Продрум Димов

Продрум Иванов Димов е роден на 1 февруари 1933 г. в с. Лесичово, Пазарджишко. Има полувисше педагогическо образование. Бил е учител и директор на основно училище, заместник-директор на прогимназия. Член на СБП. Секретар на дружеството на писателите в Пазарджик и секретар на Клуба на дейците на културата в града. Автор е на книгите: „До хребета на безсмъртието” (книга за Георги Кратунчев, 1984), „Празник под стрехата” (1991), „Брезица” (1992), „Къщурката на баба” (1993), „Утринна наслада” (1993), „Рой звездици” (1994), „Будилник” (1995), „Концерт в гората” (1996), „Песенно звънче” (1996), „Весело утро” (1997), „Луд театър” (1998), „Приходи скорее в гости” (1998), „Горещи години” (интервюта, 1998), „Щъркът пак затрака” (1999), „Незаглъхващи мигове” (книга за Христо Радевски, 1999), „Другарче” (2000), „Докосвания. Дамян Дамянов” (2000), „Бай Яко. Струйки от чистия извор” (книга за Яко Молхов, 2001), „Моята България” (2001), „Попътни етюди” (очерци, 2002), „Къде е снопът ти, Кубрат?” (стихове, 2003), „Новите граници” (стихове, 2004), „Чудното прозорче” (2003), „Ручейче игриво” (2004), „Скандал в гората” (2005), „И никога да не забравяме” (2005), „Неспокойни разкази” (2005), „Нестихващ свят. Спомени” (2005), „Насаме с Иван Сестримски” (2006), „Иван Динков отблизо. Спомени” (2006), „Изгрев без залез” (повест за Атанас Цветански, 2006), „Пролетно венче” (2006), „Споделено завинаги” (интервюта, 2006), „Мигове с Евтим Евтимов” (2007), „Надпревара. Продумки-продрумки” (сатира, 2008), „Щрихи от нашето време” (2008), „Калинка” (2009), „Дамян П. Дамянов. Докосвания” (2009), „Попътни страници” (2009), „Живот в полет” (2010), „Уловени мигове” (2010), „Попътни срещи” (очерци, 2010), „Ако те няма!” (стихове, 2010), „Размисли по големия път” (2011), „Резонанси” (2012), „Весела иглика” (2013), „Докоснати светове” (2013), „Пътуване към острова на духа” (2013), „Път в безпътицата” (2014), „Барометри на духа” (2015), „Страници от духовното ни съвремие” (2015), „Непомръкващи зари” (2016), „Българският Еверест” (книга за Васил Левски, 2017), „Неизтляваща жарава” (2017), „Нестихващ огън” (книга за Константин Величков, 2017), „Струйки от литературния бързей” (2018), „Гласът на моя път” (2018), „Най-скъпото звънче” (2019), “Завръщане” (2019), “Пулсации от духовното ни съвремие” (2019), “Беззалезни изгреви” (2020).


Публикации:


Проза:

ТРЕВОГИ В НОЩТА/ брой 132 ноември 2020

ПОД ПЛАМНАЛОТО НЕБЕ/ брой 132 ноември 2020

ЦЪРВУЛИТЕ/ брой 133 декември 2020

МАГИЯТА/ брой 138 май 2021


Публицистика:

НЕУГАСВАЩИЯТ ОГЪН НА ЕДНА ПОЕЗИЯ/ брой 126 март 2020

„И КРАСОТАТА ИЗПЪЛВАШЕ ДУШАТА МИ…”/ брой 127 април 2020

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ/ брой 128 май 2020

НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ/ брой 128 май 2020

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ИСТОРИК НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ/ брой 128 май 2020

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АТАНАС ДУШКОВ/ брой 129 юни 2020

180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ГОРОВ/ брой 129 юни 2020

ТЕЖКА ЗАГУБА ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА / брой 129 юни 2020

ИВАН БУРИН, ВЪЗТОРЖЕН ПЕВЕЦ НА БЪЛГАРСКАТА БРИГАДИРСКА МЛАДОСТ/ брой 129 юни 2020

ЕПОХА В СЪВРЕМЕННОТО НИ ДУХОВНО И ОБЩЕСТВЕНО БИТИЕ / брой 129 юни 2020

ЕПОХА В РОДНОТО НИ СЕДМО ИЗКУСТВО/ брой 133 декември 2020

ПРИНОСЪТ НА ИВАН СЕСТРИМСКИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО НИ ВЕЛИЧКОВЕДЕНИЕ/ брой 134 януари 2021

