Поезия

ВЕЛИКДЕН

Георги Константинов
С „Осанна!” градът Го посрещнал тогава.
Тълпата размахвала клонки зелени…

{Още»}

 
БОТЕВУ

Иван Арнаудов
БОТЕВУ
(По случай 25 годишнината отъ смъртта му)
Той слезе, дружината храбра изгледа
и стъпи на родния бряг….

{Още»}

 
ИЗ „ЗАЗОРЯВАНЕ” (1964) - ІІ

Иван Коларов
ЗАЗОРЯВАНЕ
Синкав здрач. Безбрежна шир. И тихо.
Татък в далнината -
горди светлини нощта стопиха -
ей зори зората.

{Още»}

 
ЗАВЕЩАНИЕ

Хасан Карахюсеинов

ЗАВЕЩАНИЕ
На Омур
Преди да тръгна
към невидимия черен край
на синята пътека,

{Още»}

 
ЗМЕИЦА

Емануил Попдимитров
На сърце ми си легнала ти, като люта земица…
Развържи ми ръцете, нозете, счупи ми оковите!
О, дай пак да размахна аз мъжка десница,
и в треви да излея, да стъпкам оковите.

{Още»}

 
СВИ СЕ ВИХРУШКА…

Петър Велев Генов
Из цикъла „Кръстопът” (1925)
1.
Сви се вихрушка и смерч в равнините -
в тъмна тревога тръбите тръбят -
буря се вие и чезнат в мъглите
проход и брод, и пътека, и път.

{Още»}

 
СЪСЕДИТЕ ЗАД СТЕНАТА…

Юрий Ковязин
превод: Георги Ангелов
***
Съседите зад стената
си говорят толкова тихо…
Не мога да заспя!

{Още»}

 
ДЪЖДОВНА ПЕСЕН

Бадр Шакир ас-Сайяб
превод: Мая Ценова

ДЪЖДОВНА ПЕСЕН
Очите ти - две палмови горички призори,
или пък две веранди, от които си отива месечината.

{Още»}

 
СОНЕТЪТ

Август Вилхелм Шлегел
превод: Петър Велчев
Повтарям за четвърти път две рими,
подреждам ги по равно в стиховете,
но тъй, че две да слагат в рамка двете -
това са правила неумолими.

{Още»}

 
СЕЯЧ

Александър Пушкин
превод: Николай Хрелков
СЕЯЧ
Изыде сеятель сеяти
семена своя.
На свободата син пустинен -
сеяч - аз станах пред зори

{Още»}

 
АНТИЧНИ ЕЛЕГИЧЕСКИ ДВУСТИШИЯ

превод: Крум Димитров
*
Седем са града безспир за чутовния спорили Омир:
Атина, Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака.

{Още»}

 
ОДА ЗА ВИНОТО

Емил Иванов
ОДА ЗА ВИНОТО
Под есенните небосклони,
щом зърна слънчевия склон и
безбройните стада-лози
със гроздове - тежащо виме,

{Още»}

 
ЧАШАТА НА ОБИЧТА МИ…

Гергана Илиева
***
Чашата на обичта ми -
чаша недопито вино.
Чашата на надеждите ми -
чаша неразгадано кафе.

{Още»}

 
ПЕПЕРУДА

Росица Станева
ПЕПЕРУДА
На Петър
Внезапен шум сърцето ми събуди -
нощта на късчета се разлетя…
В стъклото удряше се пеперуда,
аз пуснах я - тя в стаята влетя…

{Още»}

 
ТОВА Е МОЯТ СВЯТ…

Чони Чонев
***
Това е моят свят… И моето богатство…
Едно море широко и полъх на мистрал;
това е моят дом - едно моряшко братство,
с което от години напълно съм се слял.

{Още»}

 
ЖИВО

Людмил Попов
Из новата книга на автора „Гневът на буквите” (2015)
ЖИВО
На Боян Ангелов
Защото нямаме - не знаем как да го потърсим.
А срещаме се само със стърготинките откъснати
от мястото, което е и тъй нататък…

{Още»}

 
КАРТИНИ ОТ ИСПАНИЯ

Веселин Ханчев
КАРТИНА ОТ ИСПАНИЯ
Два танка минаха, притропа тълпа от войници,
площадите димни оплискани бяха от кръв
и екнаха песни по калните градски улици -
победните песни за жертви, стенания, кръв.

{Още»}

 
НОВИНА

Георги Ангелов
Из „Епицентър” (2014)

НОВИНА
Уви, не можем да покажем всичко -
в кръв е градината и тротоара;
жената е намерена на части;

{Още»}

 
АПРИЛСКИТЕ КАМБАНИ

Георги Струмски
От гневен вятър буйно разлюляни,
със властен и решителен език
камбаните, Априлските камбани

{Още»}

 
РАННИ СТИХОТВОРЕНИЯ

ЧАСТ IV (1991)
Роман Кисьов
ПОЕТЪТ
Вие казвате:
Това е най-бездейният и мързелив човек,
когото някога сме срещали. Виждаме го

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Маноел де Барос
превод: Румен Стоянов
ИЗ „ДИДАКТИКА НА ИЗМИСЛИЦИТЕ”
ХІV
Поезията е летеж извън крилото.

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА ЙОРДАН ЙОВКОВ

Драгни Драгнев
ПЕСЕН ЗА ЙОРДАН ЙОВКОВ
Аз гледам Добруджа през твоите очи.
Небето ти прелитам, за да сляза
сред равнината със пшеници и щурци,
със сладък дъх, от слънцето полазен.

{Още»}

 
ПИСМО

Мара Белчева
Да можех да ти донеса тез бегли, ароматни светлини,
подгонени от майския ветрец по рамото на Мусала, -
и розовия му венец, и свирката на коса от смола; -

{Още»}

 
ЗЛАТЕН ПЪТ

Северина
стихове в проза
ЗЛАТЕН ПЪТ…
Златен път чертае слънцето над морските вълни и полека си отхожда…
Златен път оставя слънцето в прощално сбогом с морето.

{Още»}

 
НОЩ СТУДЕНА Е НАВЪН…

Иван Бунин
превод: Стойчо Маджарски
***
Нощ студена е навън,
(вие зъл мистрал).
Голи хълми, блясък, звън
дворът е побрал.

