брой 169 юни 2024

СЪОБЩЕНИЕ

Редакцията излиза във ваканция. До среща на 1 септември.

{Още»}

 
МИНУТАТА МЪЛЧАНИЕ

Любомир Духлински
МИНУТАТА МЪЛЧАНИЕ
Пътнико, защо не спреш
за минута своя бяг?
Един път в годината е…

{Още»}

 
КРЪСТЪТ

легенда
Георги Балабанов
Със силен устрем нахлула ордата на Вели паша в село Пъндаклий. Под копитата на конницата му излитал огнен прах и затулял залязващото слънце.
В селото се понесъл писък. Отново почервенели в алена кръв сабите на черкези и даалии, събирани и присъединили се от различни места към нея.

{Още»}

 
ИЗГУБЕНА ДУША

Дафинка Станева
Тая заран черковната камбана би на умряло. После в селото се разчу, че починала Стояновата Флорина. Намерили я вкочанена сутринта под навеса на фургона-кръчма. До нея лежало едно от селските кучета.

{Още»}

 
ПРЕД ЕНЬОВДЕН

Мира Дочева
ПРЕД ЕНЬОВДЕН
Колкото тревата е зелена,
толкова и моята душа
е щастлива всеки път,
защото
с мисълта за тебе се теша.

{Още»}

 
ИКОНИ

Лозан Такев
ИКОНИ
Иконите мълчат през вековете
за векове, изчезнали с куршуми…
В църковните олтари още светят
неказани
и премълчани думи.

{Още»}

 
ПЪРВИ СМЕ. НЕ. ДРУГИ СА ПЪРВИТЕ…

Лозан Такев
Първи сме. Вика момичето от екрана. Новинарка някаква…
Не сте първи. Други са първите…
Ама кой да припознае първите? Онези, които преди още да има Съюз на българските журналисти, преди да има организирано журналистическо движение в България, са издавали вестници и списания, сътрудничили са на пресата, разпространявали са свободното слово.

{Още»}

 
ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ В „МЪРТВИ ДУШИ” НА Н. В. ГОГОЛ

Любомир Духлински
Сред най-забележителните фигури на руската и световна култура почетно място принадлежи на Николай Василиевич Гогол. Блестящ майстор на словото, той създава произведения, които пленяват със своята жизнена дълбочина и художествено съвършенство.

{Още»}

 
БЪЛГАРО-БРАЗИЛСКИ ПЪРВЕНСТВА

Румен Стоянов
През 1915-а тогавашното най-известно хумористично списание в Бразилия, наричано „Карета” (”Гримаса”), помества разказ, онасловен „Дружество „Въздържание”. Автор Алеко Константинов, съвършено непознат за читателите. Още по-малко знаят, че творбата е взета от книгата му „Бай Ганю”.

{Още»}

 
ЗАЩО ПЛОВДИВ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ КЛАСИРАН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД ЗА ЖИВЕЕНЕ?

Публицистичен дневник
Денчо Владимиров
Не знам дали през годините на натрапената ни като при индианците западна колониална демокрация, при провежданите злополучни манипулативни класации за какво ли не в страната, в класациите „Най-добър град за живеене” за победител да е бил обявяван и Пловдив, вторият все още по население в страната?

{Още»}

 
СИГУРНО Е ПРАВ СТИВЪН ХОКИНГ

Денчо Владимиров
Спомени от пандемията
Отиде си великият физик космолог Стивън Хокинг, завещавайки на земляните от препускащия във Вселената с бясна скорост кораб-планета повече разум и доброта, повече еволюция със знак плюс „повече съвършенство”.

{Още»}

 
ПРОМИСЪЛ НА ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ЗА ЧОВЕШКОТО ДУХОВНО СЪВЪРШЕНСТВО

Цветана Костова
„Нощни приписки”, Георги Ангелов, ИК „Нов свят”, 2022 г.
Нощни приписки” - 2022 г. е стихосбирка, която впечатлява с дълбокото философско съдържание на словото и талантливото умение на Георги Ангелов да вплита личната и народната съдба в общочовешката трагедия, да претегля съвремието ни с „тъжната везна на битието”, да поставя проблемите на днешния делник, пронизващи [...]

{Още»}

 
НИКОЛАЙ ХАЙТОВ БЕШЕ ИНСТИТУЦИЯ - ТОЙ БЕ НЕГЛАСЕН ДУХОВЕН ВОДАЧ НА НАЦИЯТА

105 години от рождението на Николай Хайтов
22 години, откакто приключи земният му път

Любка Захариева

ГЕНЕРАЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ  И  ПИСАТЕЛИТЕ.
ЗИМАТА НА ГОЛЯМОТО ПРЕДАТЕЛСТВО
„С него можеш да имаш различия, но има една тясна пътечка, на която ако се срещнете, не можете да се разминете безучастно…”/Симеон Султанов/. Ние се срещнахме на тази пътечка.

{Още»}

 
БАНИТЕ

Георги К. Спасов
На 4 км от гара Варвара в посока Велинград имаше две минерални бани - Варварските (от лявата страна на течението на Чепинска река) и Ветрендолските (от другата страна на реката).  Около тях имаше и т.н. „гьолове”. И баните, и гьоловете имаха лечебни свойства и се ползваха от много хора.

{Още»}

 
НОСТАЛГИЧНО

Георги К. Спасов

Имам впечатлението, че през месец АВГУСТ  Пазарджик изглежда пуст, изоставен и унил. Все повече по време на епизодичните ми разходки в него срещам непознати, чужди лица, с които не ме свързват общи спомени и събития.

{Още»}

 
ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ

Любомир Духлински
Прочетох Конституцията. Бях потресен от неразбориите в нея, от витиеватите и обтекаеми членове и алинеи. Основният принцип, върху който е изградена тя е: „И тако, и вако. Не се знае кога ще има, но се знае със сигурност, че нема да има”. Това не ми хареса и реших да предложа на обществото свой проект, [...]

{Още»}

 
ДЪЛГИЯТ ЕЗИК

Антон Чехов
превод: Христо Калинов
Наталия Михайловна, младичка дама, дошла си сутринта от Ялта, обядваше и, като мляскаше непрестанно с език, разправяше на мъжа си за прелестите в Крим. Мъжът, зарадван, гледаше умилно възторженото й лице, слушаше и, сегиз-тогиз, задаваше въпроси…

{Още»}

 
ВДОВИЦА

Ада Негри
превод: Христо Панайотов
Стихотворение в проза
Аз я видях. Мъчителна безсъница покриваше нейното, като восък жълто лице. Тя беше боса, дрехите й в безпорядък. Държеше на гърдите си своето бозайниче дете.

{Още»}

 
ПОСЛЕДНИЯТ ВОЙНИК

Любомир Йорданов
Бай Иван беше последната забележителност на селцето, обрамчено с върби и тополи  до Дунав. Някога селцето било село - с пълно с деца училище, с пристанище, на което спирали кораби и с кайсиеви градини, хилядите слънца на които топлели даже сомовете в дунавските подмоли.

{Още»}

 
МИШОВА ДУПКА

Любомир Йорданов
Двете събития, които белязаха живота и легендите на Предел за години наред, се стовариха в селото едновременно. Но в началото никой не направи връзка между тях. Кога и как   Михаил Дунин, известен като Мишо Горския,  изчезна, така и не стана ясно… Предишната  вечер  Мишо си беше налице - цял и ухилен като сцепена любеница, [...]

