СВОБОДАТА – СВЕТЪЛ ОГЪН…

Лойзе Кракар

превод: Иванка Павлова

Свободата - светъл огън,
свободата - мълния сред мрака,
свободата - млад моряк
в ширине без скални зъбери,
свободата - онзи миг върховен,
в който две тела се сливат,
свободата - озарение на мъдростта,
в кедрова сърцевина резбовано,
свободата - дар разкошен
за рожден ден на любима,
свободата - избуял пожар
над незаздравяла още рана.