Проза

ВЕЛИКОТО МЪЛЧАНИЕ

Тед Чан
превод: Стефка Тотева
Хората използват Аресибо за търсене на извънземен разум. Толкова силно е това тяхно желание, че те създадоха ухо, способно да чува през Вселената.

{Още»}

 
ПЕСЕНТА НА СЪРЦЕТО

Ирена Георгиева
Неда се въртеше по двора - пееше си и не изпускаше от очи и малката си сестричка Елена. Хитрушата все гледаше да се шмугне в лехите с доматите, но Неда предвиждаше всичките й пакости.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Игор Браца Дамянович ДИБ
превод от сръбски: Ваня Ангелова
За малките народи всички кризи са големи.
Министрите са много забавни. Шегите им са за сметка на гражданите.
Мозъкът е отличителният белег на мъжествеността.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Сергей Скотников
превод: Литературен свят
Азбуката на живота: съгласни, несъгласни, съскащи.
Всичко, което нарушава правото на силния, е противоправно.

{Още»}

 
РАЗМИСЛИ

Виктор Юго
превод: Литературен свят
Из произведенията на писателя
Любовта е като дърво; тя израства сама, пуска дълбоко корени в цялото ни същество и нерядко продължава да зеленее и цъфти дори върху развалините на сърцето ни.

{Още»}

 
ЧОВЕКЪТ ЗАД ДУМИТЕ

Христина Мачикян
Не знам как попаднах в плен на тази магия, стана съвсем неочаквано и за мен самата. Никога не съм мислила, че мога да се влюбя в думи. Зная добре как могат да ми въздействат добре написаните четива - книгите са ми слабост от както се помня.

{Още»}

 
ЧЕТИРИ РАЗКАЗА

Иван Стефанов
НЕОБИЧАЙНА МОЛБА
Влезе!
Нещо като човек, подпряно на патерица. Един крак и една ръка висят и още не приседнал, взе да се извинява, че тропал и дигал шум, ама така се родил, така израснал…
Дошъл да ме помоли за нещо!

{Още»}

 
ГРАДСКА ПАМЕТ

Банко П. Банков
Имаше един стар, стар град, нито много малък, нито много голям, сгушен в полите на два скалисти хълма, между които на осмица се промъкваше своенравна река.

{Още»}

 
МОРСКА СИРЕНА

Валентин Димитров
Къде на шега, къде наистина дядо ми Димо по майчина линия - собственик и каракапитан на рибарската гемия „Българка” - „има пръст” в морската история на отечеството.

{Още»}

 
МУХА

Димитър Подвързачов
Казват: като муха ми се виждаш! Напрано подценяват гигантските способности на това животно - една от най-любимите ми омрази! За него човекът, по величината на тялото си, трябва да изглежда като доисторически ихтиозавър.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Владимир Голобородко
превод: Валентин Димитров
Говори истината в лицето, но от разстояние.
Ако имаш съвест, и сто способа за забогатяване няма да ти помогнат.

{Още»}

 
ЕСЕНЕН ВАЛС

Анатолий Петров
В полумрака на гаснещия есенен и дъждовен ден, около контейнерите за боклук се навъртаха двама клошари. Ровеха, преобръщаха отпадъците в тях, тъй като че ли са загубили там нещо. Около контейнерите обикаляха и три бездомни кучета, в очакване да получат каквото и да е за ядене.

{Още»}

 
УВОЛНЕНИЕТО НА СМЪРТТА

Петър Ванчев
„Къде се забави тази проклетница, че не идва?” - питаше Старицата и пустосваше одъртялата Смърт до девето коляно, като нареждаше: „И тебе, проклетнице, „склерозата” те е хванала, та ти трябва „пирамем”, „гинко билоба” или от моя „ноотропил”, че да ми тропнеш на вратата, ама не тропаш.

{Още»}

 
БАБА ЦАНКА

Ина Крейн
Една от най-любимите ми снимки от детската градина е онази, на която съм в средата на първата редица с превързано гърло в шал, под който личи напоен с ракия памук.

{Още»}

 
ГОСТ ОТ СЪНИЩАТА

Красимир Бачков
на мама
- „И какво му е хубавото, да станеш на сто години?” - питаше се Неда, докато дърпаше количката с трите цепеници към къщи. След два дни щеше да навърши осемдесет и девет и да започне деветдесетата си година.

{Още»}

 
ИЗ „МИГОВЕ” – 5

Юрий Бондарев
превод: Литературен свят
Из „Мгновения. Рассказы” (2014)
НЕ ЛЮБОВТА, А БОЛКАТА
- Питате какво е любовта? Това е началото и краят на всичко на белия свят. Това е раждането, въздухът, водата, слънцето, пролетта, снегът, страданието, дъждът, утрото, нощта, вечността.

{Още»}

 
ИЗ „ДНЕВНИК БЕЗ ДАТИ”

Михаил Попов
превод: Тихомир Йорданов

*
Внезапно ми позвъни Сталин. Невъзможно е да не го позная - той е!!! Неговият глас!!! Напълно разбираемо е да съм изумен, издавам само нечленоразделни звуци - а, е, о!
- Имам въпрос към вас, другарю Попов.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Арес Хаджиниколау
превод от полски: Ваня Ангелова
Трябва да внимаваме, за да не оставим след себе си само боклук.
Само човекът, дори когато умре, има власт над ковчега си.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Александър Галаганов
превод: Валентин Димитров
Така ми се иска да стана слуга на някакъв народ!
Често именно битието определя: изгодно ли ни е съзнанието.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Сергей Хохлов
превод: Литературен свят
Афористът е писател, спрял на епиграфа.
По-рано ни обкръжаваше природата, сега ние я обкръжаваме.
Вкусът към живота се губи при недояждане.

{Още»}

 
ПОСЛЕДНА РАДОСТ

Георги Стойков
Андрей се качи на ранния влак за Горна Оряховица с необикновена пъргавост, която изненада и самия него. Отскоро време все нещо не му беше в ред.

{Още»}

 
ЕДНО ДЕТЕ ИГРАЕ ДАМА

Владимир Георгиев
Навън едно дете играе. Има пред себе си препятствия - дама е това, сложна е играта. Ако не уцели кутийката, ще загуби играта.

{Още»}

 
„ЗЛАТИСТО-ЗЛАТНИЯТ”

Николай Иванов
превод от руски: Тихомир Йорданов
Новела
…Брадатият главатар, с увита покрай челото зелена лента, й каза - върви натам. И й показа с цевта на автомата планинския склон. Зад него ще намериш сина си.
Или пък това, което е останало от него.

{Още»}

 
КОНЕ И МАГАРЕТА

Любомир Пенев
Всред документите на дядо ми Ангел, премятани дълги години по долапи и чекмеджета, случайно открих следния „Билетъ”:

{Още»}

 
ОНОВА НЕЩО

Мартен Калеев
Дрипльото буташе воденичния камък нагоре. Всички, които го видяха, си рекоха, че е луд. Но после се замислиха как така един слабоват и луд мъж, чиято дълга коса се бе сплъстила от пот, не дишаше тежко и не се вайкаше от големия зор.

{Още»}

 
ЗАЕКЪТ

Мартин Маринов
Зимата беше полирала външния свят. В сандвич - отдолу сняг, после след дъжда лед и отгоре отново снежец, като пудра захар върху глазурата на торта. Красиво и опасно.

