Българска литература

АНТИЧЕН МОТИВ

Тихомир Йорданов
АНТИЧЕН МОТИВ
Най-важно е да има магистрали.
Ще ги строим набързо, без провали.
До Турция най-дългата ще води.

{Още»}

 
РОДИНО МОЯ

Орестис Алексакис
превод: Димитър Василев
Макар и в чужди край, далеч от родна къща,
макар оставил своя скъп народ в беда,
но мисълта ми винаги към теб се връща,
копнея, Гърцийо, за твойта свобода!

{Още»}

 
ИЗГУБЕНИЯТ ЧАР

Камлеш
превод: Невена Стефанова
ИЗГУБЕНИЯТ ЧАР
Когато
небесата като празен водоем
ще глъхнат без врабчета,
те ще разкрият своята безпомощност.

{Още»}

 
ГЛАСОВЕ, КОИТО КРЪЖАТ ОКОЛО НАС

Ангел Ников
ГЛАСОВЕ, КОИТО КРЪЖАТ ОКОЛО НАС
Забулен в облаци, върхът лети и в сянката тъмнее.
На зъзнещите нощи вдъхновението той не е ли,
щом в жарките си дни камъш си жънал из блатата?

{Още»}

 
ЗА „НЕБЕСЕН ГЛАС”

Здравко Кисьов
Тази моя книга („Небесен глас”) е съставена изцяло от стихотворения с християнска тематика и характер, и заема особено място в творчеството ми от вече двайсетина книги.

{Още»}

 
ЧУДОТО НА БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

Георги Георгиев
13,00 часът на 11 март 1913 година. Цялата българска артилерия започва своята решителна канонада срещу Одринската крепост. Турските дула отговарят. Дуелът е страшен. Стрелят 900 оръдия. Но вечерта замлъкват. Настава тревожна тишина…

{Още»}

 
СТРАХ ОТ ОБЛАЦИ

Емил Елмазов
През ветровити дни изнасям един шезлонг върху покрива на учебната сграда и гледам как небето над нашето летище добива сила. Напластени течения раздърпват облаците, които винаги ми приличат на нещо: мамонти, камили, гърбати птици и други страшни зверове.

{Още»}

 
ИЗ „ТАМ” (1994)

Киркор Папазян
РИМА
Сънуван образ на момиче и незвучала рима…
Еднакво май съдбата ни поетова започва:
когато даже тъмнината става зрима
и камък се превръща в плодоносна почва.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Борис Казански
Из „Сатиричен миш-маш” (1992)
ДИКТАТОР
Всеки местен велможа
държи хляба и ножа.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Цветан Розов
Тишината лекува. Моля, говорете по-тихо… за себе си!
Колко много модерни имена! Чудиш се кое да избереш за кучето си.

{Още»}

 
МОРЕ

Пенчо Пеев
МОРЕ
Една безмилостна пустиня: огромна, горестна и властна,
в която бездните изпращат след мен вълна подир вълна!
Аз спирам тук - за да потегля със свойте кораби безстрашен,
там дето расне златен остров на Обетована страна…

{Още»}

 
ПРАТЕНИКЪТ

Александър Карпаров
                  Vilnerant omnes, unita necat.
Бе весел, слънчев ден. Богомолците излязоха от черквата и се упътиха по домовете си. Изведнъж всички се спряха - насред площада един странен човек, в смешно облекло и с висока шапка, викаше нещо неразбрано и сочеше с дългите си пръсти към часовника на кулата.

{Още»}

 
ЩОМ

Жак Превер
превод: Иван Бориславов
ЩОМ
Щом лъвчето закусва,
лъвицата младее.
Щом огънят избухва,
земята аленее.

{Още»}

 
АВТОПОРТРЕТ

Сукбир
превод: Андрей Германов
АВТОПОРТРЕТ
Макар че съм създател на съня,
аз съм една обикновена пръст,
корава и обилна, и могъща,
замесена с лъчи и светлина,

{Още»}

 
ПОРЪЧКА

Ян Костра
превод: Пенчо Симов
„Нови стихове за любовта
искаме за книжката през май -
бодри, радостни…” - заръча тя,
младата редакторка по телефона.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Гурген Баренц
превод: Георги Ангелов
***
Всеки път,
преди отново да се повишат
цените за газ и електричество,

{Още»}

 
МИНАХ ПРЕЗ ЗЕМЯТА…

Бижан Джалали
превод: Георги Ангелов
***
Минах през земята,
през водата,
до вятъра стигнах
и огъня чакам.

{Още»}

 
ШОКОВА ЗАЛА

Любен Панов
(Автобиографията на един временно отложен край)
Някакъв зумер упорито пиука в дясното ми ухо.
Пиии - пип… пиии - пип… пиии - пип…
Усещам леко да полъхва около главата ми. Там нещо лети.

{Още»}

 
ЖЕРАВИТЕ ОТЛИТАТ

Йордан Кушев
ЖЕРАВИТЕ ОТЛИТАТ
                   На Димитър Палазов
Отлитат жеравите с вик печален,
с предчувствие за идващия мраз.
Замръквам във дома си неопален
и в него зимата ще срещам аз.

{Още»}

 
КИРИЛ ХРИСТОВ – НАШ СЪВРЕМЕННИК

Към 140-годишнината на писателя
Анита Коларова
Автобиографичният роман „Ад в рая” на Кирил Христов е богата съкровищница на знания за този наш голям и изключително интересен писател, оставил ни шедьоври на българската словесност.

{Още»}

 
ПРОСЛАВА НА КИРИЛ ХРИСТОВ

Емануил Попдимитров

Кирил Христов, въпреки противоречията, които носи в себе си, неравността в поетичните постижения, привидната липса на дълбочина, грубия натурализъм понякога, има в себе си и в своите творби това, което е най-съществено и което им налага единство: поетически темперамент.

{Още»}

 
СЪКРОВИЩЕ

Владимир Георгиев
Не искаше съседите да го виждат и затова работеше главно нощем. Времето беше хубаво, луната бе почти пълна и хем му беше другар и го гледаше как копае, хем му светеше с голямото си любопитно жълто око.

{Още»}

 
ДОМЪТ МИ

Галена Воротинцева
ДОМЪТ МИ
Домът ми беше сякаш от стъкло -
прозрачен до последната прашинка
и хорското всевиждащо око

{Още»}

 
ИЗ „СНЯГ И ДЪЖД” (1990)

Христо Кацаров
ГАБЪРЪТ
Ти си ми като роднина.
Другите дървета са с корони.
И до тях не мога да премина,
свели до земята клони.

{Още»}

 
ПОЛИГОНЪТ

Георги Стоянов
(Откъс)
Пет дена отпуска - това не беше малко. До часа, когато автобусът щеше да го откара в неговия крайречен градец, оставаше доста време. Можеше да се разходи из окръжния град, да поразгледа афишите.

{Още»}

 
КЪМ СИНА МИ

Сергей Поделков
превод: Красимир Георгиев
КЪМ СИНА МИ
В живота всичко се разменя, всичко:
канарче - с кон, тояга - с роден дом.
И всичко можем да загубим лично -
разсъдък, време, дружба и поклон.

{Още»}

 
БИВОЛИ

Анатолий Софронов
превод: Красимир Георгиев
БИВОЛИ
След морния работен ден в задявка
навеждат тежки почетни рога
и с дълга и провлачена прозявка
огласят на реката Бзиб брега.