{Още»}

 
НАВЕДЕН НАД ЛИСТА

Таньо Клисуров
НАВЕДЕН НАД ЛИСТА
Превърнаха всичко на сцена и шоу.
Подобен талант на мене ми липсва.

{Още»}

 
ПРОЩАЛЕН СНЯГ

Людмил Симеонов
ПРОЩАЛЕН СНЯГ
Tombe la neige…
Отдалечаваш се, отдалечаваш,
зад хребета на болката потъваш,

{Още»}

 
ПОЕТИЧЕН ПРОЦЕС

Ясен Калайджиев
ПОЕТИЧЕН ПРОЦЕС
скулпторът съблича камъка с длетото си
поетът чувството облича с думи

{Още»}

 
МАМО, ПРОЧЕТИ ТОЗИ СТИХ…

Емилия Трифонова
***
Мамо,
прочети този стих, за теб е.
Досега много истини ти спестих,
не искам да ги изплаквам,

{Още»}

 
ИЗ „ПЛАМНАЛА ЗЕМЯ” - ІІІ (1938)

Иван Буюклийски
ПЕСЕН
Аз гледам пътя как се губи
далеч в зеленото поле
и как в нивята тръпнат влюбено
полюшнатите класове.

{Още»}

 
ХРАМ

Паулина Станчева
ХРАМ
Денят умира бавно с чуден стон,
трептящ във въздуха с безброй звънчета,
неуловими в синия простор
като цвета прозрачен на небето.

{Още»}

 
МИСЛИ

Дженю Василев
Тя галеше влюбено моите тъмни коси
и шепнеше нещо загадъчно, като старинна легенда,
нощта през прозорците гледаше с тъмни очи
и знаеше сякаш, че тя ще ни бъде последна.

{Още»}

 
ИЗ „УТРИННИ ПЕСНИ”

Иван Арнаудов
***
Свежа утрин настана,
нощ премина,
на прозореца стоехме
ний двамина.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Стоян Михайловски
ЗА ЕДИН ФИНАНСИСТ
На Бога дух предаде
кога настъпи време,
за своя дух тоз господин
квитанция ще вземе.

{Още»}

 
ДУМИТЕ

Йордан Пеев
ДУМИТЕ
„… Мъжът тъгува страшно.
Без илюзии.
Без сляпата надежда за възкръсване.
Без тихото спасение на думите…. ”
Мария Лалева

{Още»}

 
ИЗВЕДНЪЖ ИЗБУХНА ПРОЛЕТТА…

Ваня Душева
***
Изведнъж
избухна пролетта.

{Още»}

 
ТЯ ПОТЪНА В СЛЪНЦЕТО…

Петър Стойков
***
Тя потъна в слънцето
в едно прекрасно лято,
което бе и тъжно.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Aлександър Миланов
Внезапно броня ледена се пуква
и ручей през съдрана пряспа хуква.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Георги Бонев
Събудено от слънцето, съгрято
полето от снега се набоза.
Разлистя клони бялата бреза
в очакване на първо птиче ято.

{Още»}

 
ЛЕТЕН ДЪЖД НАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Георги Данчев
ЛЕТЕН ДЪЖД НАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Балкана потъмня
и тръгна с тътен
на път към дунавската мараня.

{Още»}

 
ИЗ МОЯ БЕЛЕЖНИК

Христо Радевски

ИЗ МОЯ БЕЛЕЖНИК

***
Ненаучил още правописа,
драма гръмогласна той курдиса.

{Още»}

 
ОТМИНА МОЙТА ДВАДЕСЕТА ЕСЕН…

Димитър Сотиров
***
Из цикъла „София”
Отмина мойта двадесета есен
ведно със сетните ята на юг,
но старата ми скръб остана тук,
като врабчетата под тая стряха.

{Още»}

 
БЕЗДУШНАТА

Йордан Богдар
1.
Слънцето наднича косо през падналите завеси,
гледа ме, гори стените, после бавно стели
светлосенки по леглото ми. Навън е вече есен.
Листата на липите капят пожълтели.

{Още»}

 
НОЩТА

Херман Хесе
превод: Кирил Карабашев
Цвете ухае в долината,
далечно цвете на детството,
което изрядко разтваря на бленуващия

{Още»}

 
РАЗДЯЛА СЪС СЪЮЗА

Вадим Ярцев
превод: Тихомир Йорданов
Не с рубла, отрита в ръкава -
прощавам се с мощна държава.

{Още»}

 
ГДЕ СТЕ, ГДЕ, ОЧИ ИЗГАРЯЩИ…

Михаил Исаковски
превод: Тихомир Йорданов
***
Где сте, где, очи изгарящи,
бащин край и майчин глас?
Ето я пред нас България,
Дунавът е подир нас.

{Още»}

 
ЕПИДЕМИЯ ОТ СВОБОДА…

Вячеслав Куприянов
превод: Георги Ангелов
***
Eпидемия
от свобода:

{Още»}

 
ГОЛЯМ БРИЛЯНТЕН ВАЛС

Найден Вълчев
(сонетен венец)
1.
Старият валс ме намери с рефрена
“някога, някъде, в някакъв град”…

{Още»}

 
БЛАГОСЛОВЕНА

Божидара Ангелова
БЛАГОСЛОВЕНА
Ако те нямаше във моя ден
аз щях да те измисля със сърцето,
да те извая в образ неръкотворен,
да те потърся някъде в небето,

{Още»}

 
РАЗМИСЪЛ

Елена Костадинова
РАЗМИСЪЛ
Като кутия, пълна със мъниста,
от гердана на съдбата преброени,
животът ни започва с вик неистов
и с любовта, с която сме родени.

{Още»}

 
СКИТСКА ПЕСЕН

Йордан Ветвинов

СКИТСКА ПЕСЕН
Плени ме странний дял на моя праотец,
на степите безкрайни волно чадо,
и ето, смело яздя буйногрив жребец,
нашир и длъж аз слушам песен млада.

{Още»}

 
ВСЕ ПО-БЛИЗО Е БОРЪТ…

Виктар Ярац
превод: Найден Вълчев
***
Все по-близо е борът, който клони
и паяжинки ще сведе над мен,
все по-ниски са всички небосклони,
все по-глух е гласът на моя ден.

