Сергей Кутанов

Сергей Димитров Кутанов е роден в Кишинев през 1952 година. Завършва Кишиневския институт по изкуствата. Близо 20 години пише музика към своите стихове и към стиховете на своите събратя по перо – българските бесарабски поети. Публикувал е свои стихотворения и преводи в различни периодични издания в Русия и Молдова. През 1992 г. в българското издателство “Родно слово” (Кишинев) излиза дебютната му книга “Дано досънувам докрая”, рецензент на която е българският поет и публицист Петър Лозанов. Публикува свои стихове в българските вестници в Молдова и Украйна. Живее и работи в столицата на Молдова – Кишинев. Член е на Съюза на писателите на Русия.


Публикации:


Поезия:

ПЪТУВАНЕ, КОЕТО НЕ СТАНА/ брой 5 януари 2009

ОРЛОВО ПЕРО/ брой 9 май 2009