Продрум Димов

Продрум Иванов Димов е роден на 1 февруари 1933 г. в с. Лесичово, Пазарджишко. Има полувисше педагогическо образование. Бил е учител и директор на основно училище, заместник-директор на прогимназия. Член на СБП. Секретар на дружеството на писателите в Пазарджик и секретар на Клуба на дейците на културата в града. Автор е на книгите: „До хребета на безсмъртието” (книга за Георги Кратунчев, 1984), „Празник под стрехата” (1991), „Брезица” (1992), „Къщурката на баба” (1993), „Утринна наслада” (1993), „Рой звездици” (1994), „Будилник” (1995), „Концерт в гората” (1996), „Песенно звънче” (1996), „Весело утро” (1997), „Луд театър” (1998), „Приходи скорее в гости” (1998), „Горещи години” (интервюта, 1998), „Щъркът пак затрака” (1999), „Незаглъхващи мигове” (книга за Христо Радевски, 1999), „Другарче” (2000), „Докосвания. Дамян Дамянов” (2000), „Бай Яко. Струйки от чистия извор” (книга за Яко Молхов, 2001), „Моята България” (2001), „Попътни етюди” (очерци, 2002), „Къде е снопът ти, Кубрат?” (стихове, 2003), „Новите граници” (стихове, 2004), „Чудното прозорче” (2003), „Ручейче игриво” (2004), „Скандал в гората” (2005), „И никога да не забравяме” (2005), „Неспокойни разкази” (2005), „Нестихващ свят. Спомени” (2005), „Насаме с Иван Сестримски” (2006), „Иван Динков отблизо. Спомени” (2006), „Изгрев без залез” (повест за Атанас Цветански, 2006), „Пролетно венче” (2006), „Споделено завинаги” (интервюта, 2006), „Мигове с Евтим Евтимов” (2007), „Надпревара. Продумки-продрумки” (сатира, 2008), „Щрихи от нашето време” (2008), „Калинка” (2009), „Дамян П. Дамянов. Докосвания” (2009), „Попътни страници” (2009), „Живот в полет” (2010), „Уловени мигове” (2010), „Попътни срещи” (очерци, 2010), „Ако те няма!” (стихове, 2010), „Размисли по големия път” (2011), „Резонанси” (2012), „Весела иглика” (2013), „Докоснати светове” (2013), „Пътуване към острова на духа” (2013), „Път в безпътицата” (2014), „Барометри на духа” (2015), „Страници от духовното ни съвремие” (2015), „Непомръкващи зари” (2016), „Българският Еверест” (книга за Васил Левски, 2017), „Неизтляваща жарава” (2017), „Нестихващ огън” (книга за Константин Величков, 2017), „Струйки от литературния бързей” (2018), „Гласът на моя път” (2018), „Най-скъпото звънче” (2019), “Завръщане” (2019), “Пулсации от духовното ни съвремие” (2019), “Беззалезни изгреви” (2020).


Публикации:


Проза:

ТРЕВОГИ В НОЩТА/ брой 132 ноември 2020

ПОД ПЛАМНАЛОТО НЕБЕ/ брой 132 ноември 2020

ЦЪРВУЛИТЕ/ брой 133 декември 2020

МАГИЯТА/ брой 138 май 2021

ЯНКИНИЯТ ЗАВОЙ/ брой 146 март 2022

ПЪТЕПИСНИ СТРАНИЦИ ОТ ЛОНДОН/ брой 160 септември 2023


Публицистика:

НЕУГАСВАЩИЯТ ОГЪН НА ЕДНА ПОЕЗИЯ/ брой 126 март 2020

„И КРАСОТАТА ИЗПЪЛВАШЕ ДУШАТА МИ…”/ брой 127 април 2020

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТОЯН БАКЪРДЖИЕВ/ брой 128 май 2020

НИКОЛАЙ ХРЕЛКОВ/ брой 128 май 2020

ЗАБЕЛЕЖИТЕЛЕН ИСТОРИК НА НАШЕТО СЪВРЕМИЕ/ брой 128 май 2020

110 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АТАНАС ДУШКОВ/ брой 129 юни 2020

180 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДИМИТЪР ГОРОВ/ брой 129 юни 2020

ТЕЖКА ЗАГУБА ЗА БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА / брой 129 юни 2020