{Още»}

 
МАДОНА

Мартен Калеев
Кривият ръждясал пръст на катинара стискаше двата края на веригата. Тя пък пропълзяваше между халките, които придържаха вратата към дървената касата. Теодоси отключи, вратата се изхили и го пусна в сумрака, който рукна от ателието.

{Още»}

 
УЧАСТ

Иван Вельов
Тая нощ беше така неспокойна, тъмна и студена, като че не бе софийска, а сибирска нощ. Студен замразяващ вятър се носеше из тъмнината и бясно напираше във всяка твърд, която срещнеше по посоката на летението си. А той летеше по всички посоки.

{Още»}

 
ЗАЩО СА ТИ ТОЛКОЗ КЪЩИ, СИНЕ?

Любомир Пенев
Това е въпросът, който покойната ми майка ми задаваше понякога. Въпрос, който съм чувал също от неколцина близки приятели, а най-често съм съзирал неизречен в очите на мнозина други.

{Още»}

 
КРАТКА ПОВЕСТ

Борис Светлинов
Раждането на малката в дома на кърпача не донесе радост никому освен на двете братчета. Те пляскаха ръце и я гледаха като играчка, която дядо Коледа, макар и късно, им е изпратил.
Майката, жив скелет, непрекъснато се вайкаше, че няма мляко да нахрани новороденото. А то плачеше по цял ден и по цяла нощ, до [...]

{Още»}

 
ИЗ „ВТОРА РОДИНА”

Хитоши Кавай
превод: Литературен свят
Детство
Роден съм през 1940 г. в Китай, в град Далний. Първите ми детски спомени са от китайците, работещи в нашата градина.

{Още»}

 
ДЖАЛАЛЕДДИН РУМИ

Александър Лагуновски
превод: Литературен свят
Суфийска притча
Джалаледдин Руми е един от стълбовете на суфизма. Много хора го посещавали за съвет и мъдри думи. Веднъж при него дошла съседка с момчето си и казала:

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Евгений Корягин
превод: Литературен свят
Докато се сърдиш, ругаеш, завиждаш, животът минава край теб.
Отношенията завършват, когато започнат да ги изясняват.

{Още»}

 
КОЛЕДНО КАФЕ

Георги Михалков
Мария беше възпитателка в Дома за деца без родители. Започна работа тук, защото не успя да си намери работа като учителка в някое училище.

{Още»}

 
ГУРБЕТЧИЙКА

Анатолий Петров
Тази есенна вечер сякаш беше по-различна. За това Лиляна вървеше бавно, оглеждаше се на всички страни и предпазливо стъпваше върху мокрите листа, небрежно разпилени от вятъра.
Сви по улицата към покрайнините на града.

{Още»}

 
ЗАСЛУЖЕНО ХОРО

Красимир Бачков
В долчинката, между рехавите ели, снегът се бе слегнал и почернял. Само лисичата диря, извезана върху него, показваше наличие на живот в гората. Минаваше обяд, а тишината бе завладяла всичко наоколо.

{Още»}

 
БИВОЛЪТ

Дойчо Бояджиев
БИВОЛЪТ
Биволите, като домашни животни, са дошли у нас откъм Индия и Китай - вероятно около Великото преселение на народите. А нашият балканджия се е влюбил в тях, защото са много яки.

{Още»}

 
АНКЕТЬОРИТЕ

Пелин Пелинов
Разказ от цикъла “Щрихи към портретите”
След кървавото въстание на българите през пролетта на 1876 година, френският журналист Анри Пиер дьо Вестин посетил България и написал три статии във вестник “Фигаро”: първата е на 2 юли 1876 г. и е озаглавена “Българите”; втората - на 9 август с.г., със заглавие “Турците и България; и третата [...]

{Още»}

 
САМУРАЯТ

Пелин Пелинов
Разказ от цикъла “Щрихи към портретите”
Японският полковник Сейго Ямадзава е бил изпратен като наблюдател в Руско-турската война от 1877-1878 г., попаднал в дясното крило на действащата армия и наблюдавал двете неуспешни атаки на плевенската крепост.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Станислав Янковски
превод: Литературен свят
Дебилната реклама я правят не дебили, тя се прави за дебилите.
Човек винаги търси истина, която поддържа илюзиите му.

{Още»}

 
ПРЕДИ ИЗГРЕВ СЛЪНЦЕ

Невена Караиванова
Първи се събудиха врабците. Мълчали цяла нощ, зацвърчаха в безреда, залудяха. От клоните се посипаха ситни пера.

{Още»}

 
МИНИАТЮРИ

Благой Ранов
БРАЗДАТА
Усещам в дланите си студения железен гъдел на синджирите. Рамената ми изтръпват, сякаш някой ме разпъва с пирони.

{Още»}

 
КОРЕНИТЕ НА СВЕТА

Стефан Бонев
Облаците плуваха по безначалното небесно море, опънали прозирните си платна на попътния вятър, а сенките им лазеха по върховете на дърветата, откроявайки още по-ярко местата, осветени от зимното слънце.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Евгений Тарасов
превод: Литературен свят
Броят на глупаците намалява за сметка увеличаването на броя на идиотите.
На голям кораб - големи плъхове!

{Още»}

 
МНОГОГЛАСНИ БАСНИ

Тодор Бакърджиев
От книгата “И падна Икар върху Сизиф” (2015)
“Бъди скромен до незабележимост” - обяви девиза си вирусът.

{Още»}

 
МИСИЯТА

Васил Иванов
Слънчевото същество Пльок с нарастващо вълнение наблюдаваше как планетата се уголемява пред погледа му и от напрежение едри огнени капки се стичаха по челото му. Бе кръстено на звука, който издаваха пукащите се мехури, плаващи из безбрежната лава.

{Още»}

 
ДОБРИЯТ СТОПАНИН И ЛОШОТО КУЧЕ

Пейчо Несторов
Имало едно време един добър и честен стопанин. Веднъж, когато се връщал от нивата, срещнал на пътя селянин, който носел в ръце малка кошница.

{Още»}

 
ПРЕЗ ПОСТИ

Георги Домусчиев
Не знам защо толкова тайнствено и символично има в спомените за постите - коледни, великденски, богородични. Като че ли окриляше нещо душата през тия пости - сочеше и нещо възвишено, красиво, нетленно.

{Още»}

 
С ГНЯВ И ПРИМИРЕНИЕ

Банко П. Банков
                      На Иван Арнаудов
Понякога в края на седмицата, когато имам прозорец между часовете и есенният следобед се люшка утихнал на тънка паяжина, от портиерският телефон ми се обажда с пресипнал глас Иван.

{Още»}

 
СТРАШНИЯТ НОВОГОДИШЕН ГОСТ

Анита Коларова
Оги и Силвия се чувстваха готино, когато в навечерието на Нова година останаха сами.
Баща им Иван Йончев, президент на фирма „Йонстрой 45,” и майка им Вили, след като им дадоха подаръците и разчупиха баницата с новогодишните късмети, хлопнаха вратата и оставиха след себе си дъх на скъпи аромати.

{Още»}

 
ОСЛЕПЕНИЯТ ВОЙВОДА

Пелин Пелинов
Разказ от цикъла “Щрихи към портретите”
Поп Харитон е една забележителна личност от мащаба на най-големите войводи, патриоти и борци за национално освобождение.