{Още»}

 
ВАКСИНАТА

Любомир Йорданов
Фиу… фиу…фиу!   Птичите криле изсвистяха  над главата му като ножове и насякоха стегнатия студ… Коле Ранчин не успя дори да вдигне двуцевката преди ятото патици да изчезне в омотаното в мъгла утро.

{Още»}

 
ДЕЦАТА НА ДИВИТЕ ГЪСКИ

Любомир Йорданов
В крайдунавските села на равнината Златия децата ги носят не щъркелите, а дивите гъски. Научих това отдавна. Един от първите ми спомени е как вечер, сгушен в късото овче кожухче на дядо, което ми стига до петите, стоя сред мекия като прана вълна сняг пред къщи.

{Още»}

 
ИЗВАДКИ ОТ ПИСМА, МИСЛИ, БЕЛЕЖКИ, АНЕКДОТИ

Александър Сергеевич Пушкин
превод: Любомир Духлински
*
Истинският вкус не се състои в несъзнателното отхвърляне на тази или онази дума, такъв или онакъв израз, а в чувството за пропорционалност и съответствие.

{Още»}

 
ЗА НАРОДНОТО ВЪЗПИТАНИЕ

Александър Сергеевич Пушкин
превод: Любомир Духлински
Последните произшествия разкриха много тъжни истини. Липсата на образование и морал е въвлякла много млади хора в криминални заблуди. Политическите промени, наложени в други народи по силата на обстоятелствата и дългогодишна подготовка, изведнъж станаха предмет на планове и злонамерени усилия сред нас.

{Още»}

 
ИЗДАНИЕ С РЕСПЕКТИРАЩО ЧОВЕШКО И ДУХОВНО ПОСЛАНИЕ

Продрум Димов
Едва ли големият български актьор Мирослав Миндов е подозирал, че в разцвета на своята младост, още 27-годишен, ще изживее толкова рано щастливия апогей на артистичната си кариера, току-що поел своя жадуван професионален път.

{Още»}

 
РАЗКАЗИ ПО ОСТРИЕТО НА ИСТОРИЯТА

(Васил Венински, „Божие дърво”, изд. Екобелан, 2024)
Лалка Павлова
Академик Вера Мутафчиева, доктор на историческите науки, най-ерудираният български османист, в автопредговора си към романа „Случаят Джем,” откровено споделя своите размисли за историята като наука и за българската история в частност:

{Още»}

 
СПОКОЙНО

Елън Бас
превод: Христина Керанова
СПОКОЙНО
Лоши работи ще стават.
Доматите ти ще хванат мухъл
и котката ти ще премажат на улицата.

{Още»}

 
„ПРИКАЗКА ЗА СТЪЛБАТА“. ОТ ЧИСТО ЧОВЕШКОТО ДО УНИВЕРСАЛНОТО И ОТВЪД

Елена Алекова
Мине се, не мине време и току някой политик се присети през годините да раздаде на събратята си „Приказка за стълбата” на слънчевия поет Христо Смирненски. Огнян Герджиков през 2001 година например, като новоизбран председател на Народното събрание, я подари на всички тогавашни двеста и четиридесет депутати.

{Още»}

 
ДУХОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО В ПУБЛИЦИСТИКАТА НА Ф. М. ДОСТОЕВСКИ

„Дневник на писателя”, 1873-1881 г.
Любомир Духлински
Докато редактира „Гражданин”*, Достоевски създава в него специален отдел, който нарича „Дневник на писателя”. Още в първия брой на „Гражданин” Достоевски съобщава: „Моето положение е изключително несигурно.

{Още»}

 
ЖИВОТ, ЖИВЯН НА СРИЧКИ

Иван Енчев
Отзив за сборника „Стихове от кашона” /2023/ от Христо Лалев

Най-новата книга на поета Христо Лалев „Стихове от кашона” /2023/ продължава творческите изявите на автора след предишните му стихосбирки „Космически ритми” /2003/, „Деца на боговете” /2009/ и „Стари и нови песни за любовта” /2015/.

{Още»}

 
СЛАДКОДУМЕН РАЗКАЗВАЧ НА РОДОПСКИ ИСТОРИИ

Иван Д. Христов

Родопският писател Костадин Глушков, в края на 2023 година поднесе на читателите новата си книга „По стария друм и други истории” / Изд. „Принтаком”, Смолян /. Книгата излиза с финансовата подкрепа на Община Чепеларе, която според автора „ продължава да цени духовността”.

{Още»}

 
СЛЪНЧЕВА ДЪГА

Юлия Туджарова
СЛЪНЧЕВА ДЪГА
Иззад облаците бели,
с вятъра на път поели,
златно слънце се показа
и с усмивка щедра каза:

{Още»}

 
МАКСИМАЛИЗМИ

Валентин Димитров
***
Най-важните крайъгълни камъни са жълтите павета.
***
Най-висок художествен критерий имат плагиаторите.

{Още»}

 
БЪЛГАРСКИЯТ ОБЩЕСТВЕН ЖИВОТ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

190 години от рождението и 145 години от смъртта на Любен Каравелов
Лалка Павлова
В последните три десетилетия в нашето обществено пространство се наблюдава една ускорена мистификация - над магазини, фирми, дюкянчета и кафенета с лъскави витрини се появиха надписи на английски език и обикновеният човек не може да се ориентира какво има зад вратите им;

{Още»}

 
НА БУЛЕВАРДА ТЪМНЕЯТ ДЪРВЕТА…

Виктор Карпушин
превод: Дафинка Станева
***
На булеварда тъмнеят дървета,
мокрите пейки - сами.
Но понякога слиза доверие
от незнайните висини.

{Още»}

 
КАК ОТИВАМ В ГОРАТА

Мери Оливър
бележка и превод: Христина Керанова
Мери Оливър е родена и израсва в предградие на Кливланд, Охайо. Тя често бягала от трудните семейни отношения в близките гори, където строи колиби от пръчки и трева и пишела стихове.

{Още»}

 
ЖАБА И ДЪЖДОВНИК

Борис Вулжев
ЖАБА И ДЪЖДОВНИК
Пред един прочут дъждовник
жаба плаче и се мята.
- Търся главния виновник,
скъсал бента на реката.

{Още»}

 
ГРЕБЕН

Кинка Константинова
Петелът си е купил гребен.
Но за какво му е потребен? -
Той няма никакви коси,
за да ги реши и краси.

{Още»}

 
СЕЛА

Иван Мирчев
Планините и друмите
в тая бедна страна
се разбират без думи
и мълчат в тишина.

{Още»}

 
ПИСАТЕЛ И ИЗДАТЕЛ

Димитър Симидов
Басня
Един известен наш писател,
и мой, и ваш добър приятел,
еднъж от Бога осенен -
(туй се не случва всеки ден!)

