БЛЯН

Михай Вьорошмарти

превод: Иванка Павлова

За твоята любов
пожертвал бих ума си,
необозримите владения
на своето въображение;
погубил бих душата си
за твоята любов.

За твоята любов
в скала недостижима
бих корен впил, за да възпирам
гнева на урагана, бих умирал
с готовност всяка зима
за твоята любов.

За твоята любов
бих бил откъртен камък.
С нестихващата болка бих живял
и мълчаливо страдайки от нея,
горял бих като пламък
за своята любов.

За твоята любов
измолил бих от Бога
да се смили, душата да ми върне,
та с нови добродетели богата,
да мога да ти я предложа
за твоята любов.