{Още»}

 
ИЗ „ПАМЕТТА НА СЪРЦЕТО”

Георги Стоянов
Из новата книга на автора, излязла в издателство “Хермес” (2015)
Пеперуда мургава
Появи се неочаквано. Солидна, стройна, красива жена. Името й беше нашенско, простовато, но тя, изживявайки се като бъдеща поетеса, си бе измислила псевдоним, който будеше романтична тръпка у мъжете.

{Още»}

 
ВОЙНА

Георги Савчев
миниатюра
Есенният вятър фучи между оголелите клони; прехвръкват обрулените листа, въртят се в шеметен танц без отдих и подслон…

{Още»}

 
ИЗ „КСЕРКС”

Михаил Попов 
превод: Литературен свят
***
Войната е нещо ужасно. Безспорно. Но има и по-лоши неща.

{Още»}

 
ХОТЕЛЪТ „МАРИЕТА”

Георги Михалков
Когато баща й откри хотела, Мариета може би беше най-щастлива. Бяла пететажна сграда с по шест стаи на етаж, обзаведени с всичко необходимо: климатици, хладилници, телевизори, интернет в стаите. На първия етаж беше ресторантът.

{Още»}

 
СЛАФИЛИАДА

Славимир Генчев
Слафоризми и слафове
“В днешно време международното положение е най-доброто алиби.”
Маршал фон Слаузевиц

{Още»}

 
КАК И ЗАЩО ПРОПАДНА НАРОДНАТА ПЕНСИЯ НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Пелин Пелинов
                  “Народ, който не цени достатъчно своите първенци,
                   не ги заслужава.”
                                                                           Гай Меценат
В началото на м. март 1911 г. директорът на Народната библиотека Пенчо Славейков е бил командирован за втори път в Европа, за да изучи библиотечното дело.

{Още»}

 
РАЗМИСЛИ

Вагиф Самедоглу
превод: Литературен свят
Митинг на пилетата в яйчената черупка.
Изгубвайки себе си, не можем да се намерим един друг.

{Още»}

 
КРАТКИ РАЗКАЗИ ОТ БЪДЕЩЕТО

Карел Чапек
превод: Литературен свят
ВЪВ ВЕКА НА ПОДЗЕМНИТЕ ЖИЛИЩА
Помисли си само, някога хората са строили жилищата си на повърхността на земята. Какво диво време е било!

{Още»}

 
ОТКЪСИ

Карел Чапек
превод: Литературен свят

I.
Сама по себе си скакалецът още не е наказание господне, той става наказание господне, когато са много. Същото е и с глупаците.

{Още»}

 
ДВАЙСЕТ ЛЕВА

Панчо Панчев
Автобусът за града спираше сред селото, но взимаше пътници и от завоя при бахчите. За дребните производители на зеленчук беше много по-удобно да тръгват за пазара оттам. Така спирката „по желание” стана постоянна.

{Още»}

 
НАШИЯТ КОНТЕЙНЕР

Марина Димитрова
Инженер Иванов се намръщи, когато видя пред своя контейнер за смет някаква жена, заета с усилено ровене в него. „Тая пък откъде се взе?! И кой й е разрешил да рови в МОЯ КОНТЕЙНЕР?! Не знае ли елементарните правила в този бизнес?

{Още»}

 
ОЧИТЕ НА МОМИЧЕТО

Людмил Попов
Аз съм фотограф. Така съм се срастнал с професията си, че тя придружава целия ми живот - на света гледам с окото на фотоапарата - през обектива значи - аз целият съм един обектив.

{Още»}

 
ВАЗИЧКАТА

Богомил Нонев
Из „Есенно небе” (1982)
Потрябва ми книжката на Александър Вутимски. Посегнах към най-горния ред на библиотеката, където бяха наредени поетични книги. И пред тях една малка китайска ваза от оня порцелан, който наричат яйчен - тънък и прозрачен, с изписани върху резедав фин сини птици и червени цветя.

{Още»}

 
ДРЕМА

Елин Пелин
превод на руски: Николай Божиков
Ясная ночь. Светит луна. Маленькая Елка лежит в колыбели с открытыми глазами. Как она не пытается, а уснуть не выходит. Через распахнутое окно проникает ночной воздух, напоенный ароматами тысяч цветов. Елка не может уснуть. Мать, слегка покачиваясь, напевает:

{Още»}

 
ЗА НАЙ-ХУБАВОТО

Из „Мисли и образи на свечеряване”
Здравко Сребров
Три неща са най-хубави на света; цветето, плодът, песента… Но над тях стои светлината като красота, която прониква в нещата, която не вехне, не умира. Тя дава живот и на цвета, и на плода, и на песента.

{Още»}

 
МАСЛИНОВО ДЪРВО

Влад Ривлин
превод: Литературен свят
Днес посадих маслиново дърво.
Ще минат много години, преди то да даде първите си плодове.

{Още»}

 
РАЗМИСЛИ

Рамазан Абдулатипов
подбор и превод: Литературен свят
Из „Позывные разума. Афоризмы” (2015)
Хората обикновено смятат за добродетел онова, което им е приятно и изгодно.

{Още»}

 
СЛАВЕЯТ В ШАБРАНСКИТЕ ГОРИ

Сиявуш Мамедзаде
превод: Литературен свят
откъс
Хакани писал на фарси. И в този космос, където блестяла плеяда майстори, заел най-достойно място. Той бил съвременник на Низами, Мехсети и други корифеи.

{Още»}

 
ПРИТЧА

Айдън Тагиев
превод: Литературен свят
Предание за пророка Сюлейман (Соломон - бел. прев.) ни разказва фантастичната история как владетелят Сюлейман съдел в своя дворец, изслушвайки всички и после произнасял решението, присъдата.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Евгений Норкин
превод: Литературен свят
В преследването на модата най-важното е да не изоставаш от тълпата.
На млади години е трудно да се мисли за здравето, на стари години - за всичко останало.

{Още»}

 
ИЗ „СЪВРЕМЕННИЦИ НА БЪДЕЩЕТО”

Георги Струмски
фрагменти
*
По-голямата информация на съвременното дете и богатството на неговите чувства това са две различни неща - за жалост помежду тях не може и не бива да поставяме лекомислено знак за равенство.

{Още»}

 
ПРИЛЕПЪТ

Александър Карпаров
Вечерта отидох в кръчмата на Гърбата. Той беше ми похвалил новото си вино. Отначало бях сам на масата, но по-късно дойде старият учител, заедно с няколко селяни, приятели на моя баща.

{Още»}

 
ИЗ „КЛЕТНИЦИТЕ”

Виктор Юго
подбор и превод: Литературен свят
Бъдете милосърдни към нещастните, бъдете снизходителни към щастливите.
Да си добър е много лесно, да си справедлив - ето кое е трудно.

{Още»}

 
РАЗМИСЛИ

Максим Горки
превод: Литературен свят
Из произведенията на писателя
Влюбените и обичащите са винаги талантливи, ярки.
Никой в нищо не е виновен пред нас, всеки е виновен сам пред себе си.

{Още»}

 
ИЗ „ДНЕВНИК”

Жул Ренар
превод: Литературен свят
Литературата могат да я правят само воловете. Най-мощните волове са гениите, онези, които неуморно работят по осемнадесет часа на ден. Славата е непрекъснато усилие. 1887

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Максим Нечипоренко
превод: Валентин Димитров
Само нашият народ свързва с края на света неизброими надежди.
Там, където няма право на грешка, грешката става право.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Артур Василиев
превод: Валентин Димитров
Колкото повече живееш, толкова повече губиш.
Втората младост просто е първа старост.