{Още»}

 
НА НАШИЯ КНИЖОВНИК

Иван Кирилов
Ти, що превъзмогна неволи в живота
с перо и реч блага, с възторзи безчет,
ти, който разкъса на иго хомота
и пръсна вековния тягостен гнет -

{Още»}

 
ГОРАТА, В КОЯТО СЕ ИЗГУБИХ

Красимир Власев
На дванадесетина километра от Батак по пътя за Доспат, при надморска височина от 1500 метра, се намира местността Беглика. За случайния пътник тя не е нищо друго освен красива местност с вековна гора и тъмнозелени ливади, но за изкушения от поезията тя е мястото, където в последното си предвоенно лято Димчо Дебелянов пише знаменитото [...]

{Още»}

 
ЧУДОТО

Цонка Великова
Из „Търсачи на чудеса” (2023)
ЧУДОТО
Един човек живеел прещастливо. Никога нищо не му липсвало. С каквото и да се захванел, все успявал. Имал хубаво семейство. Хората го почитали. Много пътувал и много свят видял.

{Още»}

 
ПАРТНЬОРКА

Любомир Халачев
По времето за което разказвам Хари беше висок, строен брюнет с очила и възпитано чувство за хумор.

{Още»}

 
ИГРАТА НА КОТАРАЦИТЕ

Любомир Духлински
„Шпиони от всички страни, обединявайте се!”
Ген. Тодор Бояджиев
През 1993 г. топ разузнавачът на България генерал Тодор Бояджиев създава обществената асоциация “Български евроатлантически разузнавателен форум”. На нея присъстват баш шпионите от почти всички развити страни.

{Още»}

 
КОЙТО НЯМА ПАМЕТ – НЯМА ПЪТ

Дафинка Станева
На 28 километра от Силистра, в югоизточна посока по пътя за Варна, се намира село Кайнарджа. Името на селото е от турски произход и означава „извор”. Когато през 1942 г. се променят названията на селищата в Добруджа, името на село Кючук Кайнарджа по исторически причини се запазва като „Кайнарджа”.

{Още»}

 
ПРИ КОВЧЕГА

Инокентий Аненски
превод: Татяна Любенова
ПРИ КОВЧЕГА
В квартирата - прибрано. Блестят огледала.
И като кон завито е пианото сега:
на консултация тук вчера е била Смъртта
и е оставила след себе си отворена врата.

{Още»}

 
ВОДА ГАЗЯ, ЖАДЕН ХОДЯ

Из „Като печелим - какво губим” (1988)
Станислав Сивриев
Книгата вече е толкова достъпна и в такова изобилие, та застрашава вкусовите ни усещания за книга. Сега е трудно да внуша някому целомъдреното вълнение, с което преди четиридесетина години ме е опалвала една шарена корица. Още по-трудно е да се възкреси наивната вяра в печатното слово…

{Още»}

 
ЛЮБОВ БЕЗ ГРАНИЦИ

Бисера Дживодерова
Не можеше да живее без него. Той беше смисъла на живота й. Само той и никой друг. След днешния ден й оставаше само смъртта. Да, трябваше да си отиде от този свят, щом Валери не искаше да е повече с нея. Но как? Това беше въпросът.

{Още»}

 
ВЕСЕЛА ШЕЙНА

Стоян Етърски
Цяла седмица се кани.
Цяла нощ валя.
От балкани до балкани
всичко побеля.

{Още»}

 
ВРЕМЕТО ЛЕТИ

Драго Попов
Бий часовникът без отдих -
и минутите летят.
Бързат, хвъркат часовете -
не почиват и не спят.

{Още»}

 
ШИВАЧЪТ ТАРАЛЕЖКО

Григор Угаров
Тръгна из гората Ежко с игленика. Срещна Заю-Баю на гърба със коша.
- Как ли ми се случи тая среща лоша! - Ежко-Бежко тихо на ума си рече.

{Още»}

 
БРАТЯ-СПЕСТОВНИЦИ

Йордан Стубел
Трима братя сговорливи,
трима братя работливи
братски дали по парица,
купили парче земица.

{Още»}

 
ХЛЯБЪТ

Рихард Билингер
превод: Асен Разцветников
ХЛЯБЪТ
Разчупен хляб лежи пред нас.
Хлябе, ний те славим с глас!

{Още»}

 
РАЗМИШЛЕНИЕТО НА СЕЛЯНИНА

Алексей Колцов
превод: Д. К. Попов
Седна някой път
и замисля се:
как ще се живей
сам без никого ?

{Още»}

 
ОПРОЩЕНИЕ

Мария Филипова-Хаджи
- Дай ми вода! - промърмори старицата.
Росица машинално подаде чаша вода, без да прекъсва мислите си.
- Остави я тука! - наставнически нареждаше старата. Тя дори не знаеше дали е жадна, но трябваше да се каже нещо от време на време.

{Още»}

 
ПЪТ

Виолета Станиславова
ПЪТ
I
Не помня откога сама на път съм тръгнала.
Не помня.
Навярно много дни и нощи са отминали.
Не помня.

{Още»}

 
СКРИВАЛИЩЕ

Анна Маджурова
СКРИВАЛИЩЕ
Цял живот те търся
по хорските улици,
в очите на циганки,
по скалите на чужди ребра,

{Още»}

 
РОДОЛЮБИВО ДУХОВНО ДЕЛО

Георги Майоров
Наред с агресивността и алчните посегателства в днешните критични години, все пак успешно се разгръща дарителството. Материалният стимул е ценен, но много по-важно е духовното изначало, което подсмърча като сираче.

{Още»}

 
ПИСАТЕЛ – РОДОЛЮБЕЦ

Иван Д. Христов
Васил Венински е сладкодумен и отдавна утвърден родопски разказвач. Познавам и следя неговото литературно израстване като автор на осем книги с разкази, на обстойното му изследване на учебното дело в село Павелско, на ценната му публицистична книга посветена на лова и ловното движение в родното му село и Рупчос.

{Още»}

 
100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПИСАТЕЛЯ ЙОРДАН ВЪЛЧЕВ

Йордан Вълчев - писател мъченик
Продрум Димов
Случаят ме срещна с този рядко земен, контактен, много сърдечен и още толкова изстрадал човек през лятото на 1994 г. Уважаваният ни литературен критик Марин Кадиев предложи да го поканим на среща в Клуба на дейците на културата в Пазарджик.

{Още»}

 
ПОЕТЪТ - ЗАПЛАХА ЗА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Петър Ванчев
Той написа стих за Русия
и властта му челото дамгоса.
Ревна хор: „Каква простотия -
тук мисълта анти-руска е боса!”

{Още»}

 
ПЪРВИЯТ

Владимир Бушин
превод: Дафинка Станева
ПЪРВИЯТ
Той, Пушкин, пръв във всичко беше -
не само в слава и любов.
Но в гняв към сита сган невежа,
и в буйна кръв, в духовен зов.

{Още»}

 
ПОРТРЕТ

Иван Бунин
превод: Стефана Цанкова-Стоянова
Платан, параклисче над тъмний склеп,
кандилце с весели очи;
и в рамчица, обвита с черен креп, -
големи, хубави очи.

{Още»}

 
КАК СЕ ПИШАТ ЛЮБОВНИ СТИХЧЕТА

Дулинко Дулев
Вземате тридесет грама любовен копнеж,
чаша нежен
ветрец, шумолящ сред листата,
шепа трепетен звън от сърцата,

{Още»}

 
КАК ДА ПИШАТ ПИСАТЕЛИТЕ, ЗА ДА НЕ ГРЕШАТ СЛОВОСЛАГАТЕЛИТЕ

Георги Михайлов
Красавица бе нашта Йочка;
(Тук запетая с точка!)
пред нея всеки бе в омая,
(Тук само запетая!)

