МЪЛЧАНИЕ

Дмитрий Мережковски

превод: Иванка Павлова

МЪЛЧАНИЕ

Как често искам аз да изразя в слова
любовната си страст, но сякаш не умея:
щастлив съм, но мълча и страдам при това,
като че ли от срам да промълвя, не смея.

Тъй близо си до мен, а твоята душа
излъчва тайнственост - така необичайна
изглежда любовта, божествена и тайна,
че да говоря, все не мога да реша.

Знам, чувствата у нас - безмълвни, срамежливи,
са истински и те не са като вълна
върху повърхността, искряща и пенлива -
на дъното цари свещена тишина.

1892

——————————

МОЛЧАНИЕ

Как часто выразить любовь мою хочу,
Но ничего сказать я не умею,
Я только радуюсь, страдаю и молчу.
Как будто стыдно мне - я говорить не смею.

И в близости ко мне живой души твоей
Так все таинственно, так все необычайно,-
Что слишком страшною божественною тайной
Мне кажется любовь, чтоб говорить о ней.

В нас чувства лучшие стыдливы и безмолвны,
И все священное объемлет тишина.
Пока шумят вверху сверкающие волны,
Безмолвствует морская глубина.

1892