ЗМЕЙ НА ВРАТАТА

Андрей Германов

ЗМЕЙ НА ВРАТАТА

Вън звънеца звънка
тънко, сякаш пей.
- Батко, кой ни търси?
- Някакъв си змей.

- Змей?! Какъв е? – Грозен.
И деца краде.
- И защо ни търси?
- Да ни изяде.

- Ти какво му каза?
- Да намине пак.
- Батко, извинявай,
ама си добряк!

Аз на твое място
щях да бъда друг –
щях да му отвърна,
че ни няма тук!