Българска литература

СОРОС КАТО РУПОР НА КЛАНА РОТШИЛД ИЛИ НОВИЯТ „БРЕТЪН УУДС-2” НА ДЖОРДЖ СОРОС

Валентин Катасонов
бележка и превод: Румен Воденичаров
Проф. Валентин Катасонов е председател на руското икономическо общество „Сергей Шарапов”.

{Още»}

 
ПОСЛЕДНАТА СЪБОТА НА МАЙ

Атанас Славчев
Днес беше събота и внукът, с жена си, трябваше да дойде. Щеше да му донесе от ония малки жълти хапчета, от които болките стихваха.

{Още»}

 
МНОГО ХУБАВО ПЛАЧА

Атанас Теодоров
Излязох от кабинета на лекаря потиснат от страх. Крехката ми психика се разпъваше между отчаянието и надеждата за чудо. И преди съм падал на дъното, но този път нямах сили за съпротива. Наближавах неизбежното. Ако това щеше да бъде мигът на потъването в тъмнината, исках да запомня един последен красив миг…

{Още»}

 
КОГАТО В РАЯ ВАЛЕШЕ ДЪЖД

Кина Къдрева
В Рая валеше дъжд. Бе дошъл съвсем неочаквано от морето - светъл и проливен, сякаш самото море се беше вдигнало в летните си шеги към небето, и се заизлива на сребърни струи. Плисна по плочите на крайморското заведение, затъркаля се на едри бисери по листата на смокинята и разгони сгорещените от плажа полуголи момичета.

{Още»}

 
КАНАДСКИ ЕПИЗОД

Димитър Златев
Сърната приближи металната мантинела на шосето, спря и се ослуша. Онези странни животни, които препускаха като бесни в двете посоки, сега не се чуваха. Тя беше привикнала на техния шум и миризма и, макар да ги следеше боязливо, вече не изпадаше в ужас както някога.

{Още»}

 
КРАЯТ НА ВОЙВОДАТА

Пелин Пелинов
разказ из цикъла “Щрихи към портретите”
Трите години, прекарани във влажната Цариградска тъмница (1845 -1848) дадоха отражение върху здравето на войводата Георги Раковски.

{Още»}

 
„КОРЕНИТЕ” НА ВАСИЛ ПОПОВ И СМЯНАТА НА ЕПОХИТЕ ПРЕЗ 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Панко Анчев
1.
Не можем да разберем и оценим по достойнство който и да било период в историята на литературата, ако нямаме точен и пълен анализ на духа и характера на обществените условия, в които този период протича.

{Още»}

 
АСАНОВ КАМИК

Цветан Лалов
Романска легенда
Селцето осъмна в пасторална тишина. Топлите юнски дъждове в началото на месеца бяха спрели и майката Природа ликуваше. Гористите хълмове, разположени около къщурките, сияеха радостно.

{Още»}

 
ВЪЛШЕБНИЯТ СВЯТ НА ДЕТСТВОТО

Паруш Парушев
Някъде в душата на всеки един от нас живее далечен свят, населен с духа на доброто и красивото. В сухия, често прозаичен свят на възрастния ни живот, често усещаме насъщен глад за това добро и красиво, изместено от борбата за насъщния.

{Още»}

 
ХУДОЖЕСТВАТА И ЛУКАВСТВОТО

Тихомир Йорданов
Нещо странно става с думите, когато условията на живот и съжителство между хората се променят. Тогава се появява потребност от нови думи (понятия). И тъй като те, случва се, липсват в езика, прибягва се до заемки на  чуждици, сътворяват се новоизковани думи (неологизми), или пък съществуващите се напълват с ново съдържание.

{Още»}

 
АЗ, СТРОГ СТРАЖ ПРЕД ПЛАМТЯЩИТЕ ЛАМПАДИ…

Александър Блок
превод: Димитър Горсов
***
Аз, строг страж пред пламтящите лампади,
без ропот бдях в олтара на Йоан.

{Още»}

 
МОЯТА МАЙКА

Сона Амбарцумян
превод от руски и полски: Ваня Ангелова
МОЯТА МАЙКА
Моят дом не е мой дом.
Моят дом е усмивката на моята майка.

{Още»}

 
ПОЛЕТ

Соня Георгиева
ПОЛЕТ
И ето, че живея и летя. Напук
на земното и всякакво привличане.
Крилете, слава Богу, не тежат.
Не страдат от синдром на необичане.

{Още»}

 
О, ПЪТИЩАТА БЕЛОРУСКИ…

Микола Аурамчик
превод: Найден Вълчев
***
О, пътищата белоруски!
Прокарвани според мига,
те ту като стрели се спускат,
ту меко вият и кръжат.

{Още»}

 
ОКЕАН

Петрус Бровка
превод: Найден Вълчев
ОКЕАН
Не съм пътувал с параходи
през океана разлюлян,
но щом помисля за народа -
пред мен израства океан.

{Още»}

 
СОТО ВОЧЕ

Костас Картеос
превод: Кръстьо Станишев
Обичах те, преди да съм те срещнал,
и още ти не си ми много близка,
макар че стана моя, с по-горещо
желание душата ми те иска.

{Още»}

 
НОСТАЛГИЯ

Юрий Петров
превод: Татяна Любенова
НОСТАЛГИЯ
От селцето към плевнята крача,
към отлитналите мечти,
раменете обгръща вятър,
храсти люшкат зелени глави.

{Още»}

 
50 ГОДИНИ КЛУБ НА ДЕЙЦИТЕ НА КУЛТУРАТА В ПЛЕВЕН

Никола Попов
На 1 октомври 1964 година в Плевен се роди една нова институция - Клубът на дейците на културата, който вече 50 години заема свое достойно място в културния пейзаж на града. Първият Управителен съвет на новоучредения клуб беше със следния състав: Маргарита Петрова - председател, Георги Стойков - заместник-председател, Никола Попов - секретар и [...]

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Иван Переверзин
превод: Галина Ганова
***
Какво ми казваш не те чувам -
прибоят дави твоя глас.
Намерих повод да флиртувам
с ръка на рамото ти аз…

{Още»}

 
СЛЕД ВОЙНАТА

Владимир Андреев
превод: Златан Данев
СЛЕД ВОЙНАТА
Стои къщурката-свидетел,
прегърбена от старини.
Пренесла на гърба си двете
опустошителни войни.

{Още»}

 
ЛИТАНИЯ НА САМОТНИЯ

Хуан Гонсало Росе
превод: Петър Велчев
Аз те изгубвам всеки ден,
тъй както времето се губи,
или надеждата.

{Още»}

 
ИЗ „РЕКВИЕМ”

Патриция Валдуга
превод: Георги Ангелов
***
Татко, татко, родина на моето сърце,
така отдавна ти си насаме със болката,
дни и дни, и нощи, изпълнени със страх;

{Още»}

 
КОЛКО ПРОСТО Е ВСИЧКО….

Георги Константинов
КОЛКО ПРОСТО Е ВСИЧКО….
Колко идеи за щастие, колко миражи
                                           и битки кървави!..
Може би вечното щастие свети
само в съня на мъртвите.

{Още»}

 
ВОЙВОДАТА

Атанас Теодоров
Ордата тичаше през оредялата гора с диви, разсипани викове. По-леко въоръжените башибозуци, събрани от околните турски села, изпревариха войската. Редовният аскер на капитан Али Джемал вървеше във верига след кресливите башибозуци.

