РАЗСТОЯНИЯ

Анна Парди

превод: Иванка Павлова

Не зная накъде върви,
не зная кого обича,
не зная дали още горя в него
като напразно запален фенер,
като спасителен изход от делнични грижи,
не зная сред какви хора живее,
не зная какви пътища приемат стъпките му,
не зная дали притиска конвулсивно към себе си
бремето на думите, лицата, задълженията
и влеченията,
бързо изтичащия си живот,
не зная дали е все още така пламенно млад,
или бавно и сигурно става равнодушен
като останалите,
не зная как разсъмват над него добрите и лошите дни,
а връхлети ли внезапно вечерният вятър,
как се понася,
завличайки и мене
все по-навътре в своето съществувание,
от моето съществувание все по-надалеч.