ЛЮБОМИР ДУХЛИНСКИ – „СРЕДНОЩНИ РАЗМИСЛИ”

Публицистичната книга „Среднощни размисли” не е случайна за Любомир Духлински. Авторът й е работил дълги години като журналист - в местния печат и като областен кореспондент за гр. Плевен в областния вестник „Народен глас”. Но това е само едната страна на картата, както се казва. Другата е свързана със самата личност на Любомир Духлински - една личност дълбоко ангажирана с проблемите на времето, в което живеем, със съдбоносните въпроси на съвремието и историята, с разбирането, че перото на журналиста трябва да бъде точно, обективно и служещо само на истината.
Публицистиката е памет за времето, което идващите след нас трябва да познават добре, ако не искаме да повтарят грешките на историята. Във финала на своето обръщение към читателя „вместо предговор”, Любомир Духлински пише: „ХХI век стана за нашия народ век на тежки изпитания и несметни човешки жертви. Ние наследяваме тази наша национална трагедия, знаейки много окаяни безнадеждни истини, но никога не добивайки морална яснота да ги кажем. Не искам да съм от тях. И затова опитах, според скромните си сили, да говоря!”
Любомир Духлински е един от активните автори на електронното списание „Литературен свят”, където неговата публицистика намира радушен прием и достига до българския читател. Публицистичната му книга “Среднощни размисли”, която излиза през 2023 г. в книгоиздателство „Северно ехо”, Плевен, съдържа 21 сериозни теми, които няма да ви оставят равнодушни и които може би ще накарат и вас да ГОВОРИТЕ. И не само да говорите. Истината го заслужава!