{Още»}

 
ТРУДНА ЗАДАЧА

Петко Кицов
ТРУДНА ЗАДАЧА
Ежко шета, Ежко души -
сбира ябълки и круши,
за дечицата да има,
щом пристигне Баба Зима.

{Още»}

 
КЪДЕ ОТИДЕ ЛЯТОТО

Максим Асенов
КЪДЕ ОТИДЕ ЛЯТОТО
Къде отиде лятото?
Довчера беше тук.
Ах, може би със ятото
отишло е на юг?

{Още»}

 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Манол Манов
Чудя се какво на мойта баба стана -
никога не е била така чевръста:
изведнъж смутена за ръка ме хвана
и побягна с мен по стълбите на пръсти.

{Още»}

 
ОБИЧ

Никола Боздуганов
ОБИЧ
При мама, щом се гушнеш -
до шията й снежна,
ти ставаш тъй послушна,
тъй кротичка и нежна,

{Още»}

 
КРИЛА ОТ КАМЪК

Лъчезар Селяшки
Из „Камък и струна” (2024)
КРИЛА ОТ КАМЪК
А ето и върха! Надоле окото
напразно през облак ще дири простор,
отгоре еднакво далеч е небото,
загадка бездънна пред слабия взор…

{Още»}

 
РЕАЛНОСТ И МАГИЯ

Генчо Златев
Из книгата на автора “Завещанието”
РЕАЛНОСТ И МАГИЯ
Аз искам винаги да си такава:
метафора в безсънната ми нощ!
Любов, която никой не познава,
единствена по сила и по мощ.

{Още»}

 
С ЧИСТО СЪРЦЕ И МНОГО ЛЮБОВ

Елена Алекова
По повод Празничния концерт „30 години Хор „Ваня Монева”
Кой твърди, че времето на вълшебствата и сияйните магичности е останало някога, далече-далече, в дълбокото минало на човечеството? Че светът, претърпял хиляди локални, две световни и всякакви други войни, революции и еволюции, възходите и паденията на племена, градове, империи, държави и междудържавни обединения,

{Още»}

 
КОГА, КОГА?

Румен Стоянов
КОГА, КОГА?
Българската художествена словесност начева с великото и непреходно дело на самсите свв. Кирил и Методий. При туй не как да е, а с превод на Писанието. Векът е девети. Сиреч тя е отдавна влязла в достопочтена възраст.

{Още»}

 
САМО ДА СИ ЖИВА

Бисера Дживодерова
Още като я видя и не я хареса. В нея всичко беше в повече - килограмите, боядисаната в червено дълга коса, гръмогласния й говор, боботещия й смях, непрекъснатото размахване на големите й ръце, ярките й дрехи.

{Още»}

 
СИНДРОМЪТ НА КОКОШКАТА

Български мистерии
Денчо Владимиров
Нещо странно става.
Познати споделят, че напоследък все по-често им се присънват сънища със сюжети от живота през …социализма.

{Още»}

 
ЕПИГРАМИ

Туко Рамирез
ПЛАТЕЖНО
Безплатен обяд няма дори,
и безплатно безсмъртие също,
едното се плаща с пари,
другото с много пари, също…

{Още»}

 
ДО МОЗЪКА НА КОСТИТЕ

Богдана Зидарова
Из „На огледалното дъно” (2007)
ДО МОЗЪКА НА КОСТИТЕ
Изгряваше тогава слънцето направо от съня ми,
загадъчно безкраен.
А в лешник недозрял побран,
светът бе само звук и светлина
и бликнала от стубел свежест.

{Още»}

 
ТАЙНСТВО

Тодор Климентов
ТАЙНСТВО
Когато пее кос в клонака,
поспри се и послушай ти.
Кажи: „Училище, почакай,
че косът да не отлети!”

{Още»}

 
ЗИМНА ГЛЕДКА

Ангел Горанов
ЗИМНА ГЛЕДКА
Стъпки на птици
в криви редици -
писмо върху листа на пресния сняг.

{Още»}

 
СРЕБЪРНОТО ЕЗЕРО

Славе Езеров
Къщичката на Златкови е до самото езеро. Или не, тя почти плува в езерото. Онова, хубаво сребърно езеро, в което се оглеждаха върбите край брега. Където месечинката си играе и превръща водата в чисто сребро.

{Още»}

 
ДРЕВНАТА МЪДРОСТ НА НИЛ СЯКАШ СТАИЛ СЪМ…

Михаил Анишченко
превод: Надя Попова
***
Древната мъдрост на Нил сякаш стаил съм,
келтско сърце в гърдите ми се премята…
Нека погивам, но никога милостиня
няма да прося, нито попътен вятър.

{Още»}

 
ЖЕРТВА НА ПСИХОЛОГИЯТА

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
1.
Изминаха почти десет години, откакто работя в този завод. Затова бях ужасно изненадан, когато един журналист ми зададе въпрос: ако в съседно предприятие започнат да ви плащат с форинт на час повече, ще напуснете ли от тук?

{Още»}

 
СЪЩОТО, НО ПО-ДОБРО

Джордж Майкс
превод: Любомир Духлински
Два пъти гледах една и съща пиеса.
Първо в театъра, после у дома, по телевизията.
В театъра, честно казано, пиесата не ми хареса. Изобщо не ми хареса. Но по телевизията не беше толкова зле.

{Още»}

 
ПАУН ТЕНЕВ – „ЗАВИСИМОСТИ”

ЗАВИСИМОСТИ
електронна книга
Паун Тенев

{Още»}

 
МАЙЧИНО ЖЕЛАНИЕ

Мариана Еклесия
Една майка имала трима синове - Манол, Симеон и Златан. Когато най-малкият бил на две години, мъжът й починал. Затова жената учила синовете си да живеят в сговор, да си поделят всичко по братски и да си прощават.

{Още»}

 
СЛЕД ТОВА…

Лозан Такев
Една сутрин кафето ти ще остане неизпито на масата в кухнята и ще изстине край киселото мляко и филията с лютеница и майонеза…
Защото утрото освен че е по-мъдро от вечерта, понякога е и по-мъртво от нея… Такава е истината, такава е биологията в живота…

{Още»}

 
ВЪЛНУВАЩИ ПЪТЕПИСНИ СТРАНИЦИ

Иван Д. Христов
Писателят Продрум Димов е неуморен орач на литературната нива и радетел на духовността. Макар и прехвърлил деветдесет годишната си възраст, той продължава да пише и издава нови художествено - документални книги.

{Още»}

 
ДИВА КРУША

Дора Габе
Расла е на хълма
с клонища бодливи,
крила е гнездата
на соколи диви.

{Още»}

 
НА ПОСТ

Елисавета Багряна
Калиакра. - То сън ли детински, или приказка някаква беше,
или спомен, случайно избликнал, и незнайно когашен и гдешен?
Не, аз виждам: пълзя по скалите - обгорен, гологлав, босоног, -
и пред мене е само морето, а над мене - небето и Бог.

