ФАБРИКА

Александър Блок

превод: Андрей Германов

ФАБРИКА

Прозорците отвъд жълтеят.
А вечер, вечер всеки път
замислените панти пеят.
Пред входа хора се тълпят.

Но неми са вратите в мрака.
А там върху зида стои
безчувствен някой, черен някой
и тихите мъже брои.

От свойта висота долавям:
със бронзов глас приканва той
измъчен гръб да не изправя
събралия се пак безброй.

Ще влязат, ще се разпилеят
на гръб с чувалите по мрак.
Стъклата жълти ще се смеят,
че ги измамиха все пак.

24 ноември 1903

—————————–

***

Замрат ли отчаяние и злоба,
дохожда сън. И двама като в гроба
         на двата полюса спим с теб.

Мечтаеш може би за мен. Минути
като столетия вървят нечути
        и сън трепти над връх и степ.

А аз сънувам твоя лик, прекрасна,
какъвто го видях в оная страстна
        и страшна нощ. О, виждам, ти

си същата, цъфтящата, каквато
бе на скалата стръмна сред мъглата
       в заря, която и до днес трепти.

1 август 1908

—————————–

***

Сред шум и звън еднообразен,
сред вечна градска суетня
потъвам аз, душевно празен,
във мраз, във сняг, във тъмнина!

Прекъсвам мислите си все същи,
забравям аз какво и как…
Край мене сняг, трамваи, къщи,
пред мене светлини и мрак.

Какво ще стане, омагьосан,
без мисли, станал духом нищ,
ако се върна аз жигосан -
ще можеш ли да ми простиш?

Ти знаеш на целта сияйна
пътеводителния фар -
ще ми простиш ли тая тайна
тъма, поезия, кошмар?

Или пък - не прощавай! Мощна
камбана в мене раззвъни -
безпътицата полунощна
от Рус да ме не отклони!

2 февруари 1909

—————————–

***

Черен гарван в сумрака снежен,
кадифе върху смугли гърди.
Топъл глас, упоително нежен,
ми напява за южни звезди.

Страст, безгрижност в сърцето леко,
сякаш ширно море шепти.
И над бездната-вечност далеко
запъхтян кон лети, лети…

Снежен вятър… твойто дихание…
запленените мои уста…
Валентина, звезда, мечтание…
Твойте славеи пеят в нощта.

Страшен свят! За целувките - тесен!
В него има целувки без свяст,
тъмно биле на циганска песен,
полетяла комета над нас!

Февруари 1910

—————————–

***

Сред несигурен полет в лазура
ти замря над безкрайни поля.
Има нещо първично в контура
на извитите мъртви крила.

Как летиш ти над сините бездни
без душа, без любов, без живец?
Мъртва птицо с крилата железни,
как прославяш ти своя творец?

В сиви сфери летиш лековейно
и оркестър ушите дере,
но сред бодрия валс ненадейно
пулсът спре - и витлото замре.

Ноември 1910

—————————–

***
Отново порив вдъхновен
на млада мощ и крайни мнения…
Не, няма щастие! За мен
това е вече без съмнение.

Изпий опасния си дял.
С вражда ще те причакат лудо.
Ако докрай останеш цял,
повярвай ми, че има чудо.

Ще видиш най-накрая ти,
че щастието е тъй жалко,
че призрачните ти мечти
за половин живот са малко.

Че от възторг и пълнота
прелива творческата чаша
и всичко е не мое - наше,
и имаш връзка със света.

И само със усмивка нежна
ще спомняш в редки часове
детинската мечта безбрежна,
която щастие зовем.

1912

—————————–

***

Първо всичко превърна в шега тя.
Щом разбра, се зае да кори.
И глава угнетено заклати,
с тънка кърпичка сълзи изтри.

И със смях съблазняващ разсмя се,
сякаш всичко било е насън.
После спомни си, пак разрида се,
разпиля десет фиби със звън.

Потъмня, тръгна, после се върна,
нещо чакаше - миг постоя.
Запроклина и гръб ми обърна
и накрая отиде си тя.

Чака старата работа моя
и присядам аз пак вдълбочен.
Ах, нима като роклята твоя
отшумя и животът край мен?

29 февруари 1916

—————————–

***

Бий в стъклата
вятър с вой
и вратата
кърти той.

Нощ великденска, печален
звън, далечен звън кристален,
глухота и чернота.
Само вятър, гост нахален,
блъска в тежката врата.