{Още»}

 
ПЕСНИТЕ НА МАМА…

Саффет Ерен
***
Песните на мама -
те са бисерни капки
от нейното сърце

{Още»}

 
ОТМАЛЯЛА СЪЛЗА

Гюлшен Алиева
ОТМАЛЯЛА СЪЛЗА
Разсявам се по бяла месечина,
във прилива по изгреви рося,
във вишневия залез на ръцете ти
разплитам се - кахърите кадя.

{Още»}

 
ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА КАИН

Николай Омелченко
превод: Литературен свят
В наскоро излязлата книга на младата изследователка-религиовед Ксения Шчедрина «Царско щастие» е посочено интересно тълкование на библейския сюжет за Каин като основател на градската цивилизация.

{Още»}

 
РОМАНЪТ ЗА ПРЕХОДА

Марин Кадиев
Пише се и се говори, че у нас няма литературна творба за Прехода, тоест, за последните 20 години демокрация. Вече не е така - има, и то значимо художествено произведение, озаглавено “Изгубени под звездите” с автор Павлина Павлова.

{Още»}

 
КРОКОДИЛ И ДЕВОЙКА

Йосиф Куралов
превод: Красимир Георгиев
КРОКОДИЛ И ДЕВОЙКА
Тази девойка в дома ми намина
и обясни ми, че съм крокодил.
Аз страшна уста крокодилска раззинах
и глътнах я цялата с чара й мил.

{Още»}

 
НОЩЕС НЯКОЙ ПОЧУКА НА ВРАТАТА

Франтишек Хрубин
бележка и превод от чешки: Атанас Звездинов
Очарованието на Хрубиновата поезия не е толкова в нейната мелодичност, колкото в това, че събужда мелодии, звучали в нас, които ни подтикват към размисъл.

{Още»}

 
ЛЮБОВНО

Франтишек Бранислав
превод: Пенчо Симов
Разгърни я - тази тъмнина великолепна,
с топли пръсти ти я разгърни докрай,
искам много тихо в този миг да ти прошепна:
като гръд е топла тъмнината в май.

{Още»}

 
ИЗ „КОНТРАПУНКТИ”

Йонка Христова
***
             На майка ми
Времето не ми стига
да седна до теб - както някога.
Да си поговорим - за всичко и нищо.

{Още»}

 
ЦИГАНСКО ЛЯТО

Петър Василев
ЦИГАНСКО ЛЯТО
Пожали ни природата и виж:
отдавна е приключил листопада,
а ти под сладко слънчице вървиш
или на припек мълчешком присядаш.

{Още»}

 
ОСТРОВ

Паруш Парушев
ОСТРОВ
Сред влага, сред мъгла, сред вятър
какво ли тука отстоява? - къртичина върху водата.

{Още»}

 
„КАТО ПТИЦА РАЗПЪНАТ”

Анита Коларова

„Трагично замислен,
трагично роден -
най-често със себе си споря”
                     /„Не идвам внезапно”/

{Още»}

 
КЕРВАНЪТ НА ДНИТЕ

Ваня Ангелова

Държа в ръцете си една нова уникална книга, озаглавена с непретенциозното наименование „Отшелник”. Написана е от българския поет и преводач Йордан Милев, който познава основните писмени знаци не само на родната ни азбука, но и идеограмите и пиктограмите на много други писмени системи.

{Още»}

 
ЕДНАКВОСТ В РАЗЛИЧИЕТО

Нина Тончева
Различни
       букви, букви, букви,
 от тях -
       слова, слова, слова.

{Още»}

 
УДРЯ ЧАСЪТ НА ВАПЦАРОВАТА ВЯРА

Лияна Фероли
Отново удря часът за изпитание на вярата, Вапцаровата. За тази вяра, която съпровожда изпитата до дъно чаша на болката и за тази, която не умира, дори и когато животът за дълго я опровергава.

{Още»}

 
ПЕНЬО ПЕНЕВ. ДОБРО УТРО, ХОРА!

Анастас Стоянов
Два пъти погребвахме Пеньо Пенев: първия път бяхме двайсет и пет-шест души, сред които десетина писатели; втория път писателите бяха още по-малко, затова пък гражданството на Димитровград, стекло са на погребалната церемония, наброяваше двадесет и пет хилядно множество.

{Още»}

 
НАСЛЕДСТВОТО

Даниел Богданов
Време му беше. За мнозина г-н Джон Браун, на 86 години и с куп неизлечими болести, отдавна вече не трябваше да е между живите.

{Още»}

 
ЛЮБОВНА ПЕСЕН

Райнер Мария Рилке
превод: Петър Велчев
О, как душата си да спра така,
че твоята да не докосва? Как
над теб да я издигна, над нещата?

{Още»}

 
ПЕСЕН ОТ ЮЖНА ЧЕХИЯ

Антонин Сова
превод: Пенчо Симов
В покой рибарник - мъртва сивота,
небе над него - от олово,
не питат, не отвръщат; местността
мълчи - ни звук, ни слово.

{Още»}

 
ВОДОПАД

Леварса Квициниа
превод: Иван Коларов
ВОДОПАД
С какво веселие пенливо
от стръмнина, от скален скат,
връхлитащият водопад
разплисква ехото гръмливо!

{Още»}

 
ПРЕДПРОЛЕТ

Александър Муратов
ПРЕДПРОЛЕТ
Отрязах си пръчка върбова
и свирка издялах изкусна.
Зелената кожа сурова
докоснах със трепетна устна.

{Още»}

 
НАЧАЛОТО

Александър Муратов
Всеки човек е имал детство, радостно или тъжно. Едно е то у градските деца, а у селските деца е друго: градът му предоставя тесни вътрешни дворове и каменни улици, селото - широки прогони и лъки.

{Още»}

 
„ДУХЪТ МИ СВОЙТА МОЩ НЕ Е СМИРИЛ…”

Лалка Павлова
100 години от рождението на Александър Муратов
Обикновено казват, че животът на една личност е придобил смисъл, ако по време на своето съществуване човекът е засадил поне едно дърво.

{Още»}

 
МАЙКАТА

Коста Странджев
В тунела пропадна комин. По диспечерската уредба инженер Лилов предаде късо съобщение:
- Внимание! Тревога! Внимание, тревога! В тунела на обект Водна кула има затрупани живи миньори. Помогнете!

{Още»}

 
НА РОДОПА ПЛАНИНА

Миглена Георгиева
НА РОДОПА ПЛАНИНА
Тук сякаш всичко е вечно:
и трендафила, и тихата комунига,
и зомни ма, зомни юначе,
и тишината е вечна, дълбока,

{Още»}

 
ПЪТ ПРЕЗ ПЛАНИНАТА

Миглена Георгиева
Изкачваха планината, без да успеят да запалят огън. Кибритът беше мокър. Оставаха само две газови запалки. Той беше отказал цигарите напълно и това го изнервяше, правеше го строг и мълчалив.

{Още»}

 
ОТ МОЯТА ЛЮБОВ СИ ОСВЕТЕНА…

Цветан Илиев
***
От моята любов си осветена.
Пред твоя блясък Бог дори мълчи.
Сред взорите на цялата вселена
ти имаш най-небесните очи.

{Още»}

 
ДВЕ КНИГИ НА КОСТАДИН ПАМПОВ

Никола Иванов
Читателите и хората от културните среди, които по-отблизо познаваме Костадин Пампов, неведнъж сме били впечатлявани от дълбочината на разсъжденията му по сложната материя на философските науки, по способността му да навлиза в дълбочина на проблемите, да ги покрива с панорамния си полед на познанието и да ни разкрива неподозирани акценти.

{Още»}

 
СУТРЕШЕН УЛОВ

Георги Костадинов
СУТРЕШЕН УЛОВ
Сутрин главата ми е океан,
ръцете -
мрежи.