{Още»}

 
ПО ВРЕМЕ НА СТАРОЗАГОРСКОТО КЛАНЕ

Грозю Иванов Грозев
(Спомен)
19 юлий 1877 година! Как болезнено се свива сърцето ми, като си спомня тази ужасна дата! Как настръхвам като си представя страхотиите, прекарани този ден!

{Още»}

 
ДОСТОЕВСКИ В ХУДОЖЕСТВЕНАТА ИДЕОЛОГИЯ

Инокентий Аненски
превод: Любомир Духлински
I.
Метафората „разцвет” някак си не пасва добре на имената на руските писатели. И наистина, кой ще каже, че Лермонтов или Гаршин са си отишли, без да достигнат разцвета си, или за осемдесетгодишния Лев Толстой, че го е надживял? Всичко най-добро израсна от непознати и вековни корени.

{Още»}

 
КАВКАЗЕЦ

Михаил Лермонтов
превод: Любомир Духлински
Първо, какво точно е кавказец и какви видове кавказци има?
Кавказецът е наполовина руснак, наполовина азиатец; склонността му към източните обичаи взема връх над него, но той се срамува от това пред непознати, тоест пред гости от Русия.

{Още»}

 
ПРИЛИВЪТ СЕ ВТУРВА, ОТЛИВЪТ ГО СЛЕДВА

Хенри Лонгфелоу
превод: Христина Керанова
ПРИЛИВЪТ СЕ ВТУРВА, ОТЛИВЪТ ГО СЛЕДВА
Приливът се втурва, отливът го следва
здрачът се сгъстява, дъждосвирец подвиква;
по пясъка кафяв и влажен на брега
пътник закъснял бърза към града,

{Още»}

 
РОПОТЪТ НА МЪРТВИТЕ

Иван Карановски
В една от ония тихи и мълчаливи нощи, когато обичам да правя сам разходката си отвън града, покрай гробищата, вървях полека, загърнат с дългото си палто, като се подпирах на бастона, който издаваше съвсем лек шум от докосването о мекия тревясал полски път.

{Още»}

 
СЛЕД ИЗБОРИТЕ

Венцислав Бойчев
афоризми
За българина денят за размисъл е след изборите.
Който е броил бюлетините, ще реди пасианса.

{Още»}

 
СЪВРЕМЕНЕН АПОСТОЛ НА СЛОВОТО

Академик Марин Кадиев на 85
интервю на Георги Майоров
- Драги приятелю Кадиев! Толкова години бдиш над българския език и българското магично слово, как в онези богати на въздишки години Маринчо в родното ти село Душево e подушил любовта към книгата?

{Още»}

 
ЛЕГЕНДАТА ЗА ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

Петко Тотев
Върху Лобната скала на Царевец кротко коленичи Патриарх Евтимий; варваринът вдига ръка над беловласата библейска глава и… изведнъж ятаганът замръзва във въздуха. Палачът се вкаменява.

{Още»}

 
БЕЛЕЖИТ СТАРОБЪЛГАРСКИ КНИЖОВНИК

600 години от смъртта на Теодосий Търновски
Петко Тотев
Теодосий Търновски умира на 27 ноември 1363 г. в Цариград. Името и делото му са свързани с началото на Търновската книжовна школа. Старобългарският книжовник се установява в столицата Търново към 1350 г. По негов почин цар Иван-Александър свиква два събора против еретиците (в 1355 и 1360 г.).

{Още»}

 
ДУША НАРАНЕНА

Михаил Бъчваров-Бондар

ДУША НАРАНЕНА
Нося в себе си много години
и да кажа на никой не смея,
че от болка сърцето ми стине
и с душа наранена живея.

{Още»}

 
ЕСЕН И ЗИМА

Димитър Ценов
Художник чуден есента е,
с бои различни оцветява
и може в миг да те омае,
когато с четка се явява.

{Още»}

 
ТЕХНИЗИРАНИЯТ

Иван Коларов
ТЕХНИЗИРАНИЯТ
Цял следобед учи мрачен:
с пишеща машина пише,
включва автомат сметачен,
пред магнитофон въздиша.

{Още»}

 
ДВЕ МЕЧЕТА

Иван Бурин
В ореховата горичка
две мечета се боричкат:
- Ех, че хубавичко, ех, че
сладко зреличко орехче!

{Още»}

 
БРАТ МИ

Добрин Василев
Взра ли се в миналото и в дългата редица от печални дни на моето детинство, обгледам ли дългия изминат път от всичко онова, що някога е било и нивга не ще се върне, аз виждам винаги светлия, усмихнатия лик на брата ми Найдена.

{Още»}

 
ОБИЧАМ НАШАТА СТРАНА

Иван Хаджимарчев
Обичам таз земя прекрасна,
която ни роди и храни.
Обичам въздуха й ясен
и кичестите й балкани.

{Още»}

 
ЛАСТОВИЧКИ НАД РЪЖТА

Ангел Каралийчев
ЛАСТОВИЧКИ НАД РЪЖТА
На Н. Фурнаджиев
Много здраве занеси на Каля,
пътниче, към село ли отиваш?
Аз подкарах с дрянова копраля
два орли над бащината нива.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Кирил Христов
*
Малкият пръст може да отмъсти на по-големите си горди събратя единствено върху струните на цигулката.

{Още»}

 
КЛОНИ

Октавио Пас
превод: Жак Битев
Пее птичка сладкогласна
в клоните на бора.
Песента се носи ясна
надалеч в простора.

{Още»}

 
ГАЙДАРЯТ

Георги Балабанов
Три часа земя и небе се бяха слели в едно. От надвисналите облаци, натежали като пълна пчелна пита, вилнеещият средиземноморски циклон изля пороен дъжд.

{Още»}

 
СЛУЧАЙ ОТ ПРАКТИКАТА

Росица Станева
Палката на прислужницата очерта мокри зигзагобразни следи след тройката - момиче и двама младежи. Замириса и на дезинфектант. Като разговаряше вървешком, групичката се вмъкна в кабинета на завеждащия отделението.

{Още»}

 
ЛОЗАТА

Върбан Велчев
ЛОЗАТА
Поникнала е тя от слънчев лъч,
попаднал в стъпка на богиня.
Морето спряло белия си гърч
и станало безкрайно синьо.

{Още»}

 
ВЪПРОС

Миглена Георгиева
Из “Море без име” (2024)
ВЪПРОС
Кой беше отрекъл
саможертвата,
която е неизбежна
в живота?

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Живко Сотиров

*
Тръгна по „каналния ред”… И стигна до помийната яма.
*
Политици. Същества, на които и малкият мозък им е много.

{Още»}

 
ИЗ „ОТВЪД КРЪГОЗОРА”

Венцеслав Начев
Из „Отвъд кръгозора: Недовидяно” (2007)

ОПИТ ЗА ЛИЧНО ПРОСВЕТЛЕНИЕ
Тази книга започна да се пише сама. Подтикът й тръгна от духовна самота.
Прекъснатите връзки с живите /какво ли пък и толкова имахме да си кажем?/ заякчи ония с от шествалите, с които впрочем винаги съм се разбирал по-добре.