{Още»}

 
АНТИСТАЛИНИЗМЪТ Е ФОРМА НА РУСОФОБИЯ

Сергей Гаврилов
превод: Литературен свят
Идеологическият и либерален щурм в началото на 90-те години, когато беше използван истеричен и крайно агресивен инструментариум, надминаващ по остротата си всичко, което се беше случило у нас през 30-те години, не постигна успех, защото Сталин в цялостното руско съзнание е заел напълно органично и значимо място, а това е много важно.

{Още»}

 
НЯКОЛКО ДУМИ ЗА ПАЛАЧИТЕ НА ПОЕТА НИКОЛАЙ ГУМИЛЬОВ

Владимир Павлов
превод: Литературен свят
Първи ще назова Григорий Евсеевич Зиновиев (Радомислски-Апфелбаум), «червения диктатор» на Петроград, който по онова време бил председател на Петроградския съвет. Той, както смятал В. Ф. Ходасевич, специално наредил спешно да се екзекутира Николай Гумильов, за когото се застъпил Горки, но застъпничеството му не помогнало.

{Още»}

 
УМОРЕН СЕ ВРЪЩАМ ВСЯКА ВЕЧЕР…

Недялко Чалъков
***
Уморен се връщам всяка вечер.
И денят за мен е равносметка.
Във жарава стъпвам и обречен
търся своя образ мимолетен.

{Още»}

 
СЪН

Светлана Йонкова
СЪН
Сън сънува дървото разлистено,
че от ябълки райски тежи.
… Може би не живея наистина,
а сънувам и вярвам в лъжи.

{Още»}

 
ЖЕНАТА ОТ НИКОЛАЕВО

Светлозар Стоянов
Тъкмо приключвахме броя на вестника и аз довършвах материала за първа страница, когато някой предпазливо почука на вратата на редакцията. Извиках високо и нервно „да”, без да отделям очи от монитора.

{Още»}

 
ЖЕНАТА, КОЯТО ГО ОБИЧАШЕ

Румен Романов
Седемдесет коли, мили Боже!… Седемдесет, не шейсет и девет или петдесет… И този прекрасен есенен ден погален от слънцето вместо голямо „благодаря” за избора на дата. Днес всичко е бизнес.

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ

Димитър Васин
(Откъс от едноименната повест)
Вечерта зави къщите, опрели гърбовете си срещу върбата. Махалата успокои дишането си. Само коминът на къщичката в дерето виеше пушека си по ронливия бряг. Плочите й подпираха въздуха под стария орех, а въздухът едва-едва потрепваше и продължаваше да си играе с искрите по небето.

{Още»}

 
ДУМИ ЗА СФИНКСА

Красен Камбуров
И не само за него
Всички митови природи - сфинксове, грифони, химери и пр. - се раждат от тотема - цар, отец, пазител на племето, на архаичната душа.

{Още»}

 
ИЗ „ДОМ НАД ПОКРИВА” (1986)

Паскал Андонов
ПРОЛЕТ
                             На Радой Ралин
Ще сложа едно червено мушкато вън, пред балкона -
да грейне то, да стане весело в моя дом.
Сега съм на трийсет и две години - ето сезона,
когато трябва да пеем или да умрем.

{Още»}

 
ЛОДКА ЗА РАЗХОДКА

Откъс от повестта „Слънчева кралица”
Валентин Димитров
…Реших да ускоря последната фаза на строителството на яхтата си „Sunny Queen”. Стапелът ми бе на „ничия земя”, но за нея на завода плащах наем. Той обаче започна прогресивно да нараства.

{Още»}

 
СЪВРЕМЕННИ ИРАНСКИ ПОЕТИ

превод: Георги Ангелов

Араш Шафаи

***
Колко си хубава в черно.
Ако знаех,
щях да умра по-рано.

{Още»}

 
БАЩИТЕ

Костис Паламас
превод: Теодора Стайкова
БАЩИТЕ
От мене щом поемеш градината ни стара,
не я оставяй, сине, каквато я завариш!
Копай я по-дълбоко, ограждай я по-здраво,
знай - щедро ли я сееш, тя щедро плод ще дава.

{Още»}

 
РАБОТНИК

Константинос Хадзопулос
превод: Теодора Стайкова
РАБОТНИК
Стани, стани от своя сън вековен,
недей пълзя, за милост не хленчи;
а зъби стиснал в бурен гняв бунтовен,
преградите пред себе си строши!

{Още»}

 
КАТАПУЛТЪТ НА КРИТИКАТА

Георги Майоров
Никога не съм мислил да ставам критик, но понякога се налагаше да направя отзиви за книги. Така постепенно свикнах и с думата ,,критика”, понеже приятели започнаха да ме укоряват, че скромността днес не краси, а грози човека.

{Още»}

 
ВЕЗНА

Лъчезар Селяшки
ВЕЗНА
           А и тялото човешко
           е подслон несъвършен…
                     Арсений Тарковски

{Още»}

 
ПАЛЕОЛИТЧИЦИ

Веселин Тачев
Пъргави и яки момчета в избелели джинси и летни фанелки - човек може да си помисли, че идат от диското, а те обикаляха страната с мощен джип и търсеха следи от прачовека.

{Още»}

 
КОЙ СЪМ АЗ

Валерия Андреева
Омръзна ми да ме нападат и обвиняват, че съм зъл, жесток, кръвожаден, подъл. Едни казват, че съм като хиена, други - като кобра, но най-прави са тези, които виждат вълка в мен.

{Още»}

 
В ОПАЗВАНЕТО НА СВЕТЛИНАТА

Анита Коларова
Слово, произнесено на представянето на книгата „Слънчев кладенец” в гр. Русе
                                                         „Като мене е бял
                                                          и на всякакви гари не спира”
                                                                       „Белият влак”- Елка Няголова

{Още»}

 
СВАТБИТЕ НА МАРИНКОВ

Георги Атанасов
Откъс
Душата му беше пуста като зимно небе: нито птица на сърцето, нито пчела на устната.
А беше едва в средата на октомври. Облаците се самоизяждаха, от което нарастваше единствено ниската мрачина, надвиснала над новобранската несръчност.

{Още»}

 
ИЗ „ПРЕОБРАЖЕНИЯ” (1968)

Андрей Германов
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ АВГУСТ
Още е август, още е лято,
още полето от зной тежи,
но над земята щърково ято

{Още»}

 
ЗНАЧЕНИЕ НА БЕЛЕТРИСТИКАТА

Васил Узунов

Белетристиката възпроизвежда в художествени форми както действителния, реалния живот, тъй и идеалний мир - мира на нашите блянове. Художественото повествование често си служи с фиктивни имена на личности и места.

{Още»}

 
АНТОН СТРАШИМИРОВ

Васил Узунов
(Писано за 60-годишнината на покойния писател)

Най-после, през мъки и тегла, през малко радости и много разочарования, той стигна своя шестдесети рожден ден.

{Още»}

 
„НАМИСЛИХ ДА НАДВИЯ СЪДБАТА…“

Георги Н. Николов

Това споделя в книгата си „В Америка” - впечатления, авторът Васил Узунов. Издадена през 1926 г. в София, отдел „Акация” - печатница „Земя”. Сам Узунов тръгва през океана три години по-рано, а подтикът е конкретен: „От 1912 г. живота ми почна да се ниже само от неволи.