{Още»}

 
ПРЕДСМЪРТНАТА ПЕСЕН НА ПАБЛО НЕРУДА

Рангел Пейков
ПРЕДСМЪРТНАТА ПЕСЕН НА ПАБЛО НЕРУДА
Те идват - думите -
да се простим…

{Още»}

 
БЛЯСЪКЪТ И СМЪРТТА НА ПАБЛО НЕРУДА

Никола Инджов
През есента на 1973 година само за няколко дни (между 11 и 15 септември) Чили загуби трима най-достойни свои синове, които олицетворяваха духовния възход и възродената революция на цяла една латиноамериканска епоха - осъзнаването на Америка като единно отечество на народите от земите на древните доколумбови цивилизации.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Цветан Розов
МОЛБА
Който чака Европа
към Шенген да ни приобщи,
на оня свят да похлопа
и веднага да ми съобщи.

{Още»}

 
ЗИМНА ВЕЧЕР

Мария Великова
разкази
ЗИМНА ВЕЧЕР
Панчо Панчев, с препълнен пазарски сак, картонена кутия с играчки и голяма, кичеста елха си пробиваше път в навалицата. Изведнъж на крачка от него съгледа някогашния си колега и приятел Пантелеев. С вдигната яка на балтона, с ръце в джобовете и посивяло от студа лице го отмина забързан.

{Още»}

 
МАЛКО ГЕОГРАФИЯ ИЛИ СРЕЩИ С РАЗНОЛИКАТА АЛЯСКА

Никол Данева
Откъс от  подготвяната за печат книга
…Най-достъпно, безопасно и достатъчно атрактивно си остава пътуването с влак. Аляска засега има само две железопътни линии.

{Още»}

 
ПОКРЪСТВАНЕ С ЛЮБОВ

Лияна Фероли
Из новата книга на авторката „Ябълки на олтара 2″
Не знам какво ще остане от нашите приношения пред олтара на приятелството, но приношението на Лияна Фероли пред този олтар ме стъписа и ми напомни, че трябва да бъдем внимателни с думите.

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ

Леополдо де Луис
превод: Александър Муратов
ПЕСЕН ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
Увисва вечерта като въздушна роза
въз клона гол на заника запален.
Една мъглива роза, сякаш хладна
целувка на умрели устни.

{Още»}

 
ДРЕХИ НА ПРОЗОРЕЦА

Леополдо де Луис
превод: Александър Муратов и Атанас Далчев
ДРЕХИ НА ПРОЗОРЕЦА
Като обесени във въздуха привидно,
телата им се полюляват празни.
Съблечени от нас, от кръста, от ръцете,
от хълбока, от шията и окачени.

{Още»}

 
СЪЗДАВАНЕТО

Анте Поповски
превод от македонски: Роман Кисьов
СЪЗДАВАНЕТО
Гълъбица литна от духа на Създателя,
направи кръг около всемира
и го обрамчи със светлина.

{Още»}

 
АКО НЕ МОЖЕ ТАКА, ТОГАВА…

Михайло Свидерски
превод от македонски: Ваня Ангелова
АКО НЕ МОЖЕ ТАКА, ТОГАВА…
Първо изрежете щастието му,
вземете му свободата,
унищожете мечтите му
и не му давайте да наизусти нито дума.

{Още»}

 
ИЗ „ПОЕМА НА ВЗИСКАТЕЛНИТЕ УТРИНИ” (1986)

Марк Дюжарден
превод: Иван Касабов
***
3.
Дървото изцяло е
само кратък момент
после в миг

{Още»}

 
ЗА ОБЩАТА НИ ТВОРЧЕСКА РАДОСТ - ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ БРОЙ НА СПИСАНИЕ “ПЛАМЪК”

Георги Константинов
От близо две седмици насам имаме възможността да държим в ръце специалния брой на литературното списание “Пламък”, посветен на творците от Великотърновския край.

{Още»}

 
БАРБАТА

Цветан Лалов
Защо му викаха „Барбата” никой в селото не знаеше. Беше весел и добър човек и всички го обичаха. Имаше малко имот, обработваше го кратко време и после по цял ден - на Искъра. Нямаше рибар като него.

{Още»}

 
ПИСАТЕЛ СЪС СВОЙ ХУДОЖЕСТВЕН СВЯТ И НРАВСТВЕНО КРЕДО

Петър Анастасов

Радвах се, когато четях разказите в тази книга, защото разпознах меката родопска доброта на нейния автор. В „Изпитание” по един своеобразен начин се отразява характерната за родопската ни митология нравствена проблематика. В новата ни литература се утвърди още един сладкодумец с вродена дарба на разказвач.

{Още»}

 
„ДВЕТЕ ПОЛОВИНИ НА СВЕТА” ИЛИ КНИГА ЗА ДОБРОТО И ЗЛОТО

Иван Д. Христов

За писателя, журналиста и издателя /ИК „Екобелан” - Асеновград/ - Иван Желязков, белетристичната книга „Двете половини на света” е шеста по ред в неговата творческа биография.

{Още»}

 
КАКВА СЕ ОКАЗА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ

Никола Филипов
Изоставих лозето си. С какъв мерак някога с баща ми засаждахме лозичка след лозичка! Няколко години подред следяхме всеки корен и пъпка - да израснат правилно, за да плододават добре, че лозе се засажда веднъж за няколко поколения напред. Но дойде „демокрацията” и всичко отиде на кино.

{Още»}

 
БЪЛГАРИЯ – ЮНИ 2014

Веселин Стоянов
Тъмни  облаци се виждат на българския небосклон.  Датата за изборите е вече определена, а провеждането им е свързано с поредица от проблеми, първият от които е назначаването на служебно правителство.

{Още»}

 
БЪЛГАРИН

Иван Радоев
БЪЛГАРИН
Когато дойде пролет,
той хваща с две ръце земята.
Когато дойде лято -
елате и го вижте в равнината!

{Още»}

 
МАНАСТИР

Ламар
Разсъмна се над върховете бели,
Мальовица в сияние гори;
небето с дълги облачни къдели
лети над многолетните гори.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Николай Станишев
ПРИМИРЕНИЕ
Самотен и печален - що от туй?
Ще мине и ще се забрави.
Разбит и уморен - та що от туй?
И да мине, пак ще се забрави.

{Още»}

 
РЕДИЦА ДЪЛГА ЖЕРАВИ ПРЕЛИТА…

Тодор Христов
***
Редица дълга жерави прелита
на тъмен ден в безкрайните мъгли,
и чува се загубен стенящ глас,
за пролетното слънце който пита.

{Още»}

 
ИВАН КАРАНОВСКИ

Жак Битев
Поетът на поколение български писатели, което дойде непосредно из знаменитата четворка около Д-р Кръстев и обнови, както бележи покойният Боян Пенев, българския литературен език и стил.

{Още»}

 
ДОСТОЕВСКИ КАТО ПРЕСЕЧНА ТОЧКА НА ДИАЛОГА МЕЖДУ КОНСТАНТИН ЛЕОНТИЕВ И ВЛАДИМИР СОЛОВЬОВ

Панко  Анчев                                                    
1.
Константин Леонтиев (1831-1891) и Владимир Соловьов (1853-1900) са двама от най-големите руски  мислители от втората половина на ХІХ век. Тяхното творческо дело до голяма степен определя и насоките на руската философия от началото на ХХ век, влияе върху начина на мислене на философите, които ще формират по-късно явлението, наречено „руски религиозен ренесанс” от [...]

{Още»}

 
ТРИСТИШИЯ

Лев Болеславски
превод: Марко Марков
***
Пух от топола из града лети,
кръжи над асфалта,
търси земя.