{Още»}

 
ЗА ПЕНЧО ГЕОРГИЕВ

Лалю Рогачев
Израснал в полите на гордия Врачански балкан, където художникът за първи път е вдъхнал чистия балкански въздух, и влюбен в сините скали на Балкана, е отправил своя огнен поглед към орлите, които изписват спираловидните кръгове над водопада „Скакла”, пронизан в сърцето от своя блян и светли мечти:

{Още»}

 
НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ

Лео Коен

НА ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ
Ти беше син на друг - вълшебен - мир,
съдбата ти - нерадостна, жестока;
в лъжовен свят, отровен еликсир
ти пи, похулен от живота-цирк,
среди тълпа коварна и злоока.

{Още»}

 
БЯЛО МОРЕ

Стефан Мокрев
Една нощ откъм плодородна Тракия се чу стон и вой. Горещи ветрове повяха към север, удариха се в здравите гърди на Родопа, преминаха над Странджа планина, свиха над Рила и попълзяха към Витоша и Стара планина. Топла Тракия плачеше:

{Още»}

 
ПЛИСКА

Георги Данчев
Тръгнете след моите думи -
от изток,
от запад,
от юг,

{Още»}

 
ДОБРУДЖАНСКА ПЕСЕН

Магда Петканова
Дунаве, Дунаве, Дунаве,
Дунаве, брат да си ми ти,
като те питам, кажи ми:

{Още»}

 
КОТЕШКА ЗАКАНА

Иван Карик
Искам да съм котка
като мишка кротка -
да съм поспалива,
тоест - мързелива.

{Още»}

 
МАМА

Христиана Василева
Още си ме люшкала,
още си ме гушкала
в топлата си пазва,
още не съм знаел

{Още»}

 
ЗАПОЧНАТО ПРЕДИ ВОЙНАТА

Борис Слуцки
превод: Тихомир Йорданов
Във преход сме, с вдигната летва за скок по-висок.
Не както предишния, но все пак се иска засилен отскок.
И определящо тук е, подсказва ми мисъл една,
че двама от трима ще паднат във тази война.

{Още»}

 
ОЧИТЕ НА МАЙКАТА

Реваз Маргиани
превод: Йордан Стратиев
Където и да ида по света,
очите й - две кротки светлини,
с майчинска любов

{Още»}

 
„… ИЗГУБЕНИЯТ СВЯТ, КОЙТО НЯКОГА Е БИЛ НАШ…“

Димитър Хаджитодоров
Няма място за диви животни
Д-р Бернхард Гжимек

Век на разсипничество…
Петър Бобев
Светът, погубван от човечеството през хилядолетната му история, е главната тема в творчеството на канадския писател Фарли Моуът. Кошмарните факти за безвъзвратно загиващото биоразнобразие като безкраен разказ на ужаса посочват неподозираната цена на човешката цивилизация.

{Още»}

 
ПРОСТИ МИ, БЕЛА

Дафинка Станева
В ранното утро на последния мартенски ден Бела бързаше към автобусната спирка. Прибираше се на село, след като няколко дни беше престояла в града. В нея още пееше възторгът от общуването с внучетата й.

{Още»}

 
СЛЪНЧОГЛЕД

Константин Петканов
Лятото слезе откъм баирите, мина с жълти стъпки през лъките и се усмихна в слънчогледа на Мирчовата градина.

{Още»}

 
ХВЪРЧИЛО

Първан Стефанов
И аз изпуснах някога хвърчило.
Не издържа кълчищният конец.
То трепна, нови небеса открило,
и сигурно пътува и до днес.

{Още»}

 
ПРЕДИЗБОРНА КАНДЪРМА

Иван Енчев
ПРЕДИЗБОРНА КАНДЪРМА
Снимките на кандидати
улици красят навред -
с бъдещите депутати
пълним кофите за смет.

{Още»}

 
БУРГАСКИТЕ ПОЕТИ

Петя Пейчева
Бургаските поети ме очакват
с морето - най-голямото събитие
от първото ми детско, синьо лято
до днешния ми разговор с вълните.

{Още»}

 
ХЪЛМЪТ КРАЙ БРЕГА

Янаки Петров
Топъл вятър пак погали
хълма край брега,
минзухарчета разпали -
рой свещици по снега.

{Още»}

 
ЗИМНА РАВНИНА

Ангел Ников
Спокойна бяла шир до хоризонта,
над нея - тънка утринна мъгла.
Димят, под пухкав сняг заспали кротко,
разпръснати като стада села.

{Още»}

 
ТАКА СИ ПО-КРАСИВА…

Асен Мерков
Из „Като дъжд, като хоро” (1998)
***
Така си по-красива -
далеч от мен.
Гласът ти не изстива
и в този зимен ден.

{Още»}

 
ПОДВИГЪТ НА МЛАДАТА КАМИЛА

Ботьо Савов
Керван камили полека пъплеше през пустинята. Четирима въоръжени араби придружаваха жената на шейха, с четиригодишния й син. Младата й камила следеше камилата на водача Али Мрад.

{Още»}

 
АШИК-КЕРИБ

Турска приказка*
Михаил Лермонтов
превод: Любомир Духлински
Много отдавна в град Тифлис живял един богат турчин; Аллах му дал много злато, но по-скъпа от златото му била единствената му дъщеря Магул-Мегери: както звездите на небето са добри, но зад звездите живеят ангели и те са още по-добри, така и Магул-Мегери била по-добра от всички момичета в Тифлис.

{Още»}

 
МОЛИТВА

Лалю Рогачев
Пред иконата кандилце,
плахо свети и мъждей,
мама тихо там се кланя
и молитва пей.

{Още»}

 
ПРИНОСЕН ТВОРЕЦ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ

90 години от рождението на проф. Иван Сарандев
Продрум Димов
Останал съм с впечатление, че след неочакваната кончина, на 7 март 2020 г., за този именит наш писател, литературовед и учен не се говори изобщо. Нещата се сведоха само до едно възпоминателно тържество в родния му град Ямбол по повод навършилата се рождена годишнина и една [...]

{Още»}

 
НА СЪПРУГАТА МИ

Дюла Ийеш
превод: Нино Николов
НА СЪПРУГАТА МИ
И отдалече ти държиш конците
на моята съдба. Спокоен лягам. Ти ме грееш,
когато си от мен далеч - по-силно, по-могъщо.

{Още»}

 
ЩАСТИЕТО Е ДА ИЗПИТАШ УДОВОЛСТВИЕ ОТ РАБОТАТА СИ

интервю на Марин Кадиев с писателя Николай Хайтов
- Г-н Хайтов, нека започнем нашия разговор за вечно търсеното и почти никога постигнато щастие. Вие как си го представяте?

{Още»}

 
БОРБА 2018

Елена Алекова
БОРБА 2018
По Христо Ботев
Тъй върви светът. Докога? Накъде? Незнайно.
Робство. Лъжа. Тук-там зов за борба. Безответен.
В жалби, в неволи, в беди. И уж не се трае,
а кротко пладнуват, блеят ли, блеят овцете.

{Още»}

 
ПАРТИЙНИ ЩАФЕТИ

Марин Ботунски
ПАРТИЙНИ ЩАФЕТИ
О, тук от „Изход”-а до „Вход”-а
е гмеж от връзки и наследственост.
И няма, няма край възхода
на героичната посредственост.

