ПОЕЗИЯ

Петрус Бровка

превод: Андрей Германов

Критици и поети пак
един въпрос вълнува
и те като мухи на мак
го чоплят и тълкуват.

Каква би трябвало да е
поезията жива,
та мъдрото й питие
душите да опива?

Другари, думите - лико
поспрете да дерете.
Въпрос такъв е прост, ако
го вие разберете.

Тя трябва да е извор жив
или река целебна,
невяста с поглед срамежлив
и със снага вълшебна,

или девойка в слънчев ден
засмяна, златокъдра,
и като старец съвършен
и опитна, и мъдра.

Орел да бъде, да се рей
във висини огромни,
подобно песенен славей
да бъде вечно скромна.

Почивка да не знае тя,
във тъмна нощ да буди,
а щом изгрее утринта -
неспирно да се труди.

Като сълзичка на дете,
прозрачна и лъчиста,
в сърцето трябва да чете
тя истината чиста.

Поезийо, аз чувам пак
зова ти стихоносен!

Но как да те намеря, как?
Това е то въпросът!