ОТЛОМЪК ОТ АМФОРА

Георги Данчев

ОТЛОМЪК ОТ АМФОРА

Ненужен никому отломък - мъртва глина,
изпечена до черно
                       в древна пещ,
в дланта ми идваш ти от рова зинал -
да ме зарадваш с полъха горещ
на лятото,
което в дни далечни
целувало те е,
                    когато ти
си бил две шепи пръст
                         под тези вечни
тракийски широти.

В теб
     коренчета
                  впивали са
                                   жили,
за да нахранят млечните зрънца…
Ти раждал си вино
                       и хляб,
                          и билки,
и митове
за богове-слънца.
Правнуците на траки
                            и славяни
посрещали прабългарите с тях;
лекували взаимно свойте рани
след боеве
с веселие и смях.
А ти лежал си вече във земята,
отломък чер,
                 загубил във пещта
дъха на коренчетата…
Изтляла
в жаравата навеки паметта
на жилавата жива глина, дето
дарявала дедите ни с живот.
Ненужен никому…
Единствено сърцето
ти стопляш
с топлина на южен плод!

1982


ДЪЖД В БОЖЕНЦИ

                На Андрей Германов

Светят плочите на покривите стари -
ситен дъжд роси
през ореховите ластари.

Светят вчерашните тъмни плочи.
Чудно светят…
И пробуждат здравеца и белите пердета.

И макар че още
утрото с нощта е слято,
те огряват моето боженско лято!

и събуждат вдън душата ми стаена радост,
че съм още жив,
че още е кръвта ми млада!

Светят!
Светят утринните мокри плочи,
а в гърдите ми пак вярата
в доброто заклокочи.

5 юли 1980 г.