{Още»}

 
ПРОКОБАТА НА ЗАБРАВАТА

Радослав Игнатов
ПРОКОБАТА НА ЗАБРАВАТА
Те идват и вървят, отиват си и пътешестват, изчезват - без видимост, без образ
или преразказ за съществата си,

{Още»}

 
В ПРОЛЕТНИЯ ДЕН

Тихомир Йорданов
В ПРОЛЕТНИЯ ДЕН
Все още сгушен във палтото
в градината замислен крача.

{Още»}

 
ЕДНА ЗВЕЗДА

Николай Хрелков
Една звезда, една звезда -
и смърт, и прах, и свобода!

{Още»}

 
ЗЛАТНИ СТИХОВЕ

Жерар дьо Нервал
превод: Георги Михайлов
Във този свят, де блика живот във всяко нещо,
човеко с мисъл волна, не вярвай, че си сам!

{Още»}

 
РОНДО

Роже дьо Колри
(1470-1536)
превод: Пенчо Симов
С горчивина ме трови нищетата,
отдавна бедността ми е позната,
дори се питам днес какво ще ям,

{Още»}

 
НЕ СИ МИСЛИ КАК СТИХОВЕ СЕ ПИШАТ….

Игор Чернухин
превод: Борис Вулжев
***
Не си мисли как стихове се пишат -
премъдрите им думи забрави.

{Още»}

 
ПОМЕТНИЦА

Снежана Иванова
ПОМЕТНИЦА
подредили се да се надпреварват
мойри

{Още»}

 
ПЕСЕН ЗА РОДОПА ПЛАНИНА

Йорданка Господинова
ПЕСЕН ЗА РОДОПА ПЛАНИНА
Днес радостно светът те поздравява
и ти желае здраве и любов,
със пълни чаши името ти слави -
поднася с обич своя благослов!

{Още»}

 
ЕЙ ТАКАВА ОБИЧАМ

Павлина Гатева
Ей такава зима обичам!
През нощта - сняг навалял!
Под краката - локви тичат,
а дърветата - с плетен шал

{Още»}

 
ОБИЧ

Катя Георгиева
ОБИЧ
Навсякъде, аз знам - сега тревожно
тече животът… Сена, Рейн днес
влечат водите си в сълзи от тревога
и сякаш някой радостта отне…

{Още»}

 
ПРОРОК

Минко Неволин
ПРОРОК
На кръста разпнат, в зората,
на гения - слънце в нощта, -
охулен от родните братя,
прибра го небесний баща.

{Още»}

 
СТИХОТВОРЕНИЯ

Светла Ракитин
1.
Ситен дъжд че вали и е есен мъглива,
че дърветата сипят главите ни с мрак,
аз не знам и не искам да зная - щастлива,
че при мене си ти и вървим двама пак.

{Още»}

 
ПРИ НЕВА

Светлана Молева
превод: Марко Марков
В реката плуват отразени
градини, улици, огради…
На Ленинград добрите багри
са пестеливи.

{Още»}

 
ЖИВИЯТ СВЕТЕЦ

Васил Аврамов
На дядо Добри
Видях го - сърцето ми го позна.
Йовковият Серафим бе възкръснал.
Облечен в някаква стара аба,
препасана с връв на кръста.

{Още»}

 
ДВЕ БАСНИ

Васил Павурджиев
МЪДРИЯТ ШАХ И ХРАБРИЯТ ПОЕТ
персийска легенда
То било някога и тъй отдавна:
живеял във държавата си славна
велик и славен повелител -
и жрец, и войн, и победител,

{Още»}

 
ЗАВРЪЩАНЕ

Станислава Ловинска
превод от полски: Ваня Ангелова
Днес
стоя пред прага
на родния си дом
и виждам баща ми

{Още»}

 
КАЗВАТ, ЧЕ БИЛА КРАСИВА

Льоринц Сабо
превод: Невена Стефанова
Казват, че била красива, аз не казвам нито дума.
казват, че зора е съща със косите си бакърени,
казват - светове незнайни са очите й големи.

{Още»}

 
СЕЛЯНИНЪТ-ГРАЖДАНИН СЕ ЗАВЪРНА

Ангел Ников
На 31.03.2016 г. си отиде поетът Ангел Ников.
Поклон пред светлата му памет!

{Още»}

 
ПОДИР ДЕВЕТ ПЛАНИНИ

Петър Ванчев
ПОДИР ДЕВЕТ ПЛАНИНИ
Някъде край Цюрих в млечната Швейцария
крачи с първи крачки Първият ми внук.
Аз пък съм си тук в затънтена България
със глава по-твърда от вековен бук…

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Благой Димитров
СРАВНЕНИЕ
Тоз критик не предизвиква болка и стон.
Кротък и хрисим, непрекъснато гали -
всекиму брат, всекиму кум.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Иван Бурин
ПО ВАЗОВ
И аз на своя ред ще си замина -
(но първо да обиколя чужбина.)

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Ангел Горанов
***
Само с народна шевица
не се става народна певица.

{Още»}

 
МЕЧТАНАТА БЪЛГАРИЯ

Крум Вълков
Из „Мед от оса” (1978)
МЕЧТАНАТА БЪЛГАРИЯ
България, прославена България,
от край до край да беше канцелария

{Още»}

 
ЗА НАШАТА ГОРА

Ангел Тодоров
ЗА НАШАТА ГОРА
басня
Една пословица говореше за оня, който
не виждал от дърветата гората:
той гледал, значи, предните дървета
и те му пречили да вижда по-нататък.

{Още»}

 
МОЙТА МИЛА БАЩИНИЯ

Райко Алексиев
Мойта мила бащиния
е при Стара планина -
там живееме си ния
ту с пари, ту с вересия,
ту с бакшиш и почерпня.

{Още»}

 
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ

Борис Струма (Борис Маковски)
ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
О, Боже, много съм се чудил
кой е бил луд, кой ни е будил -
та вместо с ум да се е славил

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ МИ БЕ ДЪЛЪГ, НЕНАПРАЗЕН…

Анатолий Гринес
превод: Георги Ангелов
***
Животът ми бе дълъг, ненапразен.
Съдбата за това не укорявам.
Малко бяха братята по разум,
за сестрите - да не споменавам.

