ МОГА ДА НЕ СПОДЕЛЯ/ брой 120 септември 2019


Литература за деца:

БАБА КОСТЕНУРКА/ брой 133 декември 2020

ЛАКОМА ЛИСАНА/ брой 135 февруари 2021

СЕДЕМ СТИХОТВОРЕНИЯ ЗА ВЕСЕЛИ И ТЪЖНИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ/ брой 136 март 2021


Преводи:

Алексей Колцов - ЗЕМНО ЩАСТИЕ/ брой 26 февруари 2011

Иван Суриков - НОЩНО ПАСЕНЕ НА КОНЕ/ брой 36 януари 2012

Михаил Ломоносов - ВЕЧЕРНО РАЗМИШЛЕНИЕ ЗА БОЖИЕТО ВЕЛИЧИЕ…/ брой 38 март 2012

Аполон Григориев - ЖЕНА/ брой 38 март 2012

Иван Никитин - КОГАТО ЗАЛЕЗ ПОЗЛАТИ РЕКАТА…/ брой 39 април 2012

Александър Пушкин - ПРОБУЖДАНЕ/ брой 42 юли 2012

Иван Суриков - ЖИВОТЪТ/ брой 51 май 2013

Михаил Ломоносов - НАДПИС КЪМ СТАТУЯТА НА ПЕТЪР ВЕЛИКИ/ брой 54 септември 2013

Дюла Юхас - ЛЮБОВ ЛИ?/ брой 63 юни 2014

Льоринц Сабо - СМУТ/ брой 87 септември 2016

Николай Тихонов - БАЛАДА ЗА ПИРОНИТЕ/ брой 87 септември 2016

Александър Блок - НОВОГОДИШНА НОЩ/ брой 87 септември 2016

Юлия Друнина - ЛЕКО, ПО ЦИГАНСКИ ГОРДО…/ брой 87 септември 2016

Борис Садовской - НА АЛЕКСАНДЪР БЛОК/ брой 87 септември 2016

Николай Доризо - МАМО, ПОМНИШ ЛИ?/ брой 88 октомври 2016

Максим Горки - КРАЙ ЧЕРНОМОРСКИЯ БРЯГ/ брой 88 октомври 2016

Сергей Городецки - ЗНОЙ/ брой 88 октомври 2016

Дмитрий Ковальов - А МИСЛЕХ АЗ/ брой 88 октомври 2016

Унгарски неизвестен поет - ОЧИТЕ ТИ НЕ СА СРАВНИМИ… / брой 89 ноември 2016

Скиталец - КОВАЧ/ брой 89 ноември 2016

Аполон Григориев - ОБАЯНИЕ/ брой 90 декември 2016

Владимир Висоцки - ПОСЛЕДЕН ПРИЮТ/ брой 90 декември 2016

Михаил Зенкевич - НЕ ИЗНУРЯВА ЗНОЯТ ВЕЧЕ…/ брой 90 декември 2016

Роберт Рождественски - ГРАДЪТ НА АНГЕЛИТЕ/ брой 90 декември 2016

Балинт Балаши - АКО СРЕЩНА ЮЛИЯ, ТАКА ЩЕ Я ПОЗДРАВЯ/ брой 92 февруари 2017

Михай Вьорошмарти - БЛЯН/ брой 92 февруари 2017

Шандор Петьофи - ТРЪПНЕ ХРАСТЪТ…/ брой 94 април 2017

Анна Парди - РАЗСТОЯНИЯ/ брой 95 май 2017

Ференц Юхас - ТИ БЕШЕ ДВАДЕСЕТГОДИШНА/ брой 97 юли 2017

Шандор Чори - АВГУСТОВСКА ЕЛЕГИЯ/ брой 100 ноември 2017

Лайош Пап - РОНДО/ брой 101 декември 2017

Шандор Чори - ОТ ЗДРАЧА НА ЧЕЛОТО ТИ/ брой 101 декември 2017

Шандор Чори - ЗА ДА НЕ БЪДЕ ТЪМНО/ брой 104 март 2018

Золтан Йекели - ГОНЕНЕ НА КОШМАР/ брой 105 април 2018

Дьорд Шомйо - ПРИКАЗКА ЗА УТРОТО И ЗА ВЕЧЕРТА/ брой 105 април 2018

Миклош Радноти - ОКТОМВРИ, СЛЕДОБЕД/ брой 105 април 2018

Дюла Ийеш - ЗАЩОТО СРЕЩУ МЕН СЕДИШ…/ брой 106 май 2018

Шандор Чори - АЗ ЩЕ ЗАМИНА НЯКОГА/ брой 107 юни 2018

Ласло Калас - СПИШ/ брой 107 юни 2018

Михай Ладани - ИЗТИЧАТ ЧАСОВЕТЕ/ брой 107 юни 2018

Алексей Колцов - РАЗОЧАРОВАНИЕ/ брой 114 февруари 2019

Антон Делвиг - КЪМ ГЪЛЪБИЦАТА/ брой 114 февруари 2019

Иван Никитин - МЪКАТА НА СТАРЕЦА/ брой 116 април 2019

Николай Огарьов - ПРОЛЕТ/ брой 118 юни 2019

Василий Тредиаковски - ГОТОВ НА ВСИЧКО БЕ ЗА НЕЯ ТОЗИ МЪЖ…/ брой 119 юли 2019

Александър Сумароков - СОНЕТ/ брой 119 юли 2019

