ИСТИНСКАТА

Ами Каройи

превод: Иванка Павлова

Диреше майката във всяка жена,
която предварително прощаваше,
която беше заран белият ти хляб
и топло блюдо вечер, обитаваше

леглото ти, обсебваше душата ти.
Една бе умна, друга бе красива -
не можеш да ги имаш всички заедно:
една тигрица, другата - сърна плашлива.

Но истинската все я нямаше -
със сигурни ръце и кротко замечтана,
която като тръни от сърцето да изтръгва
ножовете на твоето страдание.