{Още»}

 
СОНЕТ ЗА САМОТАТА

Симеон Илиев
СОНЕТ ЗА САМОТАТА
Да бъдеш сам и да живееш сам
сред четири стени, като в затвора.
До себе си да нямаш мили хора,
а празен дом - ни малък, ни голям.

{Още»}

 
ТУРСКО РОБСТВО

Слава Щиплиева
Из “През лентата на годините” (1943) - стихове за София
Пак същата, предначертана и лъчиста,
пак същата - сегашна и древна съдба -
да бъдеш винаги - звезда лъчиста -
на пътища кръстосани съдбовната звезда!

{Още»}

 
УЛИЦА „РОЗОВА ДОЛИНА”

Богдан Овесянин
УЛИЦА „РОЗОВА ДОЛИНА”
Сега е всичко чуждо и далечно
и спомените чужди са дори,
снегът вали и в сребърната вечер
по улиците снежен дим дими.

{Още»}

 
ПРОКОБА

Боян Дановски
ПРОКОБА
- Не ходи на извора с тия пъстри стомни,
не заплитай огън взори с тоя млад бездомник.
като вятъра - халосан - дом и вяра няма,
тебе люби - пет девойки у селото мами.

{Още»}

 
НОВ ПРАГ

Мара Белчева
Стъбло и тиха гранка могат
да скрият слънцето за миг.
Зад пречките не видим Бога,
мълчането потъва в вик.

{Още»}

 
БОРЦИТЕ ДИРИ ЗИМНА ХАЛА…

Васил Пасков
***
Борците дири зимна хала -
полята бойните мете;
тъжовна песен е запяла,
венци надгробни им плете.

{Още»}

 
ПЕСНИЧКА ЗА ЗАВРЪЩАНЕТО В ПИТЕР

Алла Горбунова
превод: Иглика Дионисиева
ще се върна в Питер отново
скоро
когато мъртвите излязат от гробовете
съвсем скоро

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Руслан Галимов
превод: Георги Ангелов
***
Вероятно
майка ми
от днес

{Още»}

 
РАЗПЛАТА

Боян Ангелов
Из „Далнина”
РАЗПЛАТА
Било е, за да бъдем.
И, вторачени
в оная непосилна аксиома,

{Още»}

 
ВИДЕНИЕ

Петко Каневски
ВИДЕНИЕ
на…
Сега луната трудно ще заспи,
защото твоят сън я разтревожи:

{Още»}

 
САМО СВИДЕТЕЛСТВАМ…

Христина Комаревска
***
Само свидетелствам.
Не съм идеална,
за да търся край мен кривини.

{Още»}

 
ШЕСТОРЕДИЯ

Станка Парушева
*
Скърцащото колело - първо го подменят.
В цялостната схема - моето място най-малко.

{Още»}

 
ПЪТЕШЕСТВИЕ

Иван Давидков
ПЪТЕШЕСТВИЕ
Защо ли под опънати платна
да търсиш кръгозор сред екзотични кипариси?
Душата ти е непребродена страна -
оттам ни пращай съкровените си пътеписи.

{Още»}

 
ЯВОР И КАЛИНА

Янка Купала
превод: Иван Давидков
Пръснал на скрежа магията,
пролетен вятър премина.
В тъмния дол край корията,
шъпне си явор с калина.

{Още»}

 
ПЕСЕНТА

Димитър Осинин
Из „Морски ветрила” (1934)
ПЕСЕНТА
Всяка сутрин сълза-песен
се откъсва от душата -
капка от покоя пресен
на нощта и на зората.

{Още»}

 
СЪДБА

Сергей Есенин
превод: Димитър Осинин
СЪДБА
Всичко живо в тоя свят дохожда
свой живот орисан да живей!
Ако аз не бях поет - възможно
бе да стана хищник и злодей!

{Още»}

 
НИЙ СМЕ ОБРЕЧЕНИ ДА ЗАЛИЧИМ ПОЗОРА…

Никола Гинев
***
Ний сме обречени да заличим позора
на стадото човешко от вековете.

{Още»}

 
ЗАТВОРНИК

Никола Ланков

Из сборника „Подем” (1931)
1.
Не съм от град, нито от знатни хора,
аз раснах в труд по нивите с ръжта,
на вятъра, под слънцето в простора
и веселата песен на дъжда.

{Още»}

 
НОСТАЛГИЯ

Сергей Румянцев
На грижата несретен, беден син
оставих те, о, родно село, с мъка
и в пазвата на тъжната разлъка
по теб тъгувам морен и самин.

{Още»}

 
МОМИЧЕТО СЪС ЧЕРНИТЕ ОЧИ

Янка Митева
МОМИЧЕТО СЪС ЧЕРНИТЕ ОЧИ
Момичето със черните очи
те чакаше таз вечер пред вратата,
когато Бог звездите изгаси
и снежен прах обсипваше земята.

{Още»}

 
ЖИВОТЪТ НИ ВЪРВИ…

Валентина Сергеева
превод: Наталия Недялкова
Из книгата „Там, след зимата” (2016)
***
Животът ни върви синусоидно -
ту тръгва горе, ту надолу пада.
Аха, когато нещо си постигнал,
изниква неприятна изненада.

{Още»}

 
БОГА СЪВЕСТ НАРИЧАХМЕ ВКЪЩИ…

Марина Безденежних
превод: Тихомир Йорданов
***
Бога съвест наричахме вкъщи -
Той не искаше жертви, молитви - без тях
сол подавахме ние и думите - също,
като лек за душата чрез тях.

{Още»}

 
МОИТЕ СЪНИЩА

Едуард Асадов
превод: Красимир Георгиев
МОИТЕ СЪНИЩА
Казах, след като се бях наспал:
„Аз сега видях забавен сън,
сякаш съм кълвач, поканен вън
на невероятен птичи бал.

{Още»}

 
ТАМ, СЛЕД ОГНЕНИТЕ ЛОСОВЕ

Вячеслав Афанасиев
превод: Красимир Георгиев
ТАМ, СЛЕД ОГНЕНИТЕ ЛОСОВЕ
Там, след огнените лосове
и наяве, и насън
есенни стрели с лъч носят се,
свирят в синия бездън.