{Още»}

 
ПРЕД ЖЕРТВИТЕ НА ИЛИНДЕН

Христо Огнянов
Сърцата как да не изтръпнат
пред тоя огнен легион
от буревестници безсмъртни,
презрели земния закон,

{Още»}

 
НЕСРЕТНИКУ

Тръпчо Дорев
НЕСРЕТНИКУ
О, братко мой несретник, със тебе се надсмива
безмилостно животът… с обиди всеки ден
по-тежки те обсипва… И всеки ден убива
в душата ти по някой омайно светъл блен.

{Още»}

 
СИНОВИ ДАРИ

Иван Йончев
Луд делия кон възседна,
нож забоде в пояс ал -
тук и тамо той погледна,
всеки сън дълбок заспал.

{Още»}

 
КАКВО СМЕ, БОЖЕ МОЙ…

Александър Одоевски
превод: Татяна Любенова
***
Какво сме, Боже мой? В дома небесен,
където твоят син очаква земни гости,
ти водиш ни по пътищата тесни,

{Още»}

 
ПОСЛЕДНАТА ПЕСЕН НА ПЕВЕЦА

Стиховете на младия Карл Маркс
превод: Александър Миланов

На младини Карл Маркс е писал стихове. Представената тук балада е създадена въз основа на следната историческа случка: Давид Рицио идва в Шотландия като Савойски легационен секретар, постъпва на служба при Мария Стюарт като музикант и през 1564 г. става неин секретар.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Милена Обретенова
ЛЮБОВТА ВИНАГИ ПРОЩАВА
Любовта винаги прощава.
В единството на сърцето и разума
все по-често надделява разумът
под формата на прошка.

{Още»}

 
КУЛТУРАТА В ПЕРИОДА НА „ВТОРИЧНАТА ПРОСТОТА”

Панко Анчев
1.
Руският философ и писател Константин Леонтиев (1831 - 1891) проследява три основни етапа в развитието на живата и неживата материя, както и в общественото и културното развитие: 1. първична простота; 2. период на цъфтяща сложност;

{Още»}

 
БЪЛГАРИНЪТ НА ВОЙНА

Георги Георгиев
През ХХ век историята изправи България четири пъти пред огъня на войната. Според едно изследване във войните, водени от Наполеон, са пролети 800 000 ведра човешка кръв.

{Още»}

 
СПОМЕНИ

Ваня Ангелова
СПОМЕНИ
Като Херос препускам в нощта
и копитата чаткат на коня.
Някой пали във здрача искра
и дарява ми кръст и икона.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

София Янева
***
Природата е кръчма.
Чаша - всеки цвят е.

{Още»}

 
ПЕПЕРУДАТА

Анатолий Петров
В крайградския квартал на Адъпазаръ Гьочмен Евлери в късния следобед, в кафене „Демироглу”, разговаряха Стефан, шофьорът на българския камион, превозващ стока за Анкара, съселянинът му от България, Али, преселил се тук през петдесета година, и кафеджията Шефкет.

{Още»}

 
ИЗ „ДЕЦА НА БРЕГА” (1962)

Надя Кехлибарева
ДЪЩЕРЯ
Ти дъхтеше на мита косица и мляко.
Ти затвори очички и в миг засънува.
Ти потрепна в съня си, за нещо проплака…
И така ме научи, дете, да будувам.

{Още»}

 
СМЪРТТА НА ДИМИТЪР ДУШАНОВ

На 15-й август текущий се помина в Пловдив твърде познатия книжовник и учител г. Димитър Душанов, който е един от малцината по-стари народни учители по народното ни възраждане. Погребението се извърши при стечение на много граждани.

{Още»}

 
ВОЛНОСТ

Александър Сергеевич Пушкин
превод: Камен Зидаров
ВОЛНОСТ
Избягай, скрий се вдън море,
в Цитера, немощна царица!

{Още»}

 
ДИАГНОЗАТА „ВУЧКОВ”… (ПО ПОВОД НА ЕДНО ПРЕДАВАНЕ)

Анжела Димчева 
Извадка от изказването на проф. Юлиан Вучков
От 64-тата минута нататък в предаването си „Времена и нрави” от 2 юни 2015 г. по ТВ „Евроком” проф. Вучков говори на литературни теми. Акцент в неговото изложение е „Антология на българската поезия - ХХІ век”. Ето какво каза той: 

{Още»}

 
ТАЙГА

Златан Данев
Стихове 1981 - 1983 г.
ТАЙГА
Догорява нощта. Догорява
и последната ярка звезда.
Неизбродна гора наляво.
А надясно - безкрайна вода.

{Още»}

 
ДЪЖД В ТРАКИЯ

Иван Енчев
ДЪЖД В ТРАКИЯ
Вали. Разбива някой канари в Балкана,
а чак в полето живнали искри се ръсят!
Кървят
по розовите храсти рана подир рана.

{Още»}

 
ИСТИНИ

Владимир Георгиев
Беше празник и за двамата. Синът беше останал при бащата, защото нямаше лекции. Той бе студент в трети курс, всичко го вълнуваше; четеше рядко, неговото поколение бе любопитно, но мързеливо. Така поне си мислеше бащата.

{Още»}

 
ВУНДЕРКИНД

Пелин Пелинов
Из цикъла „Щрихи към портретите”
Още от малък Константин Величков се прояви като много надарен ученик. Нещо като вундеркинд, както немците наричат такива деца. Вървяха му всички учебни предмети - както четене, писане, смятане и Закон Божи в началните отделения, така също история, география, химия, физика и литература по-късно в класното училище.

{Още»}

 
ДВЕ ДУМИ ЗА П. Р. СЛАВЕЙКОВ

Моско Москов
Преди години, когато събирах да пиша Историята на българ. литература, срещнах се с един възрастен търновчанин, който ми разказа някои подробности за П. Р. Славейков. Между другото ми каза и за произхода на семейството Славейкови или Бюлбюлеви.

{Още»}

 
ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ

Димитър Талев
Общият подем на целокупния български народ през време на възраждането ни не можеше да спре след успехите, с които се увенча народната ни борба срещу гръцката Патриаршия.

{Още»}

 
ФРОНТОВАЦИТЕ

Николай Траянов
Военните колони се проточиха към фронта. Тесният междуселски път, по който изскрибуцваше само някой впряг, изведнъж се пробуди. Пробудиха се дори зеленясалите в лишеи камъни, налягали покрай канавките.

{Още»}

 
ПОВЕСТ БЕЗ ИМЕ

Слав Г. Караславов
27 март
Как неусетно лети времето! Днес празнувах двадесет и третия си рожден ден. Бяха при мен Михо и Васката. Беше и Лили. После дойдоха и други. Пихме за мое здраве. Уж за здраве, пък още ме боли глава. Май че и аз получих поздравителна телеграма и колет. Телеграмата забучих с една топлийка до [...]

{Още»}

 
АНТИДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ 2015 г.

Веселин Стоянов
В момента нашата страна е образцов модел на антидържава, управлението на която е в ръцете на хора и институции, които работят активно за нейното обявяване в несъстоятелност.

{Още»}

 
ТРИ ВИНИ

Николай Дмитриев
превод: Тихомир Йорданов
ТРИ ВИНИ
Към святите обители
поглеждам в тежки дни.
Пред рожби и родители
аз имам три вини.