{Още»}

 
ЗАПИСКИ НА СМАХНАТИЯ ПИСАТЕЛ

(Бъдещо литературно побъркване)
Виктор Билибин
превод от руски: Тихомир Йорданов
Разправят глупости, че сега не бивало да се пише!… Смилете се, колкото ви се ще ги има и в поезията, и в прозата!

{Още»}

 
ЗДРАВЕЙ И СБОГОМ В ЛА ИГЕРА

Ружа Велчева
Роса протегна ръка и пусна душа. Нежните пръсти на водата пробягаха по цялото й тяло и тя облекчено въздъхна. Имаше нужда от пречистване. Искаше водата да изличи присъствието му. Да изтрие ласките и устните, докосвали нейното още живо тяло, тяло, което скоро щеше да бъде само пръст и спомени…

{Още»}

 
БАЩА

Георги Домусчиев
Из „Очерки и разкази”
Едвам по здрач архиварят на съда, Станчо Гвоздев, стана баща - роди му се едро и здраво момче. Целият ден той прекара вкъщи. Слушаше стенанията на жена си и помагаше на бабата. Той много се измъчи и умори от това и щом окъпаха детето, излезе да се поразходи. Навън беше топла [...]

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Владимир Шойхер
превод: Литературен свят
„Аристократите на духа” в женските очи обикновено имат най-плебейски вид.
„Правата на човека” се падат на шмекерите.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Владимир Шойхер
превод: Валентин Димитров
Лъжата действа кратко. Затова лъжем постоянно.
Без пършиви овце стадото е непълно.

{Още»}

 
ЛИСТОПАД

Сергей Гусев-Оренбургски
превод: Стоян Коледаров
Гората вече пожълтя под диханието на есента. Сухите листа трепкат по вейките и - падайки - се завъртват във въздуха и постилат пътя с пъстър губер, тъй мек, че бричката се търкаля почти безшумно.

{Още»}

 
ЮБИЛЕЙНА ВЕЧЕРЯ

Банко П. Банков
Възрастен белетрист седеше на балкона на партерния си апартамент и се грееше на майското слънце. С годините топлото се услажда все повече. Зад гърба му в бял цветарник пъстрееха мушкати, калдъръмчета и петунии, тънък лъч искреше златно по ръба на чашата му с кафе.

{Още»}

 
СТЪПКИ ПО ПЯСЪКА

Банко П. Банков
В памет на Багряна
Бях влюбен в тази поетеса виртуално, казано на днешен език. И не само аз, а повечето връстници от моето литературно време.
Виждал съм я три или четири пъти.

{Още»}

 
ПЬОТРУШ

Любен Панов
новела
Както всяка сутрин, служителите на отсрещния археологически музей стъпиха върху извитото в дъга дървено мостче над малкото езеро пред ресторантчето и отдалече потърсиха свободна маса за едно бързо кафе преди работа.

{Още»}

 
НЕБЕСНОТО ГРОЗДЕ!

Иван Бунков
Да го береш ли, да го гледаш ли, да го ядеш ли?
Грехота е само едно от това да правиш! Погледнеш ли го, не може да не ти се прииска да го скъсаш, скъсаш ли го - да го опиташ.

{Още»}

 
САМОТНИЦИ

Елеонора Велева
Пътят беше обвит в гъста мъгла и нищо не се виждаше наоколо. От време на време префучаваха коли, които се движеха сякаш нямаха препятствие пред себе си.

{Още»}

 
ГРЕШНИЦА

Анита Коларова
                               „Тялото е склад, а духът - съкровищница”
                                                                                     С. Бекет
Отделение за съдова хирургия.
Вратата, жадна за въздух, е отворена.

{Още»}

 
ОБЛОГ

Николай Фол
Слънцето вече залязваше зад далечната черта на равното поле, когато бай Вълкан и Герчо Завалията се връщаха в село. Пред тях крачеше с увиснала като бастун опашка волът на бай Вълкана, сякаш се срамуваше, дето никой не го хареса на пазара.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Тодор Бакърджиев
Не губете надежди - няма кой да ги намери.
Не можеш да станеш Сизиф по инерция.

{Още»}

 
ПАРЧЕТА ОТ РАЗБИТА МЕЧТА

Садагат Алигизи
превод: Стефка Тотева
Ибрахим беше висок, плещест, мъжествен човек. Работеше като шофьор. Спечеленото от него му позволяваше да удовлетворява всички нужди на семейството си.
Рано сутрин той тръгваше на работа, в къщи се връщаше по тъмно.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Владимир Колечицки
превод: Валентин Димитров
Ако вождовете не хранeха народа с обещания, той отдавна щеше да умре от глад.
Степента на свободата зависи от размера на клетката.

{Още»}

 
НЕБИВАЛО ЧУДО

Анатолий Петров
В обезлюдяващото село, разположено недалеч от река Искър, в семейството на пенсионирания бояджия Блажо Вутев се случиха неприятни събития. След много скандали осиновената им дъщеря, образовано момиче, извести на приемните си родители, че ги напуска завинаги и заминава с приятеля си за Норвегия.

{Още»}

 
ИЗ „БРЕГЪТ“

Константин Г. Константинов 
откъс от романа
* * *
По всич­ки пред­с­та­ви за вре­ме­то си, Йор­ко бе­ше тъ­по ко­пе­ле и пъ­лен не­щас­т­ник. Ро­ден от лю­бов­та на сла­вян­ка и бъл­га­рин, той прос­то бе об­ре­чен на лош жи­вот. Май­ка му бе мо­ми­че в ува­жа­ван сла­вян­с­ки род, кой­то си жи­ве­е­ше по свои пра­ви­ла и за­ко­ни.

{Още»}

 
ЕДНА СМЪРТ

Константин Петканов
Харманите пламнаха, издигнаха огнени езици до небето, осветиха надлъж и шир тракийската равнина, раниха юнашка Странджа със светкавица и угаснаха.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Игор Карпов
превод: Литературен свят
Всичко, което жената прощава, ще ти го припомни.
Често пъти входът и изходът се различават само по наименованията.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Виктор Шендерович
превод: Валентин Димитров
Повече от всичко спонсори има краят на света.
Има времена, когато за произвола на съдбата можем само да мечтаем.

{Още»}

 
БАНКЕРЪТ И ТЕРА

Владимир Георгиев 
                                             На момичето, което го почувства
1.
За малко да закъснее. Шофьорът му така и не се научи да кара по-бързо. Беше професионален шофьор, обясняваше, че длъжността му не позволява развиването на високи скорости, защото те унижават пътника. Логиката му заслужаваше размисъл, но не му бе до това.

{Още»}

 
ИЗПИХ ТЕ!

Анита Коларова
В лъскавата лимузина седеше мацка.
Мацката беше невероятно красива и бутиково опакована.
Чакаше Собственика си и скучаеше.

