Екип

Георги Ангелов - главен редактор
Никола Инджов
Георги Константинов
Петър Анастасов
Анна Минкова
Ели Видева
Татяна Любенова
Ваня Душева
Донка Койчева

—————————————–

Красимир Георгиев - издателство ” Фльорир”