{Още»}

 
ТРИСТИШИЯ

Лев Болеславски
превод: Георги Ангелов
***
Между датите на раждането и смъртта
правата кратка черта
ще замени всички мои криви пътища.

{Още»}

 
НИМА?

Виктор Максимов
превод: Николай Гюлев
НИМА?
Птици кръжат и стинат,
звяр се стъписва от страх.
Те някак без нас ще минат,
ние не можем без тях.

{Още»}

 
ТОЙ НЯМА ДА ЧУЕ ТЕЗИ ДУМИ …

Борис Друян
превод: Литературен свят
През април тази година ние завинаги се сбогувахме с Виктор Григориевич Максимов - един от най-значителните поети на Русия, постоянен автор на сп. „Нева”, член на обществено-редакционния съвет на списанието.

{Още»}

 
„УКРАИНЦИ” НЕ СЪЩЕСТВУВАТ

Константин Душенов
превод: Литературен свят
Никакъв «братски народ» в Украйна няма. А и никаква Украйна (в държавно-политически смисъл) изобщо няма на света. Древната руска дума «оукраина» изначално се използвала за различните погранични земи на Русия и древните руски княжества.

{Още»}

 
РУСИЯ ЗА РУСКИТЕ ХОРА

Константин Душенов
превод: Тихомир Йорданов
За руските хора е само Русия.
За честни молитви небесни - ония,
във златните църкви със звън на камбани,
на праведно дело - зовът непрестанен.

{Още»}

 
ПАСТОРАЛНО

Йордан Милев
Из новата книга на поета „Отшелник” (2013)
ПАСТОРАЛНО
Нямам знак какво ще се получи,
като плод от всеки труд голям!

{Още»}

 
ОТ ВИСОКИЯ ПРОЗОРЕЦ

Ружа Велчева
Момченцето беше притиснало личицето си до прозореца и хладината на стъклото гъделичкаше приятно чипото му носле. Беше се надигнало на пръсти, за да вижда по-добре. Знаеше, че скоро ще се появи странният човек с двете тояжки в ръце.

{Още»}

 
СЪМИШЛЕНИК НА ДОБРОНАМЕРЕНОСТТА

Татяна Любенова
За „Палестински разкази” на Влад Ривлин
В нашето време, когато светът отново се е разделил на два полюса, вече и без Берлинска стена, най-малкото е полезно да прочетем книгата на Влад Ривлин „Палестински разкази”. Казвам: най-малко.

{Още»}

 
ЛОШИТЕ И ДОБРИТЕ ДИКТАТОРИ

Влад Ривлин
превод: Литературен свят
Примерите за лоши диктатори са много. Най-ярките от тях са Фидел Кастро и Александър Лукашенко.

{Още»}

 
ЗЕМЯ ЗЕЛЕНА

Демир Демирев
От утре
хлябът
скача
с двайсет стотинки

{Още»}

 
ПЛАНИНСКА МЪЛНИЯ

Диана Димих
Приятелката ми от детските години Рина учеше в хореографското училище, когато се влюби в един журналист, Роби. Присъствал на тяхна репетиция, взел интервю от учители и танцуващи ученици. Разбира се, и от Рина.

{Още»}

 
ЕЛЕНКО ТРЪГНА СЛЕД МЕЧТА

Миролюб Влахов                                                                                                    
Един ден Еленко наистина замина и наистина на никого не се обади. Гонеше четиридесетте, бе останал сам и винаги бе твърдял, че един ден ще замине. Отдавна никой не вярваше на тия закани - не ги възприемаха нито като мечта, нито като цел.

{Още»}

 
ИЗ „ПОДИР СТЪПКИТЕ НА ЛЯТОТО” (2004)

Галина Ганова
БЕЗ ТЕБ
За никъде не бързам. Ще остана.
Не ме очакваш, не тъгуваш, знам.
Дали във тази звездна нощ смълчана
си с друга или тъжен скиташ сам…

{Още»}

 
НЕ Е СЛУЧАЙНО - КАКТО КАЗВАТ ВСИЧКИ

Всеволод Кузнецов
превод: Лалка Павлова
НЕ Е СЛУЧАЙНО - КАКТО КАЗВАТ ВСИЧКИ
                                     На моя внук Кирил
Понякога си мисля, че си губя вече и ума:
и ден, и нощ - все скитам подир някоя мечта.

{Още»}

 
ИЗ ДРАМАТА „ИВАН ШИШМАН”

Камен Зидаров
И в а н Ш и ш м а н
(Унесен, с растяща тревога.)
Нима настъпва кървавия залез,
за който еретиците вещаят?

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Златан Данев
АВТОЕПИГРАМА
Казват, че върбата плодове не дава.
Но чудесна свирка от върбата става.

{Още»}

 
ВРЕМЕТО ЩЕ СЕ ПОКОРИ

Данута Бартош
превод от полски: Ваня Ангелова
Откъде да се намери сила
за да се бяга по-нататък

{Още»}

 
ПЕСЕН

Шарл Жил
превод: Иван Касабов
Из поемата „Нос Вечност”
      Имат орлите крила
За да пият небе техни свободни величества;

{Още»}

 
KЪРПЕНЕ НА СТЕНИ

Робърт Фрост
превод: Христина Керанова
Hещо тук не обича стените,
мазоли от пръст праща под тях,
и рони камъните на върха им,
и дупки прави, широки за двама.

{Още»}

 
ИЗ „СЦЕНИ ОТ ПРОВИНЦИАЛНА ГЕРМАНИЯ” (1979)

Пийт Морган
превод: Марко Марков и Маргарита Дограмаджян
***
Пълна луна
едрее в къс наранено небе.

{Още»}

 
ПИСАТЕЛЯТ В 21 ВЕК – ВОИН НА ДОБРОТО

Красимира Василева
За да очертаем образа на писателя от 21 век, който ще остане в историята, би трябвало да се върнем в миналото и да видим какви са характерните черти на произведенията на класиците. Най-общо казано, тях ги обединява това, че авторите им са служили на Истината и на Свободата и са гледали на литературата като [...]

{Още»}

 
АВТОГРАФИТЕ

Костадин Пампов
АВТОГРАФИТЕ
В Университета ме впечатляваха с познанията си няколко мои състуденти. Един от тях обаче, несъмнено ми допадаше с умението си да говори смислено и интересно по много и различни теми.

{Още»}

 
ЗА ПОЕТА ИГОР ГРИГОРИЕВ

Йеромонах Роман (Матюшин)
превод: Литературен свят
Игор Григориев е прекрасен руски поет, който не скри душата и словото си. Неговата поезия е единение на Истината, Състраданието, Болката.

{Още»}

 
КРАВИ

Кайсън Кулиев
превод: Борис Борисов
КРАВИ
Там войната в огнен марш върви,
кръв тече, ранените се гърчат.
Тук в изсъхнали от зной треви
крави с влажни бърни бавно дъвчат.

{Още»}

 
МОРЕ

Кайсън Кулиев
превод: Григор Ленков
На света не всичко е добре,
много скръб и много мъка има,
само ти шумиш невъзмутимо,
сякаш ти е все едно, море.

{Още»}

 
ОПУСТЯ МОЯТ ДОМ НЕНАДЕЙНО…

Вера Максименкова
превод: Галина Ганова
***
Опустя моят дом ненадейно
и китарата тъжно замлъкна.
Отзвуча есента чародейна,
и сърцето ми в мъка помръкна.

{Още»}

 
СЪБРАХМЕ СЕ, ДРУГАРИ, ПРЕД РАЗЛЪКА…

Всеволод Гаршин
превод: Божидар Божилов
***
Събрахме се, другари, пред разлъка;
едни на смърт вървят,
а други - със горчива, скрита мъка -
„прощавайте!” мълвят.

