Българска литература

РЕПАК

Георги Стойков
Гето Делията излезе от събранието напушен и зъл. Не се спря при никого, с никого не заговори. Николайчо, кметът на селото, се сблъска с него, но го отмина като непознат.

{Още»}

 
ТАЙФАТА

Даниел Богданов
Приближаващата тайфа се чуваше отдалече. Говорене на висок глас, съпроводено с истеричен смях, оформяше познатата глъчка, известяваща появяването на младежите. Шестима, на възраст около 15 или 16 години.

{Още»}

 
ДРУГАТА

Даниел Богданов
- Друга ли има? - моментално го попита Мария, а сърцето й биеше все по-учестено. Досещаше се за отговора, който доскоро само подозираше, но сега искаше да чуе от неговата уста. Той бе подел този разговор, не тя.

{Още»}

 
КЪЛБОТО ОТ ВЪПРОСИ НА ПОЕТА

Драгни Драгнев
„Мъртъв сезон” - книга на поета Иван Овчаров. Чета я на един дъх. Препрочитам я, но съм объркан. Силни стихотворения. Богато образно мислене. Открития. Обобщения. Ярки метафори… Изпитвам неудовлетворение.

{Още»}

 
С КОМАНДИРОВЪЧНО БЪЛГАРИНЪТ И НА МАРС ОТИВА

Денчо Владимиров
Още по времето на социализма си имаше такава традиция - щом настъпваха летните горещини,

{Още»}

 
АВТОГРАФ

Анастас Стоянов
АВТОГРАФ
Преди да хвърлиш скромната ми книга
във кошчето на старите ни дрязги,
повзри се в нейните невинни драски,
пред себе си подръж я два-три мига.

{Още»}

 
ДИМИТЪР ПОДВЪРЗАЧОВ

По случай четири години от смъртта му
Веселин Йосифов
Изкуството за съвременниците е безцелно. Те не могат да прозрат стойността му, защото е насочено към бъдещето. То там ще намери своите читатели и тълкуватели. Такава е жестоката съдба на поета Димитър Подвързачов.

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ

Димитър Веженов
ЗАВРЪЩАНЕ
Посрещни ме ти, бащина къща,
разтворете се, светли врати,
аз се връщам и днес все същия
и душата ми в радост трепти.

{Още»}

 
ЖЕНСКИТЕ СЪЛЗИ

Елин Пелин

ЖЕНСКИТЕ СЪЛЗИ
На пролетта розите прецъфтяха,
на младостта мечтите отлетяха…

{Още»}

 
СТРАШИМИР КРИНЧЕВ – ЖИВОТ И СКИТНИЧЕСТВО

Недялко Месечков

Името Страшимир Кринчев още не е познато на широката четяща публика. Неговите приятели го забравиха. Двадесет години се изминаха от трагичната му кончина и никой от тях не отрони двадесет думи за него.

{Още»}

 
В СТРАНАТА НА ПАЛМИТЕ

Страшимир Кринчев
откъс
Нил спеше.
Далече, додето стигаше окото, под гладките му блестящи води трепереха безбройни звезди.

{Още»}

 
ПЕСНИ НА РИБАРКАТА

Стоян Олчев
1. ОЧАКВАНЕ
Тихо шия, седнала до тебе,
тъй минават вече много дни -
изреши ме, майко, с твоя гребен
и иди си в къта полегни.

{Още»}

 
СЕДЕМ БЕЛИ ЛЕБЕДИ…

Анджей Шмал
превод от полски: Ваня Ангелова
***
Седем бели лебеди
между бялото небе

{Още»}

 
ДЖАНИ РОДАРИ

Виктор Ерьомин
превод: Литературен свят

Както пишат в средствата за масова информация, много италианци днес признават Джани Родари може би за най-добрия национален писател на XX век. Или поне за най-добрия детски писател в историята на Италия.

{Още»}

 
В АТАКА ЩОМ „УРА” ЗАГЛЪХНЕ

Борис Костров
превод: Красимир Георгиев
В АТАКА ЩОМ „УРА” ЗАГЛЪХНЕ
В атака щом „ура” заглъхне звук,
звезда в нощта обхожда небесата -
изглежда, че от вчера още тук
от моста каменен следиш водата.

{Още»}

 
ЗА КНИГАТА НА УОЛТЪР ЛАКЪР „ЧЕРНАТА СОТНЯ”

Вадим Кожинов
превод: Литературен свят

откъс от книгата „Истината за сталинските репресии”
Когато тази глава от моето съчинение вече беше дадена за набор (става дума за първа глава на книгата на автора „Истината за сталинските репресии” бел. прев.), на книжните щандове се появи книгата на Уолтър Лакър “Черната сотня.

{Още»}

 
ИЗ „КЪСНА ПОЩАДА” (2003)

Павел Матев
СВОБОДЕН
Разбрахте ли? Привършва моят път.
Светът е цял и няма да узнае,
че вече съм в началото на края.
Свободен съм за смърт.

{Още»}

 
РЕСТОРАНТЬОР КРИТИКУВА МАРКС

Денчо Владимиров
По повод и на последната гангстерската престрелка в Слънчев бряг и мъдрото решение на полицейското министерство да изгради красиви контролно-пропусквателни пунктове за влизане в курорта, свое мнение изказа виден деец на социалистическото ресторантьорство, а сега и на капиталистическото.

{Още»}

 
ОРЕДЯВАЩА ГОРА

Банко П. Банков
Първият й осъзнат спомен за света беше за студена гора. Гъсти стебла крепяха зелен облак, прободен от мърдащи светлинки, облакът ръсеше едри капки. Влажна трева стигаше до раменете й, измокри се цяла, наплескаха я, след време проумя, газила е из папрат в букова гора.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Георгиос Атанас
превод: Димитър Дублев
ИЗ „ФИСТАНИТЕ НА ЛУНАТА”
Чудна нощ! Градината -
сенчестата, синята -
спя, дордето влезе тя -
госпожа Луна.

{Още»}

 
НЕЖЕЛАН

Моханджит
превод: Йордан Милев

НЕЖЕЛАН
О, мисълта ми!
В този миг кой ще рисува лицето ти.
Искам твоето тяло в този миг,
кръвта, устремена по вените.

{Още»}

 
СТИХОТВОРЕНИЯ

Уилям Блейк
превод от английски език и бележка: Георги Карадобрев
Стиховете по-долу съм подбрал от книгата „The Complete Poetry and Prose of William Blake”, Newly Revised Edition, еdited by David V. Erdman with commentary by Harold Bloom: http://www.blakearchive.org/blake/erdman.html

{Още»}

 
КРАЛ ФЯЛАР

Юхан Лудвиг Рунеберг
превод от шведски: Константин Стефанов
Из „Крал Фялар” (1844)
Първа песен
„Той творителя на земно щастие
своя род ще види в страшен да изчезва срам.

{Още»}

 
НАЙ-ДЪЛГИЯТ ПОЛЕТ НА ПОЛКОВНИКА

Емил Калъчев
Полковникът не видя кога черокито на Венци опря в стоманената решетка, нито чу пищенето на клаксона. Не стигна до него и сприхавото подвикване:
- Полковник, дигай бариерата!