{Още»}

 
БЮРОКРАТИ И КОНКИСТАДОРИ

Любомир Духлински
До неотдавна битуваше мнението, че при социализма не е имало класова борба. Напълно погрешно становище! Борбата за власт между различните класи не е от вчера.
Само че тази борба беше по-завоалирана, без това да променя същността й.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Горан Иванкович
превод: Валентин Димитров
***
Депутатът злоупотребяваше с парламентарната трибуна. Говореше истината.
***
След изборите се сменя не само правителството. Идват нови крадци.

{Още»}

 
АФОРИЗМИ

Мая Цекова
Не се връзвай да се състезаваш там, където всичко става с връзки.
И в тихото пристанище на Морето на живота може да те повлече мъртво вълнение.

{Още»}

 
ПРОЛЕТ

Тодор Копаранов
Заплетен облак сред лъчите тънки
до пладне свойта сила насъбра -
и свлече се над тъмната гора
и заблестяха капчиците звънки.

{Още»}

 
ЛЕВСКИ – ДЕЛЧЕВ

Бончо Несторов
В освободителните борби на българите израснаха мнозина белязани личности, които оставиха дълбока бразда в историята на революциите. Но двама са високо над всички, със своето човешко и обществено съвършенство: Васил Левски и Гоце Делчев.

{Още»}

 
ВЪЗТОРГ

Димана Данева
Не е лудата пролет и не са това водите отприщени,
гдето идват на пролет, гдето бликат и всичко рушат.
Казваш - лудата младост е лудешки кръвта ми запалила
и затова тъй живея, и затова като пламък горя.

{Още»}

 
ЛИЧНОСТИ

Христо Г. Казанджиев
Открай време у нас съществува един пакостен процес на рушение обаянието и авторитета на личността. Много лесно в България обществениците се изкачват навръх олимпийски висоти и по-лесно се смъкват в низините, сред житейската утайка.

{Още»}

 
ЗА ПИСАТЕЛИТЕ, ЗА ЧИТАТЕЛИТЕ И ЗА НЕЩО ДРУГО

Стефан Савов
Думата е за същинските наши писатели. Те са нашата гордост, нашето културно знаме. Почитаме ги, обичаме ги. С техните ликове красим стените на културните институти и нашите домове. Когато някого от тях срещнем на улицата, обръщаме се, за да му се порадваме по-дълго.

{Още»}

 
ВЕЧЕР ПРИ ЯНТРА

Александър Земни
Когато луната кат сребърен пламък
над Царевец кротко изгрей,
и с нежна милувка над всеки ням камък
прах сребърен там разпилей,

{Още»}

 
НА ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ

Кирил Гюлеметов
Поклон на теб, борецо идеален,
пред твоя прах заветен и свещен,
пред твоя чист живот, кристален,
в цветущий май от бурите сломен!

{Още»}

 
КЛЕТКА ЗА АКУЛИ

Джеймс Олдридж
превод: Любомир Духлински
Да загубиш ръка или крак означава да погледнеш смъртта в очите.
Представете си, че ръката, на която сте носили гривна с часовник, се превръща някъде в прах, а кракът ви с познатите и привични подутини изгаря напълно… Всичко, което остава от тялото ви - непоносимо да се примирите с това.

{Още»}

 
БАЛЬО БАЛЕВ – „ЛЮБОВНИКЪТ НА ФЕРДИНАНД И МАРИЯ ЛУИЗА”

ЛЮБОВНИКЪТ НА ФЕРДИНАНД И МАРИЯ ЛУИЗА
Делото Анна Симон
електронна книга
Бальо Балев

{Още»}

 
КАТО СВЕТЦИТЕ

Леонел Ругама
превод: Никола Инджов
Сега искам да си поговоря с Вас
или, казано по-добре,
аз вече говоря с Вас.

{Още»}

 
ЕПОХА, ЛИШЕНА ОТ МОРАЛ

Жан-Пол Сартр
превод: Любомир Духлински
Изобщо не се интересувах от философия, когато учех. Имахме учител на име Шабрие, с прякор „Куку-Фило”; той не успя да възпита в мен любов към философията.

{Още»}

 
ИЗВЕЧНАТА СИЛА НА ЕНЕРГИЯТА ИЛИ ЕХО ОТ ЕДНО ПЪТУВАНЕ КЪМ СЕБЕ СИ

Иван Енчев
Слово за романа „Малък далечен силует” от Иван Митев

Иван Митев е известен писател, пътешественик, колекционер на минерали. В различни издания е публикувал десетки разкази и есета. Автор е на шестнадесет книги: сборници  с разкази, роман „Играта” (2006),

{Още»}

 
ПЕСНИ С ЯСЕН ГЛАС

Георги Майоров
От изток на запад, излезлите по местоположение от Родопите с богато творчество писатели, примерно мога да изредя именитите Ивайло Балабанов, Трендафил Василев, Георги Стоянов, Николай Хайтов, Георги Пашев, Васил Дечев, Димитър Златев, Никола Гигов, Петър Динчев… А има още много и други съвременници.

{Още»}

 
ПОРТРЕТ

Денчо Владимиров
Веднъж ме запознаха с известен художник. Той се вгледа изпитателно в лицето ми, дръпна силно от лулата си и каза:

{Още»}

 
КАК НАПИСАХ „КАМЕНСКАТА МАХАЛА”

Из „Каменската махала” (1981)
Никола Маринов
На път за Испания през лятото на 1937 година с още един другар и водачът ни - добруджанец, прекосихме с влак Румъния и пристигнахме в Сатумаре, град в Трансилвания, намиращ се недалеко от тогавашната румъно-чехословашка граница.

{Още»}

 
НА КАРАДЖАТА

Дора Габе
Не се ли три пъти обърна в гроба,
не викна ли и твоят вик не се ли впи
чак в земната утроба?
От срам, от гняв, не се ли цял стопи?

{Още»}

 
ЧУЖДИ

Димитър Бабев
Аз дишам твоя дих, от мойта кръв ти давам
и не веднъж съм бил от твойто тяло плът;
обичам те, като мечта те съзерцавам,
ти в мен, във тебе аз - вървим световний път.

{Още»}

 
КУЛТУРА И МОРАЛ

Петко Здравелин
Преди десет години прочутата швейцарска шоколадна фабрика „Сушард” отпразнува своята стогодишнина. Сто години производство на шоколад в Швейцария.

{Още»}

 
БЕСЕДИ С ЧИТАТЕЛЯ ЗА ГЕРОЯ

Константин Петканов
Преди години аз живеех на брега на морето. Хората се надпреварваха да посрещат параходи, да товарят и разтоварват стоки, а морето ту кротко, ту бурно пригласяше на тази човешка залисия.

{Още»}

 
ДИВИ ЧЕРЕШИ

Любомир Духлински
Защо си толкова бяла, дива череша?
Сладко, сладко ухаеш на пролет.
Нищо, че днес косата ми е обсипана
с твоите бели и нежни цветчета.

{Още»}

 
МОЯТА БЪЛГАРИЯ

Лъчезар Лазаров
Ето ме, тук съм. Всред покоя на вечерта: топла вечер, майска, почти юнска. В далечината минава влак, тихо се чува. А до мен, из дърветата птици пеят вечерната си песен.

