ЛАЛКА ПАВЛОВА – „ПОДИР ЗНАЦИТЕ НА ЗВЕЗДНОТО МАСТИЛО”, ТОМ 4

Новата книга на Лалка Павлова (530 страници) включва статии за: Антон Дончев, Ахмет Емин Атасой, Боян Ангелов, Валентина Радинска, Георги Ангелов, Георги Константинов, Димитър Христов, Драгомир Шопов, Елка Няголова, Здравка Евтимова, Иван Гранитски, Илко Илиев, Йордан Атанасов, Йордан Пеев, Кирил Кадийски, Лили Качова, Людмила Калоянова, Маргарита Мартинова, Мария Маринова, Марко Марков, Мюмюн Тахир, Надя Попова, Нико Стоянов, Петър Анастасов, Пейо Яворов, Никола Вапцаров, Таньо Клисуров, Рени Васева, Станка Пенчева, Христо Ганов и Яна Кременска. Втората част на книгата съдържа статии и публицистика, свързана с книги и литературни изяви на Лалка Павлова.

——————————

Лалка Павлова. Подир знаците на звездното мастило, том 4. Издателство „Захарий Стоянов”, 2023 г.