{Още»}

 
ЗЕМЕН РАЙ – НЕЩАСТЕН НАРОД

Всеволод Гаршин
Българите в Свищов посрещнали нашите пехотинци с възторг, със сълзи. Малки деца се хвърляли на шиите им.
Каква страна! Каква природа! Грозде, кайсии, праскови, бадеми, лешници. От всичко по много. Тук би могъл да се устрои земен рай…

{Още»}

 
ЛИЛИПУТИ

Хосе Хуан Таблада
превод: Георги Ангелов
ЛИЛИПУТИ
Мравки върху мъртвия бръмбар…
И си спомних Гъливер,
проснат на пясъка.

{Още»}

 
ДЕВЕТДЕСЕТ ПРОЦЕНТА…

Марко Антонио Монтес де Ока
превод: Георги Ангелов
***
Деветдесет процента
от човешкото тяло е вода,
а аз съм изцяло вода:

{Още»}

 
ДЪБ

Ангел Горанов
ДЪБ
Върхът му обрасъл е с мъх -
глава побеляла.
Гората стаила е дъх
пред близка раздяла.

{Още»}

 
ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА АНГЕЛ ГОРАНОВ

Познавам творчеството му отдавна. Той тихо, но убедително, сътворява своите поетически вдъхновения, за да стигне до тази стихосбирка „Объркан свят” и да ни напомни отново, че за истинската поезия няма столица, няма и провинция”.

{Още»}

 
СЛЪНЧЕВО ВРАБЧЕ

Стефка Тотева
СЛЪНЧЕВО ВРАБЧЕ
Не, няма цял ден да вали.
И цял ден да ме следват лоши мисли…
Да виждам само смърт и да ме стяга мъка.
Не, няма цял ден да вали…

{Още»}

 
РЕКВИЕМ ЗА ДЪРВОТО

Мина Карагьозова
РЕКВИЕМ ЗА ДЪРВОТО
Смъртта на дървото не е като никоя друга смърт.
Тя е убийство, тържество на брадвата и на секача.
Дървото се свлече сред меката, гальовна пръст.
И страхът ми и страшната болка повече нищо не значат.

{Още»}

 
ПОЛУНОЩНО

Червенко Крумов
Това е всичкото, поете. Заключиха край теб вратите.
Сега единствено е твое пространството между стените.
И тази улица, която шума от стъпките ти стапя,
и мракът, този грим нетраен, върху реверите ти капещ.

{Още»}

 
ДИАГНОЗА

Иван Стефанов
Тая сутрин провлякох крак…
До градинката, с кафенето…
Не съм ходил скоро.
Присядаме двама.

{Още»}

 
С РУСОФОБИЯТА – КЪМ ПРОПАСТ

Веселин Стоянов
В редакцията на в. „България без граници” се получават много писма и телефонни обаждания на наши читатели, с които те дават израз на високата оценка на политическата, икономическата и общообразователната линия на вестника. Те ни дават импулс и за засилване на пробългарската позиция на изданието.

{Още»}

 
РУСКИ НАРОДНИ ГАТАНКИ

превод: Борис Борисов
*
Всички ме тъпчат,
а все по-здрава ставам.

{Още»}

 
ОТМЪЩЕНИЕТО

Марко Марков                                                                 
камерна пиеса в две действия
Действащи лица: 
Петров, следовател, 45-годишен
Пламен, ученик, 16-годишен 

{Още»}

 
ЗАСАДА

Марко Марков
драма в три действия 
Действащи лица:
Кожухът
Шинелът

{Още»}

 
МОЕ РОДНО ПОДМОСКОВИЕ

Людмила Федотова
превод: Филип Филипов
Вървя под купола небесен,
любувам се на месец май.
Как ти си хубав като песен,
мой роден подмосковски край!

{Още»}

 
БЕЛИЯТ ТАНЦ

Вадим Рахманов
превод: Галина Ганова
БЕЛИЯТ ТАНЦ
В оная бяла нощ и мен
покани ти на танц безсрочен.
Бе всичко в танца… Между впрочем
съдбовно той бе предрешен.

{Още»}

 
ГОДЕНИЦА

Владислав Артьомов
превод: Красимир Георгиев

ГОДЕНИЦА
Там след битка се губи тази кратка искра…
Във войника се влюби
практикантка сестра.

{Още»}

 
ЕЙ ТАЗИ БОЛКА

Юрий Асмолов
превод: Тихомир Йорданов
ЕЙ ТАЗИ БОЛКА
Юздите изтърваха „Тия”.
„Онези” изчисляват скока.
Като че ли сега в Русия
е минала война жестока.

{Още»}

 
ВСЯКА НОЩ

Михаил Квливидзе
превод: Нино Николов
ВСЯКА НОЩ
Смъртта -
това е затворът, където
излежават душите на нашите близки
доживотните си наказания.

{Още»}

 
ТАЙНА ЛЮБОВ

Феликс Арвер
превод: Петър Велчев
ТАЙНА ЛЮБОВ
В живота имам тайна, в душата - болка скрита.
Една любов огря ме с внезапна светлина,
но аз мълча отчаян, с душа от скръб убита -
за мойта страст нехае любимата жена.

{Още»}

 
СЕРЕНАДА

Федерико Гарсия Лорка
превод: Петър Велчев
Нощта от влага натежава
край бреговете на реката,
а на гърдите на Лолита
умират от любов цветята.

{Още»}

 
КОГАТО СЛУШАМ ХИМНА

Милена Обретенова
Всеки път, когато слушам химна, плача.
Химнът ни. Разтърсващ като мелодия и поетично послание.
Защо плача ли?  И аз не знам …
Може би защото съм от поколението, възпитано в патриотизъм.

{Още»}

 
НАСТРОЕНИЕ

Красин Химирски
НАСТРОЕНИЕ
От багрите есенни грабнати,
в гората дотичаха
немирни дечица.

{Още»}

 
„НЯМА ОТКУП НА ЖИВОТ!” ИЛИ „ВИДЕЛОТО НА ДУШИТЕ НИ”

Радослав Цветков
Ровейки из ръкописите си, пак попаднах на мои мисли за една книга, излязла на бял свят преди повече от десетина години, но която и тогава, когато я четох за първи път, и сега, когато би трябвало да съм забравил и за нея, и за автора й, отново събуди в мен мислите, породени от първото [...]

{Още»}

 
ЕДНА МОДЕРНА РУСКА ХРИСТОМАТИЯ ПО ПАЛЕОСЛАВИСТИКА

Иван Г. Илиев 
(С. Г. Шулежкова. Хрестоматия по старославянскому языку: Тексты, словарь, фоноприложение. Москва. Флинта/Наука. 2012 г., 280 с.) 
Излязлото през 2012 г. второ издание (исправленное и дополненное) на въпросната христоматия е замислено и осъществено като учебно помагало, което да служи на руските студенти, аспиранти и преподаватели от филологическите факултети на висшите учебни заведения.

{Още»}

 
МАРИН ЛЬО ПЕН: „НИТО РОБИ, НИТО ГОСПОДАРИ…”

превод: Румен Воденичаров
За  Национален фронт (FN) на Франция на евроизборите гласуваха 4.5 млн французи. Феноменът на новите десни беше признат и във Франция, и в Европейския съюз. Този феномен и причините за него предизвикват  всеобщ интерес.

