ГОЛАТА

Сукбир

превод: Андрей Германов

Съхнат двата извора на млякото,
гдето кръв шумеше - топла, гъста -
и от топло майчинство преливаха.
Те са птици, сгушени във себе си,
човки под крилата си подпъхнали.
А във дълбините на стомаха
огненият глад крещи и вие,
и огъва сухите ребра.
Като мокър дъб са тежки костите,
постоянен огън ги изгаря.
Сарито е скъсано под пояса,
но дори съвсем и да го нямаше,
пак не би я стоплил мъжки поглед -
тъй са сухи изподраните крака,
тежестта понесли на живота,
на глада, на беднотата, от която
съхнат двата извора на млякото.