ГЕОРГИ АНГЕЛОВ – „ПАМЕТКИ ЗА УТРЕ”

Георги Борисов Ангелов е роден на 01.07.1968 г. в град Първомай, Пловдивска област. Завършва История във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. Автор на поетичните книги: „Езикът на здрача” (1997), „Монолог на Кортес” (1998), „Ненамерени хроники” (2000), „Зимна трева” (2002), „Ариергард” (2003, номинирана за наградата „Пловдив”), „Жерав над снега” (2007), „Опорна точка” (2007), „Ненамерени хроники” (второ издание, 2010, „Литературен свят”; трето разширено и допълнено издание 2013, ИК „Хермес”), „Премълчаното” (2014, „Светулка 44″), „Друга свобода” (2014, „Светулка 44″), „Тристишия” (2014, „Светулка 44″), „Епицентър” (2014, „Светулка 44″), „Пепелище” (2017, „Фльорир”), „Солта на земята” (2017, „Фльорир”), „Глина” (2019, ИК „Феномен”), „Обикновен Сизиф” (2021, изд. „Богианна”), „Небе за постигане” (2021, изд. „Богианна”), „Взрив в парламента” (2021, изд. „Богианна”), „Нощни приписки” (2022, ИК „Нов свят”), „Съгледвач на светлината” (2022, ИК „Нов свят”), „Новакова бразда” (2022, ИК „Нов свят”), „Ръкопис от Мъртво море” (2022, ИК „Нов свят”), „Паметки за утре” (2024, ИК „Нов свят”). Член на Съюза на българските писатели (СБП). Негови стихове са публикувани в националния печат, в антологии и сборници, превеждани са на руски, английски, турски, сръбски, френски, испански, португалски, хърватски. Превежда от руски език. Главен редактор на електронното списание „Литературен свят”, излизащо от 2008 г. Носител на годишната литературна награда „Ергосфера” (2014), Националната литературна награда „Божидар Божилов” (2014), Националната литературна награда „Пеньо Пенев” (2018), почетен знак „Златен век” - „Печат на Цар Симеон Велики”, златен (2020).