{Още»}

 
ИЗ „ЗЛАК” – ІІІ

Румен Стоянов
ГАТАНКИ
                                   ГАТАНКА, ПОЕЗИЯ, СТИХОТВОРЕНИЕ
Предназначението на гатанката, очебийно, не е да бъде стихотворение. Това не пречи тя да съдържа поезия. (Не всяка, естествено. Ала мигар всеки стих излъхва поезия?) Нещо повече  -  и да звучи понякога като най-кратко стихотворение.

{Още»}

 
И НА ТРЕТИЯ ДЕН… СЛЕД ДВАЙСЕТ ГОДИНИ

Андрей В. Андреев
Ако вчера сутринта, някой ми беше казал, че днес ще постъпя в болница, щях да му кажа да си гледа работата. В живота всичко е възможно, но чак пък точно това и то днес, не го вярвах.
Ама имало глава да пати.

{Още»}

 
ТРОЙНИ ПРОБЛЕМИ

Васил Иванов
Вече трета седмица обикаляше във всички посоки и се бе отчаяла. Разпитваше де кого срещне, но никой не можеше да и каже, къде да я намери. Някои просто вдигаха рамене и отминаваха, други учудено гледаха след нея, а трети и се смееха в очите.

{Още»}

 
МОЯТА СРЕЩА С МИ-6

Светослав Нахум
разказ
Беше прекрасно утро в края на лятото, когато слънцето грее косо и се усеща мъдростта на идващия септември. По небето преминаваха малки облачета, повеят красиво полюляваше зелените листа на гората отсреща, светлината играеше по фотьойлите, меко се процеждаше през нежните прозрачни завеси, въздухът беше свеж, прохладен, без следа от жега и задух.

{Още»}

 
РОЗАТА ЦЪФТИ

Клеменс Брентано
превод: Стана Апостолова
О, розата цъфти,
аз съм смирената пчела жужаща,
която в листенцата потъва с чиста гръд
и мек прашец със сладък мед поглъща,

{Още»}

 
ИЗ „МИГАВКИ” (2014)

Лъчезар Селяшки
***
Стоножке,
какъв е смисълът,
щом и оттук се вижда?

{Още»}

 
„60 МИНУТИ НА ДИРЕКТОРА”

Анита Коларова
Това е месечно предаване - разговор със слушателя, което буди интерес, тъй като негов автор е БНР, програма „Хоризонт”. Слушателите на Българското национално радио имат желание предаванията на радиото да са още по-добри, дават идеи, питат за едно или друго, а директорът на радиото Радослав Янкулов им отговаря.

{Още»}

 
ВАЛИ

Лидия Лечева
ВАЛИ
Във влажната вечер вали…
Небето е пълно с души,
пришпорили облаци.

{Още»}

 
БРОКЕРЪТ

Стана Апостолова
Досега му вървеше много. Напусна голямата Агенция за недвижими имоти и създаде своя. Нае две брокерки на работа и за кратко време, като отклони клиенти, продаде апетитни парчета земя край морето и скъпи жилища в града и предградията.

{Още»}

 
ПОРОЙ

Диана Атанасова 
                          
                           На Варна
Градът е вопъл и отчаян зов
за ден, за два, горчиви три,
градът е мисъл и въпрос суров -
защо и кой жестоко го рани?

{Още»}

 
КЪМ СТРАНДЖАТА

Георги Бончев
КЪМ СТРАНДЖАТА
Странджа,
налей от онова
тежкото,
от Ботевското,

{Още»}

 
ЧОВЕК

Валентин Златанов
Той никак не можеше да се съсредоточи. Цялата картина от неясно оформени образи осезателно се вплиташе в зрителното поле на родената му по съвсем категоричен начин представа, която мигновено се отдръпваше под магнитната сила на леките за възприемане, но и недостижими за желанието лабиринти на чевръстата промяна.

{Още»}

 
ХОРИЗОНТИТЕ И НЕБЕСАТА НА ЛЮБОВТА

Драгни Драгнев
Харесвам публицистиката и критичните анализи на Анита Коларова, които чета в списание „Литературен свят”. Виждам зряло и коректно отношение към автори и събития. Намирам стегнато и живо изложение, както и добре премерени оценки и изводи. Няма фриволни хвалебствия или сурови нападки и унизителни подмятания.

{Още»}

 
СВЕТЪТ – ЮНИ 2014

Веселин Стоянов
Когато говорим за света е уместно да поставим и да отговорим на въпроса, кой го управлява днес. Има международни организации  като ООН, ЕС, НАТО, които поставят себе си над суверенитета на отделните държави.

{Още»}

 
КРИЗАТА В УКРАЙНА – 2014 г.

Веселин Стоянов
Една от сериозните причини за кризата в Украйна е фундаменталната разлика в представите на отделните етнически и религиозни групи за тяхното политическо бъдеще в или извън границите на страната.

{Още»}

 
БИТКАТА ЗА КЪЩАТА „ЛАМАРТИН”

Стефка Тотева
Искам да благодаря на всички колеги-журналисти, които реагираха мигновено и адекватно на протеста, изнесен от Инициативен комитет на дружеството на пловдивските писатели за даването на търг на къща “Ламартин”, която е техен духовен дом.

{Още»}

 
ФЕРНАНДУ ПЕСОА ЗА СЪКРОВЕНАТА МОНАДА НА ДУШАТА

Красимира Василева

Португалският писател Фернанду Песоа пише своя шедьовър „Книга на безпокойството” цели 20 години /до смъртта си през 1935 г./, но тя е издадена едва през 1982 г. Така авторът, отдал целия си живот на литературата, получава полагащата му се световна слава, когато отдавна не е между живите.

{Още»}

 
ЗА „МАШИНА ЗА ЧИСТОТА“ НА ЙОРДАН АТАНАСОВ

Владимир Шумелов
13-тата стихосбирка „Машина за чистота” на Йордан Атанасов излезе по повод 70-годишнината на автора и има антологичен характер с „избрано” от предишните му книги.

{Още»}

 
СВ. ГЕОРГИ УБИВА ЗМЕЯ

Катица Кюлавкова
превод от македонски: Роман Кисьов
СВ. ГЕОРГИ УБИВА ЗМЕЯ
1.
„И когато аз бях безименен,
и когато ми накладоха цяла клада

{Още»}

 
ЛЯТНО УТРО

Владимир Ягличич
превод: Красимир Георгиев
ЛЯТНО УТРО
Обикновена лятна заран.
С възглавницата пак се будя.
Отново ден след ден се чудя
какво ли ме от сън изкара.

{Още»}

 
ИЗ „ПРОСТО ЖИВОТ” (1983)

Николай Брезин
ЖИВЕЕ МОЯТ ДЪБ
Ту капят, ту покарват пак листа.
Безкраен кръговрат. Така ще бъде
до края на живота ни оскъден,
до края на безкрайната мечта.

{Още»}

 
НА КИНО

Николай Заболоцки
превод: Божидар Божилов
НА КИНО
След работа, уморена,
щом в прозореца леко стъмни,
с тежка грижа, на лик отразена,
ти на кино дойде със жени.

{Още»}

 
ПИСМО ОТ ТРИФОН КУНЕВ ДО ГЕОРГИ ДОМУСЧИЕВ

Драги г. Домусчиев,
Благодаря ти за любезността да ми изпратиш „Неспокойни времена”.

{Още»}

 
ТРИФОН КУНЕВ

Христо Бояджиев
През октомври 1940 г. Съюзът на българските писатели изпраща изложение до министър председателя Богдан Филов срещу готвения „Закон за защита на нацията”. В Изложението се казва „Нашето законодателство не бива да отбележи закон, който ще пороби една част от българските поданици и ще остави черна страница в нашата най-нова история”.

