Андрей Германов

Андрей Германов е роден на 17.06.1932 г. в село Яворово, сега квартал на Цонево, Варненско. Баща му, Димитър Христов Германов, е роден през 1892 г. в село Кабаклия, Лозенградско. Бил е още дете, когато семейството му бяга от Турция и се преселва в село Нова Шипка, Варненско. Майката на Андрей, Рада Петрова Маринова (по баща) е родена в Нова Шипка през 1896 г. в семейството на преселници от историческата Шипка, Казанлъшко. Димитър и Рада заживяват от 1918 г. в Яворово, където се раждат Андрей и братята му – Христо, Петър и Георги, по-големи от него.
Основно образование Андрей Германов завършва в родното си село, гимназия село (сега град) Дългопол през 1950 г., а през есента на същата година се записва в Софийския университет „Климент Охридски”, специалност руска филология. През 1951-52 г. публикува първите си стихотворения. По Време на следването си в Софийския университет участва в литературния кръжок “Васил Воденичарски”, където се запознава с известните по-късно литератори Пеньо Пенев, Климент Цачев, Иван Радоев, Марко Ганчев и много други.
След завършване на университета през 1955 година Андрей Германов е разпределен в гр. Провадия, но по собствено желание става учител по руски език в гимназията на Дългопол, същата, която завършва през 1950 година.
По време на своето учителстване в Дългопол се сближава с Димитър Златарски – учител-енциклопедист. Тук той продължава да работи над превода на поемата на Александър Твардовски „Страна Муравия”, започнат още от студентските години.
През есента на 1957 година напуска Дългопол и отива в София.
В столицата живее с братята си Петър и Георги и до началото на 1958 година усилено търси работа. През февруари същата година е назначен като хоноруван преподавател по руски език в МЕИ, а в края на април се оженва. През октомври печели конкурс в МЕИ за редовен преподавател по руски език. Същата есен подготвя първата си книга стихове, консултирайки се с поета Добри Жотев.
През 1959 година в живота му почти едновременно се случват три съществени събития: на 20 май 1959 година се ражда дъщеря му Александра, излиза първата му стихосбирка „Кълнове”, напуска МЕИ и е назначен на работа във вестник „Народна младеж”. През пролетта и лятото на същата година превежда усилено руска и съветска поезия.
От май 1960 г. за една година заминава във Варна като комсомолски инструктор и кореспондент на в. „Народна младеж”. Годината е изпълнена с напрегната обществена работа, командировки из окръга, издаване на окръжния бюлетин – впечатления и за новата му книга стихове. През същата есен отново се засилва интересът му към преводите – занимава се главно с изучаване на украински език и с преводи на украинска поезия. Привличат го и бесарабските българи, поддържа активна кореспонденция с бесарабския поет Петър Бурлак-Вълканов.
В средата на 1961 година се връща в София. От септември е на работа в сп. „Младеж”, после – във в. „Народна младеж”. Заедно с други млади поети е предложен от секция „Поезия” за кандидат-член на СБП. От началото на 1962 до ноември 1964 година отново е на комсомолска работа, често е в командировки. В дневника си за този период е записал: „Ужасно много работя. Не пиша. Почти не превеждам”. Там е отбелязал също и подготовката на първия брой на в. „Пулс”, във втори брой на който е публикуван и преводът му „Реквием” от Роберт Рождественски. През 1962 година излиза втората му стихосбирка „Работнически влак”. От ноември 1964 година до средата на 1966 година е редактор в издателство „Народна младеж”. Излизат последователно стихосбирките му „Родов герб” (1964), „Равноденствие” (1965), „Светлинки в планината” (стихотворения за юноши, 1966) и книгата „Късче мрамор от Акропола” (в съавторство със Слав Хр. Караславов и Марко Недялков, 1966).
От януари 1967 година е назначен за редактор в отдел „Поезия” на издателство „Български писател”, а от юли е завеждащ този отдел. През тази година излизат повестта му „Камчийска балада” и стихосбирката „Да ме запомниш”. Ражда се синът му Димитър.
Последователно излизат стихосбирките „Преображения” (1968) и „Яростно слънце” (1969). Превежда поемата на Григор Пърличев „Войводата” („Арматолос”).
От 1970 до 1973 г. отново е редактор и завеждащ отдел „Поезия” в издателство „Народна младеж”. Междувременно излизат и новите му стихосбирки „Мост”, „Като въздишка”, „Азбука”, „Всяка заран”, детски стихове (1970), „Острови” (1972), „Стихотворения” и „Огледалце” – детски стихове (1973).
От януари 1973 до март 1974 г. е заместник главен редактор на сп. „Съвременник”. През 1974 г. издава „Парнас около нас” (шаржове, в съавторство с поета Иван Николов, автор на епиграмите), „Четиристишия” и поемата „И оживяха в песента”. Превежда Егише Чаренц, Твардовски, Нил Гилевич, Дмитро Павличко, Евгени Евтушенко… Поддържа активни творчески връзки с руски, украински, белоруски поети. Подготвя за печат томче със свои преводи за библиотека „Български преводачи” на издателство „Народна младеж”, което излиза посмъртно през 1987 година.
През март 1974 г. става главен редактор на сп. „Пламък” и работи там до април 1980 година.
1975 е годината, в която излизат стихосбирките му „Каменна земя” и „Нови четиристишия”.
От есента на 1976 година е тежко болен, но продължава да пише. Излизат от печат „Взривна зона” (1977), „На светлина превърнат” (документална повест за Георги Генев, 1978), „Границата на снега”, „Самоубийствено живеем” (1979), „Олелии” (стихотворения за деца, 1979), „Други четиристишия” (1980).
Поради влошеното си здравословно състояние от април 1980 година Андрей Германов живее в с. Боженци, Габровско. Той става председател на Дружеството на писателите в Габрово и главен редактор на неговия алманах „Зорница”.
Умира от втори инсулт в болницата на ИСУЛ (София) на 15.05.1981 година.
През последните години от живота си работи усилено и подготвя за печат стихосбирки и прозаични книги, които излизат след смъртта му: „Шаячни момчета” (1981), „Стихотворения” (1982), „Четиристишия” (1982), „Крали Марко” (Български юнашки епос, 1982), „Змей на вратата” (стихотворения и поемки за деца, 1983). Подготвя за печат стихосбирката „Златна светлина” (издателство „Хр. Г. Данов”, Пловдив, 1983), „Парнас около нас” – II, пак там, 1987 г., „Време за творчество”, („Български писател”, 1986). Посмъртно излизат и преводите му от Андрей Вознесенски и Роберт Рождественски.
За личното си творчество и огромното си преводаческо дело приживе Андрей Германов е удостояван с множество български и чуждестранни награди. Негови стихове са превеждани и издавани на руски и английски (в отделни книги), на френски, немски, украински, белоруски, чешки, литовски, грузински, арменски и други езици.

