В ДВЕТЕ ТИ РЪЦЕ

Миклош Радноти

превод: Иванка Павлова

В двете ти ръце се люлея
тихо.
В двете ми ръце се люлееш
тихо.
В двете ти ръце съм дете
мълчаливо.
В двете ми ръце си дете.
Слушам те.
С двете си ръце ме прегръщаш,
ако се страхувам.
С двете си ръце те прегръщам
и не се страхувам.
В двете ти ръце не ще ме плаши
и голямата тишина
на смъртта.
В двете ти ръце и в смъртта
като в сън
ще премина.