{Още»}

 
ЗИМНА ВЕЧЕР

Михаил Исаковски
превод: Татяна Любенова
ЗИМНА ВЕЧЕР
Зад прозореца - полето бяло,
сумрак, вятър, снеговей…
Ти в училището си, навярно,
в стаята ти топлина светлей.

{Още»}

 
НА РУСИЯ

Алексей Хомяков
превод: Красимир Георгиев
НА РУСИЯ
На бой свещен те призовава,
сам Господ те обикна там,
съдбовна сила той ти дава,
та воля зла да съкрушаваш
на сляпа, луда, дива сган.

{Още»}

 
СТАЛИН И ПОБЕДАТА

Сергей Лопатников
превод: Литературен свят

откъс от статията „Поредните задачки на антисъветската власт”
Всяка власт, отричаща величието на Сталин и неговия подвиг, завинаги е обречена да бъде нищожна.

{Още»}

 
МОЯТА ПЛАНИНА

Мюмюн Тахир
Орфеевото цвете Родопски Силивряк, даряващо безсмъртие и здраве, цъфтящо само тук и не би могло да бъде намерено никъде другаде по света, разпръсква своя аромат.

{Още»}

 
НИКОЛА МАНЕВ – АРИСТОКРАТЪТ НА ЖИВОПИСТА

Хари Хараламбиев
Докато обмислях встъпителните думи за изкуството на Никола Манев, съзнанието ми бе пронизано от онези проникновени слова, които знаменитият Петър Увалиев беше казал за британския живописец Търнър:

{Още»}

 
ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА – ДОСТОЛЕПНАТА

Анастас Стоянов

Родена през 1893 г. в София. Някои от книгите й:
“Вечната и святата”, “Сърце човешко” - стихове, “Избрани стихотворения”.
- Стоянов, помолете милата си съпруга да ми позволи да танцувам с вас!…
И ние танцувахме!

{Още»}

 
МОЯТ СПОМЕН ЗА ВЕЧНАТА И СВЯТАТА

Красимира Василева
Беше август 1985 г. Почивната база на Съюза на българските журналисти в Банкя не беше оживена - явно предпочитанията на всички бяха към морето.

{Още»}

 
ПОЕТЕСА

Божидар Божилов
              …. и ще тръгна тогава към вечната
              моя зима с възторжена химна.
                                            Е. Багряна

{Още»}

 
ВСИЧКИ НИЙ ЩЕ ИДЕМ В КРАЯ ВЕЧЕН…

Сергей Есенин
превод: Елисавета Багряна
***
Всички ний ще идем в края вечен,
дето мир цъфти и благодат,
може с тленно бреме скоро вече
да потегля накъм оня свят.

{Още»}

 
ЛЕГЕНДА ЗА ДОМА

Мечислав Яструн
превод: Елисавета Багряна
В твоя дом се осъществяват всичките ми нощни дела.
Създава се азбуката на нечувани от никого значения.

{Още»}

 
ЮБИЛЕЙНАТА ВЕЧЕР НА ЕЛИСАВЕТА БАГРЯНА

Нил Гилевич
превод: Марко Марков
В миг един аз видях
бяла чайка, политнала дръзко
към скала -
над морето любов, разлюляно от вик.

{Още»}

 
СТАРАТА ЦИГУЛКА

Йоанис Полемис
превод: Димитър Василев
Чуй самотната цигулка сред нощта
на стаените предпролетни простори!

{Още»}

 
ИЗ „ТРЕПТЕНИЯ” (1967)

Костадин Крайнов
ИЗСЕЛВАНЕ
Разтвори баба портата и плисна
котел вода за „път сполука”.
Колата, пълна със багаж догоре,
потегли бавно и напусна двора.

{Още»}

 
ДУМАМ ТИ, ДЪЩЕ, СЕЩАЙ СЕ, СНАХО!

Румен Воденичаров
От началото на гражданската война в Украйна и особено след референдума за присъединяването на Крим, Русия беше превърната в „плювалник”, на който се упражняват всички евроатлантици.

{Още»}

 
ЗАД КАДЪР

Диана Димих
Не ми се ще да говоря за филма за Дамян П. Дамянов „Обичам те, живот” само като съсценарист заедно със Станко Михайлов, който е и негов режисьор. По-скоро се чувствам свидетел на голяма част от събитията и стенанията, които не са разкрити на екрана.

{Още»}

 
САМ ПО ГОЛЕМИЯ ПЪТ

Атанас Теодоров 
Димитър Яръмов 
Димитър Петров Яръмов е роден на 16 май 1942 г. в с. Кирилово, Елховско. Средно образование завършва в Елхово, а висше по специалността „Българска филология” в Софийския университет „Климент Охридски” през 1967 г.

{Още»}

 
НОВА КНИГА НА МОРСКА ТЕМАТИКА

Георги Аламуров

„С нашенци по света”, втора книга от автобиографична трилогия „Огледало за обратно гледане”, авторско издание, рецензенти Борислав Дряновски и Йонко Йонков, с подзаглавие: „Опит за народопсихологически портрет на българския търговски моряк през 60-те и 70-те години на ХХ век”.

{Още»}

 
НЕОТСТЪПНО

Зинаида Гипиус
превод: Тихомир Йорданов
НЕОТСТЪПНО
Все до вратата ще стоя.
Какво, че дълга нощ е, вятър злобен?

{Още»}

 
СТАРИЯТ ДОМ

Николай Огарьов
превод: Татяна Любенова
СТАРИЯТ ДОМ
Дом мой, стар, изоставен приятелю,
най-накрая идвам при теб.
И отминалото възкресявам,
и те гледам печален и блед.

{Още»}

 
ВЯТЪР НА НАРОДА

Мигел Ернандес
превод: Александър Муратов
Народни ветрове ме носят,
народни вихри ме влекат,
разпръсват ми навред сърцето
и в гърлото ми духат.

{Още»}

 
РОМАНС ЗА ИСПАНСКАТА ЖАНДАРМЕРИЯ

Федерико Гарсия Лорка
бележка и превод: Александър Муратов
Федерико Гарсия Лорка е роден през 1899г. в малкото градче Фуенте-Вакерас, разположено в гранадската равнина.

{Още»}

 
АЗ СЪМ ПЛЕНИТЕЛНА, КОГАТО ОБОЖАВАМ…

Алфонсина Сторни
превод: Петър Велчев
***
Аз съм пленителна, когато обожавам!
Аз мога да сваля с ръка и небесата,
ако с душата си душа на друг улавям…
Не са по-ласкави на пуха мек перцата.

{Още»}

 
ТЕАТЪР

Ламброс Порфирас
превод: Божидар Божилов
ТЕАТЪР
Не зная как да ти го кажа, но улицата снощи вечер
ми заприлича на театър под небосвода пепеляв;
една огромна странна сцена аз гледах сякаш отдалече
с артисти - нереални сенки - под трепкащата светлина.

{Още»}

 
ПОЕТ

Стойчо Гоцев

ПОЕТ
Ти си навярно поетът на моите дни.
Там остани! - далече от празника шумен.

{Още»}

 
СТАРЕЦЪТ И МОМЧЕТО

Драгни Драгнев
- Гледай белите коне на морето - каза Старецът и посочи вълните, които прииждаха на брега, гонени от вятъра.

{Още»}

 
ЕДНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЙОРДАН ЙОВКОВ И ДОРА ГАБЕ

Анита Коларова
Жизненият път на писателя и поета Драгни Драгнев, свързан изцяло с Добруджа и добруджанския край, е увенчан с най-искрени емоции, извиращи от горещия гейзер на обичливото му сърце.

