ПОМЕН ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

Тихомир Йорданов

ПОМЕН ЗА АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ

Остават книгите, които
ни правят мъдри и добри.
И стиховете му открити.
Тях прах и плесен не покри.

Защо да палим още свещи,
затваря ли се дух в ковчег?
В словата и в сърца горещи
възкръсва праведен - Човек.

Поклон поету! Чест и слава!
Живот от изпитни, корав.
Каква ти смърт? Той с нас остава
„смертию смерть поправ”.