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Тодор Бакърджиев
Българската история се пише все в страдателен залог.
Всяка нетрайност си измисля голям срок на годност.

{Още»}

 
СМЪРТТА ИДВА НА ГОСТИ ПО ВЕЧЕРЯ…

Георги Н. Николов

Среднощно тържество завършва с убийството на седем души. Всички - жертви на показна разправа. Кой е извършителят и каква - причината? Това е тематичната идея, взидана в новата творба на Павлина Павлова „Лунното куче”, криминален роман (1).

{Още»}

 
ХАЙДУШКОТО СБОРИЩЕ

Пелин Пелинов
Разказ от цикъла „Щрихи към портретите” - 2
„Рипна ми Чавдар от радост,
че при татка си ще иде,
страшни хайдути да види
на хайдушкото сборище…”

{Още»}

 
НЕПОЗНАТИЯТ ГРАД

Димо Боляров
НЕПОЗНАТИЯТ ГРАД
И ти потъваш в пъстрата гълчава,
помамен от лица и гласове.
Но постепенно гмежът оредява.

{Още»}

 
НЕПРЕКОРНИЯТ ДИМИТЪР АРАБАДЖИЕВ

Атанас Теодоров
В нашия ямболски говор имаме една рядка дума - „непрекорен” - за човек, който не се пречупва, не се подчинява на чужда воля.

{Още»}

 
СЪНУВА КОНЯТ, ЧЕ ГО ГОНЯТ…

Димитър Арабаджиев
Из „Поличба” (1986)

***
Сънува конят, че го гонят
и неговият щур галоп
в нощта красиви искри рони,
а те пък се превръщат в зоб…

{Още»}

 
ПОД ДЪГАТА

Димитър Арабаджиев
Из „Ждрело” (1981)

ПОД ДЪГАТА
Дъждът по лятному бе кратък.
Под слънчевата синева
блести една дъждовна капка
от връхчето на стрък трева.

{Още»}

 
НЕБЕ

Димитър Арабаджиев
Из „Бързей” (1967)
НЕБЕ
Ти ми каза,
че всички влюбени
си наричат по две звезди.

{Още»}

 
МОМЧЕТО С ТРАНЗИСТОРА

Александър Карпаров
Седя сам на масата в сладкарницата и до мене се изправя момче. Хубаво момче към осемнадесет години. Кима с глава и сочи към празния стол. Разрешение иска. Любезно му се усмихвам и давам съгласие.

{Още»}

 
РАЗРЕШЕНАТА ЗАДАЧА

Добрин Василев
Още щом получи изпратената от съдебния пристав призовка за доброволно изплащане на дълга си към Лозанови, Вълкан Каменов усети как изведнъж пред него се изправи нещо грамадно, необозримо, страшно.

{Още»}

 
ХЕРМАН ХЕСЕ И НАУКАТА ЗА ДУШАТА

Калоян Блажев
Още в ранните творби на Хесе проличава неговият интерес към психологията и към подсъзнателното. Но романите, разказите и новелите от зрелия му период свидетелстват за голямата роля на аналитичната психология в неговото творчество и с нейна помощ биха били разбрани по-добре.

{Още»}

 
ГАЗА. ПАЛАТА НОМЕР ШЕСТ

Влад Ривлин
превод: Татяна Любенова
Вместо епиграф: „…Но ако аз изляза от тук, за кого има значение? - попита Андрей Ефимич, свивайки рамена. - Не разбирам! Никита, аз трябва да изляза! - каза той с треперещ глас. - Необходимо ми е!

{Още»}

 
ТРАГЕДИЯ

Хенри Левенсон
ТРАГЕДИЯ
В тъмнините нощни
аз я улових,
в тъмнините нощни
аз я удуших.

{Още»}

 
УНИВЕРСИТЕТСКИ НАСТРОЕНИЯ

Константин Константинов
УНИВЕРСИТЕТСКИ НАСТРОЕНИЯ
Отдавна слушани, безсмислени слова до мен долитат,
през въздуха трептящ от топлина и скука;

{Още»}

 
БЕЛОТ С ГРЪМОТЕВИЦИ

Мариан Желев
На Митака
На хижа Рибни езера планувахме две нощувки. Съобразявахме се с метеорологичната обстановка. На втори ден щяхме да направим кратък преход до Смрадливото езеро и до обяд да се приберем в хижата.

{Още»}

 
КОЙ МИ ИЗЯДЕ ВАФЛИТЕ?

Мариан Желев
На Светльо - Кучето
Ние се качихме във влака и изядохме на един човек вафлите. Почти. Остана само една и го почерпихме с нея. С дълбока любезност той ни отказа. Ние и нея изядохме.

{Още»}

 
МОНОЛОГ НА РОДОПСКАТА ПЕСЕН

Димитър Златев
МОНОЛОГ НА РОДОПСКАТА ПЕСЕН
Като жива вода аз извирам от мрака на времето.
Като бистра река съм понесла и жалба, и радост,
звън на чанове, глас на станове, зов на стремето
и душата ми трепетна вечно е млада.

{Още»}

 
ДЕН С ДЪЛГА ОПАШКА

Атанас Теодоров
Сепна ме силно още почукването на вратата. Никой не чука така на кметска врата.
Този човек нахлу в кабинета ми безцеремонно - думата донякъде предава внезапното заграбване на пространството ми от една висока широкоплещеста, попрегърбена фигура с полагащото й се едро и грубо лице на неопределена възраст,

{Още»}

 
ТАЗИ КНИГА СЕ ЧЕТЕ САМО ПРЕЗ СЪЛЗИ

Елена Алекова

Слово за „Низ ужаса на пламъците. Ехо от родовата памет”
24 април 2010 г., Сливен
Земляческата среща на потомци на бежанци от с. Булгаркьой
1. История на издаването на книгата

{Още»}

 
КОТВИТЕ

Виктория Катранова
КОТВИТЕ
Ти си само спомен -
сега засега.
Рана отворена,
светла тъга.

{Още»}

 
ТЕМЕЛ

Миролюб Влахов
Марин не усети кога точно му дойде в излишък конякът, но след третата чашка нещо му подсказа, че трябва да стане и да си ходи.

{Още»}

 
ЖЕНА С ВИОЛЕТОВ ШАЛ

Миролюб Влахов
На Ани Славкова
Жената седеше облакътена в ъгъла на терасата, плътно приближила стол до решетъчния парапет, чиято бяла някога боя бе посивяла и покрита на места с ръждиви петна, и гледаше към улицата и паркинга с чинарите зад нея. Изглеждаше по-скоро унесена, отколкото замислена.

{Още»}

 
ТОЗИ ЧОВЕК ДОЙДЕ ОТ ЗЕМЯТА

Мартин Петков
Из сборника „Някога бяхме богове”, София, Ерго, 2016
Планетата беше смълчана и мрачновата. Застинала във времето и пространството. Притисната от плътни сивкаво-кафяви облаци, поглъщащи малкото светлина, идеща отгоре.