БЕЗКОМПРОМИСЕН РИЦАР НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО/ брой 136 март 2021

ПЪРВАН СТЕФАНОВ/ брой 136 март 2021

НЕЗАМЕНИМ ЗНАМЕНОСЕЦ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ / брой 137 април 2021

ЯКО МОЛХОВ/ брой 137 април 2021

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ/ брой 137 април 2021

ТОЙ ДИШАШЕ ДЪЛБОКО…/ брой 137 април 2021


Критика:

ПОЕЗИЯ С РЕСПЕКТИРАЩИ СОЦИАЛНИ НЮАНСИ/ брой 126 март 2020

КОГАТО ОГЪНЯТ НЕ УГАСВА…/ брой 127 април 2020

НОВА КНИГА ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ брой 128 май 2020

ДА ТЪРСИШ НАСТОЙЧИВО СЕБЕ СИ/ брой 128 май 2020

ОГНЕНИ ПОЕТИЧНИ СТРУИ/ брой 128 май 2020

КОГАТО ДУШАТА ВРИ И КИПИ/ брой 129 юни 2020

ПЪРВИ МНОГООБХВАТЕН ПОРТРЕТ НА МАРИН ДРИНОВ/ брой 130 септември 2020

НОВИ СТРАНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ/ брой 131 октомври 2020

ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ/ брой 131 октомври 2020

ПРИНОС КЪМ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НИ НАСЛЕДСТВО/ брой 132 ноември 2020

ЯРКИ ИМЕНА ОТ ЛИТЕРАТУРНОТО НИ СЪВРЕМИЕ: ТАНЬО КЛИСУРОВ/ брой 132 ноември 2020

ВИСОКИТЕ СТОЙНОСТИ НА ОТКРОВЕНИЕТО/ брой 132 ноември 2020

„ЛУНАТА - КЪРВАВО ЛАЛЕ”/ брой 133 декември 2020

„СЕРПЕНТИНИ НА БИТИЕТО”/ брой 134 януари 2021

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ВИСОКИ ЧОВЕШКИ СТОЙНОСТИ/ брой 134 януари 2021

НЕУСТОИМИЯТ МАГНЕТИЗЪМ НА ДЕТСКИЯ СВЯТ/ брой 135 февруари 2021

ПРИ ИЗВОРИТЕ НА НАРОДНАТА МЪДРОСТ/ брой 135 февруари 2021

НАЕЛЕКТРИЗИРАНИ ПОЕТИЧНИ РИТМИ/ брой 136 март 2021

ПОЕЗИЯ СЪС СИЛНО РОДОЛЮБИВО ЧОВЕШКО ДИХАНИЕ/ брой 138 май 2021

ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ/ брой 139 юни 2021

ЗЛАТНИТЕ „ЕСЕННИ ЛИСТА” НА ПЕНЧО ЧЕРНАЕВ/ брой 139 юни 2021

КАК НРАВСТВЕНИЯТ РАЗПАД ПОГУБВА ЧОВЕКА ДНЕС…/ брой 140 септември 2021


Интервю:

ДАМЯН ДАМЯНОВ: „СТРАХУВАМ СЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ”/ брой 126 март 2020

ДАМЯН ДАМЯНОВ: „ИЗГОНИХМЕ ЧОВЕКА ОТ СЕБЕ СИ”/ брой 126 март 2020

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ: „БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА Е БИЛА, Е, И ЩЕ БЪДЕ!”/ брой 126 март 2020

МИЛЕНА ЦАНЕВА: „ВАЗОВ Е МОРЕ, КОЕТО НЕ МОГА ДА ПРЕПЛУВАМ ЦЯЛ ЖИВОТ”/ брой 129 юни 2020

ЯКО МОЛХОВ: „НАЙ-МНОГО ТРЯБВА ДА НИ БЕЗПОКОИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА КАПИТАЛИЗМА…”/ брой 129 юни 2020


Литература за деца:

МОЯТА БЪЛГАРИЯ/ брой 126 март 2020


Критика за Продрум Димов:

ТЪРСАЧ НА ИСТИНАТА/ автор: Красимира Кацарска/ брой 36 януари 2012

КОГАТО ИЗГРЕВИТЕ СА БЕЗ ЗАЛЕЗИ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 129 юни 2020

НА СВОЕТО ПОЧЕТНО МЯСТО/ автор: Георги Майоров/ брой 129 юни 2020

С НЕПРИМИРИМО ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧНОСТ/ автор: Трендафил Василев/ брой 131 октомври 2020

ЗА ДУХА И ЗА ИДЕАЛА/ автор: Драгомир Шопов/ брой 132 ноември 2020