{Още»}

 
ЛУННОТО АДАЖИО

Иван Енчев
Лирически вариации
ВСЯКА ПТИЦА СЛАВЕЙ НЕ ИЗЛЮПВА
Навън беше полуздрач. Мекото осветление в стаята идваше направо от луната. Градският часовник от сградата на общината отмери бавно поредния нощен час. Лунен и безсънен…
„Всяко зло за добро!” - успокои се будният млад мъж. Заслуша се в нестихващата песен на славеите. Те бяха в стихията си.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Генадий Малкин
превод: Валентин Димитров
Правдата е на наша страна. А парите - на другата.
Барикадата разделя улицата на две задънени улици.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Генадий Малкин
превод: Литературен свят
Не спорете с глупак - той е по-добре подготвен.
В честната борба побеждава мошеникът.

{Още»}

 
ПРОСЯКИНЯТА

Марина Димитрова
Една студена, влажна ноемврийска вечер бързах към къщи. Мъглата, ледена, лепкава обвиваше всичко в мръсно бяло. По улицата притичваха премръзнали минувачи.
Лампите процеждаха мътна жълтеникава светлина.

{Още»}

 
ЛЕТЯЩИЯТ ХОЛАНДЕЦ

Алваро Кункейро
превод: Литературен свят
Из „Приказки и легенди за морето” (1982)
Фламандски ерудит, родом от Харлем - града, възпят от Алоизиус Бертран в един откъс (като подарък за читателя, той се прилага към нашата статия) от неговия Gaspard de la Nuit (1), е събрал известия за появите на Летящия Холандец в различни части на света, започвайки от [...]

{Още»}

 
ПРИТЧИ

Уилям Сароян
превод: Литературен свят

Из „Притчи Сароянови” (1941)
III. Затова как мечката съжали глупавия ловец, който продал меча кожа, преди да убие мечка 

{Още»}

 
КОЛЕДНА ПРИКАЗКА

Селма Лагерльоф

Детето се родило наскоро преди празниците. През нощта срещу Рождество Христово майката седяла над люлката и, люлеейки я бавно, слушала свиренето на виелицата вън. Тя мислела за своя живот, за живота на своя син, който спял безгрижно и спокойно.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Вадим Зверев
превод: Литературен свят
На политическия Олимп богове няма, само нечиста сила.
Ако си срещнал жената на мечтите си - можеш да се сбогуваш с останалите си мечти.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Юрий Базилев
превод: Валентин Димитров
Авангардът е винаги напред - или води след себе си, или се спасява с бягство.
Анархия - когато няма власт, или когато всички са началници.

{Още»}

 
СТАРОЗАГОРСКА ЕСЕН С ПОЕЗИЯ, СПОМЕНИ И РАЗВИХРИЛ СЕ ДОГМАТИК

Таньо Клисуров
Из подготвената за печат книга „Доказателства за лична употреба”
Есенните литературни дни се организираха през октомври на всеки две години. Това бяха едни от най-интересните духовни събития в Стара Загора и окръга.

{Още»}

 
ПЕТЯ И СЛЪНЦЕТО

Георги Михалков
- Здравей - каза Петя.
- Здравей - отговори тихо Атанас.
- Какво се случи? - попита тя и седна до него на пейката.

{Още»}

 
ЧАКАЙ МЕ

Петър Иванчев
Думите на Митьо опариха сърцето на Миланка, разлюляха младото момиче като трепетлика. И очите й грейнаха като звезди.
- Мила Миланчице - каза й той, - скоро ще пратя сватовници при майка ти. Пък след Йордановден, живот и здраве, ще вдигнем и сватба.

{Още»}

 
ИСТОРИЯТА, ОТРАЗЕНА В ОГЛЕДАЛА

Влад Ривлин
превод: Литературен свят
В огледалата се отразява всичко: небето, къщите, хората, животът.
Тези огледала стоят на входа на магазина, където се продават техните събратя от всички форми и габарити.

{Още»}

 
ЗА ЩЕНИЯТА НА ОКОТО

Панчо Недев
(притча)
Разболя се единствената щерка на Тумбул Петко, човекът „сто кила” с големия тумбак, новият чорбаджия на трите съртовски села.

{Още»}

 
КИНОРАЗКАЗИ

Владислав Михайлов
ДОКАТО ДРУГИТЕ СПЯТ
Часовникът на Биг Бен отмери дванадесетте си удара в полунощ над заспиващия град, забулен в пелена от ситен ръмеж и хладна мъгла. Аз изведнъж се събудих и още в просъница започнах с недоумение да оглеждам местоположението на което се намирах.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Михаил Мамчич
превод: Валентин Димитров
Изборите са не толкова право на грешка, колкото задължение да вкусиш нейните плодове.
Ако нашата цел бе комунизмът, ние успешно я поразихме.

{Още»}

 
БРЕЗАТА

Владимир Георгиев
Изгни брезата. Беше хубаво дърво - много бързо порасна, стана пухкава и грамадна, клоните й бяха така гъсти, че чак не позволяваха на слънчевите лъчи да ги разделят, обичаха се и се бяха сплели един в друг като коса на младо момиче.

{Още»}

 
ГЛАСОВЕ ОТ ЮЖНА АМЕРИКА

подбор и превод: Литературен свят
Тереза Калдерон, Чили:
СТРАТЕГИЯ
Жена, нападаща мъжа, служи на друга война.
Елдер Камара, Бразилия:

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Константин Кушнер
превод: Литературен свят
Много ръкописи не горят: твърде много в тях е водата.
Обратната страна на медала е по-близо до сърцето.

{Още»}

 
БРАТЯ

Анита Коларова
Панчо стоеше до прозореца и гледаше навън. Априлският вятър заледяваше разтопилия се от рехавото слънце сняг, хората се подхлъзваха и едва се крепяха да не паднат. Притъмня.
Старата проплака.

{Още»}

 
ПАРТЕР. СЕДМИ РЕД

Николай Иванов
превод от руски: Тихомир Йорданов
Новела
- Нани-нани, на…
- Вера, миличка, свърши се. Край…

{Още»}

 
ТЪМНА ЕНЕРГИЯ

Денчо Владимиров
(Из новата книга на автора с малки приключенски повести за деца и юноши “Говорящият мечок”, Издателство “Блаком”, 2015 г.)
Феноменът в П.
Странни неща се случваха в тази малка държава… Като в приказките за злата ламя и поробените от нея хора.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Александър Минченков
превод: Валентин Димитров
Ако всички можеха да работят, нямаше кой да ръководи.
Силната партия е като прахосмукачка - засмуква всякакъв боклук.

{Още»}

 
ПОПЪТЕН СНЯГ

Симеон Дочев
Небето ръсеше ситен сняг и старшина Методи Димитров имаше чувството, че върви по чаршаф. Беше му приятно да пътува в тази тиха зимна привечер. И макар че бързаше, усещаше как приятна ведрина изпълва тялото му.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Веселин Георгиев
превод: Валентин Димитров

За всичко трябва да платиш, дори да нямаш нищо.
Много ли е нужно на човек за пълното щастие? Като минимум - максимум!

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Артур Василиев
превод: Литературен свят
Революции се случват в столиците, в провинцията - само бунтове.
В политиката, колкото са по-мрачни делата, толкова са по-ярки речите.

{Още»}

 
КОСТЕНУРКАТА И АХИЛ

Аугусто Монтеросо
превод: Литературен свят
Както съобщават телеграфните агенции, миналата седмица Костенурката най-сетне стигна до финала.

{Още»}

 
ПРИЧАСТИЕ

Благой Ранов
ПРИЧАСТИЕ
Теменужена вечер кротко ляга над поле и къщи. Отронена въздишка.
Тича белият път срещу мен… Увира се в нозете вятър. Спира дъха.
Сладък дим на царевица печена пълни устата ми.