{Още»}

 
ВОДА И ЗАБРАВА

Розе Ауслендер
превод: Антина Златкова
ВОДА И ЗАБРАВА
Вода и забрава:
в хартията знаци
мастилената кръв
избледнява

{Още»}

 
ТРЯБВАШ МИ, ВРЕМЕ

Драгомир Шопов
ТРЯБВАШ МИ, ВРЕМЕ
Имам да свърша много работа днес.
Да се срещна с времето,
което ми остава
и да му кажа, че то

{Още»}

 
СЪБУДЕНИ ПОД ОТКОСА ТРЕВИ…

Димитър Цанов
***
“За всичко има срок. Расте трева.”
Юрий Левитански
Събудени под откоса треви
с внезапна сила времето надигат,
а то проклетото върви, върви…
Не часове - минутите не стигат.

{Още»}

 
НОСТАЛГИЯ

Димитър Дънеков
НОСТАЛГИЯ
За невидяна светлина
жадуват моите зеници,
в екзотиката на деня

{Още»}

 
ИЗ „МЕЖДУ ВЕЧЕРНИЦАТА И СВЕТУЛКИТЕ” (1999)

Борислав Ценов
НА МАМА
По мен тъгуваш.
И косите
сребреят все.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ В ПРИМОРСКО

Стоян Налбантов
ПРОЛЕТ В ПРИМОРСКО
Салкъмите подострят своите бодли.
Цветовете им бели целуват пчелите.
Прегърбена лодка оправя косите си.
Набръчкани камъни кихат от старост.

{Още»}

 
УТРО

Йосиф Петров
УТРО
Златни ниви - бащино имане -
едри натежали класове!
Хай, другари - весели акрани,
вдигайте се - жътва ни зове!

{Още»}

 
ПО ПОКРИВА ЧУКАТ ЗВЕЗДИ

Борис Борисов
* * *
Вятър буди дърветата -
като съвест
задрямала мисъл.

{Още»}

 
МОЛИТВА

Жеко Христов
МОЛИТВА
Постоянно нещо в мен изгаря,
вятър вее пепел всеки ден…
Сякаш денонощно се разгаря
битка тайнствена във мен.

{Още»}

 
ЛЯТО

Славчо Чернишев
ЛЯТО
Платинени от зноя небеса,
плакатно-жълти брегове и дюни,
тук-там тропични, странни дървеса,
мастилено небе и две мауни.

{Още»}

 
СЪРЦЕ

Петър Горянски
І.
От клонката на своя чист възторг
един ли стих, сърце, изчурулика?
Не бе ли най-свежото листо
на расналата в бури трепетлика?

{Още»}

 
БУРЕНОСЦИ

Васил Карагьозов
БУРЕНОСЦИ
Рано ний мрем: парии бедни,
още от люлка хранени с кърви,
с сълзи поени, на пир последни,
рано ний зреем и гинем първи!

{Още»}

 
ФЕНИКС

Трифон Кунев

ФЕНИКС
Сърцето ми е много уморено:
далеч назад се губи тежкия му път.
Но още го не сещам примирено
и тръпките не искат още да заспят.

{Още»}

 
БЕЗДОМНИК

Симеон Гатев

БЕЗДОМНИК
Скръбта на нощните площади
безшумно пада върху мен,
бленувам околните сгради,
жадувам топъл юнски ден.

{Още»}

 
КЪМ КЛЕВЕТНИЦИТЕ НА РУСИЯ

Сергей Островой
превод: Красимир Георгиев
КЪМ КЛЕВЕТНИЦИТЕ НА РУСИЯ
„Защо ли в хор анатемосвате Русия?
Какво ви възмути?”
А. С. Пушкин
Аз още чувам глас вдовишки
на таз земя, оттам зове.

{Още»}

 
МОЖЕШ ДА ИЗЛЪЖЕШ С ПРАЗНОСЛОВИЕ…

Валентина Коростельова
превод: Борис Вулжев
***
Можеш да излъжеш с празнословие
всеки близък и несвой човек.
Идва час - родината синовно
чака отговор, и то нелек.

{Още»}

 
КЪДЕ ОТИВА ДЕТСТВОТО

Леонид Дербеньов
превод: Борис Борисов
КЪДЕ ОТИВА ДЕТСТВОТО
Къде отива детството,
във кой ли град голям,
но мигар има средство
и ти да идеш там?

{Още»}

 
ПОЕТЪТ

Анджей Шмал
превод от полски: Ваня Ангелова
Толкова малко
кълбо от нерви
обезкостено месо

{Още»}

 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Георг Тракл
превод: Антина Златкова
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Свечери ли се,
един син лик тихомълком те напуска.
в тамариндовите клони пее птичка.

{Още»}

 
СВОБОДНИ ИРОНИИ

Георги Константинов
КАРЪШКА УЧАСТ
Уж избягах от дъжда -
попаднах на градушка.

{Още»}

 
ЛУНАТА ПО Е НЕЖНА…

Христо Силянов

***
Луната по е нежна зад тъмни висини;
преди да се покаже, зората по плени.

{Още»}

 
ЗАВЕТЪТ НА БИТИЕТО

Константин Балмонт
превод: Христо Силянов

Аз запитах свободния вятър
с какво мога се аз подмлади.
Отговори ми буйният вятър:
„Като вятър въздушен бъди!”

{Още»}

 
ЗЕРДЕЛИНА

Светла Узунова
ЗЕРДЕЛИНА
така по нашия бялизворски край наричат джанката
Отрупана от цветовете бели,
отваряш пак очи след зимен сън
и слушаш пак гласчета полудели
и нападателни, но весел звън.

{Още»}

 
АПРИЛСКИ ДЪЖД

Христо Банковски
АПРИЛСКИ ДЪЖД
Той минаваше през тоя кратък,
светъл и щастлив априлски дъжд.
Нищо вече нямаше нататък.
Свършваха нивята изведнъж.

{Още»}

 
ОБИКНЕШ ЛИ Я

Христина Панджаридис
ОБИКНЕШ ЛИ Я
внимавай със зимата
обикнеш ли я
пролетта
ще разбие сърцето ти

{Още»}

 
ТЕБ ВЯРА ТЕ КРЕПИ

Христо Борина
Жестока рана зей на твойта гръд
и топла кръв снагата ти облива,
Родино мила! Но ти, търпелива,
спокойно следваш своя труден път.

