За списанието

Уважаеми читатели,

От м. септември 2008 г. излиза електронното списание Литературен свят.

То е некомерсиално, създава се с безвъзмезден труд и си поставя следните цели:

Да представи истинския облик на съвременната българска литература;

Да възкреси от забвението автори, които по някаква причина в миналото не са успели да станат достатъчно популярни, но чието творчество заслужава да намери място в литературата ни;

Да налага нови, още неутвърдени имена;

Да запознае читателите с творчеството на повече или по-малко известни руски, западни и балкански автори, и да даде нов поглед върху него.

Стремим се да следваме последователна патриотична и реалистична линия.

 Редакцията