СПИШ

Ласло Калас

превод: Иванка Павлова

Спиш
и под твоите ресници
кръжат две кестеняви птици.
Очите ти са две кафяви небеса.

Бих бил щастлив,
ако ме приютиш под своите клепачи:
да се разтворя в сумрачната светлина
на тъй далечните планети -
живо същество,
мечта,
един-единствен
обитател.
И само там аз бих живял - в очите ти.