АКО СРЕЩНА ЮЛИЯ, ТАКА ЩЕ Я ПОЗДРАВЯ

Балинт Балаши

превод: Иванка Павлова

1. Ако на този свят те няма,
ако не можем да сме двама,
защо да бъда жив тогава?
Желая, скъпа, да си здрава!

2. Прогонваш ти от мен тъгата,
изпълваш с блянове душата,
на всичко красота придаваш
и с божа благодат даряваш.

3. Обител моя драгоценна,
ти, моя роза ненагледна,
ухаещ цвят! Бъди ми жива
навеки, Юлия красива!

4. За нов живот ме възкресяваш,
като с лъчи ме озаряваш.
На моя взор си светлината.
Живей, живей, надеждо свята!

5. От пламенна любов обзето,
желае само теб сърцето.
Поклон ти правя, гълъбице,
на бляновете ми кралице!

6. Съзра ли Юлия насреща,
тъй ще я поздравя горещо.
Ще коленича аз пред нея
и мило тя ще се засмее.