{Още»}

 
ТРИ РАЗКАЗА

Иван Стефанов
НОСТАЛГИЯ
Отидох…
Срещнахме се…
Едно хлапе-под трийсет, де си мисли, че всичко знае…

{Още»}

 
ЗА ГЕОРГИ ЯНЕВ И КНИГАТА МУ „РАЗДУХАНИ ВЪГЛЕНИ”

Живко Русев

Слово при представянето на книгата „Раздухани въглени” от Георги Янев на 16.10.2013 г. в Клуб на дейците на културата - Димитровград

{Още»}

 
ЯКО МОЛХОВ

Георги Стоянов

Из „Паметта на сърцето” (2015)
Той остави забележима диря в културния живот на Пловдив като мъдър, взискателен и честен редактор, автор и консултант.

{Още»}

 
ОТ ВСИЧКО ПОВЕЧЕ

Реджеб Кюпчу
ОТ ВСИЧКО ПОВЕЧЕ
Всичко е загадъчно в света днес,
всички огледала са счупени,
къде да видя лицето си аз?

{Още»}

 
ЖИВ Е ТОЙ

Асен Босев
ЖИВ Е ТОЙ
Жив е той, жив е - в нашето знаме,
Ботев е обич, песен и меч.
Дето сме ние - винаги там е,
там, дето екне българска реч.

{Още»}

 
МОРЕ…

Евгений К. Теодоров
Импресия
Море!.. хилядострунна арфа, кънтяща над света. И всяка вълна - струна, е приказка. И всеки ромон - капчица - сълза на упоение и на предсмъртен ужас.

{Още»}

 
ИЛИЯ ИВ. ЧЕРЕН

Неделчо Бенев
Предговор към книгата „Светлина от изток” (1926) от Илия Иванов-Черен
Ето едно име, което мнозина ще прочетат с недоумение. Кой е Илия Иванов? Защо пък Черен? Българин ли е или другоземец? С какво се е отличил, та е станало нужда да се говори и пише за него? Навярно е някакъв покойник.

{Още»}

 
КОПНЕЖ

Гавраил Хрусанов
От ранна пролет, когато дървесата още потръпват в очакване да ги погали южният полъх и да запее в клоните им, - по обширните поляни на Крайница закънтява мощния глас на Калиско. От всички овчари той пръв напуска мрачните, схлупени стрехи на саята и плъзва по едва покрилите се със зеленина рътлини.

{Още»}

 
ПЕСНИЧКА ЗА КАПИТАНА

Василий Лебедев-Кумач
превод: Тихомир Йорданов
Имаше навремето герой.
Храбър капитан бе той.

{Още»}

 
ДЖЕК ЛОНДОН И ЧАРМИЪН КИТРИДЖ – СРОДНИ ДУШИ

Инна Учкунова
Любовта не може да бъде уговаряна, тя не търпи условия или отлагане. Не може да кажеш “ето, днес не те обичам с пълно сърце, но те вземам така и ще те обичам повече по-късно.

{Още»}

 
КРЕТИЕН ДЬО ТРОА

Виктор Ерьомин
превод: Литературен свят
Кретиен дьо Троа (Крестиен от Тройе) е една от най-тайнствените личности в историята на световната литература.

{Още»}

 
ХОРАЦИЙ

Виктор Ерьомин
превод: Литературен свят

Хораций е средният по възраст от великата триада древноримски поети от класическата «златна» августовска епоха. Животът и творчеството му преминали най-вече във времето на управлението на император Август.

{Още»}

 
ПАМЕТНИК

Квинт Хораций Флак
превод: Крум Димитров
Издигнах паметник и от медта по-вечен:
той пирамидите да спори ще зове;
ни стръвният порой, ни вятър бързотечен
не ще го поломи, ни низ от векове.

{Още»}

 
ПРОЩАВАНЕ С НИКОЛА РАДЕВ

Елена Алекова
Никола Радев. Писател с безкомпромисно честна и могъща дарба. С отворено, грижовно сърце за хората.

{Още»}

 
БУРИ

Светлана Йонкова
БУРИ
Не можеш вятъра да хванеш, но можеш сам да бъдеш вятър,
защото той е непокорен - и непокорен е Духът!

{Още»}

 
МОЯТА МОЛИТВА

Йордан Пеев
МОЯТА МОЛИТВА
Господи мой,
бди над децата ми
и над всички, които обичам!

{Още»}

 
НОВОРОДЕНОТО

Георги Михалков
Алекси стоеше прав до вратата. Беше станал, за да си тръгне, но се спря и погледна баща си. Данко, баща му, се досещаше, че Алекси иска още нещо да му каже, но не се решава и може би обмисля как да започне.

{Още»}

 
ЗАЩО ТАКА ДАЛЕЧНОТО ЗОВЕ

(Христо Мандев на 80 години)
Никола Иванов

Сборникът с поезия на Христо Мандев е с избрани негови стихове по случай юбилея му. Творбите му показват, че той е преди всичко поет с лирическа нагласа.

{Още»}

 
ЗВЕЗДИЦИ МОИ

Христо Мандев на 80 години
ЗВЕЗДИЦИ МОИ
Звездици мои, трепкащи в безкрая,
от мойто детство гледам ви смутен
и много искам, искам да узная
къде ви крие светлият ми ден.

{Още»}

 
ЦАРЩИНА

Георги Янев
И улиците пусти. Като нивите. Само тук-там ще видиш разорано. Гледаш и не можеш да различиш къде са синорите. Едра, отдавнашна трева е скрила старите бразди, а тия, които са близо до изсечената дъбова гора, са се разперили като жилавите храсти от тръни.

{Още»}

 
СЛОВОТО Е ТАЙНСТВО, МЕТАФОРАТА – МАГИЯ

Ели Видева

Запознах се с Йордан Пеев на един от поетичните маратони “Доброслов”. Още на първото стихотворение буквално подскочих “Ей, това е поет!” После прочетох “Когато смъртта ми прогледне”.

{Още»}

 
ПОЕЗИЯ, ПРИЯТЕЛСТВО…

Стефка Тотева
(За стихосбирката на Елена Диварова „Изкачване с глухарче”)

Сякаш тези две думи определят общуването ни - и да не се срещаме често, когато сме заедно, разговорът продължава от момента на предишното ни виждане, защото става въпрос и за взаимност, и за приятелско разбиране и емоционална принадлежност.

{Още»}

 
ДРУГОВРЕМЕЦ

Светла Радкова
ДРУГОВРЕМЕЦ
Раздаде
пъстри покани
събра
няколкото местни

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Никола Фурнаджиев
РАЗВИТИЕ
Е, няма що - все пак е туй развитие:
днес хвали тоз, когото бе ругал,
и чака непредвидени събития,
за да го цапа с нови топки кал.

{Още»}

 
САМОДИВСКИ ПЕСНИ

Иван Буюклийски
САМОДИВИТЕ
Мрак ли падне, аз тръгвам да скитам,
сам се губя в потайни места,
самодиви ме чакат в нощта
и на коня ми гривата сплитат.