{Още»}

 
ПРОЛЕТНО ОПИЯНЕНИЕ

Любомир Дойчев

ПРОЛЕТНО ОПИЯНЕНИЕ
О! Пролет, пролет, цъфнала сега
над моята родина,
аз падам в шеметна нега
всред цветните градини,

{Още»}

 
ЛЕЛЯ МИ…

Анастасия Журавльова
превод: Георги Ангелов
***
Леля ми живя седемдесет и три години
и петдесет от тях си е водила дневници.

{Още»}

 
НИЕ СЕ ОБИЧАМЕ…

Галина Шчербова
превод: Георги Ангелов
***
ние се обичаме
като животни
но не винаги сме животни

{Още»}

 
НАИСТИНА ЖИВ

Марин Сореску
превод: Здравко Кисьов и Асен Стоянов
НАИСТИНА ЖИВ
Преоткривам сред философите
своето равновесие
и минавам, правейки салто
сред силогизмите.

{Още»}

 
СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ

Фахри Ердинч
превод: Иван Коларов
За Коледа дали ще спре
огънят във Виетнам -
аз не зная.

{Още»}

 
КЪМ ПАМЕТНИКА НА ПУШКИН

Афанасий Фет
превод: Петър Велчев
КЪМ ПАМЕТНИКА НА ПУШКИН
26 май 1880
Изпълни се най-сетне пророческото слово…
И пак със срам се взряхме във твоя бронзов лик,
по-леко ни е сякаш, готови сме отново
всемирно да възкликнем: „Ти гений си! Велик!”

{Още»}

 
ХРИСТО БОТЕВ

Игор Северянин
превод: Петър Велчев
ХРИСТО БОТЕВ
Шуми и шепне Дунав ден след ден
как там, по пътя към земите немски,
с атака дръзка корабът „Радецки”
от храбрите момци бе хванат в плен.

{Още»}

 
НЕ УМИРАЙ ПРЕДИ МЕН

Върбан Велчев
НЕ УМИРАЙ ПРЕДИ МЕН
Роденият живее и умира.
Не е надскочил никой съдния си ден.
Ако и Ти не можеш да избираш,
Родино, не умирай преди мен.

{Още»}

 
ИЗ „В ТАЙНАТА РОДИНА НА ПОЕТИТЕ” (2002)

Павел Матев
В ТАЙНАТА РОДИНА НА ПОЕТИТЕ
В тайната родина на поетите
свободата чува своя глас.
Те са самородните планети,
независими от земна власт.

{Още»}

 
ПОРТРЕТ

Янчо Михайлов
ПОРТРЕТ
Прегоряха безвкусните гозби
на последната муза.

{Още»}

 
ЛЯТО

Михаил Караиванов
ЛЯТО
срещнах я в края на август
със руси коси
узрели с житата

{Още»}

 
ВРЕМЕ Е

Ирен Петрова
ВРЕМЕ Е
какво друго ти остава да направиш
за да задържиш пролетта по-дълго
освен да я слееш с моята

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Кирил Маджаров
Родено нейде в пазвите на юг,
днес слънцето празнува свойта младост,
в ръцете си размахва огнен чук
и с ударите пламъчета падат.

{Още»}

 
ОТ ТЕБЕ ПИХ, ПЛЕНИТЕЛЕН ЖИВОТ…

Рюрик Ивнев
превод: Борис Борисов
ОТ ТЕБЕ ПИХ, ПЛЕНИТЕЛЕН ЖИВОТ…
От тебе пих, пленителен живот,
с очи, сърце, със вдишване и кожа.

{Още»}

 
ПРОЩАВАНЕ С ЕЛЕГИИТЕ МИ

Николай Язиков
превод: Тихомир Йорданов
Простете ми, бълнувания мили!
Прости, почтен мой идеал!
Не аз единствен всички сили
на вас безславно съм отдал.

{Още»}

 
ВЪЗХВАЛА НА ДИАЛЕКТИКАТА

Бертолт Брехт
превод: Александър Миланов
ВЪЗХВАЛА НА ДИАЛЕКТИКАТА
Неправдата с уверена стъпка днес крачи.
Потисниците се готвят да властват
десет хиляди години.

{Още»}

 
ЛОШО ВРЕМЕ ЗА ПОЕЗИЯ

Бертолт Брехт
превод: Антина Златкова
ЛОШО ВРЕМЕ ЗА ПОЕЗИЯ
Знам: само щастливият
е обичан. Гласът му
с радост се слуша. Лицето му е красиво.

{Още»}

 
САМОТЕН

Марин Сореску
превод: Здравко Кисьов

рисунка - Марин Сореску: “Опит за портрет на Здравко Кисьов”, 05.11.1982 г.
Студено ми е в тази риза
от букви,
през която нахлуват
всички несгоди.

{Още»}

 
ЧАЙКА НАД ПЛОВДИВ

Филип Марински
Помислих - пуйки някой е завъдил
на някой заден двор. И - неуспял
от себе си селото да изпъди -
живее, както в село е живял.

{Още»}

 
ПЕСНИЧКА НА ПО ПЪТЯ

Боряна Желева
ПЕСНИЧКА НА ПО ПЪТЯ
Не ми харесват вече тези стихове -
износени са като стари дрехи,
надиплени в сандъците на времето.

{Още»}

 
ОТЕЧЕСТВО

Йордан Пеев
ОТЕЧЕСТВО
Отечество - каква свещена дума
събрала в себе си любов и болка,
изписана с изстреляни куршуми
по верните му и безсмъртни полкове.

{Още»}

 
НОВИ СТИХОВЕ

Росица Ангелова
***
… и хлътваш сред детерминизма
на любовния спектакъл
застанал бос в средата на ливада
от хищни рози

{Още»}

 
СТИХОВЕ

Снежана Панова
МАГИЧЕСКА МУЗИКА
Един ден, гледайки небето
видях една малка звезда.
Cветеше по Mлечния път.