{Още»}

 
ОБИЧАМ ТЕ

Луис Сернуда
превод: Петър Велчев
Обичам те.
Аз вече ти го казах с вятъра,
играещ кротко в пясъка като зверче
или ураганен като звук от орган.

{Още»}

 
ПЕСЕН

Дилън Томас
превод: Любомир Робев
Обичай ме, не както сънищата радват
отпадналата гръд, ни както кипарисът жадно,
сам преживял, от младостта отпива.
Обичай ме и маската свали.

{Още»}

 
РАЖДАНЕТО НА ВЕНЕРА

Пол Валери
превод: Пенчо Симов
От лоното - вълни разпенени, студени,
там, гдето бури зли вилнели са, плътта
изскача най-подир на слънце, пръска тя
елмазени зрънца, от мъката родени.

{Още»}

 
„СВЕТЪТ ПРЕД МЕНЕ Е ПРОЗОРЕЦ” КЪМ НЕПРЕХОДНОТО….

Георги Ангелов
Представяне на сборника „Светът пред мене е прозорец…” - преводи на класическа арменска поезия от Агоп Мелконян, Балабановата къща, Пловдив, 22.06.2014 г.

{Още»}

 
ФРАГМЕНТИ ОТ ИЗЯВЛЕНИЯ

Александър Дугин
превод: Румен Воденичаров 
Фрагменти от изявленията  на проф. Александър Дугин на заседанието на Международния медиаклуб „Формат А3″в Симферопол.
За европейските избори на 25 май 2014 г. 

{Още»}

 
ПРИТЧА ЗА ЛОЗНИЦАТА

Николай Гюлев
Погледайте - високо свети гроздът,
налял прозирно-слънчеви зърна.
А нищи духом го одумват грозно
и му приписват не една вина.

{Още»}

 
ЕТО МЕ – ЦЯЛА ПРОЛЕТНА…

Беата Залот
превод: Лъчезар Селяшки
***
Ето ме -
цяла пролетна -
от насъбраната зеленина на листата,

{Още»}

 
„НА 60” – СТИХОСБИРКА ЗА МИСИЯТА НА ПОЕТА

Георги Н. Киров

Ето че и Славимир Генчев достигна достолепната възраст шейсет години. За поетите тя е убийствена. Та повечето от тях са изпели великите си творби съвсем млади и нелепата ръка на съдбата е прекъсвала рано житейския, а може би и творческия им път!

{Още»}

 
ГЛАВНИЯТ ПРАЗНИК НА РУСИЯ ПРЕДСТОИ

Влад Ривлин
превод: Литературен свят
Държавният департамент поздрави руснаците с Деня на Русия и не забрави да предаде привет и от Псаки.

{Още»}

 
50 ГОДИНИ ДРУЖБА ПЛЕВЕН - РОСТОВ НА ДОН

Георги Стойков
Връзката между българския и руския народ, и по-специално с Плевен, има своите исторически корени. По време на Освободителната руско-турска война от 1877 - 1878 г. плевенската земя приюти навеки костите и кръвта на повече от 30 хиляди руски войници и офицери.

{Още»}

 
ВРЕМЕНА

Петко Спасов
ВРЕМЕНА
Беше: “Интереса клати феса”.
Стана: “Феса клати интереса”.

{Още»}

 
ПЕТОСТИШИЯ

Иван Милчев
***
Последен го разбра - животът си е крос
и до финала винаги достигат други:
онез, които вече имат важен пост
или поне солидни бащини заслуги?
А ти, наивнико, къде си хукнал бос?

{Още»}

 
ДИЛЕМА

Ани Лефтерова - Лалева
Кавга провлачена и зла
предъвкваме като коприва,
а премълчаните неща
са семе във безплодна нива.

{Още»}

 
ТИ НЕДЕЙ МЕ СЕГА УКОРЯВА…

Сергей Есенин
превод: Никола Фурнаджиев
***
Ти недей ме сега укорява.
Аз от тебе не съм отвратен.
Твоят поглед фалшив обожавам
и вида ти лукаво смирен.

{Още»}

 
КЪРВАВА РОСА

Иван Желязков
КЪРВАВА РОСА
Тодора легна болна и девет години не стана от постелята.
- Тодоро, Тодоро! Какъв е този твой грях!…
Коленичила до нея, майка й скубеше косите си и тръпнеше в предчувствие.
Момичето я гледаше с безжизнен поглед.

{Още»}

 
СРЕДНОЩЕН РАЗГОВОР

Валентин Пламенов
- Детето - казваше баща ми - става юноша, когато се влюби за първи път.
- Юношата - казваше баща ми - става мъж, когато любовта го предаде.

{Още»}

 
БУРГАС. 12 ЕЛЕГИИ

Паруш Парушев
1.
Може би това е песен, за която
думите ще съчинят вълните или прегракналите гларуси,
а може би пък вятърът, дъждът - сърдечният му ритъм

{Още»}

 
ИЗ „НА ОТКЪСНАТ ОТ ВРЕМЕТО ЛИСТ” (2013)

Драгомир Шопов
ВИДЕНИЕ В ЕДИН НЕДЕЛЕН СЛЕДОБЕД
Във кафенето. Сам.
Трепти отвън
усмивката на слънцето
в дървото.

{Още»}

 
ПРЕЧИСТВАНЕ

Румен Попстоянов
ПРЕЧИСТВАНЕ
Върху лицето ми
безброй лица са напластени
- следи от минало неизличимо
от удари, от ласки, от целувки -

{Още»}

 
ПЪТЕКА

Христо Кацаров
ПЪТЕКА
Главни пътища - стрелките са многопосочни.
Слънцето сега изгрява, но е късно вече път да се избира.
Късно е. Голямото надбягване започна.
Ала моста на реката всички пътища събира.

{Още»}

 
В ТЪРСЕНЕ НА МАЛКИЯ ЛОТОС…

Георги Н. Николов

В последните десетилетия редица теми, които бяха загърбвани до 1989 г., навлязоха в българската литература. Сред тях е темата и за съдбата на нашенеца, тръгнал да търси щастието си по света. Още повече - на успелия нашенец.

{Още»}

 
СЪВРЕМЕНЕН НОВАТОРСКИ РОМАН

Иван Д. Христов

Чест прави на издателя Стойо Вартоломеев, че преиздаде романа на Емил Калъчев „Храбрите приключения на Бин и Бен” като второ допълнено издание, в своето авторитетно издателство „Хермес”.

{Още»}

 
АВТОР, НАМЕРИЛ СЕБЕ СИ…

Велин Георгиев

„Художникът и вятърът” на Костадин Пампов от Пазарджик с тридесетина импресии, или стихотворения в проза по мотиви на поета Атанас Далчев, е поредното доказателство на народното твърдение, че не се знае от кой храст ще изскочи заек.

{Още»}

 
В ЗАЩИТА НА ПАМЕТНИКА НА СЪВЕТСКАТА АРМИЯ!

Сашо Радев
Преди двадесет години кметът Янчулев започна демонтаж на паметника на Съветска Армия. В 4 ч. сутринта Велко Вълканов ми съобщи за акцията. Натоварих озвучаването и се озовах на място. В тъмна доба бе издигнато желязно скеле, по което работеха монтажници.

{Още»}

 
БЕЗДНАТА НА НАЧАЛОТО И ЩЕРНАТА НА МЪДРОСТТА…

Георги Н. Николов
Всеки плод на духа, на освободения разум, има свое философско зачатие. То среща интелекта с метафората на битието. Възкачва се по ценностната му тоналност към космични измерения. Където времето и пространството градят своя формула за понятието „съществувам”, различна от категориите на човешката представа.