Биография: Рима Германова


Публикации:


Поезия:

Един замислен небосвод, една далечност обозрима/ брой 2 октомври 2008

Четиристишие – цветче от дива шипка/ брой 3 ноември 2008

ИЗ “ВЗРИВНА ЗОНА” (1977)/ брой 7 март 2009

ИЗ „ПРЕОБРАЖЕНИЯ” (1968)/ брой 74 юни 2015

ИЗ „КАМЕННА ЗЕМЯ” (1974)/ брой 75 юли 2015

НАЙ-ДОБРИЯТ ЧОВЕК/ брой 84 май 2016

ИЗ „КАТО СЛЪНЦЕ ЗА ВСИЧКИ” (1974)/ брой 109 септември 2018

СЛЕД ВСИЧКОТО, КОЕТО ПРЕЖИВЯХ…/ брой 125 февруари 2020

ЛОЗА/ брой 129 юни 2020

СЛЕД ХАРМАН/ брой 132 ноември 2020

УМИРАЩО СЕЛО ПРЕЗ МАЙ/ брой 133 декември 2020

НАДОЛУ И НАЗАД! КАТО ПО СТЪЛБИ.../ брой 135 февруари 2021

СЕНКИТЕ НА ЗАГИНАЛИТЕ/ брой 135 февруари 2021

СРЕЩУ НЕДЕЛЯ/ брой 136 март 2021

УСМИВКА/ брой 137 април 2021


Преводи:

Александър Твардовски - СТИХОВЕ/ брой 6 февруари 2009

Александър Твардовски - КАК ДАНИЛА УМРЯ/ брой 21 юни 2010

Сергей Орлов - СЛЕД ПОХОД/ брой 28 април 2011

Александър Твардовски - СЛЕДВОЕННА ЗИМА/ брой 28 април 2011

Александър Блок - РУС/ брой 31 юли 2011

Александър Твардовски - AЗ ЗАГИНАХ КРАЙ РЖЕВ/ брой 37 февруари 2012

Афанасий Фет - ПАК МАЙСКА НОЩ/ брой 37 февруари 2012

Александър Пушкин - ПРОРОК/ брой 37 февруари 2012

Сергей Есенин - ПЕСЕН ЗА КУЧКАТА/ брой 38 март 2012

СЛОВО ЗА ПОЛКА НА ИГОР/ брой 38 март 2012

Сергей Орлов - ОСАКАТЕН. ЖЕСТОКО НЕЩО…/ брой 38 март 2012

Сукбир - ГОЛАТА/ брой 39 април 2012

Александър Блок - ФАБРИКА/ брой 39 април 2012

Алексей Сурков - НА ЗИДА ПАДА РОСНО ЛИСТО…/ брой 40 май 2012

Александър Твардовски - В ПАМЕТ НА МАМА/ брой 40 май 2012

Владимир Гиляровски - СРЕД ИЗСТРЕЛИ, СРЕД ДИМ И ПРАХ…/ брой 41 юни 2012

Анатолий Вертински - КОСИМ ТРЕВАТА - ТЯ НЕ КРЕЩИ…/ брой 41 юни 2012

Валери Брюсов - ПРОСТИЧКА ПЕСЕН/ брой 41 юни 2012

Николай Карамзин - ПРОСТИ!/ брой 41 юни 2012

Владимир Сосюра - ВЕЧНОСТ/ брой 41 юни 2012

Володимир Лучук - ВОДОПАД/ брой 42 юли 2012

Владимир Солоухин - КРАЙ БЪЛГАРСКИТЕ БРЕГОВЕ ПРЕМИНАХМЕ…/ брой 42 юли 2012

Платон Воронко - ИЗ ПЪТЯ/ брой 42 юли 2012

Дмитро Павличко - ВЯРНОСТ/ брой 42 юли 2012

Васил Симоненко - КАПКА В МОРЕТО/ брой 42 юли 2012

Микола Сингаевски - НА ДИМ ЛИ ЗАМИРИШЕ В КЪЩИ…/ брой 42 юли 2012

Ваагн Каренц - И ПАК НА ЕСЕНТА ВЪВ ЗДРАЧА…/ брой 42 юли 2012

Иван Рядченко - РОЗИ/ брой 42 юли 2012

Роман Лубкивски - СЛАВЯ/ брой 42 юли 2012

Марис Чаклайс - КАК СПЯТ ДЕЦАТА/ брой 43 септември 2012

Алфонсас Малдонис - КЪМ КЪЩИ/ брой 43 септември 2012

Михаил Лермонтов - МОЛИТВА/ брой 43 септември 2012

Борис Пастернак - ЗИМНА НОЩ/ брой 44 октомври 2012

Даля Саукайтите - НЕДЕЙ ДА РАЗМИСЛЯШ ТАЙНО…/ брой 44 октомври 2012

Александър Пушкин - КОГАТО АЗ ДО ТВОЯ СТАН…/ брой 44 октомври 2012

Владимир Сосюра - ОТ ПРОЗОРЕЦА/ брой 45 ноември 2012

Егише Чаренц - ЕПИЧЕСКО УТРО/ брой 45 ноември 2012

Юлия Друнина - ЕДИН БОЙ СЪМ ВИДЯЛА РЪКОПАШЕН…/ брой 46 декември 2012

Петрус Бровка - ПОЕЗИЯ/ брой 48 февруари 2013

Андрей Малишко - ВЪРХУ ЛАФЕТА ПРОЗВЪНТЯ СТОМАНА…/ брой 48 февруари 2013

Николай Зиновиев - ГОРА, ИЗРАСЛА ВЪРХУ КРЪВ/ брой 50 април 2013

