ЖРЕБИЧКО

Рангел Пейков

ЖРЕБИЧКО

За кой ли път
отлитам и се връщам!
Поискам ли
да се усамотя,
аз спирам само
в родната си къща
началото
и краят на света…


ВЕЧЕР

Отпивам жадно
тръпни глътки с времето
и дълго си говорим
мълчешком…


СЕБЕПОБЕДА

Каква вълна
утихна
в мойта гръд!

За малко
да извикам:
“Твой съм, смърт!”


УНЕС

Пробождат
силни кълнове
земята.

Към слънцето
е всеки
устремен…

И аз мълча
и слушам
в тишината

какво кълни у мен…


ПРИЗНАНИЕ

Какъв е тоя огън помежду ни!
Гори душата и плътта зове.
И странно: на езика нямам думи,
а в гърлото клокочат стихове…


СТОН

Така съм зажаднял
за блага дума –
гнета в сърцето ми
да потуши.

Но има ли сърце
да я продума?
Безмълвието
ще ме оглуши…


ЗАВЕЩАНИЕ

          На Андрей Германов

Не ме припомняйте съвсем –
в душите си – съвсем безславно!
Сега – мъчително и бавно –
аз се превръщам в чернозем.

Над моя стих, над моя вик
не възвишавайте челата!
Началото на началата
е Прометеевият миг!

Аз бях от тоя миг искра!
И тя – възторжена и страстна –
след порива си не угасна,
а стихна в топлите недра.

В недрата не търсете смърт!
Аз чувствам как от чернозема
светът отново се въззема
по своя път. Безкраен път…