НЯКЪДЕ

Янислав Янков

НЯКЪДЕ

Брегове проклети за въжета,
за глави, набучени на кол…
И заварих в кръчмата поета –
пиеше на масата си гол.

Ще оспори думите ми всеки.
Пиеше поетът на провал.
Къщи, дрехи, мебели – навеки
хвърляше в житейската ни кал.

Вземаха си кой какво му трябва.
А поетът мълчалив, пиян
даде и парите си, и хляба
на тълпата, без да чувства свян.

Гаснеше… и чакаше момента
камъни натам да полетят
и нощта да сложи черна лента
на разгулния, безумен свят

някъде в Бургас… С неземна ярост
падаха последните платна.
И единствен вик на плачещ гларус,
вместо вик на плачеща жена…


СТАРЕЦЪТ

Ето идва среднощ и часовник
с лепкав чук по челото ме бие:
да стоя до стените виновно,
да мълча в тази празна кутия.

Всеки удар е мълния ярка.
Светне мигом и виждам – отгоре
идват стъпките: “Дишай по мярка,
ще издишаш живота си скоро”…

А пък тия си спят и сънуват
сякаш всеки смъртта е надлъгал.
Кашлят. Дишат. Съня си раздуват.
Аз съм с чехъл – от ъгъл до ъгъл.

Боже Господи, само ли огън
съм заслужил, и само обида?
Да се съмне веднъж, че не мога
на пазар през нощта да отида.


ТРЕВА

          на Андрей Германов

Въже от дим се вие над Боженци,
небето дърпа, пада ниско то.
И в светналите под чешмите менци
се дави бавно есенно листо.

Спотайва се в гредите дървоядът,
но точи зъб – живота да руши.
Стариците до огъня присядат
със тънки като косъм бял души.

Едничък полъх нишката ще скъса.
Ще плъзне в огъня море от прах.
И ще откриваш в паметта си къса
как си забравил изведнъж за тях.

Стариците се бориха с тревата…
Не скита звън от острите коси.
По-тихо е заглъхващото лято
и ти си тих, а може би… не си.

А може би душата ти, поете,
гори от смисъл мъдър и голям –
да се пребориш сам със стиховете,
да се пребориш със тревата сам.

/1973/


ЧАШАТА

          Соната в сол минор

Завърнеш ли се утре и те срещна,
с цигулката ще свиря безутешно.
От пръстите ми мъртви и корави
ти песен и стенание направи.

Изхарчих къща. Виното без тебе…
На друга подарих и твоя гребен.
На огъня го хвърлих – да ме топли
палтото ти, но топлят ли ме вопли.

Когато луди с мед и хляб дойдоха
за глътка обич, срещнаха пройдоха.
За малко щях живота да уплаша,
разбил чело в огромната му чаша.

“Свири – ми викат – няма да ти пречим.
Но тя не чува, тя е сляпа вече.
За нея не предеш, тесто не месиш,
на струна “сол” дори да се обесиш”…

Да, тия дето помним само с лошо,
пред прага ми оставили галоши,
пируват с мен, притискат в мене рамо
и мрат от радост, радост, че те няма.