{Още»}

 
ГАСНЕЩ ДЕН

Дора Дюстабанова
ГАСНЕЩ ДЕН
Ела, приспи душата си при мен,
приспи я с вечерната звездна лира,
че песента на моя гаснещ ден
с прощално скръбно - лека нощ! - замира.

{Още»}

 
МИСЛИ И ПАРАДОКСИ

Димитър Подвързачов
*
Не наблюдавай жената! Минавай-заминавай, без да разсъждаваш. Иначе ще ти стане обидно, че по необходимост си роден от жена.

{Още»}

 
ДЪЛГЪТ НИ КЪМ ГОРАТА

Асен Златаров
Вековната гора е била спътница на появата на човека и напояване и тоя човек, чувствайки нейното величие, я е поставил в реда на обожаваните природни и картини и явления.

{Още»}

 
НОВОТО ИЗКУСТВО

Змей Горянин
Може и прост да съм. Приемам. В България, ако си прост, ще бъдеш по-оригинален. Всички са толкова потресающо умни, учени и познавачи, че простият човек някак си по-добро самочувствие има.

{Още»}

 
ЕДИН ОТ ЗАБРАВЕНИТЕ

Стилиян Чилингиров
Преди три години и нещо - на 25 януари 1930 год. - почина в Сливен на 64-годишна възраст един от нашите поети, чието име почти не се знае от младите поколения. Незабелязано си отмина той в Божите селения, без някой дори да каже две думи за него и за неговото дело.

{Още»}

 
ГЕОРГИ СТОЕВ – „ПИСАТЕЛИ ОТ ТРОЯН”

Найден Шейтанов
Георги Стоев - „Писатели от Троян”
Тая книга има да се бори с две предубеждения у нас: за провинциалния град и за хората на духа му. И двете тия предубеждения, обаче, които са рожба на столично самомнение, не са обосновани и трябва да изчезнат.

{Още»}

 
AФОРИЗМИ

Веселин Георгиев
превод: Литературен свят
*
Жените гледат себе си в огледалото с очите на мъжете.
*
Разлюби от пръв поглед.

{Още»}

 
ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ

Людмила Зенина
превод: Петко Недялков
ВСЕМОГЪЩИ БОЖЕ
О, всемогъщи Боже, властниче добри,
от тебе всеки участ получава,
на някого ти подаряваш благини,
а други в своя гняв изпепеляваш.

{Още»}

 
ВИСОК СНЯГ

Денис Чачхалиа
превод: Борис Борисов
***
Ако увехнат всички цветя -
камъните ще разцъфтят.
Винаги нещо в света ще цъфти.

{Още»}

 
КЪСЧЕ СПОМЕН

Филип Марински
КЪСЧЕ СПОМЕН
На старини, когато дойда пак
на този бряг, целуван от вълните,
коварни бели преспи - като сняг -
неумолимо ще сребрят в косите.

{Още»}

 
ЧЕШИТ

Филип Марински
Знам, че веднага ще ме попиташ: „Кой?” Гего, кой! Дафинкин Гего, бе! - оня, дето живее в една от седемте къщи на Папратица. Ха така - дето и сега ходи с шалвари и долама. А, не! Той не ги носи ката ден.

{Още»}

 
ПО СОБСТВЕНА БРАЗДА ВЪРВЯ

Иван Д. Христов

Признавам, че аз, неговия ученик от Чепеларската гимназия, се чувствам длъжник спрямо Филип Марински и неговата талантлива проза и поезия, която отдавна следя и познавам.

{Още»}

 
СТАНЧО

Иван Д. Христов
Казвам ти: пази се от човек, който си мълчи. Куче, което не лае - хапе мълчешката. Станчо не беше от тия. При него нямаше скрито-покрито.

{Още»}

 
РАЗМИСЪЛ

Николай Гюлев
РАЗМИСЪЛ
Годините с кънтеж
се разминават.
Какво остава в нас?

{Още»}

 
ЗА ВИКА НА НУЛИТЕ

Милена Обретенова
Че сме нули, нули сме си. Говоря за нас, т.нар. обикновени хора.
Нули в глобален исторически план. Нули, чието съществуване има смисъл единствено тогава, когато се строят зад единиците.

{Още»}

 
ОБЪРКАНИ ВРЕМЕНА

Георги Янев
Какви времена дойдоха- да ревнеш, че да не спреш. Да, но ако някой те попита що ревеш да не знаеш какво да му отговориш. Ако пък му отговориш, има опасност и той да ревне и то по-силно от теб, и да съжаляваш, че си му казал.

{Още»}

 
НОВА ГОДИНА

Георги Янев
Нова била. Какво като е нова?! Все си е същата. Само дето я прибавяме към годините си като още една, ядосано си помисли Иван и посегна да отвори вратата. Хвана бравата и я дръпна към себе си.

{Още»}

 
ДА УЛОВИШ НЕУЛОВИМОТО И ДА ГО СЪХРАНИШ

Тодорка Николова
Кой би разбрал и извадил на показ същността, страстите и битието на едни хора, които живеят в един малък тракийски град? Разбира се творецът!

{Още»}

 
ВЪРХАРЪТ СЕ СНИШАВА

Георги Гривнев
Хубавото на Костадин Иванов Радков идеше от това, че беше много работлив. Той така и не разбра кога свърши юношеството и кога тръгна с горнодерекьовци /момчиловци/ на гурбет.

{Още»}

 
КАТО ОБЛАК ЩЕ СИ ОТИДА

Георги Гривнев
Каматен момък бе Пею Георгиев Пеев от Чокманово - на хубавия момък се падна и лична мома - Мария. Още млад, Пею изпи горчивата чаша на гурбета, че и утайката от дъното на стъклото.

{Още»}

 
МИНИАТЮРИ

Румена Коларова-Шиндлер
***
окосена поляната
покосен животът във нея
да нахрани живота

{Още»}

 
НАИСТИНА АВТЕНТИЧНИ РАЗКАЗИ

Никола Иванов

В края на сборника „От куфара със сувенири” Златимир Коларов пише: „…Препрочитам текстовете и осъзнавам, че някои от тях звучат като очерци, други като репортажи и само няколко - като разкази.

{Още»}

 
НЕДОСТАТЪК

Димитър Атанасов
НЕДОСТАТЪК
Уж съм вече на години
и съм зрял, улегнал мъж,
а една не ме отмина,
кимна ли с глава веднъж.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Димитър Атанасов
Светът става все по-малък, а ние живеем все по-нашироко.
Толкова го мрази, че не иска да го вижда на погребението си.

{Още»}

 
ЗА „ВЕСЕЛ ПАЧУЪРК” НА ДИМИТЪР АТАНАСОВ

Станислав Марашки
След успеха си в карикатурата и епиграмата сатирикът Димитър Атанасов ни изненадва и с успешен десант в необятната страна на афористичното обобщение.

{Още»}

 
СВИЖДАНЕ

Добри Жотев
СВИЖДАНЕ
През двете решетки две мокри очи:
„За това ли дете съм родила?”
ти, рождена, ти, моя, мълчи, не плачи,
не плачи, ей така, усмихни ми се, мила!