{Още»}

 
НОРМА ДЖИН

Ирина Иваскова
превод: Тихомир Йорданов
Бързо забравиха малката Норма Джин. Пък и нямаше какво да се помни - слабички плитчици на тила, светли очи, тънки крачета - молец на кокили - шегуваше се с внучката си баба й.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Александър Жуков
превод: Литературен свят
Опитът е като клюката: помага да се върви, но пречи да се лети.
Възпитаният съпруг в отговор на лая на съпругата си винаги мяука.

{Още»}

 
НАКРАТКО КАЗАНО…

Едуард Столяр
превод: Литературен свят
Афоризми
***
САЩ - жандарм на света с полза за своята икономика.

{Още»}

 
ТРИДЕСЕТ КРАЧКИ ДО АМЕРИКА

Андрей В. Андреев
Четири след обед декемврийско време. Здрачът вече захлупва селото. Бай Денчо облича шубата, нахлупва шапката със свалени наушници и тръгва на поредната си разходка из селото.
Та той по цял ден е в къщи. Не че няма домашни работи, които да свърши.

{Още»}

 
ВНЕЗАПНИ ПРАГОВЕ

Стефан Чирпанлиев
Често се случваше да викат старшина Диков в съседните роти - да посвири с китарата, да попее с придрезнял, но приятен глас а ла Висоцки:

{Още»}

 
ИЗ„ПЕПИЗМИ”

Диана Димих и Петър Рангелов

Август-септември 1992 г., 6-годишен
Петьо получи силно стомашно разстройство от грозде, обезводни се за един ден и не приемаше дори лъжичка вода - веднага повръщаше. От изтощение заспа в ръцете ми, докато се мъчех да му дам вода. Ужасих се, че губя детето си, грабнах го и го отнесох с автобуса в [...]

{Още»}

 
ПАМЕТ ЗА ДИМИТЪР АТАНАСОВ

Дима Политова
Тръгвам на път и вземам със себе си неговите ” Световъртежи” - с автограф са.
„На Дима - със симпатия.
И защото харесвам поезията й”
Автора
01.06 2011 г.
Пловдив

{Още»}

 
ЗА МОИТЕ МИСЛИ

Из „Мисли и образи на свечеряване”
Здравко Сребров
Какви са моите мисли в часове на безсъние? Като капки от нощен дъжд по клонките на черешата, всяка събрал в себе си по една малка вселена. Движат се една след друга в бляскава броеница - звезда след звезда.

{Още»}

 
РАЗКАЗИ

Драган Илиевски
превод: Татяна Любенова

МРАВКИ
Попаднах на мравки. Много черни мравки. Имаше голям мравуняк. Видях и още няколко. От всичките се точеха черни ленти. Имаха си свой път.

{Още»}

 
ЛОВЦИ

Владимир Георгиев 
1.
Новината за предстоящото дохождане на тъщата ми не ме разстрои напълно, психически як съм. Мразя новините, особено когато ме остаряват, съсипват, довеждат ме до състояние, близко до пълно отчаяние и готовност за самоубийство, тоест не обичам новините през последните двайсетина години.

{Още»}

 
ИЗПОВЕДТА НА ЕДНА СМОКИНЯ

Любомир Николов
- О, страннико не толкова млад, аз тебе те познавам. Вече петнадесетина години всяко лято се качваш на моята корона. Когато дойде за пръв път при мен, брадата ти беше черна. Сега виждам, бяла е.

{Още»}

 
АМАРАЗМИ

Андрей Кучаев
превод: Литературен свят
Хуморист - човек, представящ чуждите недостатъци за собствени достойнства.
Всяко светло бъдеще има своето тъмно минало.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Александър Петрович-Сиров
превод: Литературен свят
*
Единствено необходимият цензор е добрият вкус.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Александър Чотрич
превод: Литературен свят
*
Истината е относителна: не съответства на официалната гледна точка.

{Още»}

 
ИЗ „НЕМСКИ ПРЕДАНИЯ” (1816)

Братя Грим
превод: Литературен свят
ПРЕДАНИЕ ЗА АЛБОИН, КРАЛ НА ЛАНГОБАРДИТЕ, И ЖЕНА МУ РОЗАМУНДА
След смъртта на Турисенд, кралят на гепидите (1), неговият син и наследник Кунимунд отново нарушил мира, сключен по-рано с лангобардите. Но Албоин разбил войнствения си противник, победил в боя самия Кунимунд, а от черепа му си направил чаша.

{Още»}

 
КУЦА ЛУНА

Станко Нацев
Целият град погрозня от дъжда. Дори лъскавата реклама на булчинската къща, пред която Павел Кьосев висеше вече час.

{Още»}

 
СЕ ЛА ВИ

Валентин Димитров

Афоризми
Животът е един, но ако това е животът, и той ни е много.
Животът има щастлив край само за наследниците.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Аркадий Давидович
превод: Валентин Димитров
Старостта е пясъчен часовник. Само че пясъкът изтича навън.
Протягаме ръце за приятелство, а на тях надяват белезници.

{Още»}

 
ВЕЧЕРНЯ

Теодоси Антонов
Престоят на малката гара като че ли нямаше край. Никой от пътниците не беше слязъл, в същото това време и никой не се бе качил. Селцето пред мен, види се, малко и запустяло, се гърчеше в юлската мараня.

{Още»}

 
ИЗ „ЖИТИЕТО НА ЛЕТОПИСЕЦА ПЕТЪР”

Петър Ванчев
(Под редакцията на академик Софроний Врачански)

Аз, грешникът сред човеците, родих ся във вилает Ханскьой от отца Тимон и матери Милка по Петров ден, хиляда деветстотин петдесет и пет годин след рождението на Господа Иисуса Христа.

{Още»}

 
ПОСЛЕДНИЯТ ПОТОМЪК НА АСПАРУХ

Валентин Пламенов
Последният потомък на Аспарух дъвчеше „Биг Мак” пред един нюйоркски хотел и страдаше. Тъкмо си беше уредил живота. Работеше като носач на куфари. Живееше в апартамент под наем. Похапваше китайска храна. Носеше италиански костюми.

{Още»}

 
ШЕСТ РАЗКАЗА

Владимир Георгиев
КАТАСТРОФА
С Васил се запознахме в депото - и двамата работехме като хигиенисти. Надницата беше добра, бяхме доволни и се разбирахме отлично. Обядвахме заедно в близката закусвалня - най-често по едно шкембе с оранжада, то вече никой не пие тази напитка, но на нас ни харесваше.

{Още»}

 
ЧЕТИРИ РАЗКАЗА

Иван Стефанов
ЛЕХИ С ЦВЕТЯ
Привечер се захлажда, лъхва и ветрец, та излизам, да поседна на пейката отпред. Пусто е! Хората оредяха, едни се пръснаха по света да търсят работа, други заминаха направо на оня свят, та друг не сяда тук.

{Още»}

 
ТРИ РАЗКАЗА

Тихомир Йорданов
ТРАФИКАНТ
Някой може и да не е съгласен, но аз ще кажа: мръснишки ги вършеше вуйчо ми Ваньо. Като плъзнаха ония ми ти мигранти, ни море, ни бара ги спира. Тогава той отива при тукашния мюфтия и му казва:

{Още»}

 
ЧЕРНА ЧЕРКВА

Динко Динков
Яна Йовану тихом говори:
- Остани сбогом, брате Йоване!
- Хайде със здраве, хубава Яно!