{Още»}

 
ЕХО ОТ БЕЗСМЪРТИЕТО

Кирилка Демирева

В навечерието на Деня на Ботев с логото на издателството на БАН „Марин Дринов”излезе книга, посветена на гения на българската революция и литература. Тя е озаглавена „Ботевиада или десет етюда за Ботевото и нашето време”.

{Още»}

 
ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ

Рашко Стойков
ЕДНОМИНУТНО МЪЛЧАНИЕ
2 юни - Ботевият ден.
Тишина,
удавена от думи.

{Още»}

 
ЕВОЛЮЦИЯ

Лозан Такев
ЕВОЛЮЦИЯ
Какво не преживяхме с вас?
Години успешни.
Години победни…

{Още»}

 
СВЯТА ОКОЛЧИЦА!…

Цветан Илиев
***
Свята Околчица! Тя е звездата,
дето не гасне и в летния ден.
Тя осветява на всеки душата
и призовава на подвиг свещен.

{Още»}

 
БОТЕВА БАЛАДА

Димитър Светлин
У тебе всичко бе голямо:
брадата,
погледът ти смел,
алтънкалоферското ехо

{Още»}

 
ПPEKPАЧEH ЖИВОТ

Из „Път към своите” (1969)
Станислав Сивриев
На Крум
Сегa тая гора я няма. А беше гора!
I.
Темето на Момински балкан през половината е поръбено с елак. На юг се диплят заоблени картъли, на север - тъмен борикаш. От три дни сме се потаили в ръба на гората - четиридесетина измършавели партизани.

{Още»}

 
КЪЩАТА НА ЯТАКА

Георги Бончев
Малка къща върху ската
сред овошките се гуши,
от въздишката на вятъра
паднали са две-три круши.

{Още»}

 
ДЯДО ИЛЬО ВОЙВОДА

Веса Паспалеева
Из малешевските кории
шептят хайдушки буки стари…
Те помнят капитан Илия -
страшилище за кърсердари!

{Още»}

 
HА ХР. БОТЕВ

Кирил Маджаров
Няма власт над оная глава, която е готова да се отдели
от плещите си в името на свободата.
Ето тъмното, мракобесно насилие,
ето робството с своя тежък ярем,
ето черепите строени в могили
и жестокото Чингиз-хановско време.

{Още»}

 
ТОЙ НЕ УМИРА!

Димитър Аджарски
На 2 юний 1876 год. плесна коварният куршум по гордото чело и прониза главата, в която кипеше всемирният гений на един необикновен човек.
Един куршум - една велика загуба!

{Още»}

 
ХАЙДУТИ

Васил Павурджиев

Първо либе, първа обич
тя в незнаен друм изпрати!
Седем братя по неволи
те заминаха крилати.

{Още»}

 
ВЕЛИКИЯТ БЕЗСМЪРТНИК

На смърт, братко, на смърт да вървим!
Печо Господинов
Един велик народ от свойта Голгота вещаеше зората на освобождението си. Сред настръхналия ужас на робската нощ, мощния глас на Ботйовото „Знаме” гърмеше на длъж и на шир:

{Още»}

 
БЪЛГАРСКАТА МАЙКА

Николай Дончев
БЪЛГАРСКАТА МАЙКА
Ти много скърби преживя
и не една злочестина,
ора над плодните нивя
и жъна в зной и тишина.

{Още»}

 
БЛИЗКИЯТ НЕПОЗНАТ

Мима Христова
Чакащите в листата за трансплантации са като осъдените на смърт, поели към залата за омъртвяване. Надяват се на помилване до последния момент.

{Още»}

 
СЛОЖНИ ДУМИ

Стихове за деца
Дафинка Станева
СЛОЖНИ ДУМИ
Имало и сложни думи -
както казват - две в едно.
Те живеят си безшумно
като билки във сено.

{Още»}

 
ОГРАБЕНО ДЕТСТВО

евроориенталска история
Пред 1 юни - Ден на детето
Денчо Владимиров
Чух по регионалните новини на радио, че щяло да има най-после финализиране на  позорната управленска сага с пловдивския зоокът.

{Още»}

 
ТРАГЕДИЯ

Харалан Недев
ТРАГЕДИЯ
Не зная бяха ли сестра и братче,
ще бъда,
може би, неточен тук,
но зърнах ги да ровят за коматче
в контейнер за боклук!

{Още»}

 
ПЪРВИ ЮНИ

Светла Дамяновска
Стихове за празника на детето
ПЪРВИ ЮНИ
Всички повтарят, че днес ми е празник -
с букет от балони, с дъжд от бонбони
започва денят. Толкоз са мили, добри
и усмихнати, чак е някак си нереално.

{Още»}

 
ПОЛЕТ ДО ГОЛЯМАТА МЕЧКА

Иван Енчев
Приказка за момченца и момиченца
1. В ЛЯТНАТА ВЕЧЕР
Отдавна се беше мръкнало. Право в прозореца на петгодишния Петьо надничаше Луната със своето ярко пълнолуние. Приличаше му на разцъфнала слънчогледова пита. Около нея се извиваше широко светло колело. По-нататък навсякъде се простираше безкрайна небесна поляна.

{Още»}

 
ПАК ПРИСТИГНА ПРОЛЕТТА

Найден Вълчев
Всички казвате:
- Стопли се
и пристигна пролетта…

{Още»}

 
ЦАРЕВЕЦ

Йордан Кушев
ЦАРЕВЕЦ
На този древен хълм свещен
легенди и балади спят -
достигнали до моя ден,
родили моя дух крилат.

{Още»}

 
БЕЗСТРАШНИЯТ

Панчо Недев
БЕЗСТРАШНИЯТ
Не веднъж съм яхал кон.
Яхал бих и слон!
Кой каквото ще да каже -
нямам страх от мечка даже.

{Още»}

 
ЧЕРВИЛОТО

Емил Симеонов
„Остави червилото веднага!
Чуй, ще скъсам двете ти уши:
мъничка си - и не ти приляга…
Сядай - и домашното пиши!”

{Още»}

 
НАКЪДЕ ЛИ?

Петко Шаламанов
Накъде ли са поели
облаците на къдели?
Май примамва ги баирът -
все над него се събират.

{Още»}

 
ГОРСКА РЕКИЧКА

Богомил Трифонов

ГОРСКА РЕКИЧКА
Рекичке бяла,
звънти, звънти!
Гората цяла
зарадвай ти!

{Още»}

 
ВЯТЪРЪТ

Васил Радевски
Ту се свие на вихрушка,
ту тополите разлюшка,
върховете им сбере,
ту затихне, ту се спре.

{Още»}

 
ДЪЖДЕЦ

Мила Доротеева
ДЪЖДЕЦ
Дъждецът рече:
„Иде моят ред.
Ти цяло лято, брате Слънчо, грея.

{Още»}

 
БОЛНОТО КОНТРОЛНО

Владимир Кирицов
Вижте контролното
на Божидарка,
сякаш е болно то
от едра шарка,

{Още»}

 
ТРИ СНЕЖИНКИ

Николай Христозов
Три снежинки белокрили
цял ден в облаче се крили
и когато паднал мрак,
полетели с весел бяг.

{Още»}

 
ПРАСЕ И КОТЕНЦЕ

Басня
Марко Марчевски
Красиво котенце по двора
цял ден играе между хората -
цял ден си припка и лудува,
а те го галят и целуват…

{Още»}