{Още»}

 
РОДЕН ДА БЪДЕШ НЕДОВОЛЕН…

Слав Хр. Караславов
***
Роден да бъдеш недоволен,
и недоволен да умреш,
завиждай на летежа волен,
на всеки пролетен цъфтеж.

{Още»}

 
ТРАУРЕН МАРШ

Георги Тахов
Вместо надпис
върху колона в Батак
Железни колони впиват мокри пръсти
в небето притъмняло, в тишината,

{Още»}

 
ДЕМОКРАЦИЯ И КОНСПИРАЦИЯ

Тома Измирлиев
Из “Краен елемент” (1975)
ДЕМОКРАЦИЯ И КОНСПИРАЦИЯ
Нийде, в никоя държава
тая пуста конспирация
толкоз грижи не създава
на добрата демокрация.

{Още»}

 
СПЛЕТНИ И НАУКА

Виктор Ерьомин
превод: Литературен свят
Откъс от книгата „Кримските «армагедони» на Йосиф Сталин” (2016)
Общоизвестно е, че сплетнята за масовите репресии в СССР първи разпространи по света Александър Исаевич Солженицин.

{Още»}

 
ЮРИЙ ДРУЖКОВ

Виктор Ерьомин
превел: Литературен свят
Юрий Михайлович Постников, писал под псевдонима Юрий Дружков, е роден на 18 април 1927 г. в Москва.

{Още»}

 
НЕ МИ СЕ ЧЕТЕШЕ…

Анатолий Чепуров
превод: Николай Гюлев
***
Не ми се четеше,
не ми се пишеше,
не ми се връзваха в строфа
мойте слова.

{Още»}

 
МАРИЯ И ПИЕР КЮРИ

Инна Учкунова
Из „Книга за мечтатели” (2016)
Родината на Мария Склодовска-Кюри била Полша. Детството й не било никак леко - семейството изпитвало финансови затруднения, майката и една от сестрите й починали, а бащата загубил работата си като учител по физика.

{Още»}

 
РЕКВИЕМ ЗА КЪЩА „ЛАМАРТИН”

Стефка Тотева
РЕКВИЕМ ЗА КЪЩА „ЛАМАРТИН”
(някога творческа база на писателите в Пловдив,
обявена на търг от властимащите през юли 2014 г.)
И тази къща си отива -
с история, с богатство, с минало,
с присъствието на поет-французин…

{Още»}

 
ВКАМЕНЕНАТА ГЕМИЯ

Недялко Месечков
легенда
Вятърът размаха крила над водната шир, обля малкото островче, провря се в камбанарията, залюля бронзовия език на камбаната и се впусна неудържимо към пожълтелите гори на Странджа.

{Още»}

 
ЛЕГЕНДИ ЗА МОРЕТО У НАС

Христо Вакарелски
Народните познания по отношение земния строеж и промените на земноповръхните форми са едни от най-интересните за проучването на психологията на първобитния човек, както и за проучването на растежа и напредъка на човешкия ум в положителна посока.

{Още»}

 
ДА ПРЕВЕЖДАШ ПУШКИН

Кирил Ковалджи
превод: Борис Борисов
ДА ПРЕВЕЖДАШ ПУШКИН
Стиховете му са труден тест,
да го преведеш е мъчнотия.

{Още»}

 
КИРИЛ КОВАЛДЖИ: „ПРЕВОДАЧЕСКОТО ДЕЛО Е ЖИВО, ТВОРЧЕСКО…”

С Кирил Ковалджи разговаря Наталия Полякова
превод:  Борис Борисов
Наталия Полякова: - Проблемът за превода е вечен проблем, който всеки преводач трябва да решава отново, когато работи над нов текст.

{Още»}

 
РУСКИ ТРИСТИШИЯ - ІІ

Виорел Ломов
превод: Георги Ангелов
***
Ястреб в небето
с черта вертикална
зачеркна нечий живот.

{Още»}

 
ПИСМО ДО ВИОРЕЛ ЛОМОВ

Виктор Ерьомин
превод: Литературен свят
ПИСМО ДО ВИОРЕЛ ЛОМОВ
Привет!
Чу ли, че киевското кметство на Виталий Кличко е обявило маршал Георгий Жуков за военен престъпник?

{Още»}

 
ИЗВЪН СМЪРТТА

Розалво Асиоли
превод: Румен Стоянов
ИЗВЪН СМЪРТТА
Нощта идва дългоръка
и слуша, че просяците спят
съня тежък на човешката си нищета

{Още»}

 
ЗДРАВЕЙ, ЛЕНЬО ЮНАЧНА!

Димос Рендис
превод: Кръстьо Станишев
Здравей, Леньо юначна, премина много време,
откакто ти вървеше със пъстрия фустан,
със везана забрадка, на кръста - със престилка,
откакто рано сутрин извеждаше овцете

{Още»}

 
КАЛИНА І

Петър Безруч
превод: Димитър Стефанов
Я кажи, кого обичаш,
белолика, черноока?
Ти, девойко, тъй приличаш
на калина край потока!

{Още»}

 
ПТИЦА ЛИ Е КАТО ПТИЦА

Емил Измирлиев
Преди около една година една сутрин, след като се събуди, Иван Стоянов видя, че са му поникнали крила.
Големи почти пет метра, като на гигантските птици от приказките.

{Още»}

 
ШЕГИ НАЗАЕМ

Емил Измирлиев
Определено може да се твърди, че Първи април е нещо като личен празник на Иван Стоянов, чакан цяла година със съответните копнежи и надежди.

{Още»}

 
ДОДЕТО… ДЪЩЕРЯ МИ СПИ

Магдалена Шумарова
ДОДЕТО… ДЪЩЕРЯ МИ СПИ
Нека да страдам и нека от болка да плача,
ала само додето, детето ми в тъмното спи.
Иначе тя ще остане без мене сираче
в лошия свят на несбъднат копнеж и мечти.

{Още»}

 
ДОБРОТАТА У ЧОВЕКА

Магдалена Шумарова
Майка ми умираше, а беше лято - красиво и топло, меко и прозрачно.
Майка ми умираше. Мъжете пушеха на двора, а жените подсмърчаха в кухнята.

{Още»}

 
ТРЕВОЖЕН ХЛЯБ

Пламен Панчев
поема
Писеца вземам, трябва да е остър,
резец изкусен нужен на резбаря.
За тебе, роден край, от думи прости
аз мислех своя песен да извая.

{Още»}

 
ПОНЯКОГА И МЪРТВИТЕ ЗА ЖИВИТЕ ПЛАЧАТ

Ирина Велева
ПОНЯКОГА И МЪРТВИТЕ ЗА ЖИВИТЕ ПЛАЧАТ
Не се знае кое е тук и кое е оттатък.
Къде има рай и къде има мъка.
Къде има среща и къде има разлъка.

{Още»}

 
БЯГАЩИЯТ ЧОВЕК

Мина Карагьозова
„Не можеш да се спасиш като избягаш
от самотата, от тъгата, от живота..
Животът иска да те види в себе си.

{Още»}

 
ТРИ СТРУНИ

Инна Учкунова
ТРИ СТРУНИ
с почит към Жак Превер
Три струни има в душата ми.
Скъсани.