{Още»}

 
ПРИКАЗКА ЗА КАМИОНЕТКАТА

Кръстьо Белев
Тя, камионетката, беше винаги накачулена с черен брезент. Измъкваше се сред нощ из една сива и масивна сграда на осветения с електричество каменен площад. Като опитен апаш, без да се спира и оглежда назад, прелиташе и се губеше подобно прилеп в тъмните и потайни гънки на спящия многохиляден град.

{Още»}

 
ПАЗАЧЪТ НА ПЕПЕРУДИТЕ

Радослав Игнатов
Първо в сградата на телевизията, след това приятелите му и най-накрая, всички започнаха да го наричат Коментатора.
Беше запазил фигурата си от бохемското време.

{Още»}

 
ЧЕТИРИ РАЗКАЗА

Атанас Кънчев
ЕЛЕНЪТ
Рижа катеричка, слязла от близкото дърво, притичва по земята и се покатерва на съседното. Впечатлено, малко момченце я наблюдава отдалече, как, подскачайки пъргаво, се скрива сред зелените клони.

{Още»}

 
СКРЪБ

Бончо Несторов
Вратата се хлопна и на пътя застана дядо Герчо. Поспря се за миг и тръгна за извън селото. Малкото му внуче завика след него, спъна се в самара до вратата и заплака. Дядо Герчо не се извърна. Прехвърли сключени ръце на кръста и понесе напред превито тяло.

{Още»}

 
ЛУДИЯ ГУНЧО

Тодор Ценков
Ако не беше случайната ни среща в малката задимена кръчмица, никога не щях да разбера на какво дължа явните симпатии, които проявяваше към мене лудият Гунчо.

{Още»}

 
ВТОРОТО СЪРЦЕ

Владимир Башунов
превод: Татяна Любенова
Из „Етюди за Пушкин” (1999)
Изстрел. Олюляха се смърчове.
Как просто убиха Пушкин -

{Още»}

 
МАЛКИЯТ БАГДАД

Георги Прокопов
                                            „След комунизма най-големият враг на
                                             западната демокрация е Православието”
                                                                        Збигнев Бжежински
София - столицата на Република България - нашето Отечество.

{Още»}

 
ЧЕТИРИ РАЗКАЗА

Славимир Генчев
КАТАСТРОФАТА
Кънчо нямаше пpичини да е недоволен от себе си, пък и не ги тъpсеше. Успя да се промуши между житейските капки и от дребен шеф на общинска служба в малко градче стигна до секретарски пост в централно ведомство. За има-няма три години!

{Още»}

 
КАРАВАНАТА

Красимир Бачков
Представяше се като Мишхолц, а ние му викахме Мишо. Беше някаква дива кръстоска между сирийка и ирландец. Роден в България, отгледан от цигани, а по-късно даден в интернат за деца без родители. Когато се появи сред нас, вече бе пълнолетен, свободен, самостоятелен и ужасно горд. Нямаше жилище, нямаше работа, роднини или приятели.

{Още»}

 
МУЗАТА НА ПОЕЗИЯТА

Николай Павлов
На входната врата се позвъни силно и рязко три пъти. Кой ли може да е, недоволно си каза Фидан Фиданов, лениво тътрейки чехли по килима. Той бе седнал удобно в креслото и бе задрямал пред телевизора, когато звънецът го изтръгна от унеса.

{Още»}

 
МИСЛИ ОТСАМ

Мюмюн Тахир
*
В гранични времена се връщаме в смътната тревога на първия човек, който е погледнал към луната и почувствал неясната, но болезнена тръпка към недостижимото.

{Още»}

 
КАИН

Иван Хаджимарчев
Подмолен тътен разтърсваше хлебородна България. Нейните жреци и васали искаха да изпробват себе си в стихията на братското кръвопускане. И сториха най-смъртния грях от десеттях гряха на земята…

{Още»}

 
ПЛОЩАДЪТ

Петър Иванчев
Автобусът е клекнал на площада и чака, дреме като бивол, заврял глава в асфалта. Слънцето е сърдито. Термометърът и на сянка вдига температура - ще се пръсне. Не е слънце това, не е! Сякаш жарава жари земята, залива я с огън. Хората са се изпокрили в миши дупки.

{Още»}

 
ЩАСТИЕТО НЕ ЗАПОЧВА ОТ СЪБОТА

Тодор Богданов
Отвори очи и скочи от леглото. Кой ли е побеснял по това време, ще събуди квартала! И съня му прекъсна… Проклет звънец, отдавна да му е видял сметката, ако хазайката не се противеше.

{Още»}

 
ВАСЯ

Веселин Тачев
Както за децата от предвоенното поколение главен герой е бил Чапаев, тъй за нас, децата от петдесетте години, пример за възхита и подражание беше Вася Говорухин от филма „Смели хора”.

{Още»}

 
ДВА РАЗКАЗА

Начо Христосков
НЕПЕДАГОГИЧЕСКА ПОЕМА
                         в памет на баща ми
Това затънтено селце беше толкова малко и така сгушено в подножието на планината, че дори Бог от своята височина не можеше да го види.

{Още»}

 
ЗАБЛУДЕНИ ПЧЕЛИ

Петре Димовски
превод: Ваня Ангелова
Чувстваше се тежест във въздуха. Причината за това навярно се състоеше в нарушеното атмосферно налягане, което задушаваше, притискаше и омайваше. Създаваше се усещането за полет по време на сън.

{Още»}

 
ОДА ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

Петър Краевски
Така е при нас - под знамето на демокрацията всеки си развява байряка! Демокрацията е непосилен опит за справедливост: пиле в метро и къртица в самолет. Демокрацията е свободата да се мислиш за Павароти, докато пееш в подлез.

{Още»}

 
ПОЛЕТЪТ

Анита Коларова
- Чембак, навит ли си за едно каре довечера?
- Зает съм - отвърна в движение Чембака.
- С цяла каса Радебергер! - опита се да го съблазни наборът.

{Още»}

 
ПЯСЪЧНИТЕ ЛИЛИИ НА ЛУННИЯ ПЛАЖ

Любомир Николов
                                                 На моята звездичка, с латинското име
Латинското име на вида има старогръцки произход и означава морски борец, но хората са му дали далеч по-красиви имена, морски нарцис, кралицата на цветята или лилията на свети Никола.

{Още»}

 
ШЕДЬОВЪРЪТ

Теодоси Антонов
Тишината бе в началото. Просторна тъмна водна шир - ято незнайни птици от далечни екзотични страни излитат с шумно свистене на крилете.

{Още»}

 
ЕРГЕНСКИ ПАНАИР

Банко П. Банков
След като американците и англичаните бомбардираха за втори път София, градът ни отесня от евакуирани учреждения и столичани.

{Още»}

 
СЕЛСКИ ТАБЛАДЖИИ

Панчо Панчев
               На Найден Вълчев
Тази история ми я разказа поетът и мой добър приятел Найден Вълчев, така че тя не е измишльотина, както повечето ми съчинения, а е истинска случка.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ С ЧЕТИРИ-ПЕТ ДУМИ

Валентин Димитров
Целта оправда средствата. Оправдаха го!
Ближните намазват. Другите се облизват.