{Още»}

 
ИЗ „ДНИТЕ НА ЗИМАТА”

Мартин Маринов
ЗИМА 2
Затрупа. Днес умряха малките кученца
След моето изкуствено дишане и след
Всичко, което им вдъхнах от моя живот

{Още»}

 
ИЗ „ПЛАМНАЛА ЗЕМЯ” - ІІ (1938)

Иван Буюклийски
ВЕЧЕРЕН ЧАС
Окървавените лъчи
над тихите ливади гаснат,
а вечер тъжна и прекрасна
притваря своите очи.

{Още»}

 
БАЛАДА НА ОСВОБОЖДЕНИЕТО

Иван Мирчев
Сякаш върхушка се спусна
от небесата стъмени
и ме целуна по устни,
и ме пробуди в съмнение.

{Още»}

 
ПОЛЕТ

Георгиос Сеферис
превод: Невена Стефанова
Не в друго, а в това се състоеше любовта ни -
завърнеше ли се животът, донесеше ли ни
дори далечно смигване с клепач,
усмивка безучастна и изгубена

{Още»}

 
КОГАТО НЕЙДЕ СРЕД ПОЛЯТА…

Михас Стралцов
превод: Найден Вълчев
***
Когато нейде сред полята
сте само двама с есента,
ще чуеш как самотен вятър
пищи до пълна немота,

{Още»}

 
МАЙЧИНА ПЕСЕН

Магда Петканова
Тъй ще си сложа ръката,
кротко на нея легни.
Мракът обгръща земята,
мъничка рожбо, заспи!

{Още»}

 
ГРОТЕСКА

Ана Александрова
ГРОТЕСКА
Ти нахлу през дъждовния вятър
в моя дом изсушен, опустял…
И с детска наивност в косата ти
сияеше кичурът бял.

{Още»}

 
НИЙДЕ ЗДРАВЕЦЪТ ТЪЙ НЕ МИРИШЕ…

Василка Хинкова
НИЙДЕ ЗДРАВЕЦЪТ ТЪЙ НЕ МИРИШЕ…
Здравец расне навред по земята,
ала нийде той не мирише така,
както нашият - в планината.

{Още»}

 
ЮНИ

Петя Йорданова
Из „Покрит въглен” (1989)
ЮНИ
През месец юни съм родена аз,
в началото на жетвата голяма.

{Още»}

 
В ПАРКА

Павлина Павлова
В ПАРКА
Пуста пейка в дъжда и до нея - забравен чадър.
Но защо е разтворен, а после - захвърлен?
Дали страстна любов тук е срещнала своята смърт?
Дали Той или Тя е злощастно отхвърлен?

{Още»}

 
ВЕРОЯТНОСТИ

Диляна Христова
ВЕРОЯТНОСТИ
Невероятно е студено,
но вероятно е нормално.
Снегът навява покрай мене
разкошно нежно и нахално.

{Още»}

 
ПЪТНИК

Мария Грубешлиева
Вятърът се блъскал във оградата
и разтворил пътните врати,
а пък аз за сетен път повярвах,
че се връщаш в своя дом и ти,

{Още»}

 
МАЙКА

Стилиян Чилингиров
сонетна симфония
откъси от поемата „Майка”
1.
Настъпва здрач. От трепетни звезди
на нощний хлад надвисва се покоя.
Прихлопват се врати подир врати
и в свиден дом отива свой при своя…

{Още»}

 
МИГ

Леонид Паспалеев
МИГ
Треперят елховите клони,
пътя се губи в степта,
и шум от летящи вагони
глухо процепва нощта.

{Още»}

 
КУЛА

Евгений Чепурних
превод: Тихомир Йорданов
Сякаш лъжа е - балет на корниза.
Като насочено дуло
в топла Италия, точно във Пиза -
падаща кула.

{Още»}

 
БЕЗПОКОЙСТВО

Марселин Деборд-Валмор
превод: Пенчо Симов
БЕЗПОКОЙСТВО
Какво ме тъй смути? Какво очаквам аз?
Печална съм в града, на село чезна в скука,
                             линея там и тука
и всеки миг за мен изглежда дълъг час.

{Още»}

 
БИОГРАФИЯ

Тармо Манелиус
превод: Георги Вълчев
БИОГРАФИЯ
Хората се срещат през празници.
Жените в леглата си мислят за деца,

{Още»}

 
ПОРТРЕТ В РАМКА

Иглика Дионисиева
ПОРТРЕТ В РАМКА
            На В. Д.
Мъжът, седнал
на люлката
тук-там подписва

{Още»}

 
ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА ЛЕВСКИ…

Йордан Пеев
ОТГОВОР НА ПИСМОТО НА ЛЕВСКИ
ДО МЕН В НОЩТА НА 18 СРЕЩУ 19 ФЕВРУАРИ
Василе,
писал си ми тази нощ,
че призори отново ще те бесят,

{Още»}

 
ОРЛОВО ГНЕЗДО

Борис Струма (Борис Маковски)
ОРЛОВО ГНЕЗДО
Оттам зазорява
денят
на нашата слава
и нашия път.

{Още»}

 
МЕНЯТ СЕ ЧУДНИТЕ КАРТИНИ…

Владимир Гиляровски
превод: Василка Хинкова
Из цикъла „Сред изстрели…”
3.
Менят се чудните картини…
Нахълтва зъл, жесток палач!…
Села превръща във руини
и вместо песен еква плач…

{Още»}

 
БЪЛГАРСКИ РОЗИ

Eлишка Kраснохорска
превод: Вътьо Раковски
Вий, сладки рози в долините на България,
о, сладкодумници на пролетта,
колко уханни сълзи ви разтварят,
колко въздишки във харема през нощта.

{Още»}

 
ХРИСТО БОТЕВ

Франтишек Мърквичка
превод: Атанас Звездинов
Въображаем портрет
Двустранен дял животът ти поднесе:
поет да бъдеш, и войвода храбър.
Ти съчета ги и в рояка звезден
тъкат ти ореол перо и сабя.

{Още»}

 
ЗА СЛАВА НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА

Расул Гамзатов
превод: Иван Николов
ЗА СЛАВА НА НЕБЕТО И ЗЕМЯТА
Там, дето камък страховито
загърнат в облаци тъмней,
поработи като със сито
и триж живота ми пресей.