{Още»}

 
СТОЙЧО ГОЦЕВ – „РЕКА НА ВЪЗДУХА”

Георги Н. Николов
В галерията от български и бургаски автори - спомен, той заема скромно място. Имаше завидно положение в обществото, на което бе в услуга. Вместо да се наслаждава на административни възможности и да издава книга подир книга.

{Още»}

 
ЦИТАДЕЛАТА НА ПОЕТА

Георги Майоров
Стиховете в поредната книга на публициста и поета Иван Гранитски ,,Щерна” (Изд. ,,Захарий Стоянов”, С., 2008), трудно могат да се забравят.

{Още»}

 
УТРО

Стоян Етърски
УТРО
Виж: преде просторът прежда -
златни-сребърни лъчи -
и безбрежен, се оглежда
във младежките очи.

{Още»}

 
КОЛКОТО ЧИТАЛИЩА ПОЗНАВАМ…

Симеон Андреев
откъс от статията „Народните читалища”
Колкото читалища познавам по градове и села, повечето от тях надали от петнадесет години насам са се сдобили с нов читалищен инвентар.

{Още»}

 
ИВАН ВАЗОВ

Иван Богданов
По случай двадесет години от смъртта му
Вазов олицетворява великото напрежение на българския народ през времето на неговата борба за самоутвърждение и се налага същевременно като израз на жизнената мощ на народното сърце, затуптяло с бурни тласъци сред ведрата атмосфера на свободата.

{Още»}

 
КЪМ РОДИНАТА

Сергей Румянцев
Към тебе любовта ми е безбрежна,
родино моя, моя плът и кръв:
ти светло божество си, майко нежна,
а всяко твое чедо - лъв.

{Още»}

 
ПЕЙ ТАКА, СЯКАШ УТРЕ ЩЕ МРЕШ

Ирина Сазонова
превод: Лалка Павлова
ПЕЙ ТАКА, СЯКАШ УТРЕ ЩЕ МРЕШ
Тази песен по памет повтарям
под небесния купол със силен акорд.

{Още»}

 
ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ Е ТЪЖНО-СИНЯ…

Кристина Митева
откъс
Когато корабът излезе в орбита, и Альоша видя за първи път Земята отстрани, той остана без дъх. Толкова много се вълнуваше… Бе поразен от красотата й… От уникалния й вид- едничък и неповторим в цялата необятна Вселена!…

{Още»}

 
БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ

Тихомир Йорданов
Из новата книга на писателя „Биз бизе” (2015)
БИБЛЕЙСКА ИСТОРИЯ
Христа разпнаха. Биде мрак.
За чудо - той възкресе!

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА КОСА

Красимира Василева
ПЕСЕН ЗА КОСА
Моята компания е проста -
един кос често ми припява,
когато пожелае да е гостенин
във слънчевата ми държава.

{Още»}

 
700 ГРАМА

Дияна Тончева
700 ГРАМА
(по действителен случай)
Дребно такова, измачкано, неугледно,
губи се в дрехите несъразмерно големи,
шапката, шала, наследени от баткото,
очилата едва закрепени на нослето му малкото.

{Още»}

 
РАЗДЯЛА

Ана Карима
Милка е много тъжна.
Това хубаво дете, което знаеше тъй да се радва на всеки божи ден, тая весела птичка, както я наричаше баща й, бе тъжна.

{Още»}

 
НОВОБРАНЦИ

Климент Цачев
Когато Васко дойде на строежа, нямаше навършени още осемнадесет години. Когато се ожениха с Василка, не беше навършил деветнадесет.

{Още»}

 
„33 СТИХОТВОРЕНИЯ ” ОТ ИВАН ЦАНЕВ – ПЪТ И ПОГЛЕД КЪМ ЕДНА АНТОЛОГИЯ

Миглена Георгиева

Във връзка с фестивала на книгата в Пловдив тази година през месец юни излезе тънка книжка, 48 страници, със стихове от поета Иван Цанев.

{Още»}

 
МОЛИТВА

Едуард Аренц
превод: Ваня Ангелова
МОЛИТВА
Присънваш се на Господа в съня:
пред него двама събеседници стоят -
замахът на твоята четка и птицата
водят своя монолог.

{Още»}

 
ДИЛЕМА

Едуард Аренц
превод: Георги Ангелов
ДИЛЕМА
В огледалата
на приливите и отливите
всичко изглежда
в една и съща поза…

{Още»}

 
ЖИВОТ И СМЪРТ – ТАКА ОБИКНОВЕНО…

Владимир Монахов
превод: Георги Ангелов
***
Живот и смърт - така обикновено!
Колко хубаво, колко уютно
е да си мъртъв сред живите!

{Още»}

 
АТИНА

Маркос Циримокос
превод: Теодора Стайкова
АТИНА
Море и острови, и хълмове в полето,
на красотата крепост. Колко векове
прекрасната Атина чудно свети!

{Още»}

 
КОЛИБА, БРУЛЕНА ОТ ВЯТЪРА

Алекос Фотиадис
превод: Теодора Стайкова
КОЛИБА, БРУЛЕНА ОТ ВЯТЪРА
Колиба, брулена от вятъра, какво не казва
дима над теб в часа, когато слънцето залязва.
Забравена, самотна си, със пустош оградена,
от мъката си тайна оставаш тук пленена.

{Още»}

 
ЕДНА НОЩ НА ПИКАСО

Светлозар Стоянов
Но един ден установил, че може да рисува само като несполучлив имитатор на себе си. Отначало се почувствал уплашен и унизен от мисълта, че цялото му творчество е фалшификат. Все едно изведнъж да ти кажат, че си друг човек.

{Още»}

 
КРАКАТА НА ЖЕНА В СЕДЕМ ВЕЧЕРТА

Светлозар Стоянов
Вървиш по тротоара и гледаш краката на тази жена, непоносимо е да ги гледаш, само да ги гледаш, а тя е преди всичко крака. И всеки крак е пулсиращ фар, докато се давиш в потока от бледи, безлични софийски задници, спасително въже, изплетено от изящни мускулни орнаменти, които се изпъват в такт с ритъма [...]

{Още»}

 
ТРИМАТА

Тодор Николов
Към обед излезе лек бриз и спасителите вдигнаха червеното знаме.
- Връщат комунизма! - викна един на шест бири, впил дълбоко пети в пясъка. Момчетата от трети пост му пречеха да влезе в морето. - Това тук вълни ли са, лигня са! - кресна пак той, но бързо се предаде.

{Още»}

 
ПРЕЗ РЕКАТА

Димитър Васин
На 7 май 2015 г. се навършиха 85 години от рождението на Пеньо Пенев.
ПРЕЗ РЕКАТА
            …при тебе се завръщам пак.
            Не съм ли закъснял?
                          Пеньо Пенев

{Още»}

 
ВЛИЯЛ ЛИ Е ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВЪРХУ ТВОРЧЕСТВОТО НА БОТЙОВА

Стефан Каракостов
Левски с нравствената си чистота, преданост на революцията, и четническия си опит, не може да не е влиял върху оформянето на младия революционер Ботйов.