{Още»}

 
ИЗПЪЛНЯВАМ САМО ДОБРИ ЖЕЛАНИЯ

Драгни Драгнев
Има ли деца, които още не са виждали червена калинка?
Тогава непременно ще видят. И то много скоро. Дори още днес. Но при едно условие. Първо да се събудят навреме и да измият очите, ръцете и зъбките си. После без да се мръщят да изядат закуската си и отново да се измият.

{Още»}

 
ЦЕЛИНА

Димитър Шишманов
Преди десетина години в канцеларията ми дойде една селянка. Имаше да получава от Америка 300 000 лева застраховка за мъжа си, загинал като миньор някъде в Пенсилвания.

{Още»}

 
КЪСИ ЖИЧКИ

Марин Ботунски
Големо Бабино е малко село по поречието на Ботуня. Има смесен магазин, откъдето можеш да си купиш цигари и кибрит, или хляб за из път, автобусна спирка, мост над реката, а малко над моста е големобабинският вир, прочут сред рибарския свят с многото си и едра риба.

{Още»}

 
ПЪРВИЯТ СЪДЕБЕН ЗАЩИТНИК В БЪЛГАРИЯ

Пелин Пелинов
Разказ от цикъла “Щрихи към портретите…”
Да си съдебен защитник на българи през Турско е твърде дръзко занимание. А да защитаваш заловените бунтовници от Ботевата чета през 1876 г. е истинско безумие.

{Още»}

 
ПЕТ РАЗКАЗА

Владимир Георгиев
ЧОВЕК И ВРАНА
Изобщо няма да му се оплаквам. Той най-вероятно знае всичко. Те, банкерите на високи постове, имат уши навсякъде. Нали са богати, назначават си бивши и настоящи ченгета, имат подръка дори бъдещи политици, защото те ги произвеждат.

{Още»}

 
ПОСЛЕПИС

Веселин Тачев
Успокоила се от малкия водопад на бента, реката тихо влачи жълтеникави води. От льоса е тоя цвят, естественият цвят на водата. Белезникава беше от каолиновия завод в Сеново, пенеше се като помия от химикалите на Разград.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Денис Фонвизин
превод: Литературен свят
*
Следвай природата и никога няма да бъдеш беден. Следвай човешките мнения и никога няма да бъдеш богат.

{Още»}

 
ПЕТ РАЗКАЗА

Владимир Георгиев
ЧОВЕК С ТАБЕЛА НАЙ-ОТПРЕД
Никой не знаеше кой ги организира, нито къде ще е следващата им сбирка. Появяваха се внезапно, носеха едни и същи плакати, исканията им бяха ясни, оправдани, последователни.
Стачкуващи хора - млади, стари, многодетни, бездетни, бедни, по-малко бедни и съвсем богати се събираха на площадите и, обединени от нещо, протестираха.

{Още»}

 
ПЪТЕШЕСТВИЕ ДО КАНЧ

Румен Воденичаров
Предисловие
Всичко започна в 1980 година. Вече двадесет години се бях подвизавал по българските планини като планинар и планински спасител. Карах прилично ски и можех да водя свръзка по алпийски турове от V-категория на трудност.

{Още»}

 
ПРОИЗВОДНИ НА ЛЮБОВТА

Румен Романов
Гълъбите се появиха внезапно. Направиха широк кръг, избраха си перилата на неговия балкон и кацнаха. Бяха два - мъжки и женски. Любовта им сигурно бе почнала другаде - долетяха тук за да довършат най-важното и съществено - продължението на вида.

{Още»}

 
БЕЛЕЖКИ

Исидора Секулич
превод от сръбски: Санда Йовчева
1.
Всички монотонни звуци са мярка за простор, ширина и далечина. Когато шумят дърветата, трепти въздухът, когато вятърът духа, когато копитата се отекват, когато стадото блее, когато воденицата трака

{Още»}

 
ГЕРОИ

Тодор Николов
Съвсем бях забравил тази история. Върна ме към нея дългото и тягостно преместване в края на миналото лято. Имаше време да мисля - новото жилище се оказа далеч и камионът, нает изгодно от мен, сечеше с глух тропот кварталите, свиваше вдясно и спираше в мрежата на пет улички, които предстоеше да опозная. Сега ги [...]

{Още»}

 
ОБЪРКАН СВЯТ

Анатолий Петров
В свежото и топло утро на мартенския ден, в покрайнините на притихналото село влезе елегантно облечен мъж на пенсионна възраст. Пристъпваше бавно, оглеждаше къщите и по надписа на една от тях разбра, че върви по улица “Подофицерска”.

{Още»}

 
СПАСИТЕЛИ

Константин Площаков
Тревогата не беше истинска. При истинската се воюва, сега трябваше да се спасява. При истинската закъснението коси твоя живот, сега замахваше над чуждия, на непознатия полковник, озовал се от небето в морето.

{Още»}

 
ГРЕБЕН ЗА ТАРАЛЕЖА

Костадин Жеков
Лъгойко се събуди и грабна дистанционното за осветлението. След секунди огромният кристален полилей обля стаята в светлина. Лъчо, както го наричаха всички, стана от огромната спалня, намуши скъпия халат и влезе във всекидневната.

{Още»}

 
МАЛКАТА КРАЛИЦА

(приказка за малки и големи)
Мария Антонова
Това, което тази вечер ще ви разкажа е част от нашия свят, по-скоро от света на малките дечица, които преди да са пораснали намират своето място в това днешно объркано време. За тях обаче това няма никакво значение.

{Още»}

 
УЧИТЕЛ НА ЖИВОТА

Димитър Подвързачов
У нас тази работа става много просто.
Живее писателят между нас и си пише. Живее съвсем неглижабъл. Никакво внимание. Никакво значение. Никаква тревога за нашата съвест. Все едно, че не съществува под нашия покрив.

{Още»}

 
КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ

Анатолий Петров
В ранното юлско утро, преди слънцето да се покаже на хоризонта, пред кметството на крайдунавското село спря такси. Шофьорът пъргаво слезе от колата, отвори двете задни врати и от там бавно, достолепно излязоха мъж и жена на пенсионна възраст. Огледаха се. Мъжът прошепна:

{Още»}

 
АПОКАЛИПСИС

Васил Иванов
Слънцето избухна. Може би му бе писнало да се поти в собствената си жега, имаше колики или просто му бе дошло времето, не зная, но фактът че се пръсна на неизброим брой парчета, си остава.

{Още»}

 
ПОКОЛЕНИЯ

Анита Коларова
Когато преспите стигнеха три метра и завиеха вълците, в село оставаха - да слушат фъртуната и да се блещят срещу изцъклената месечина - само дядо Минчо и жена му Фидана, синът им Маню, който живееше с циганката Райна и гледаше коне накрай селото, пияницата Цаню и едно семейство в горния край.

{Още»}

 
ДЕЛОТО

Диана Атанасова
Адвокат Станимиров вървеше по главната улица, влачейки лошото си настроение в следобедния пек. Току-що бе говорил по телефона по неприятен за него повод и по същия отиваше на среща при колегата си Митев. Тази история от самото начало беше кална.

{Още»}

 
МАЛКАТА ГОЛЯМА КНИГА

Пелин Пелинов
Разказ от “Щрихи към портретите…”
                         “И фърляше тайно през мрака тогаз
                          най-първата искра в народната свяст!”
                                                               Иван Вазов

{Още»}