Николай Некрасов - ПО СЕННИЯ ПЛОЩАД ВЪРВЯХ…/ брой 51 май 2013

Семьон Надсон - СЛОВО/ брой 53 юли 2013

Юнна Мориц - ЗИМНА ВИЛА/ брой 55 октомври 2013

Олег Шестински - СЪБАРЯХМЕ НА СТРЪМНОТО БРЕЗА…/ брой 56 ноември 2013

Нил Гилевич - ТУК, ГДЕТО ПОЧНАХ ДА ОРА И СЕЯ…/ брой 57 декември 2013

Микола Сом - ВСИЧКО ТЕГНЕ КЪМ ЗЕМЯТА/ брой 60 март 2014

Аркадий Кулешов - СЕТЕН СНОП ОТ ЗЛАТНА РЪЖ ОСТАВА…/ брой 63 юни 2014

Сергей Есенин - КРАЙ ЛЮБИМ…/ брой 68 декември 2014

Владимир Маяковски - ТУКА ПРИКАЗКА ВИ ЧАКА ЗА МОРЕТО И МАЯКА/ брой 74 юни 2015

Сукбир - АВТОПОРТРЕТ/ брой 74 юни 2015

Тамара Коломиец - ЩАСТИЕТО/ брой 91 януари 2017

Егише Чаренц - АРМЕНИЯ, ЕЗИКА ТВОЙ, С ЛЪЧИ ОБЛЯТ, ОБИЧАМ АЗ!.../ брой 93 март 2017

Дмитро Павличко - СЛЕД ТЕЛЕГРАМА - ТЕЛЕГРАМА…/ брой 102 януари 2018

Николай Некрасов - ОТКЪСИ ОТ ПЪТНИТЕ БЕЛЕЖКИ НА ГРАФ ГАРАНСКИ/ брой 125 февруари 2020

Борис Пастернак - ЕВА/ брой 129 юни 2020

Александър Блок - НЕ СПЯТ, НЕ ПОМНЯТ, НЕ ТЪРГУВАТ…/ брой 132 ноември 2020


Литература за деца:

ЗМЕЙ НА ВРАТАТА/ брой 10 юни 2009

ПЕСНИЧКА ЗА МЪНИЧКОТО ЦВЕТЕ/ брой 45 ноември 2012

ВОДОЛАЗ/ брой 48 февруари 2013

ШОКОЛАП/ брой 168 май 2024


Критика за Андрей Германов:

ПОЕЗИЯТА НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Никола Иванов/ брой 48 февруари 2013


За Андрей Германов:

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Георги Ангелов/ брой 3 ноември 2008

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Владимир Янев/ брой 3 ноември 2008

СВЕТЛИНИ ОТ БРЕГА НА КАМЧИЯ…/ автор: Димитър Златарски/ брой 3 ноември 2008

На Андрей Германов/ автор: Фикри Шукриев/ брой 3 ноември 2008

КОГАТО БЯХМЕ МЛАДИ, БЕДНИ, НО ЩАСТЛИВИ/ автор: Менча Жечева/ брой 4 декември 2008

Из „Требник. Приписки с върха на перото” (част пета)/ автор: Иван Николов/ брой 5 януари 2009

ПЪТУВАНЕ, КОЕТО НЕ СТАНА/ автор: Сергей Кутанов/ брой 5 януари 2009

ТРЕВА/ автор: Янислав Янков/ брой 6 февруари 2009

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ: ЗА НЕГОВОТО ВРЕМЕ И ПОЕЗИЯТА МУ/ автор: Димитър Боримечков/ брой 6 февруари 2009

ЗАВЕЩАНИЕ/ автор: Рангел Пейков/ брой 12 септември 2009

РЕКВИЕМ ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Златан Данев/ брой 13 октомври 2009

