За контакт

За връзка с редакцията на Литературен свят пишете на: literaturensviat.com@abv.bg

Приемаме текстове за публикуване под Криейтив Комънс лиценз. Правата върху текстовете принадлежат на авторите и преводачите им. Редакцията информира авторите, че си запазва правата върху ПУБЛИКАЦИИТЕ на текстовете им. Веднъж предоставени за публикуване и публикувани текстове не се свалят от броевете. Това не е в разрез с авторските права.