{Още»}

 
СЕДМОТО ЧУВСТВО

Леонид Мартинов
превод от руски: Здравко Кисьов
Строят се разни небостъргачи -
на майсторите им - чест!
Но човекът вече желае друго, -
по-добро от това до днес.

{Още»}

 
РУСИЯ

Александър Блок
превод: Атанас Смирнов
Тъй, както в златните години
се носят тройки по степта
и тънат блесналите шини
по набраздената ти гръд.

{Още»}

 
ПЪТЬОМ

Андрей Андреев
ПЪТЬОМ
Както и колкото аз да си вярвах, че празник
ще си за нас и за нашите рани и страсти,
пътьом преминах през тебе, живот, и ти казвам,
че за живота ни кратък си нещо опасно.

{Още»}

 
ПЕСЕНТА НА АНГЕЛА

Воймир Асенов
ПЕСЕНТА НА АНГЕЛА
                 Яз ке се сторам на люта змия -
                 жена ке ти морам,
                 деца ке ти гледам
                 и пак по тебе ке дойдам…

{Още»}

 
БЕЛИ ВРАНИ, ЧЕРНИ ОВЦЕ

Николай Гюлев
БЕЛИ ВРАНИ, ЧЕРНИ ОВЦЕ
Добре, че има хора бели врани.
И в същото време - черни овце.
Да има кой честта ни да брани
с разум чист и чисто сърце.

{Още»}

 
БОЛКА ЗА АНА ЛИНД

Благой Димитров
               Ана Линд - външен министър на Швеция,
               убита с нож в магазин на 10.09.2003
Тази сутрин аз се събудих
с девет
пустини в душата си.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Христо Радевски
***
Напразно сте се разтревожили,
че критиката ще го удуши!
Това е невъзможно!

{Още»}

 
ДЕТЕ

Весела Василева
Непубликувани приживе стихотворения
ДЕТЕ
Объркани кадри над малкото детско лице
и синия поглед на детски очи;
една пеперуда безпомощно бие криле -
детето я гледа - ръчичката здраво държи.

{Още»}

 
ИЗ „ПСАЛОМ НА БЪЛГАРСКАТА КНИГА”

Христо Миндов

откъс от поема
***
Аз не знам коя си ти и как изглеждаш:
дали в теб не говори кроткият славянски дух
или не звучат копитата на ханските коне,
които са препускали в родния край

{Още»}

 
БАСНИЧКА

Моско Москов

Веднажка случи се та мина
по пътя старий един лев,
кученца малки десетина
след него лавнаха със гнев.

{Още»}

 
ОГЛЕДАЛО

Андерсон Брага Орта
превод: Румен Стоянов
ОГЛЕДАЛО
В огледалото се гледам
и не виждам
детето, което от там ме гледа.

{Още»}

 
ВАЛИ

Висенте Алейсандре
превод: Румен Стоянов
В тоя следобяд, вали, вали чист
твоя образ. Денят в моя спомен се отваря. Влизаш.
Не чувам. Паметта ми дава само твоя образ.

{Още»}

 
НАРАСТВАТ ВЕЧЕ ДНИТЕ

Хорхе Гилен
превод от испански: Ботьо Буков
НАРАСТВАТ ВЕЧЕ ДНИТЕ
Нарастват вече дните, вече позволява
да го съпровождаш, докато бавно гасне
едно последно слънце по небето февруарско,
отвяло този град в реката, отразяван

{Още»}

 
ЮЖНИЯТ КРЪСТ

Хосе Сантос Чокано
превод: Петър Велчев
ЮЖНИЯТ КРЪСТ
Когато бързи, леки каравели
за първи път прорязаха бразди
в морето и то почна да блести -
светът усети устремите смели.

{Още»}

 
ДАЙ С ТЕБ ДА НЕ БРОИМ ГОДИНИТЕ…

Валентин Кутвицки
превод: Татяна Любенова
ДАЙ С ТЕБ ДА НЕ БРОИМ ГОДИНИТЕ…
Дай с теб да не броим годините,
зад нас остава толкова тъга,
и нека заличим завинаги
ний календара зъл от паметта.

{Още»}

 
САМИЯТ ЖИВОТ МЕ УЧЕШЕ

Сергей Орлов
превод: Красимир Георгиев
САМИЯТ ЖИВОТ МЕ УЧЕШЕ
Животът учеше ме сам.
Той каза ми без страх,
когато пламна моят танк
и в огъня горях:

{Още»}

 
РОДОСЛОВИЕ

Щефан Жари
превод: Вътьо Раковски
РОДОСЛОВИЕ
Полунощ е.
И под тишината
все се питам в този късен час
скулите,

{Още»}

 
РАЗМИСЪЛ

Андрей Плавка
превод: Вътьо Раковски
Горчиво семе ли засява
тъгата в тебе и расте,
и дните ти заесеняват,
и наближаваш шейсетте,

{Още»}

 
БЕЗМЕРЕН ВЪЗДУХЪТ МЕ ВРЪЩА

Красимир Петров
И навярно време е да си признаеш,
приседнал в чакалнята на Всемира,
влакове един подир друг преминават
и през твоята слава преминала…

{Още»}

 
КОЛКО СЛЪНЦА…

Владимир Калоянов
***
Колко слънца, а жълтите им пламъци
осейват слънчогледовите ниви.
Как много светове от златни пити живи
са скрили свобода във кръгли замъци.

{Още»}

 
НОЩТА ДОЙДЕ ПРЕДИ ДЕНЯ…

Димитър Стойчев
***
Нощта дойде преди деня
да изживее всичко.
Аз право имам ли да я виня?
Ти плачеш ничком…

{Още»}

 
БЛИЗНАК

Богомил Райнов
Под зодия Близнаци се родих,
но зодията май излезе грешна:
Родината докрай обиколих,
а никъде близнака си не срещнах.

{Още»}

 
КОПНЕЖ

Иван Мирчев
КОПНЕЖ
Трептят звезди премръзнали и голи,
забодени в лазурите лъчисти
от нашите безчислени тополи

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Цветан Ангелов
Из „Отчет на сърцето” (1962)
НА Г. Х.
Дойде врабецът при фазана
в една гора
да го научи как се багрят
пера.

{Още»}