АРМЕНИЯ, ЕЗИКА ТВОЙ, С ЛЪЧИ ОБЛЯТ, ОБИЧАМ АЗ!…

Егише Чаренц

превод: Андрей Германов

***

Армения, езика твой, с лъчи облят, обичам аз!
Старинен саз (1) с печален глас на тоя свят обичам аз.
Цветя на кървави вълни и ярки рози с дъх пламтящ,
и наирянки с гъвкав стан във танц-обред обичам аз.

Небе със мъдра синева, реки със бисерна вода
и летен зной, и зимен вой, разбудил чуки и бърда,
и всеки дом, в земята скрит, запомнил робство и беда,
и древния прояден туф на всеки град обичам аз.

О, воплегласния напев ще помня аз по своя път!
Железношрифтните слова - като молитви те кънтят.
И в кръвоструйната ми гръд все твойте рани да болят -
теб, Аястан (2), мой край сирот, във кръв облят, обичам аз.

За пълното с печал сърце друг образ няма на света.
Кучак, Нарекаци - чела по-светли няма на света.
И връх по-древен от Масис, мини вред - няма на света.
И като своя стръмен път тъй Арарат обичам аз.

——————————

1. саз - дървен струнен музикален инструмент, разпространен в Западна Азия.
2. Аястан - арменското наименование на Армения.