ТУК, ГДЕТО ПОЧНАХ ДА ОРА И СЕЯ…

Нил Гилевич

превод: Андрей Германов

***
Тук, гдето почнах да ора и сея,
отгдето тръгнах подир песента,
днес посивял заставам в утринта
и гледам: трепетлика лист люлее.

И в шепота й светъл аз прозрях
един въпрос да буди ветровете:
„Кажи, ти по-щастлив ли си от тях -
останалите да орат и сеят?”


***
Пън, цял във сок-сълзи и пресни рани.
Като че плаче старата гора.
И мравките по тъмната кора
като за помен тъжен са събрани.

А този пън бе клен зелен и жив -
тук с нея в дъжд веднъж се бяхме скрили…
И не клен - вие, хора, сте убили,
отсекли сте един мой ден щастлив!