AЗ ЗАГИНАХ КРАЙ РЖЕВ

Александър Твардовски

превод: Андрей Германов

AЗ ЗАГИНАХ КРАЙ РЖЕВ

Аз загинах под Ржев
сред мочурища глухи:
с вой и рев
фланга лев
бомбардираха щуки.

Аз не чух как се гръмна,
не видях как се светна,
сякаш в пропаст бездънна
аз потънах несетно.

И на тоя свят хубав
до последния ден
нито къс, нито нишка
ще остане от мен.

Аз съм в корени слепи
сред вода и тъма,
в зажаднелите степи,
във ръжта по хълма,

дето будят петлите
призори всеки кът
и ширта и елите
камиони тресат,

где рекичката малка
водорасли преде,
гдето твоята майка
и до днес не дойде.

Вие, живи, сметнете
преди колко лета
се прочу в боевете
Сталинград по света!

Фронтът бе до безкрая
като рана червен.
Аз умрях, аз не зная -
Ржев до днес ли е плен?

Тоя месец бе страшен,
всичко беше на крак.
Издържахте ли, наши,
пред жестокия враг?

Или той в дните есенни
в Среден Дон ви разби
и с машини понесени
път към Волга проби?

Не, лъжа! Не е минал
Дон и Волга врагът!
Даже мъртвите инак
как в земята ще спят?

Че утеха отрадна
имам аз и в смъртта -
за родината паднах,
но спасена е тя!

Ах, не светят очите
и сърцата мълчат,
вече не нас тръбите
по земята зоват.

Ни медал, нито орден
ний не ще закачим.
Вие с тях ще сте горди.
Ние с друго горим:

че достойно се бихме
за рождения край.
Гласовете ни тихи
всеки трябва да знай.

Вий стояхте ли, братя,
до последен боец?
Че е страшно с проклятие
да те спомни мъртвец.

Това право свещено
е присъдено нам.
Грозно право е, знам,
и е нам отредено!

Аз лежа във пръстта
от четирсет и втората
и отне ми смъртта
всичко, по-късно сторено,

всичко послешно, що
е за вас просто, ясно!
Ала нека е то
с нашта вяра съгласно!

Може би след това
вий на Дон и не спряхте,
а в тила на Москва
за Москва вие мряхте?

И зад Волга сред вой
бързо рихте окопи
и се спряхте със бой
там, где свършва Европа?

Мен ми стига да знам,
че след туй несъмнено
край е имало там
в тая буря военна,

че е имало бряг,
гдето, щом го отстъпиш,
вече с другия крак
няма място да стъпиш!

Туй е бил оня кът
със простори огромни,
иззад който димят
приуралските домни.

И врага сте обърнали,
той е бягал без ред.
Може би сте се върнали
и Смоленск е превзет?

Може би вий громите
и метете врага
и на запад вървите
през Украйна сега?

Може би… Изпълнете
вий обета си свят!
Че Берлин бе, помнете, -
край Москва споменат!

Братя, вий, гдето къртите
на врага крепостта!
Ах, да можеха мъртвите
да заплачат в пръстта!

Ах, да можехме в степите
от салюта велик
ние, немите, слепите,
да възкръснем за миг!

О, приятели верни!
В тоя бой чак тогаз
една радост безмерна
би изгряла за нас!

В тая радост е внесена
наша част, кръвна част -
нашта радост, отнесена
от смъртта в оня час!

Наша част! Ние падахме
честно в грозния бой,
всичко свое раздадохме,
заплатихме във брой!

Всичко вие владеете,
и навек, не за час.
Не мислете, че аз
ви коря, че живеете.

Братя, в тази война
сме по равно щастливи -
и за мъртви и живи
бе съдбата една.

И от живите никой
не е длъжен пред нас,
щом е грабнал великото
знаме в смъртния час,

та за делото свято,
за съветската власт
може би след минута
да умре като нас.

Аз край Ржев във земята,
друг в пръстта край Москва -
где сте, воини братя,
кой от вас оживя?

В градове милионни,
по села, у дома,
в боеви гарнизони
не на наша земя?

Своя, чужда - не зная,
цяла в сняг или цвят.
Аз живот ви желая
от отвъдния свят.

Завещавам ви, братя,
светло щастие днес!
За родината свята
работете със чест

и скръбта приемете,
непревили глава,
а победата светла -
без надути слова.

И пазете я свята,
чиста в бъдните дни,
като спомен за брата,
що за нея изгни!

—————————–

Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете.