{Още»}

 
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ

Инна Учкунова
Из „Книга за мечтатели” (2016)
Винсент ван Гог се родил в Холандия през 1853 г. Всички членове на фамилията Ван Гог били или пастори, или търговци на произведения на изкуството.

{Още»}

 
СМЪРТТА НА ПОЕТА ХРИСТО БАНКОВСКИ

Станко Михайлов
С поета Христо Банковски се запознахме във в. “Народна младеж”, когато през годините на младостта (1962-1970) обикаляхме различни редакции и издателства, търсейки мястото си сред вече “изгрелите” с първите си литературни изяви млади творци.

{Още»}

 
ЗАМИСЛЕНИЯТ ХЕРАКЪЛ

Невена Стефанова

Колкото и да се прехласвам по митологията, Херакъл никога не ми е допадал с тази тенденция да се възпява грубата сила. Не знам по какъв принцип се изграждат митовете: безобидни преразкази на народни поверия ли, внушения ли, фантазия или философия?

{Още»}

 
БЪЛГАРИЯ

Георги Джагаров
БЪЛГАРИЯ
Земя като една човешка длан…
Но по-голяма ти не си ми нужна.
Щастлив съм аз, че твойта кръв е южна,
че е от кремък твоят стар Балкан.

{Още»}

 
КЪСНО

Йордан Стубел
КЪСНО
О, връщане няма, не чуваш ли, пеят щурците,
не спят нито псета, не спят нито верни другари,
и морни са вече от мляко и вълна овците
с последното лято, елате при мене - овчари.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Ненчо Илиев

Стихотворение в проза
Някъде далеч, откъм величави планини повя вятър могъщ и топъл. Той запя възторжена песен…
И мъглите забягаха уплашени!…
Слънцето се показа усмихнато и гордо!

{Още»}

 
ИЗ ТВОРЧЕСТВОТО НА НАРОДНО-ЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ

Ненчо Илиев
Из „Фейлетони” (1910)
Ако кажа, че Народно-либералната партия е единствената, която е проявила широко творчество през своето властване, всичките й привърженици ще отговорят:

{Още»}

 
ВЕЛИКИЯТ ПРИМЕР

Д. Б. Митов
Вестниците съобщиха една светла новина в трагичните дни, които преживяваме заедно с целия свят.

{Още»}

 
ИЗ „ДНЕВНИК БЕЗ ДАТИ”

Михаил Попов
превод: Стефка Тотева
* * *
„Музика за дебели”, така правилно са нарекли джаза. Негрите от Сент Луиз са го измислили и на мен никога не ми се беше случвало да видя толкова много дебели мъже и жени, като в черните квартали на американските градове.

{Още»}

 
В КОВАЧНИЦАТА

Вадим Стрелченко
превод: Тихомир Йорданов
Победил съня си мечи
със прозявката си - ех! -
чуй: по птичи запелтечи
тежко дишащият мех.

{Още»}

 
БИБЛЕЙСКИ СТИХОВЕ

Анна Ахматова
превод: Димитър Горсов
1.
РАХИЛ
И служил Яков заради Рахил седем години;
и те му се сторили няколко дни,
защото той я обичал.
Книга Битие

{Още»}

 
СЪДБАТА НА ПОЕТА

Всеволод Емелин
превод: Георги Ангелов
Вчера в “Букбъри” имаше презентация на новата книга на знаменития поет Дмитрий Бобишев “Ода за въздухоплаването”.
За този, който не е в час, Дмитрий Бобишев е член знаменитата “ахматовска четворка” (Бродски, Бобишев, Найман, Рейн).

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Евгений Степанов
превод: Георги Ангелов

ПОЕТИЧЕН ФЕСТИВАЛ
поезията като вид болест
като масова психоза
като метод за автотерапия

{Още»}

 
МЪЖКА ЗАРЪКА

Минчо Минчев
Сине,
свирят влакове в моите нощи.
В зениците пари
и в дланите дума тежи.

{Още»}

 
ОТКРОВЕНИЕ

Светозар Аврамов
ПРИЮТ
Непроходима гора,
приюти ме в твойта обител -
далече от хора овълчени.

{Още»}

 
ЛИПА ЗА ЗИМАТА

Владимир Георгиев
Ставам рано. Бодър съм, спах добре. През нощта е валяло. Браво. Свежо е навсякъде, пролет, в сетна фаза, но още е пролет. Пия кафе и дишам.

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ

Георги Карадобрев
РАЗПЪНИ ЗЛАТНА АРФА, ПОЕТЕ
Разпъни златна арфа, поете,
в ден и час на спяща надежда.

{Още»}

 
ИЗПОВЕД

Джек Лондон
превод от английски и послеслов: Георги Карадобрев
В щата Невада живее една жена, която преди време лъгах няколко часа, най- безсрамно и последователно.

{Още»}

 
СИНЪТ НА ЗЕМЯТА

Александър Гиргинов
И все пак някога върху нашата нещастна измъчена земя ще възтържествуват човечността и правдата. Сянката на кървавия демон на войната ще изчезне, стопена от светлината на великата братска любов.

{Още»}

 
„МИСЛЯ ЗА ПОЕЗИЯ, МИСЛЯ КАК ДА НАХРАНЯ ГЛАДНИЯ….“

Стефка Тотева
Размисли, споделени на срещата-разговор с Георги Ангелов и Ваня Душева в читалище „Алеко Константинов” - Пловдив на 27 май 2016 г.

{Още»}

 
МАЙСТОР НА СЪДЕБНИТЕ ПЛЕДОАРИИ

Никола Иванов

На корицата на книгата „Съдии, казусът ви принадлежи” авторът Хари Хараламбиев пише: „В мен имаше борба на мотиви „за” и „против”, преди да представя книгата за печат.

{Още»}

 
СПОМЕН ЗА ЯВОРОВ

Петър Морозов
С Яворов ме запозна Пенчо Славейков в 1904 г. в старото кафене „България”, където по онова време се събираше умственият елит на София. Пенчо, П. Ю. Тодоров и Яворов обикновено седяха на една кръгла маса по средата на кафенето.

{Още»}

 
КОЛЕДЕН ГОСТ

Петър Карапетров

Големият дом бе осветен от долу до горе, от подземните стаи до таванския етаж. Две очи гълтаха светлината на прозорците му и глух глас каза високо:
- Той… той трябва да бъде!

{Още»}

 
„КАВХАН ИШБУЛ” ОТ ПЕТЪР КАРАПЕТРОВ

Васил Каратеодоров
След „Дионисий” Петър Карапетров ни поднася нов роман с историческо съдържание: „Кавхан Ишбул”.

{Още»}

 
ПЕСНИ НА БЪЛГАРКАТА

Христина Стоянова
МАЙКА
„Аз зная, зная, ти плачеш, майко…”
Аз видях, ти плачеше, майко злочеста,
и воплите чух на безименна скръб, -
загледана в скути на скръбна невеста,
към рожба немила на сина си скъп.

