КАК ДАНИЛА УМРЯ

Александър Твардовски

превод: Андрей Германов

КАК ДАНИЛА УМРЯ

Сто и пет лета Данила
преживя добре.
Сто и шестото удари -
време да се мре.

Има хлебец и сланина,
сит е и обут.
Още барем сто години
би живял без труд.

Но сърцето му се свива -
само гледай ти!
Всички казват: да почива!
Стига работи!

А без работа да скиташ,
то е цяла смърт.
Барем да му кажат ясно:
дойде ти часът!

И полекичка Данила
сбра дъски, тесла,
взе си гвоздеи, бичкия,
зъбеста пила.

И кове, и му е мило!
Дъските кънтят!
Здраво работи Данила
както всеки път!

И скова ковчег чудесен,
като лодка як.
И отправи се Данила
към далечен бряг.

И лежи си във ковчега
той по гръб прострян.
Риза, дреха и над него
смъртен бял саван.

Идват хора, иска всеки
да го почете.
- Е, отиде си Данила!
Виж ти - казват те.

Ама пък се труди здраво,
работи цял век!
И доволен слуша всичко
старият човек.

- Ама дърт пък бе старика! -
казва някой млад.
“Лъжеш! Виж го ти, мръсника!” -
мисли той със яд.

- Да, но пък затуй остави
чудо синове.
“Виж, в това сега сте прави” -
ха да изреве.

Поседят така прилично
и рекат накрай:
- Ха, наздраве! Сам той лично
пийваше си май…

Слуша дядо тия думи
тихи и добри.
Няма упреци, ни глуми.
И благодари.

Казват му: - Данила, сбогом,
не сърди се брат,
работа ни чака вънка -
брадвите мълчат.

Имаме бригада славна -
майстори орли!
Сам ги учи ти отдавна
да редят ъгли.

Щом със брадвите задялат
или пък коват,
басово и гръмовито
дъските кънтят!

Ех, Данила, ех, Данила!
Де да беше млад!
Та със тях ти мъжка сила
да премериш, брат!

Биваше го да издяла
и да закове…
- Стига! - изкрещя Данила. -
Кучи синове.

Да ви слушам, нямам сила,
тъй съм отвратен!
Да вървим! - крещи Данила. -
Брадвата! След мен!

1937