Владимир Янев

Владимир Янев е роден на 26 януари 1950 г. в Пловдив. Завършва ЕСПУ “Лиляна Димитрова” (днес СОУ “Св. Патриарх Евтимий”) в родния си град и българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски“ през 1972. Учител по български език и литература в Неделино, Златоград, Пловдив. От 1981 преподава в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. (През учебните 1995/1999 – лектор по българска литература в Санкт-Петербургския университет.) Докторска дисертация: “Поезията на Николай Марангозов в контекста на българската литература“. Доцент в катедрата по българска литература и теория на литературата във Филологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски“. Член на Съюза на българските писатели, на Българския П.Е.Н. – център.
Автор на литературоведските книги: “Живея и препрочитам“ (1990); “Признати и непознати“ (1999); “Христо Смирненски. Маскарадът и празникът“ (2000; ІІ основно преработено издание – 2008); “С вас, седмокласници, да прочетем заедно“ (2002); “Кратки бележки върху българския литературен авангардизъм (с особен оглед към експресионизма)” (2002); “Българска литература след Първата световна война“ (2002); “Живият разказвач Николай Хайтов” (2008), “Литературният Пловдив от ХІХ век до наши дни” (2008). Издава двуезичните поетични книги “Приписки по свещени камъни. Петербургска поема. Приписки на священных камнях. Петербургская поэма“ (1999) и “Петербургски стихове. Петербургские стихи“ (1999). Автор на “Цигулката на Енгр. Строшени огледала“ (2000 – 3 фрагментарни новели и 3 поеми, спектакъл по нея “Скоростта на мрака“ в студентския театър “Алма алтер“ – София, реж. Николай Георгиев); “Съдържания. Разкази и още нещо” (2000); “Втора цигулка. Строшени херми” (2007); в съавторство с Иван Митев: “При Златната река. Думи за Георги Богданов” (2008); на стихосбирките “Петербург” и “Любов от миналия век” (2009). Публикува книги за младите читатели: “Чудо не, ами чудо. Приказки за вълшебства“ (1994); “История на световната литература, разказана за деца и юноши” (1994 – т. 1; 2003 – т. 2); “Световната литература, разказана за деца и юноши” (2006 – т. І). Автор и на хумористичните “Анекдоти и истории за Древна Гърция“ (1994); “Ние сме за “Локо“ Пловдив“ (2001); “Големия/т/ Хълм. Казармени истории“ (2004); “Живи души. Енциклопедична поема в първо лице за множествени числа.” (2006).

За връзка с автора: vlado_yanev@abv.bg


Публикации:


Електронни книги:

СЪДЪРЖАНИЯ/ брой 3 ноември 2008


Поезия:

ИЗ СТИХОСБИРКАТА „ПЕТЕРБУРГ. СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЕМИ. 1996 – 2006”/ брой 7 март 2009

ИЗ „ЛЮБОВ ОТ ХХ ВЕК. РЕТРОЛИРИКА”/ брой 11 юли 2009


Проза:

ИЗ „ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА”/ брой 15 декември 2009

ИЗ „ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА”/ брой 16 януари 2010

ИЗ „ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА”/ брой 18 март 2010

ИЗ „ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА”/ брой 19 април 2010

ПЪТЕШЕСТВИЕ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА/ брой 20 май 2010

ИЗ “НА ГРАНИЦАТА С БЕЗГРАНИЧНОТО. ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА”/ брой 39 април 2012

ИЗ “НА ГРАНИЦАТА С БЕЗГРАНИЧНОТО. ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА” - ІІ/ брой 41 юни 2012

ИЗ “НА ГРАНИЦАТА С БЕЗГРАНИЧНОТО. ПЪТЕШЕСТВИЯ ПО СВОЯ ЛИТЕРАТУРА” - ІІІ/ брой 51 май 2013

ИЗ „МЕЖДУ 12 И 12. ФРАГМЕНТАРНИ РАЗКАЗВАНИЯ” (2020)/ брой 133 декември 2020


Публицистика:

ЩЕДРИЯТ/ брой 2 октомври 2008

За Усин Керим/ брой 2 октомври 2008

НИКОЛАЙ ЗАЯКОВ/ брой 2 октомври 2008

ДОБРИ ЖОТЕВ/ брой 3 ноември 2008

АНДРЕЙ ГЕРМАНОВ/ брой 3 ноември 2008

ДИМИТЪР ДАНАИЛОВ/ брой 4 декември 2008

ЗА СТОРЕНОТО, КОЕТО ИЗВИСЯВА ДУХА/ брой 8 април 2009

ВАСИЛ УРУМОВ/ брой 8 април 2009

КИРКОР ПАПАЗЯН/ брой 9 май 2009

НИКОЛАЙ ГЮЛЕВ/ брой 10 юни 2009

ЙОРДАН ВЕЛЧЕВ/ брой 11 юли 2009

УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО (ХУМАНИСТИЧНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТВОРЧЕСТВОТО НА СТАНИСЛАВ СИВРИЕВ)/ брой 13 октомври 2009

БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПОЕЗИЯТА НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ/ брой 16 януари 2010

АЛЕКОВ АЗБУЧНИК/ брой 95 май 2017


Критика:

ТРИ КНИГИ ЗА ГЕО МИЛЕВ/ брой 6 февруари 2009

ТЪЖНИ СА ЛАКОНИЧНИТЕ НЕБЕСА НА СТИХОВЕТЕ В „АЗ СЪМ”/ брой 29 май 2011

СМЪРТТА В ПОЕЗИЯТА НА АСЕН РАЗЦВЕТНИКОВ/ брой 119 юли 2019

ХУДОЖЕСТВЕНОТО САМОСЪЗНАНИЕ НА СТОЯН ЗАГОРЧИНОВ/ брой 119 юли 2019


Интервю с Владимир Янев:

Владимир Янев за новата си книга „Литературният Пловдив от ХІХ век до наши дни”/ брой 2 октомври 2008


Интервю:

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ: „ДА ОБИЧАШ ТРАДИЦИЯТА Е ЧЕСТ, А НЕ КЛЕЙМО!”/ брой 63 юни 2014


Критика за Владимир Янев:

Писатели и изследователи за „Литературният Пловдив от ХІХ век до наши дни” от Владимир Янев/ брой 2 октомври 2008

ТРИ ЛИТЕРАТУРНОКРИТИЧЕСКИ КНИГИ/ автор: Никола Иванов/ брой 13 октомври 2009

„МАСКАРАДЪТ” И „ПРАЗНИКЪТ” ПРОДЪЛЖАВАТ/ автор: Йордан Нанчев/ брой 19 април 2010

БЛЕСТЯЩ ПЪТЕВОДИТЕЛ В МЪДРОСТТА НА ДРЕВНИТЕ ГЪРЦИ/ автор: Петър Краевски/ брой 26 февруари 2011


Събития:

НОВА КНИГА НА ВЛАДИМИР ЯНЕВ/ брой 16 януари 2010