Константин Батюшков - ВАКХАНКА/ брой 119 юли 2019

Иван Дмитриев - ШАРЛАТАН/ брой 119 юли 2019

Василий Жуковски - 19 МАРТ 1823/ брой 119 юли 2019

Александър Пушкин - ГРОЗДЕ/ брой 119 юли 2019

Шандор Петьофи - О, ПРАВДО! ТИ СПИШ ЛИ?…/ брой 119 юли 2019

Алексей К. Толстой - КАМБАНЕН ЗВЪН ПРЕДИ БОГОСЛУЖЕНИЕ/ брой 119 юли 2019

Яков Полонски - В ГОСТНАТА/ брой 120 септември 2019

Афанасий Фет - ШЕПОТ. СЛАВЕЙ НЕЖНИ ТРЕЛИ…/ брой 120 септември 2019

Николай Огарьов - СТАРИЦАТА/ брой 121 октомври 2019

Семьон Надсон - КАДИФЕНИ ПОЛЯ…/ брой 122 ноември 2019

Алексей Апухтин - В ОЧАКВАНЕ НА БУРЯ/ брой 123 декември 2019

Александър Блок - О, ЛЮБОВТА Е ВОЛНОКРИЛА!…/ брой 124 януари 2020

Михаил Кузмин - ЗА МЕНЕ ПЕЩЕРА Е ТАЗИ СВЕТЛА СТАЯ…/ брой 124 януари 2020

Мира Лохвицка - ДУШАТА МИ - ТЯ ЛОТОС ЧИСТ Е…/ брой 125 февруари 2020

Дмитрий Мережковски - МЪЛЧАНИЕ/ брой 128 май 2020

Фьодор Тютчев - ИЗМЪЧВАН ОТ МЕЧТИ ОПАСНИ…/ брой 129 юни 2020

Шандор Петьофи - ПРОВАЛИЛИЯТ СЕ ПЛАН/ брой 133 декември 2020

Андре Шение - ЕЛЕГИЯ/ брой 133 декември 2020

Алфонс дьо Ламартин - ЗОВ/ брой 134 януари 2021

Лойзе Кракар - СВОБОДАТА - СВЕТЪЛ ОГЪН…/ брой 134 януари 2021

Иво Балентович - НАЗДРАВИЦА/ брой 135 февруари 2021

Андрей Дементиев - БАЛАДА ЗА МАЙКАТА/ брой 135 февруари 2021

Пьотр Якубович - НАД РЕКАТА/ брой 135 февруари 2021

Александър Пушкин - КЛЕОПАТРА/ брой 136 март 2021

Пол Верлен - ВАЛИ, ВАЛИ ВЪВ МОЕТО СЪРЦЕ…/ брой 137 април 2021

Марселин Деборд-Валмор - СПОМЕН/ брой 137 април 2021

Сюли Прюдом - ПУКНАТАТА ВАЗА/ брой 137 април 2021

Петер Добаи - АКТ/ брой 138 май 2021

Дюла Ийеш - ИЗТОЧНО УТРО/ брой 138 май 2021

Дежьо Костолани - СЕГА ЗА ЦВЕТНИ МАСТИЛА МЕЧТАЯ/ брой 139 юни 2021

Шандор Вьорьош - ЕСЕННА РАЗХОДКА/ брой 140 септември 2021

Михай Вьорошмарти - СТАРИЯТ ЦИГАНИН/ брой 141 октомври 2021

Золтан Зелк - СПАСЕНАТА ОТ ОГЪНЯ ЦИГУЛКА/ брой 141 октомври 2021

Миклош Радноти - В ДВЕТЕ ТИ РЪЦЕ/ брой 141 октомври 2021

Дюла Юхас - ВЪВ ФЕЛЕДХАЗА ПРЕЗ ЛЯТОТО НА 1918/ брой 148 май 2022

Льоринц Сабо - ГОРСКА ЛЮБОВ/ брой 156 март 2023

Анна Парди - МЛАДОСТ/ брой 156 март 2023

Жени Варнаи - ПРЕЗ ПРОЛЕТТА/ брой 156 март 2023

Агнеш Немеш-Над - ПТИЦА/ брой 157 април 2023

Шаролта Лани - ГЛEДАЙКИ ДУНАВА/ брой 157 април 2023

Ами Каройи - ИСТИНСКАТА/ брой 158 май 2023

Ирен Киш - ПО-МЛАДАТА ЕВРОПА/ брой 159 юни 2023


Интервю с Иванка Павлова:

ИВАНКА ПАВЛОВА: „ДА ОСТАНЕШ ВЯРНА НА СЕБЕ СИ” / брой 134 януари 2021


Критика за Иванка Павлова:

„…И СЪЗИРАМ ХУБОСТ НЕИЗТЛЯЛА”/ автор: Анита Коларова/ брой 38 март 2012

ГРАДИНАТА НАВЯРНО Е ДУШАТА/ автор: Хрим Христовски/ брой 114 февруари 2019

ПОЕТЕСАТА И ПРЕВОДАЧКАТА ИВАНКА ПАВЛОВА/ автор: Нино Николов/ брой 121 октомври 2019

УСЕЩАНЕТО ЗА ЖИВОТ/ автор: Йонка Найденова/ брой 134 януари 2021

ДАЛЕЧ ОТ ЗАЛЕЗА/ автор: Петя Цолова/ брой 152 ноември 2022