{Още»}

 
ПЛАЧ НА СЕГАШНИЯ ПОЕТ

Мурильо Мендес
превод: Румен Стоянов
Дадоха ми едно тяло,
само едно тяло,
да понася мълчаливо
толкова души разединени,

{Още»}

 
МАДРИД

Рафаел Алберти
бележка и превод: Александър Муратов

Рафаел Алберти е роден на 16 декември 1902 г. в Пуерто де Санта Мария в буржоазно семейство. Завършва лицея на йезуитите. В 1917 г.се отдава на живопис, дори урежда самостоятелна изложба н 1922г.

{Още»}

 
КАМЕННА ВЕЧЕР

Касим Хаддад
превод: Мая Ценова

Разчопля камъкът внезапно паметта на пирамидата.
Длетата притежават силата на блясъка
и нямат избор друг издатините, освен възхвалите,
            освен на разлива тестото и мрака на музеите.

{Още»}

 
МЪРШЛЯК И АДВОКАТ

Владимир Георгиев
Утрото - навъсено нещо, спеше ли му се, махмурлия ли беше, но не бе във форма. Стана в осем, а навън едно такова мрачно и тъжно, муси се, а не реве. Имаше чадър, не го беше използвал отдавна, но знаеше, че е тук, в гардероба някъде.

{Още»}

 
ЛУДИЯТ И МИРЪТ

Георги Михалков
Този квартал беше малко извън града. Израсна за две години, почти незабелязано. Бяха го нарекли с красивото име “Мечтание”, но думата “квартал” не беше най-точната, защото се състоеше само от пет нови блока с цвят на крем карамел, издигнати почти един до друг.

{Още»}

 
БЕЗСПОРНО СПОРЕНЕ

Георги Майоров
Роден в бунтовния край на първото Велико народно събрание, на първата пропукала пушка, на първото развято за бунт знаме, на първата пореща простора сабя за свобода или смърт, поетът Иван Есенски не може да не спори за вчерашното и днешното време. И се уверих.

{Още»}

 
УРОКЪТ НА ШОЛОХОВ

Василий Воронов
превод: Дафинка Станева
110 години от рождението на Михаил Шолохов
(Писах тези кратки сюжети през различни години. Раждаха се под влиянието на срещите  ми с Шолохов, с хора от близкото обкръжение на писателя и просто със земляци).

{Още»}

 
ИПОСТАСИТЕ НА ЯБЪЛКАТА

Веска Гювийска

(за стихосбирката на Йеромонах Роман (Александър Матюшин) „Ябълки от детството”, с преводач Владимир Стоянов)
Славянската  душа е непредвидима в своите  духовни превъплъщения от мистика, екстаз и мъка.

{Още»}

 
ЗА ПАМЕТНИКА НА ЦАР САМУИЛ И ОЩЕ НЕЩО

Веселин  Стоянов
Решиха управниците на България да издигнат паметник на български цар. Добра идея, която за разлика от много други, бе осъществена. За съжаление, подобно на много други, тя бе веднага омърсена, типично по нашенски.

{Още»}

 
ГЕРОЙ НА ЧЕСТТА

Димитър Спространов
Изживяхме болни времена, времена на безначалие и безхарактерност. Безпринципността, кариеризмът и подлостта са знаците, под които се развиваше нашата интелигенция.

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Димитър Великсин

Из „Стари истини под нова форма”
*
Закон без изключение,
причина без явление,
тъмница, робство без ускок,

{Още»}

 
РУСКИЯТ УМ

Вячеслав Иванов
превод: Татяна Любенова
РУСКИЯТ УМ
Тъй жаден, изначален ум -
и като пламък е опасен:
така неудържим и ясен,
тъй весел е - и тъй е мрачен.

{Още»}

 
ПОКОЛЕНИЯ ВЛЮБЕНИ…

Наталия Крофтс
превод: Георги Ангелов
***
Поколения влюбени - в Сена
щастливи, окрилени - отразени.

{Още»}

 
УСЕЩАМ, ЧЕ С БОИТЕ ПРЕКАЛИХ…

Петър Василев
***
Усещам, че с боите прекалих
и не тъга - това са живи вопли…
А хората жадуват да ги стоплиш
и не долюбват свъсения стих…

{Още»}

 
ЛЮЛКАТА

Константин Колев
Танковете се спуснаха от планината - страшни, неудържими. Когато уморените мотори загърмяха по мекия път и съзря през гъстия пушиляк злака на крайтунджанските върби, Андрея усети мириса на родния въздух, но в първия миг не разбра къде го беше довело това безкрайно учение. Беше ми причерняло пред очите от безсъние и атаки.

{Още»}

 
ИМАМ СИ ЕДИН ЩУРЕЦ В СЪРЦЕТО

Иван Д. Христов
Поетът Петър Анастасов е от даровитото поколение творци, изявили се с първите си  книги в средата и края на шейсетте години на миналия век.

{Още»}

 
НУЛА ЛИ?

Гергина Давидова

Читателю, пред теб е книгата на една нула. Не, не се шегувам, не. Просто така авторката Милена Обретенова нарича себе си във втората си поредна изповед, отправена отново на първо място към нейните синове.

{Още»}

 
ОБРЕЧЕНОСТТА НА ТАЛАНТА

Цветан Илиев
Много ми е трудно да пиша за Вероника Лазарова, за нейната стихосбирка „Аз, разноцветната”, отишла си толкова рано и нелепо от тоя свят. Ако емоцията вземе връх над мене, ще трябва да прекъсна откровението.

{Още»}

 
„РАВНОДУШИЕТО Е ПАРАЛИЧ НА ДУШАТА“

Георги Н. Николов

Тази знаменита мисъл на Чехов е избрал за встъпление към новата си книга Драгомир Шопов - „Терзанията на съвестта”.

{Още»}

 
БУЛГРЕСИЯ

Или недейте така, професоре!
Георги Чалдъков
                               Белезите имат странната сила да ни напомнят,
                               че миналото ни е реалност.
                                             Кормак Маккарти, „Тези прекрасни коне”*

{Още»}

 
НОВА ИКОНОГРАФИЯ – ЖЕНАТА В ПОЕЗИЯТА НА ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ

Анжела Димчева
В литературната критика е възприето становището, че даден автор е наложен с творбите си в националния културен контекст, ако стилът му е достатъчно разпознаваем - от една строфа, от един абзац, дори от едно изречение.

{Още»}

 
ЧЕТЯЩИЯТ

Райнер Мария Рилке
превод: Ана Александрова
ЧЕТЯЩИЯТ
Дъждовният следобед с ромон плах
лежеше на стъклата. Все четях…

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА ЛЕТЕЦА

Владимир Висоцки
превод: Красимир Георгиев
ПЕСЕН ЗА ЛЕТЕЦА
Те - осем, ний - двама, пред боя залогът
е лош, но играем - летим!
Ти дръж се, Серьожа! Сред бойна тревога
козовете да изравним.

{Още»}

 
ЩО ЛИ ВЪРША ОТ РАЗНЕЖЕНОСТ…

Василий Фьодоров
превод: Тихомир Йорданов
***
Що ли върша от разнеженост,
сам не зная. Тя, въпросната,
оглупи ме с белоснежната
нежна гръд, от мен докосната.

{Още»}

 
В КРАЯ НА ХОРИЗОНТА

Петер Турини
превод: Георги Ангелов

В КРАЯ НА ХОРИЗОНТА
В края на хоризонта
гори огън.

{Още»}

 
СЪН

Кръстьо Кръстев
СЪН
Сънувам. Ту съм рицар, паднал в боя,
ту се пренасям в нечий си живот.
Рисувам. И се подписвам: Гоя!
Прераждам се и в Търново въздигам свод.

