РОНДО

Лайош Пап

превод: Иванка Павлова

Тогава също
лястовиците през пролетта
ще си правят гнезда,
когато побелее като вар тревата,
водата стане черна като сажди,
а небосводът и морето придобият
оранжевия цвят
на клада;
и ако нас ни няма вече,
пак лястовиците
ще си строят гнезда
и от прахта на нашите тела
кал ще замесват
с устицата си.