Фикри Шукриев

Фикри Шукриев е роден на 16 март 1942 г. в с. Дъбравино, Провадия. Учи в училище за сираци, завършва икономически техникум във Варна. До смъртта си работи в Девня. Печатал е стихове в местния и централен периодичен печат и литературни алманаси . Приживе участва в поетичния сборник “Девненско ято” заедно с още трима автори – Иван Ставрев, Атанас Коев и Сашо Серафимов. След смъртта му излиза стихосбирката “Кръв от кокиче” в ИК “Зограф”, Варна, 1992 г, съставител Атанас Коев. По време на възродителния процес поетът слага край на живота си на 26 юни 1983 г.


Публикации:


Поезия:

ПО ПЪТЕКАТА НА ХЛЯБА…/ брой 2 октомври 2008

КРЪГОВРАТ/ брой 3 ноември 2008

ЧИЛИ/ брой 68 декември 2014

ЦИРК/ брой 98 септември 2017


За Фикри Шукриев:

„БЕЛЕГ ОТ ЗАРАСНАЛА ДЪЛБОКА РАНА”/ автор: Турхан Расиев/ брой 98 септември 2017