МЛАДОСТ

Анна Парди

превод: Иванка Павлова

Животът не познава приготовления:
внезапно ще усетиш като груба вода
дъха на смъртта
и внезапно -
покоя на крайбрежните върби.

Внезапно ще усетиш
в една безразлична сряда или четвъртъчен ден:
както и да се суетиш -
отлетя младостта ти

и зад клоните на устремените към небето дървета
с все по-навъсени и обезпокояващи цветове
се тъмнее
задният план
на неизбежните неща.