Зад стъклата - черно, пусто.
Там нощта от стъпки хруска.
Там реката в лед кипи,
там любимата не спи…

Как съня си да прогоня,
госта да пропъдя сам?
Как любимата на оня,
чужденеца, аз да дам?

Как от всичко на земята
да не се отчая аз,
щом на гости тоя вятър
е дошъл - див, черен вятър,
и дома ми блъска с бяс?

Що ли, вятър,
ти свистиш
и вратата
ти ломиш?

22 март 1916


ФАБРИКА

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам - по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам.

И глухо заперты ворота,
А на стене - а на стене
Недвижный кто-то, черный кто-то
Людей считает в тишине.

Я слышу всё с моей вершины:
Он медным голосом зовет
Согнуть измученные спины
Внизу собравшийся народ.

Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули.
И в желтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

24 ноября 1903

—————————–

***
Когда замрут отчаянье и злоба,
Нисходит сон. И крепко спим мы оба
На разных полюсах земли.

Ты обо мне, быть может, грезишь в эти
Часы. Идут часы походкою столетий,
И сны встают в земной дали.

И вижу в снах твой образ, твой прекрасный,
Каким он был до ночи злой и страстной,
Каким являлся мне. Смотри:

Всё та же ты, какой цвела когда-то,
Там, над горой туманной и зубчатой,
В лучах немеркнущей зари.

1 августа 1908

—————————–

***

Под шум и звон однообразный,
Под городскую суету
Я ухожу, душою праздный,
В метель, во мрак и в пустоту.

Я обрываю нить сознанья
И забываю, что и как…
Кругом - снега, трамваи, зданья,
А впереди - огни и мрак.

Что, если я, заворожённый,
Сознанья оборвавший нить,
Вернусь домой уничижённый, -
Ты можешь ли меня простить?

Ты, знающая дальней цели
Путеводительный маяк,
Простишь ли мне мои метели,
Мой бред, поэзию и мрак?

Иль можешь лучше: не прощая,
Будить мои колокола,
Чтобы распутица ночная
От родины не увела?

2 февраля 1909

—————————–

***

Черный ворон в сумраке снежном,
Черный бархат на смуглых плечах.
Томный голос пением нежным
Мне поет о южных ночах.

В легком сердце - страсть и беспечность,
Словно с моря мне подан знак.
Над бездонным провалом в вечность,
Задыхаясь, летит рысак.

Снежный ветер, твое дыханье,
Опьяненные губы мои…
Валентина, звезда, мечтанье!
Как поют твои соловьи…

Страшный мир! Он для сердца тесен!
В нем - твоих поцелуев бред,
Темный морок цыганских песен,
Торопливый полет комет!

Февраль 1910

—————————–

***

В неуверенном, зыбком полёте
Ты над бездной взвился и повис.
Что-то древнее есть в повороте
Мёртвых крыльев, подогнутых вниз.

Как ты можешь летать и кружиться
Без любви, без души, без лица?
О, стальная, бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить Творца?

В серых сферах летай и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне гремит
Но под лёгкую музыку вальса
Остановится сердце - и винт.

Ноябрь 1910

—————————–

***

И вновь - порывы юных лет,
И взрывы сил, и крайность мнений…
Но счастья не было - и нет.
Хоть в этом больше нет сомнений!

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но если выйдешь цел - тогда
Ты, наконец, поверишь чуду,

И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило,

Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
Что все уж не мое, а наше,
И с миром утвердилась связь,-

И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастием привыкли звать!

1912

—————————–

***

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла - принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слёзы платком вытирать.

И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё - зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.

Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась
И, должно быть, навеки ушла…

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело своё. -
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твоё?

29 февраля 1916

—————————–

***

           Дикий ветер
                 Стёкла гнёт,
                 Ставни с петель
                 Буйно рвёт.

Час заутрени пасхальной,
Звон далёкий, звон печальный,
Глухота и чернота.
Только ветер, гость нахальный,
Потрясает ворота.

За окном черно и пусто,
Ночь полна шагов и хруста,
Там река ломает лёд,
Там меня невеста ждёт…

Как мне скинуть злую дрёму,
Как мне гостя отогнать?
Как мне милую - чужому,
Проклятому не отдать?

Как не бросить всё на свете,
Не отчаяться во всём,
Если в гости ходит ветер,
Только дикий чёрный ветер,
Сотрясающий мой дом?

        Что ж ты, ветер,
        Стёкла гнёшь?
        Ставни с петель
        Дико рвёшь?

22 марта 1916