{Още»}

 
ТАКА ДАЛЕЧЕ

Нгуен Чи Тxуат
превод от полски: Ваня Ангелова
Звездата
блести през нощта
на разстояние от векове

{Още»}

 
ПРОШКА ЗА ГОСПОЖА БАКОВА

Ядвига Шивинска-Пацак
превод от полски: Лъчезар Селяшки
Седеше в инвалидна количка и настойчиво се вглеждаше в мен. В треперещите си ръце конвулсивно стискаше полиетиленова торбичка с картофи.

{Още»}

 
БЕЗСЪНИЦА

Фьодор Тютчев
превод: Тихомир Йорданов
БЕЗСЪНИЦА
Звъни часовник през нощта,
мъчителен, тревожен разказ.
Език понятен - съвестта -
но чужда все таки подсказка.

{Още»}

 
ЛЪЖЕЦ

Иван Д. Христов
Много неща съм видял и забравил през живота, ама още помня говедаря Павльо какъв номер ми скрои. Павльо от дете накуцва, та го не искаше никоя мома от село и си остана стар ерген. То и за работа не го биваше много, но взеха та го направиха селски говедар.

{Още»}

 
ИЗ “ЛУННОТО КУЧЕ”

Павлина Павлова

откъс от новия криминален роман на писателката
ДЕН ПЪРВИ
Първото непредвидено нещо, случило се през тази вечер, която щеше да промени живота на мнозина, а за някои - оказала се последната, беше спирането на тока за четвърт час. В целия квартал.

{Още»}

 
МОЛИТВА В БАЛКАНА

Евстати Бурнаски
Гръбнакът на Балкана е от кремък,
сърцето му - хайдушки кръстопът.

{Още»}

 
И ЗЕМЯТА ЦЕЛУНЕТЕ

Димитър Аджеларов
Българинът от незапомнени времена е гледал на земята, на завещаната от деди и прадеди българска природа, като на свещен храм, в който трябва да пристъпваш с благоговение..

{Още»}

 
СТАРАТА КЪЩА

Любомир Николов
Беше се сгушила между новите триетажни къщи, които по-скоро приличаха на хотели. По цялата дължина на улицата само тя беше останала, напомняйки за старото време.

{Още»}

 
ДЖУЛИЕТО КИЕЗА: „РУСИЯ ТРЯБВА ДА СПРЕ БЕЗУМИЕТО НА ЗАПАДА”

интервю на бившия евродепутат и професионален журналист Джулието Киеза за татарстанския вестник „Бизнес Online”
превод: Румен Воденичаров
Ако след разпалването на войните в арабския свят за политическите лидери :

{Още»}

 
СКАЗАНИЕ ЗА ТЕГОБИ ЧОВЕШКИ И ЗА ОЩЕ НЕЩО…

Георги Н. Николов

Атанас Славчев е писател, около който рядко се шуми. За ролята на паркетни „водещи” в литературата у нас има доста кандидати - тях самото време ще отмие. Други, вярно разбиращи мястото на твореца при хората и битието, създават стойностни книги.

{Още»}

 
ЛОШОТО ВРЕМЕ РАЖДА ХУБАВИ СТИХОВЕ

Иван Д. Христов

Иван Вълев - „Лошо време”, ИК „Хермес”, 2015 г.
Иван Вълев е емблематичен пловдивски творец - поет и преводач. Заедно с Петър Анастасов и Николай Заеков още в средата на 60-те години на миналия век поставят началото на модерната пловдивска поезия.

{Още»}

 
ПОПАДИЯТА

Тотьо Нерезов
През 2008 г. със становище от директора на Дирекция „Социално подпомагане” Чирпан на фондация „Милосърдие - с. Рупките”, чийто председател съм, се възложи да бъде обгрижвана възрастна жена, за която - при събиране на нужните биографични данни, се установи, че това е презвитер Елена Мурджева.

{Още»}

 
ИЛИНДЕНЦИ

Антон Страшимиров
Илинденци не бяха „националисти”, а още по-малко шовинисти. Но се бореха със самосъзнанието на българи, каквито се бяха родили по двата бряга на Струма, по двата бряга на Вардар и по Дрин.

{Още»}

 
ПОЖАР

Борис Светлинов
I
В стаята имаше много слънце и дим. Чертежниците непрекъснато пушеха, шумяха с копирните хартии, и, като се навеждаха над тях, теглеха линии. Унесени в работа, те откъслечно се запитваха без да повдигат глава и пак се смълчаваха.

{Още»}

 
КАВАЛЕРИЙСКИТЕ ТРЪБИ

Иван Карановски
Из „Моменти от вечност”
Ах, почакайте, смълчете се за малко - да чуя кавалерийските тръби! Медни, силни и пронизително-остри звукове, в които ехти трепетът на зловещието и високата печал, изпуснати от тъмната далечина на падналата нощ, изведнъж изпълниха и потопиха в мъгливо възпоменание моята душа.

{Още»}

 
МОЛИТВА ЗА…

Юзеф Банашак
превод: Ваня Ангелова
МОЛИТВА ЗА…
Не ме натискай надолу, брат,
и ми прости греховете,
както и Той прощава.

{Още»}

 
АНДАЛУСЦИ

Фаузи Карим
превод: Мая Ценова

АНДАЛУСЦИ
1.
Жена се съблича на плажа в Сеута,
а колесниците андалуски
се спускат,
изпълват сърцето на морския бряг.

{Още»}

 
ЖЕЛАНИЕ

Михаил Юриевич Лермонтов
превод: Димитър Горсов
ЖЕЛАНИЕ
Защо не съм гарванът, който в степта,
с грак безгрижен над мен прелетя?
Защо свода ясен с криле не браздя,
влюбен в синята му свобода?

{Още»}

 
40 СТИХОТВОРЕНИЯ

Тофик Агаев
превод: Георги Ангелов
***
О, сладък, сладък живот!
Защо в края
така горчиш?

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Тофик Агаев
превод: Литературен свят
* * *
Дайте да узрее плодът, докато е цвете.
* * *
И празните очи проливат сълзи.

{Още»}

 
КРАДЕЦ

Ярослав Смеляков
превод: Тихомир Йорданов
КРАДЕЦ
Аз имам и нощи такива:
лежа си в кревата без сън.
Естествено, вятър превива
дърветата в мрака навън.

{Още»}

 
ДОН КИХОТ

Дмитрий Мережковски
превод: Петър Велчев
ДОН КИХОТ
Вместо шлем - леген напукан,
смачкан щит, доспехи жалки…
И се клатят в стремената
дълги, мършави пищялки.

{Още»}

 
ДОН КИХОТ

Дмитрий Мережковски
превод: Димитър Подвързачов
ДОН КИХОТ
Щит картонен, броня жалка,
шлем - от пукната съдина,
в стремената се люлеят
мършави крака - паржина.

{Още»}

 
КАМБАНАТА

Костас Варналис
превод: Божидар Божилов

КАМБАНАТА
Когато ликувам
под хладния вятър,
когато умът
из простора лети,

{Още»}

 
БЕЗСМЪРТЕН МАРШ

Михаил Ножкин
превод: Красимир Георгиев
БЕЗСМЪРТЕН МАРШ
Войната свърши. Гръм оръдията спряха,
изглажда спомен за бедата всеки час
и ний живеем. Нова пролет доживяхме
с Деня победен - най-добрият ден за нас.

