ПРОСТИ!

Николай Карамзин

превод: Андрей Германов

ПРОСТИ!

Кой би обичал страстно,
дълбоко като мен?
Въздишах аз напразно
измъчен, съкрушен!

На обич да се вричаш
със страст, а да си сам!
Не можеш да обичаш
насила ти със плам.

Ни знатен, нито славен -
как ще събудя страст?
Ни весел, ни забавен -
кому съм нужен аз?

В сърце, в дълбоко чувство
светът не вярва днес.
Там нужно е изкуство -
не доброта и чест!

(Най-ниско гръб да свеждаш,
да удивиш света,
най-умен да изглеждаш,
да бъбриш с лекота.)

Ах, влюбен, не познавах
аз тоя свят суров
и дръзко се сражавах
за твоята любов!

Аз плаках, а ти смя се,
шегува се със мен…
Ти с мене подигра се
и с моя дух сломен.

Надеждата бледнее…
В сърцето ми - тъга.
Че вече друг владее
желаната ръка.

От жребия доволна,
с любимия човек
щастлива и спокойна
сега бъди навек.

Сред лесове далечни
животът ми лети
и аз сред сълзи вечни
зова смъртта… Прости!

1792

—————————–

ПРОСТИ

Кто мог любить так страстно,
Как я любил тебя?
Но я вздыхал напрасно,
Томил, крушил себя!

Мучительно плениться,
Быть страстным одному!
Насильно полюбиться
Не можно никому.

Не знатен я, не славен,-
Могу ль кого прельстить?
Не весел, не забавен,-
За что меня любить?

Простое сердце, чувство
Для света ничего.
Там надобно искусство -
А я не знал его!

(Искусство величаться,
Искусство ловким быть,
Умнее всех казаться,
Приятно говорить.)

Не знал - и, ослепленный
Любовию своей,
Желал я, дерзновенный,
И сам любви твоей!

Я плакал, ты смеялась,
Шутила надо мной,-
Моею забавлялась
Сердечною тоской!

Надежды луч бледнеет
Теперь в душе моей…
Уже другой владеет
Навек рукой твоей!..

Будь счастлива - покойна,
Сердечно весела,
Судьбой всегда довольна,
Супругу - ввек мила!

Во тьме лесов дремучих
Я буду жизнь вести,
Лить токи слез горючих,
Желать конца - прости!

1792