ИЗ ПЪТЯ

Платон Воронко

превод: Андрей Германов

Къщурчица бяла,
червена ограда,
леха разцъфтяла
и българка млада
помаха с ръката
и кимна засмяна.
Отлитна колата,
сърцето остана.