В ПАМЕТ НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Олег Шестински/ брой 17 февруари 2010

ВСЕКИДНЕВИЕ/ автор: Климент Цачев/ брой 18 март 2010

СМЪРТТА НА РОЗАТА/ автор: Христо Черняев/ брой 21 юни 2010

ЧЕТИРИ СТИХОТВОРЕНИЯ/ автор: Янаки Петров/ брой 22 юли 2010

УСМИВКАТА/ автор: Матей Шопкин/ брой 27 март 2011

НА ЕДИН ДЪХ/ автор: Матей Шопкин/ брой 27 март 2011

… И ВСЕ ПО-ОПРЕДЕЛЕНО/ автор: Иван Николов/ брой 27 март 2011

ДЪБОВЕ В ГРАДА/ автор: Димитър Златев/ брой 28 април 2011

ДУМИ ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Михаил Бъчваров-Бондар/ брой 28 април 2011

КОГАТО МАЙКИТЕ…/ автор: Аврам Аврамов/ брой 29 май 2011

СРЕДНОЩНО ВИДЕНИЕ/ автор: Николай Гюлев/ брой 32 септември 2011

ПЕСЕН-ПЛАЧ/ автор: Георги Воде/ брой 34 ноември 2011

КЪДЕ СМЕ?/ автор: Виргиния Бакалова/ брой 36 януари 2012

НА СВЕТЛАТА ПАМЕТ НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Михаил Бъчваров-Бондар/ брой 37 февруари 2012

РАБОТА/ автор: Нино Николов/ брой 38 март 2012

АВГУСТ/ автор: Найден Вълчев/ брой 39 април 2012

В ПАМЕТ НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Димитър Горсов/ брой 40 май 2012

ТРИПТИХ/ автор: Нил Гилевич/ брой 41 юни 2012

НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Максим Асенов/ брой 41 юни 2012

И НИЙДЕ, И НИКОГА ВЕЧЕ…/ автор: Олег Шестински/ брой 42 юли 2012

МНОГО РАНО/ автор: Лорина Димова/ брой 42 юли 2012

ОТЛОМЪК ОТ ПЛАНИНАТА/ автор: Борис Вулжев/ брой 48 февруари 2013

ЕЛЕГИЯ ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Стефан Поптонев/ брой 48 февруари 2013

МЕРИДИАНИ/ автор: Вътьо Раковски/ брой 55 октомври 2013

В ПАМЕТ НА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ / автор: Таня Танасова-Тодорова/ брой 55 октомври 2013

ГАЙДАРЯТ/ ***Душата на Поета с глас простена/ автор: Йордан Кушев/ брой 57 декември 2013

БИЛА, РАЗПРАВЯТ, СТАРОСТТА…/ТРУДНО РАЗГАДАЕМ/ автор: Христо Радевски/ брой 60 март 2014

ОТЛОМЪК ОТ АМФОРА/ ДЪЖД В БОЖЕНЦИ/ автор: Георги Данчев/ брой 61 април 2014

ИЗ „КЛАДА” (1983)/ ЕСЕН В БОЖЕНЦИ/ автор: Марко Марков/ брой 61 април 2014

ПРИПИСКА КЪМ РОДОВАТА БИБЛИЯ/ ДЪБОВЕ В ГРАДА/ автор: Димитър Златев/ брой 63 юни 2014

ПОМЕН ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Тихомир Йорданов/ брой 84 май 2016

ЧОВЕК ЗА НЕУМИРАНЕ/ автор: Йово Неделчев/ брой 97 юли 2017

СЛОВО ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Христо Черняев/ брой 99 октомври 2017

БЪЛГАРИ/ ЯСНОТА/ автор: Васко Попов/ брой 112 декември 2018

ПРОЩАВАНЕ С АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Карол Николов/ брой 112 декември 2018

ОТНОВО ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ автор: Тихомир Йорданов/ брой 113 януари 2019

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ ИЛИ ЕНЕРГИЯТА НА 60-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК/ автор: Панко Анчев/ брой 148 май 2022


АЛБУМ