{Още»}

 
ПОСВЕЩЕНИЕ

Стоянка Боянова
ПОСВЕЩЕНИЕ
Ти, който вървиш скромно по пътя си
и дочуваш сърцето на Земята,
и долавяш въртенето на планетите,
и усещаш пулса на звездите;

{Още»}

 
БОЛЯРСКАТА КЪЩА В МЕЛНИК

Елена Диварова
БОЛЯРСКАТА КЪЩА В МЕЛНИК
Между смокинови листа
завива слънчев лъч.

{Още»}

 
ПРЕДИ И СЛЕД СЪНЯ

Демир Демирев
ПРЕДИ И СЛЕД СЪНЯ
Един ден
градът ще изчезне
с блоковете

{Още»}

 
ИМАМ НУЖДА ОТ ЦЪРКВА…

Роса Соколова
***
Имам нужда от църква.
Да влезна в нея.
Да е тихо
и никой да няма.

{Още»}

 
КАК ДА НЕ ПЛАЧА?

Иван Калоянов
Случката, която ще опиша я знам от достоверен източник. Константин Муравиев, последният министър-председател на Царство България, е зет в род Нишкови от моето родно село Долно Драглище, Разложко.

{Още»}

 
ТЕОДОР ХРИСТОВ – ИЛЮЗИЯТА ПРОГОВАРЯ…

Анжела Димчева
И как само проговаря! С нетривиална лексика, с есеистична дълбочина, с жанрово експериментиране и чрез разрязващ тялото на обекта поглед, колажиран с иронично подразбиране в леко, но на места и крайно пародиране на корифеите в литературата и изобразителното изкуство.

{Още»}

 
ИЗ „ПЕСЕН И СЪЛЗА”

Лалка Павлова
АНАСТАСИЯ ДИМИТРОВА
200 години от рождението на Анастасия Димитрова
175 години от откриването на първото девическо училище
Историците отбелязват пестеливо няколко оскъдни факти от биографията й.

{Още»}

 
ИЗ „ТЪЛКОВЕН РЕЧНИК ОТ А ДО Я”

Валентин Димитров
Асансьор - съоръжение, което горе-долу си върши работата
Бащиния - все още неразграбени остатъци от татковината
Вересия - кредит на доверие, отпускан на съседите от гаражния магазин

{Още»}

 
МОРСКИЯТ БРЯГ

Христо Гоневски
Отколко ли време вълните
налитат на морския бряг
и колко ли пъти разбити
се връщат и втурват се пак.

{Още»}

 
БОТЕВ И ПОРТРЕТИТЕ МУ

Сирак Скитник
Ако художественият портрет не е безлично изображение на външното, което виждаме у човешкото лице, а форма, одухотворена от един твърде сложен и променлив вътрешен живот, то не е лесно да се направи един добър портрет.

{Още»}

 
ЛЕШОЯДИ В ЗЕНИТА КРЪЖАТ…

Анна Ахматова
превод: Антонина Димитрова
***
Лешояди в зенита кръжат.
Кой сега ще спаси Ленинград?

{Още»}

 
КОГАТО СПИ КРАЙ НАС ЛЕСЪТ…

Алексей К. Толстой
превод: Татяна Любенова
***
Когато спи край нас лесът безмълвен
        и вечерта е тиха;
когато ражда се неволно мелодичен
        в сърцето стих;

{Още»}

 
СЪОБЩЕНИЕ

Тодор Климентов
СЪОБЩЕНИЕ
Балетът „Лебедово езеро”
се отлага за друга дата
поради спиране на водата.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Петър Краевски
ВОЗВИШЕНИЕ
О, литературо, ти пося
добродетели в сърцето, милото!

{Още»}

 
ПРОКЛЯТИЕТО НА КОТКИТЕ

Благой Ранов
Вижда се как изтънява опашката на август, но огън пали земята. Молитвено се цепи се на кръст като последно издихание. Слънцето е изпило зеленото поле. Планината едва синее. Реката се е скрила в подмолите. Всяка немирна капка с писък се изпържва върху горещите речни камъни.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Цветан Розов
Из „Приумици” (2015)

РЕЦИДИВ
Та да си дойдем на думата,
българино, приятелю мой!

{Още»}

 
„ПРИБИРАМ БУРЕН И РАЗХВЪРЛЯМ ЖИТО…”

Георги Н. Николов
Поредната книга на Боян Ангелов се нарича „59 отстояния” - лирика и е дело на издателство „Български писател”, С., 2014 г. Изградена от две взаимно допълващи се части: „Като приказка” и „Далнина”, тя допълва образа на своя създател в ролята му на поет-мислител.

{Още»}

 
ОТВРАТИТЕЛНА АСИМЕТРИЯ

Мотиви по Закона на Парето
Георги Чалдъков
Гениалният математик Джон Наш, носител на Нобелова награда - 1994 за икономика, загина на 23 май 2015 г. със съпругата си Алиша при автомобилна катастрофа в Ню Джърси.

{Още»}

 
ПРИПОМНЯМ СИ АЗ ДЕТСТВОТО…

Юрий Поляков
превод от руски: Тихомир Йорданов

***
Припомням си аз детството…Тогава
баща ми, жив, ме води за ръка
да ме научи как да плавам
във пълноводната река.

{Още»}

 
ИЗ „ПРОТУБЕРАНСИ” - 2014

Валерий Хатюшин
превод: Татяна Любенова
2014 г.
(Януари - март)
*
По съобщение на италианския вестник “Corrire di Roma”, от май 2014 г., в цяла Европа, задължително на новородените под десния лакът ще бъде поставян подкожно микрочип, който ще предава на спътник цялата информация за човека.

{Още»}

 
ВИХРЕНИ ИМПУЛСИ

Минко Танев
ХОРАЛ
Страхотни разрушителни емоции
превърнаха мечтите ми на прах -
в сърцата на вихрушки оцелях,
разбит от ветрове и водоскоци.

{Още»}

 
ТОЛЕРАНТНОСТ

Любен Панов
(Малък принос към психологията на уважителния българин)
1. РАСТЕ ЛИ ПРАСКОВА В КОЛЬОВАТА ГРАДИНА?
Според електронната енциклопедия  / WIKIPEDIA/ :
„…Толерантност е уважение и разбиране на чуждото мнение…” /От лат. tolero - понасям, издържам, претърпявам./ 

{Още»}

 
„ЖИВОТЪТ МОЖЕ БИ Е СЪН”

Лалка Павлова
130 години от рождението на Никола Ракитин
Така Никола Ракитин е озаглавил втората си стихосбирка, издадена през 1911 г. в Плевен. За съжаление, както всеки един от нас, така и той не е бил в състояние нито да контролира обстоятелствата на живота си, нито да предопределя съдържанието на своите сънища.

{Още»}

 
ПРОСТИТУЦИЯТА – НАЙ-ДРЕВНАТА ПРОФЕСИЯ

Георги Прокопов
Ако трябва да дефинираме - проституция означава продаване на сексуални услуги срещу заплащане с пари или друг вид облага - даваш нещо, насреща получаваш облага. Тази сексуална услуга е полово сношение или орален секс /фелацио/. Лицето, което предлага секс услуга срещу пари се нарича проститутка.

