ПЕСНИЧКА ЗА МЪНИЧКОТО ЦВЕТЕ

Андрей Германов

Мили татко, мила мамо,
сред големите цветя
аз разцъфвам, цвете малко.
Мир ми трябва на света,

за да мога да живея,
за да мога да раста,
да играя и да пея,
мир ми трябва на света!

Мили хора, защитете
всички мънички цветя.
Аз съм мъничкото цвете,
мир ми трябва на света!