Я не слышал разрыва
И не видел той вспышки, -
Точно в пропасть с обрыва -
И ни дна, ни покрышки.

И во всем этом мире
До конца его дней -
Ни петлички,
Ни лычки
С гимнастерки моей.

Я - где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я - где с облаком пыли
Ходит рожь на холме.

Я - где крик петушиный
На заре по росе;
Я - где ваши машины
Воздух рвут на шоссе.

Где - травинку к травинке -
Речка травы прядет,
Там, куда на поминки
Даже мать не придет.

Летом горького года
Я убит. Для меня -
Ни известий, ни сводок
После этого дня.

Подсчитайте, живые,
Сколько сроку назад
Был на фронте впервые
Назван вдруг Сталинград.

Фронт горел, не стихая,
Как на теле рубец.
Я убит и не знаю -
Наш ли Ржев наконец?

Удержались ли наши
Там, на Среднем Дону?
Этот месяц был страшен.
Было все на кону.

Неужели до осени
Был за н и м уже Дон
И хотя бы колесами
К Волге вырвался о н?

Нет, неправда! Задачи
Той не выиграл враг.
Нет же, нет! А иначе,
Даже мертвому, - как?

И у мертвых, безгласных,
Есть отрада одна:
Мы за родину пали,
Но она -
Спасена.

Наши очи померкли,
Пламень сердца погас.
На земле на проверке
Выкликают не нас.

Мы - что кочка, что камень,
Даже глуше, темней.
Наша вечная память -
Кто завидует ей?

Нашим прахом по праву
Овладел чернозем.
Наша вечная слава -
Невеселый резон.

Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам все это, живые.
Нам - отрада одна,

Что недаром боролись
Мы за родину-мать.
Пусть не слышен наш голос,
Вы должны его знать.

Вы должны были, братья,
Устоять как стена,
Ибо мертвых проклятье -
Эта кара страшна.

Это горькое право
Нам навеки дано,
И за нами оно -
Это горькое право.

Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы.
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила.

Всем, что, может, давно
Всем привычно и ясно.
Но да будет оно
С нашей верой согласно.

Братья, может быть, вы
И не Дон потеряли
И в тылу у Москвы
За нее умирали.

И в заволжской дали
Спешно рыли окопы,
И с боями дошли
До предела Европы.

Нам достаточно знать,
Что была несомненно
Там последняя пядь
На дороге военной, -

Та последняя пядь,
Что уж если оставить,
То шагнувшую вспять
Ногу некуда ставить…

И врага обратили
Вы на запад, назад.
Может быть, побратимы.
И Смоленск уже взят?

И врага вы громите
На ином рубеже,
Может быть, вы к границе
Подступили уже?

Может быть… Да исполнится
Слово клятвы святой:
Ведь Берлин, если помните,
Назван был под Москвой.

Братья, ныне поправшие
Крепость вражьей земли,
Если б мертвые, павшие
Хоть бы плакать могли!

Если б залпы победные
Нас, немых и глухих,
Нас, что вечности преданы,
Воскрешали на миг.

О, товарищи верные,
Лишь тогда б на войне
Ваше счастье безмерное
Вы постигли вполне!

В нем, том счастье, бесспорная
Наша кровная часть,
Наша, смертью оборванная,
Вера, ненависть, страсть.

Наше все! Не слукавили
Мы в суровой борьбе,
Все отдав, не оставили
Ничего при себе.

Все на вас перечислено
Навсегда, не на срок.
И живым не в упрек
Этот голос наш мыслимый.

Ибо в этой войне
Мы различья не знали:
Те, что живы, что пали, -
Были мы наравне.

И никто перед нами
Из живых не в долгу,
Кто из рук наших знамя
Подхватил на бегу,

Чтоб за дело святое,
За советскую власть
Так же, может быть, точно
Шагом дальше упасть.

Я убит подо Ржевом,
Тот - еще под Москвой…
Где-то, воины, где вы,
Кто остался живой?!

В городах миллионных,
В селах, дома - в семье?
В боевых гарнизонах
На не нашей земле?

Ах, своя ли, чужая,
Вся в цветах иль в снегу…

Я вам жить завещаю -
Что я больше могу?

Завещаю в той жизни
Вам счастливыми быть
И родимой отчизне
С честью дальше служить.

Горевать - горделиво,
Не клонясь головой.
Ликовать - не хвастливо
В час победы самой.

И беречь ее свято,
Братья, - счастье свое, -
В память воина-брата,
Что погиб за нее.

1945-1946