{Още»}

 
ДРЕБОЛИЯ

Борис Крумов
В градинката пред един от входовете на болницата чакаха мъж и жена. Въпреки че седяха в прохладата под дърветата, и на двамата им бе душно и мъжът често посягаше да разкопчее ризата си, която отдавна бе разкопчал.

{Още»}

 
РУШЕНЕТО НА „МИТОВЕТЕ” НЕ Е ОТ ВЧЕРА

Историята, литературата и ударите под кръста
Анита Коларова

Преди време една персона non grata, преляла от въодушевление, се напъна да убеди българите, че историята с Батак е мит.

{Още»}

 
ЮРИЙ ПОЛЯКОВ: „ПОБЕДАТА ВЛЕЗЕ В ГЕННАТА ПАМЕТ НА НАРОДА”

интервю на Олга Кузмина
превод: Стефка Тотева
- Юрий Михайлович, Вие сте представител на невоювалото поколение, но по темата за войната сте писали и сте се изказвали неведнъж.

{Още»}

 
ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПРОПАСТТА

Веселин Ханчев
Той е стар народен учител от Битоля. Името му е на човек, който в тишината на живота си е изградил огромни дела. Нито в класната стая, нито в своето бедно съществувание, той не е търсил пари. Пенсията не е била за него край на духовния ритъм, умствена смърт.

{Още»}

 
ТЪНИЧКИ СВЕЩИ

Ирина Ютяева
превод: Борис Борисов
ВЕЧЕР В ТЮРИНГИЯ*
Безметежният град - от тревоги свободен -
с керемиди измити замислено свети.
В протестантската църква с готически сводове
благодушно запалваме тънички свещи.

{Още»}

 
СЛУЧАЯТ ФИФА

Веселин Стоянов
На срещата в Рига в сряда, на която присъстваха американската министърка на правосъдието Лорета Лънч и нейни европейски колеги, бе разискван и проблемът, свързан с ФИФА.

{Още»}

 
ДОХОЖДА ВРЕМЕ

Леонид Мартинов
превод: Кръстьо Станишев
Дохожда време за увереност,
че нямат равни твойте сили,
дохожда време за умереност
на прекомерните усилия.

{Още»}

 
НАЦИОНАЛНА БЕЛЕТРИСТИКА – 2014

Георги Н. Николов
УВАЖАЕМИ  КОЛЕГИ,
Пристъпих към разбор на белетристичната продукция за изтеклата година с оправдан интерес. Защото, вниквайки в страниците на редицата заглавия, е нормално да се запитаме: до каква степен живият живот в съвременния роман (в частност - и в съвременния разказ), е точно и правдиво отразен.

{Още»}

 
С ЛАЧЕНИ ОБУВКИ ИЗ КАЛНИТЕ ДРУМИЩА

Диана Димих
И след „Време разделно” изборът продължава
Наближава краят на гласуването за най-добрия български филм, но чак сега се настроих да си кажа мнението, да се „изокам” по шопски.

{Още»}

 
РАЗПЪНАТ НА КРЪСТ МЕЖДУ ТЕАТЪРА И ЛИТЕРАТУРАТА

Драгни Драгнев
Николай Генов не може да повярва, че вече е на 85 години. „Не е за вярване!”, ще възкликнат мнозина, които го познават. А един поет, негов събрат от град Добрич, ще издума : „В косите му - парещи хълмчета сняг.

{Още»}

 
ТЪРПО РАШАЙКОВ – БИОГРАФИЯ

Димитрина Рашайкова
Предговор към книгата „Брацигово”
Търпо Рашайков е роден на 6 ноември 1930 г. в град Брацигово. Будният му, любознателен характер го прави отрано любимец на съучениците му и го изгражда като характер.

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ БЕШЕ ТУК, НО ВЕЧЕ СИ ОТИДЕ

Йово Неделчев
               И стало безпощадно ясно -
                жизнь прошумела и ушла.
                                          Ал. Блок

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Константин Стефанов
***
Това, което младостта ми даде,
видях да си отива като блян.
То сякаш вихър свил бе болно цвете,
та цветний прах далеч видях развян…

{Още»}

 
ПРИКАЗКА ЗА РИБАРЯ И РИБКАТА

Валерий Хатюшин
превод: Литературен свят
След 10-15 години от картата на Европа ще изчезне наименованието «Украйна». А след тридесет години няма да има такова понятие като украински език. Някъде в глухите села на Малорусия вероятно той ще може да бъде чут, но като официален език използването му ще бъде прекратено.

{Още»}

 
ПАМЕТ

Йордан Пеев
Звезден залп.
Коленичи небе.
Вятър свири.

{Още»}

 
ЧЕРНИ СПИСЪЦИ

Веселин Стоянов
От медиите научихме: „Бившият посланик на България в Русия Илиян Василев алармира, че е включен в руски „черен списък” / NEWS.BG

{Още»}

 
ХЛЯБЪТ НА НАДЕЖДАТА

Димитър Аджеларов
                    Айде, слушай, слушай,
                    калеш бе, Ангьо,
                    тамбура що свири…

{Още»}

 
ПЕСНИТЕ НА БОТЕВ

Николай Гюлев
Във двайсет песни - двайсет меча
и писък на един куршум.
И стига много надалече
неизвървяният му друм.

{Още»}

 
СИРЕНИТЕ ПЛАЧАТ

Румяна Манева
2 юни e. Небето, както обикновено, обляно в слънце, около което бавно и някак тържествено плуват синьобели облаци като кораби с издути платна в картината на стар майстор.

{Още»}

 
БОТЕВ И ДНЕШНИТЕ

Александър Балабанов
Между всички наши поети единствен Ботев е съвършено съчетание на живот и на поезия. Революционер, публицист, фейлетонист, поет - еднакво смел, еднакво даровит, еднакво силен и остър. Собствено, у него всичко това е едно и също нещо, излиза само едно от друго. И с това се определя най-ясно характерът на неговата поезия и на [...]

{Още»}

 
БАЛКАНЪТ И БОТЕВ

Георги Русафов
Балканът във веригата на вековете израсна в сърцето на българския народ като един необятен символ на волност, свобода и бунт.

{Още»}

 
ДЕЛОТО НА БОТЕВ В МАКЕДОНИЯ

Кръстьо Велянов
Величието и съвършенството се покриват. Ботев е велик, защото е бил цялостна, съвършена личност. Имал е нежно сърце и широка душа. Бил е певец и ясновидец. Обичал семейството си, любил своя народ, искал да прегърне целия свят.

{Още»}

 
ХРИСТО БОТЙОВ

Печо Господинов
2 юни е денят на алтън-калофереца, безсмъртния творец на „Жив е той, жив е…” И тази година лобното място на поета ще събере поклонници от цяла България. Всички със затаен дъх ще прошепнат името му. И легендата за ослепителния подвиг на човека и поета отново ще стопли душите ни.

{Още»}

 
АКО БОТЙОВ БЕШЕ ЖИВ…

Петър Горянски
През 1941 г. във в. „Литературен глас” писателят Петър Горянски публикува откъси от ученическия си дневник от 1922 г., явно намирайки сходство между ученическите си години и 40-те. Той цитира Ботевото „Това ви чака!” от 1873 г. Нека читателят сам прецени актуални ли са редовете на Горянски и през 2015 г.

{Още»}

 
ДО ХРИСТО БОТЕВ

(по случай скорошния му помен)
Райко Алексиев
Остави таз песен, бай Христо,
не вливай в сърце отрова.

{Още»}