{Още»}

 
КРАЯТ НА ПРЕКРАСНАТА ЕПОХА

Йосиф Бродски
превод: Иван Есенски
В АЛБУМА НА НАТАЛИЯ СКАВРОНСКА
Есен е. Тополите стърчат -
гол шпалир край дългите алеи
в не-имението ни. И вятър вее -

{Още»}

 
ХАЙКУ И МЕДИТАЦИЯ – РАЗТВАРЯНЕ НА АЗА В ЦЕЛОСТТА

Минко Танев - старши преподавател в Секция по български език към ДЕСО, Медицински университет - Пловдив, член на Съюза на българските писатели
Стоянка Боянова - член на Съюза на българските писатели, Българския хайку съюз и Съюза на метролозите в България

{Още»}

 
СИНЪТ БЪЛГАРСКИ

Борис Борисов
СМЪРТТА НА ХРИСТО БОТЕВ
Подкрепи и мен ръката,
та кога въстане робът,
в редовете на борбата
да си найда и аз гробът!

{Още»}

 
КОГАТО ЗАВИЯТ СИРЕНИТЕ…

Денчо Владимиров
Публицистичен триптих
КАРТАТА, НА КОЯТО Я НЯМАШЕ БЪЛГАРИЯ
В края на 1988 година бях изпратен в двуседмична журналистическа командировка от пловдивския вестник “Отечествен глас” в Ленинград.

{Още»}

 
ВТОРИ ЮНИ

Матей Шопкин
ВТОРИ ЮНИ
И пак е Втори юни… Пак вали!
С оловни сълзи плачат небесата.
И мене пак сърцето ме боли
за вас, герои, паднали в борбата.

{Още»}

 
ОКОЛЧИЦА

Георги Бончев
ОКОЛЧИЦА
И здравец ще намеря горе,
орли и вълци, екове
от песни на жътварки мирни
и самодивски гласове.

{Още»}

 
ЛИТУРГИЯТА НА АПОСТОЛА

Димитър Аджеларов
И този Йордановден щеше да премине за стария бъчвар бай Йордан Кумбара, както шейсет и седемте предишни - с обречения курбан и с благословията на поп Василий, понесъл чемширената китка със сребърното разпятие,

{Още»}

 
ДУШАТА НА ВЪСТАНИЕТО

Пелин Пелинов
Разказ от цикъла “Щрихи към портретите”
Гаврил Тачов Хлътйов, самонарекъл се Георги Бенковски, е необикновено явление в българската политическа история.

{Още»}

 
ПАНТЕОН НА ГЕРОИЧНОТО ИСТОРИЧЕСКО ВРЕМЕ

Цветан Илиев

Пред нас е второто издание на книгата на Славко Григоров „Чипровски край - легенди и истини”, допълнено с нови исторически данни.

{Още»}

 
ОКОЛЧИЦА

Петър Ванчев
ОКОЛЧИЦА
Пълзят годините-влечуги,
провират се в тревата на живота.
А аз мечтаех дни по-други,
чело изправях като Ботев.

{Още»}

 
БАЛАДА ЗА БОТЕВ

Марко Недялков
Какво е Ботев?
Буря или ласка,
къде живее вече близо век?

{Още»}

 
ПЪТЯТ НА БОТЕВ

Димитър Светлин
Коленичил, земята целунал
и изпълнил дълга си синовен.
Слял завинаги тихия Дунав
със Балкана бунтовен…

{Още»}

 
НА БОТЕВ

Никола Фурнаджиев
В безкрайността на вековете плиска
един поток от кръв, от мрак и ропот
една дълбока жажда вечно иска,
едно сърце гърми във теб, о, Ботев!

{Още»}

 
ТРУДНОТО

Христо Радевски
Не давай на душата да хитрува!
Да бъдат чисти твоите слова!
Да тътне там на бурята гнева
и огъня любовен да бушува!

{Още»}

 
ПЪТЕКАТА НА БОТЕВ

Петя Йорданова
ПЪТЕКАТА НА БОТЕВ
От целувката първа при Дунав,
сгряла всяко градче и селце,
до куршума последен - целунал

{Още»}

 
БЪЛГАРИЯ – ТОВА Е БОТЕВ

Александър Геров
БЪЛГАРИЯ - ТОВА Е БОТЕВ
Родината наша безстрашна във боя
строши най-накрая хомота.
Страна на чутовни мъже и герои -
България - това е Ботев.

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ

Иван Пейчев
Поройните планински дъждове
години над следите са валяли
и няма кръв. Днес в тези часове
небето е един огромен залив

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА БОТЕВ

Георги Свежин
Зачисли ме в своята дружина,
роб не съм, не искам да съм роб,
помогни ми честно да загина
не върху постеля, а в окоп.

{Още»}

 
ЗА БОТЕВИЯ ДЕН!

Вълко Червенков
На 2 юни се навършват 48 години от смъртта на най-великия български поет и борец - Христо Ботев.

{Още»}

 
СТАМБОЛОВ – НОВИ ИЗМЕРЕНИЯ

Благовеста Касабова
За да достигне успеха на романа си „Стамболов: воля за държава” Бойко Беленски извървя дълъг път на развитие и утвърждаване като талантлив белетрист.

{Още»}

 
БЕЗСМЪРТИЕТО НА БОТЕВ

Асен Златаров
От оня миг, когато там, на Балкана Ботев се увенча със славата на подвига, годините се нижат и завличат със себе си в мрака на забвението много от величията на деня, а неговото име все расте и расте, за да стане легенда.

{Още»}

 
КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА БОТЕВАТА ЧЕТА?

Димитър Осинин
Един въпрос, на който отговор, аз поне, още не съм намерил. Толкова по-интересно става следното, което научих в с. Осиково, Врачанско. Там твърдят, че парите са останали в тяхното село и знаят у кого.

{Още»}

 
ХРИСТО БОТЕВ

Александър Божинов
За теб са тези дни,
що днеска ги живеем:

{Още»}

 
ХРИСТО БОТЕВ

Никола Т. Балабанов
Когато селякът тръпне за 58 пъти от освобождението над своите зреещи ниви, учащата се българска младеж се стяга да се поклони на мястото, където възкръсна за вечен живот певецът на свободата и на смъртта.

{Още»}

 
ЛЕГЕНДАТА ЗА СИЛНИЯ ЧОВЕК

Сирак Скитник
Не едно, не две, три млади поколения са израснали под нейната хипноза. За тия, които идат и търсят опора в голямото, силното, тя винаги е била въплъщение на мощта, романтизма и бунта на българина от недалечното минало.

{Още»}

 
МАЙЧИНА ЖАЛБА

Димитър Христодоров
В памет на Хр. Ботйов
Ей, овчарю,
шилигарю,
с вакло стадо
неброено.

{Още»}

 
БОТЕВ

Слава Щиплиева

Залезе слънцето огромно в час на мъка,
когато сянката трепти на всяко цвете
и пада хлад в Балкана по плещи и раменете…

{Още»}