{Още»}

 
ДО МНОГО ХОРА МОЖЕШ…

Едуард Асадов
превод: Галина Ганова
***
До много хора можеш да си легнеш,
до малко искаш сутрин да се будиш…
„Приятен ден!” - да кажеш, да протегнеш
ръце с любов, с усмивка, без принуда,
и цял ден да очакваш да ги видиш…

{Още»}

 
ДИВИ СЕ ДЯДО МИ: „А ГДЕ Е ДНЕС РУСИЯ?”

Генадий Иванов
превод: Красимир Георгиев
ДИВИ СЕ ДЯДО МИ: „А ГДЕ Е ДНЕС РУСИЯ?”
Диви се дядо ми: „А где е днес Русия?”
Прадядо се надига: „Где е тук Русия?”
И прапрадядовци: „Русия где е?”
„Русия где е?” - питат ме предци.

{Още»}

 
ПРИПИСКА КЪМ РОДОВАТА БИБЛИЯ

Димитър Златев

ПРИПИСКА КЪМ РОДОВАТА БИБЛИЯ
            „Бащите ядоха зелено грозде,
             синовете им още изпитват скомина.”
                                   Библейска метафора

{Още»}

 
ДЪХАВА ЛИПА ДА БЯХ…

Никол Данева
***
Дъхава липа да бях
в твоята градина,
в сянката ми би седял,
ласкаво ти бих шептяла.

{Още»}

 
СЕЗОНИ

Недялко Колев
СЕЗОНИ
1. Пролет е…
Рони се цвят
от ръцете
на явора…

{Още»}

 
ПЕТЛЬОВО ПРАВИЛО

Радослав Цветков
ПЕТЛЬОВО ПРАВИЛО
За да опазиш кожа,
да се разминеш с ножа,
дори да си с глас меден,
кукуригай последен!

{Още»}

 
ПАЕШКИ РАБОТИ

Панчо Недев
ПАЕШКИ РАБОТИ
- Наздраве, Капитане! Още сто ти давам… И все така, с шотландска ракия да черпиш!
- Наздраве, бай Танасе! Хубав човек си бе, комшу! Затова само теб съм поканил. Омръзнало ми е от добри и лоши хора, от умни и простаци! Доскоро не вярвах, че човек като опознае големия свят зад хоризонта става и [...]

{Още»}

 
МАЙСТОРА И МУЗАТА

Мими Михайлова
Никой не помнеше истинското му име. Знаеха го като Майстора на късия разказ, или за по-кратко - Майстора. Не че това не беше обичайно за малкия градец, където хората си общуваха тъй, на прозвища. То другите имена, по акт за раждане, се появяваха чак на края, под снимката на некролога с прякора в скоби.

{Още»}

 
ДОЦ. Д-Р КАЛОЯН МАНОЛОВ – УЧЕН И ПУБЛИЦИСТ

Калоян Манолов е един от най-успешните популяризатори на химичната наука в нашата страна. Неговата книга „Велики химици” в четири тома несъмнено изигра ролята на катализатор на интереса на много млади хора у нас и в чужбина към науката и научната дейност.

{Още»}

 
ПЪТ

Олег Севрюков
превод: Лалка Павлова
1. ТОЙ - ЧОВЕКЪТ
Един човек - невчесан, разрошен -
несмело към мен приближи.
- Послушай за какво става дума, брат.

{Още»}

 
БИТИЕ

Виктор Кирюшин
превод: Тихомир Йорданов
БИТИЕ
Просто поглед, среща, мрак
и притоплена вечеря.
Мисъл е животът: пак
нещо скрито да намериш.

{Още»}

 
ВИР

Павел Радимов
превод: Красимир Георгиев
ВИР
Дълбока тишина! Луната аленее
над гладки Божи ниви в ширното поле.
Русалка на реката нощна песен пее
за златните дворци на водните крале.

{Още»}

 
ПЪПНАТА ВРЪВ

Атанас Теодоров
Родил съм се вечерта на 26 октомври, 1941 година, на връх Димитровден, в ръцете на баба Урловка, акушерката на Победа. Баба ми Станка заметнала пъпната ми връв върху керемидите на къщата. Повече от седем десетилетия тая пъпна връв още ме държи здраво свързан с родното ми място.

{Още»}

 
ЛИТЕРАТУРНО МАСОНСТВО И ПАРТИЗАНЩИНА ПОГУБВАТ БЪЛГАРСКАТА КНИГА

Атанас Теодоров
Литературната критика днес се принизява до хвалебствени рекламни отзиви, предимно за преводни книги. Тя е толкова комерсиализирана, че текстописците, както сами се наричат, прокарват основно политиката на по-големите издателства.

{Още»}

 
ОТЗИВИ ЗА ТВОРЧЕСТВОТО НА АТАНАС ТЕОДОРОВ

РУМЯНА УЗУНОВА, литературен критик:
Втората книга е камъкът, в който са се препъвали мнозина млади автори. И тогава критиката взема на въоръжение формулата „не оправда надеждите.”

{Още»}

 
В СКУТА НА ЛИТЕРАТУРНИТЕ ЗАНИМАНИЯ

Драгни Драгнев
Като автор на една не изцяло измислена история, да речем, мога да направлявам хода й по своя воля и във всеки един момент. Предусещам свободата в моето литературно занимание. Героите, събитията, фактите - всичко е в ръцете ми.

{Още»}

 
ЗА ИСТИНАТА И КОЛОСИТЕ НА ГЛИНЕНИ КРАКА

Елена Алекова
Слово за книгите „Философия на Средновековната българска история” (Гледната точка на проф. Петър Мутафчиев) и „Легенди при Върха” (Страници от историята на село Черногорово, Пазарджишко) на Костадин Пампов

{Още»}

 
СВЕТОВНОТО ПРАВИТЕЛСТВО И БЪДЕЩЕТО НА РУСКИЯ НАРОД

Александър Вдовин
превод: Стефка Тотева
Битието на народите открай време се е определяло от интересите на свободното им независимо развитие на обособени държавни образувания.

{Още»}

 
KАКВО ИЛЮСТРИРА КРИЗАТА В ИРАК?

Влад Ривлин
превод: Литературен свят
„Кризата в Ирак илюстрира пълния провал на авантюрата на САЩ и Великобритания, заяви началникът на МИД на Русия Сергей Лавров”.

{Още»}

 
БЛАГОЙ РАНОВ – ПОД ЗАБРАНА! В НОВО АМПЛОА

Константин Еленков

Отначало се помъчих да търся връзка с предишните му книги. Не намерих, освен силното желание за общуване, подчертаната диалогичност.
Шегувам се, естествено!

{Още»}

 
ХРИСТО БОЯДЖИЕВ – IN MEMORIAM

Георги Н. Николов
Съдбата на Бояджиев не е по-различна от тази на още наши дипломати след политическия вододел на 50-те г. от ХХ в. Връщайки се у нас, почти сигурно са щели да бъдат осъдени на различни срокове затвор, или нещо по-лошо.

{Още»}

 
ЛИТЕРАТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ГЕОРГИ СТОЯНОВ ПЕЙЧОВСКИ

Румяна Цветкова
Обикнал своя народ, възприел идеалите на социализма, той завършва Ломското педагогическо училище и се отдава на учителско поприще. Георги Стоянов, много е обичал своята учителска професия и децата. За това свидетелства стихотворението „Обикнах те, поприще”.

{Още»}

 
СЕТЕН СНОП ОТ ЗЛАТНА РЪЖ ОСТАВА…

Аркадий Кулешов
превод: Андрей Германов
***
Сетен сноп от златна ръж остава -
в паметта на нивата трепти…
Спомена не ще убиеш ти -
няма никога да те забравя.

{Още»}