ЦОНКА ВЕЛИКОВА – „ТЪРСАЧИ НА ЧУДЕСА”

Талантливо разказаните миниатюри заради синтезирания си изказ може без преувеличение да се нарекат притчи. Те и сентенциите между тях кореспондират с вековно утвърдените в българската народопсихология критерии за висок морал, вярност, дълг, синовна почит. Надникват в духовния свят на човека, в стремежа му към по-добър свят. Наблягат на отговорността и смелостта за преодоляване на многото житейски тегоби. Учат как достойно да се справим, а не да бъдем смазани от тях. В тези остроумно съчинени истории няма нищо наивно. Те са дълбоки философски щрихи, вдъхващи вяра в семейството, в добротата на човека, в чудесата и в онова, което почтеният може да постигне с труд и упоритост. Чрез тях се внушава идеята, че всеки получава от живота това, което заслужава - алчният, подлият и неблагодарникът не постигат щастие; прошката облекчава; великодушният живее в хармония със света и със себе си. Читателят няма да остане равнодушен и задълго ще помни тези разказани с хумор и привидна простота увлекателни и мъдри истории. Те ще ви натъжат, но и ще ви развеселят.

Ангелина Дичева


Цонка Великова. „Търсачи на чудеса”, изд. „Фараго”, 2023 г.