СЕТЕН СНОП ОТ ЗЛАТНА РЪЖ ОСТАВА…

Аркадий Кулешов

превод: Андрей Германов

***
Сетен сноп от златна ръж остава -
в паметта на нивата трепти…
Спомена не ще убиеш ти -
няма никога да те забравя.

Даже щом безмилостно корава
мълчалива пръст ме приюти
и полека ме забравиш ти -
няма никога да те забравя.


***
Ний славата сравняваме със вино,
а глухата забрава - със пелина.

Дорде е ден над твойта радост кратка,
дорде се радваш на простора син,
ти пий от свойта слава шумна, сладка,
ала помни и горкия пелин.