ИВАН БУРИН, ВЪЗТОРЖЕН ПЕВЕЦ НА БЪЛГАРСКАТА БРИГАДИРСКА МЛАДОСТ/ брой 129 юни 2020

ЕПОХА В СЪВРЕМЕННОТО НИ ДУХОВНО И ОБЩЕСТВЕНО БИТИЕ / брой 129 юни 2020

ЕПОХА В РОДНОТО НИ СЕДМО ИЗКУСТВО/ брой 133 декември 2020

ПРИНОСЪТ НА ИВАН СЕСТРИМСКИ ЗА НАЦИОНАЛНОТО НИ ВЕЛИЧКОВЕДЕНИЕ/ брой 134 януари 2021

БЕЗКОМПРОМИСЕН РИЦАР НА ХУДОЖЕСТВЕНОТО СЛОВО/ брой 136 март 2021

ПЪРВАН СТЕФАНОВ/ брой 136 март 2021

НЕЗАМЕНИМ ЗНАМЕНОСЕЦ НА БЪЛГАРСКАТА ДУХОВНОСТ / брой 137 април 2021

ЯКО МОЛХОВ/ брой 137 април 2021

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ/ брой 137 април 2021

ТОЙ ДИШАШЕ ДЪЛБОКО…/ брой 137 април 2021

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ГЕЦ - ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИЯТ ВРЪХ НА АРТИСТИЧНА БЪЛГАРИЯ/ брой 142 ноември 2021

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТЪР КАРААНГОВ/ брой 142 ноември 2021

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОНКА ПЕТРУНОВА/ брой 143 декември 2021

ВРЪХ В СЪВРЕМЕННАТА БЪЛГАРСКА ДЕТСКА ЛИТЕРАТУРА/ брой 145 февруари 2022

ДИМИТЪР ГЮДЖЕНОВ - ХУДОЖНИКЪТ ОТ УЧЕБНИЦИТЕ ПО ИСТОРИЯ/ брой 145 февруари 2022

БЕЗЗАЛЕЗНО ПОЕТИЧЕСКО ЗАРЕВО/ брой 147 април 2022

ВЕЧЕ Е ФАКТ ПЪРВАТА БИБЛИОГРАФИЯ ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ брой 147 април 2022

ПРИНОСНО ПРИСЪСТВИЕ В РОДНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА КНИЖНИНА/ брой 152 ноември 2022

УНИКАЛЕН ВРЪХ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ/ брой 153 декември 2022

80 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АНДРЕЙ АНДРЕЕВ/ брой 155 февруари 2023

НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ/ брой 156 март 2023

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПЕТКО ТОТЕВ/ брой 156 март 2023

ЛАМАР ПОД ПАЗАРДЖИШКО НЕБЕ/ брой 159 юни 2023

ОТИДЕ СИ И АНИБАЛ РАДИЧЕВ/ брой 160 септември 2023

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХРИСТО РАДЕВСКИ/ брой 161 октомври 2023

ЕМБЛЕМАТИЧЕН АВТОР НА СЪВРЕМЕННАТА НИ ИНТИМНА ПОЕЗИЯ/ брой 161 октомври 2023

70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КРАСИМИРА КАЦАРСКА/ брой 161 октомври 2023

НЕЗАВИСИМИЯТ КОЧИЯШ НА „СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”/ брой 162 ноември 2023

90 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ/ брой 162 ноември 2023

ГЕОРГИ НЕДЯЛКОВ НАЙ-ТОЧНО ВИЖДАШЕ БОТЕВ/ брой 164 януари 2024

ВСЕОТДАЙНОСТ С МЕЧ И ПЕРО, ОБРЕЧЕНА НА ВИСОК СОЦИАЛЕН ИДЕАЛ/ брой 164 януари 2024

120 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ХУДОЖНИКА СТОЯН ВАСИЛЕВ/ брой 165 февруари 2024

ПОЕТЪТ НА ВЯРАТА, ЛЮБОВТА И МОРЕТО/ брой 167 април 2024

ЩЕ ВЪЗКРЪСНЕ ЛИ СЕДМИЦАТА НА ДЕТСКАТА КНИГА?/ брой 167 април 2024

ТЕЖКА ЗАГУБА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИЗЯЩНА СЛОВЕСНОСТ/ брой 167 април 2024

НЕОЦЕНИМА БЪЛГАРСКА И СВЕТОВНА ГОРДОСТ/ брой 167 април 2024


Критика:

ПОЕЗИЯ С РЕСПЕКТИРАЩИ СОЦИАЛНИ НЮАНСИ/ брой 126 март 2020

КОГАТО ОГЪНЯТ НЕ УГАСВА…/ брой 127 април 2020

НОВА КНИГА ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ брой 128 май 2020

ДА ТЪРСИШ НАСТОЙЧИВО СЕБЕ СИ/ брой 128 май 2020

ОГНЕНИ ПОЕТИЧНИ СТРУИ/ брой 128 май 2020

КОГАТО ДУШАТА ВРИ И КИПИ/ брой 129 юни 2020

ПЪРВИ МНОГООБХВАТЕН ПОРТРЕТ НА МАРИН ДРИНОВ/ брой 130 септември 2020

НОВИ СТРАНИЦИ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ЛИТЕРАТУРНА ИСТОРИЯ/ брой 131 октомври 2020

ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ/ брой 131 октомври 2020

ПРИНОС КЪМ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НИ НАСЛЕДСТВО/ брой 132 ноември 2020

ЯРКИ ИМЕНА ОТ ЛИТЕРАТУРНОТО НИ СЪВРЕМИЕ: ТАНЬО КЛИСУРОВ/ брой 132 ноември 2020

ВИСОКИТЕ СТОЙНОСТИ НА ОТКРОВЕНИЕТО/ брой 132 ноември 2020

„ЛУНАТА - КЪРВАВО ЛАЛЕ”/ брой 133 декември 2020

„СЕРПЕНТИНИ НА БИТИЕТО”/ брой 134 януари 2021

ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ ВИСОКИ ЧОВЕШКИ СТОЙНОСТИ/ брой 134 януари 2021

НЕУСТОИМИЯТ МАГНЕТИЗЪМ НА ДЕТСКИЯ СВЯТ/ брой 135 февруари 2021

ПРИ ИЗВОРИТЕ НА НАРОДНАТА МЪДРОСТ/ брой 135 февруари 2021

НАЕЛЕКТРИЗИРАНИ ПОЕТИЧНИ РИТМИ/ брой 136 март 2021

ПОЕЗИЯ СЪС СИЛНО РОДОЛЮБИВО ЧОВЕШКО ДИХАНИЕ/ брой 138 май 2021

ГОРЕЩИ ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ/ брой 139 юни 2021

ЗЛАТНИТЕ „ЕСЕННИ ЛИСТА” НА ПЕНЧО ЧЕРНАЕВ/ брой 139 юни 2021

КАК НРАВСТВЕНИЯТ РАЗПАД ПОГУБВА ЧОВЕКА ДНЕС…/ брой 140 септември 2021

ЛЮБОВТА НА ПАТРИАРХА/ брой 142 ноември 2021

ВСЕОБХВАТЕН ПОРТРЕТ НА НИКОЛА РАДЕВ/ брой 144 януари 2022

СРУТЕНИЯТ МОСТ МЕЖДУ МЕЧТИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ/ брой 145 февруари 2022

НОВ ПОГЛЕД КЪМ ЙОВКОВИЯ СВЯТ/ брой 145 февруари 2022

„БЛАГОВЕЩЕНИЕТО” НА ДИМИТЪР МИЛОВ/ брой 146 март 2022

ВУЛКАНИЧНИ ПОЕТИЧНИ РИТМИ/ брой 147 април 2022

НЕУКРОТИМОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО УСЪРДИЕ НА ЗНАЧИМ ТВОРЕЦ/ брой 147 април 2022

СТИХОВЕ С ГОРЕЩИ ЕМОЦИОНАЛНИ ИЗМЕРЕНИЯ/ брой 148 май 2022

РЕСПЕКТИРАЩ ГЛАС В ДНЕШНАТА НИ СОЦИАЛНО-ГРАЖДАНСКА ПОЕЗИЯ/ брой 149 юни 2022

УНИКАЛНО ПРИСЪСТВИЕ ПОД БЪЛГАРСКОТО ЛИТЕРАТУРНО НЕБЕ/ брой 151 октомври 2022

ПОЕТИЧЕН БАРОМЕТЪР НА ТРУДНОТО НИ СЪВРЕМИЕ/ брой 151 октомври 2022

НАПРЕГНАТИ СТРАНИЦИ ОТ ДНЕШНА ЮЖНА АМЕРИКА/ брой 151 октомври 2022

С „ПЕРЛАТА НА ПЕРОТО” - В ЖАРАВАТА НА ЕДИН УНИКАЛЕН, СЪДЪРЖАТЕЛНО ОСМИСЛЕН, ТРАГИЧНО ЗАВЪРШИЛ ПЪТ/ брой 154 януари 2023

КАК НРАВСТВЕНИЯТ РАЗПАД ПОГУБВА ЧОВЕКА ДНЕС…/ брой 156 март 2023

„ВМЕСТО ОГЛЕДАЛО”/ брой 157 април 2023

„ПОЛЪХ ОТ ЛАВАНДУЛА”/ брой 158 май 2023

ПОЕЗИЯ С ВПЕЧАТЛЯВАЩО АКТУАЛНО СОЦИАЛНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКО ЗВУЧЕНЕ/ брой 159 юни 2023

НЕУТОЛИМА ЖАЖДА ЗА НЕЖНОСТ, ЛЮБОВ И КРАСОТА/ брой 159 юни 2023

„ВЕЧЕРНИТЕ СЛЪНЧОГЛЕДИ” НА ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ/ брой 159 юни 2023

ОГНЕДИШАЩИ ПОЕТИЧНИ ИНТОНАЦИИ/ брой 161 октомври 2023

ДОКОСВАНИЯ ДО ДНЕШНИТЕ ВИСОКИ КИТАЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ/ брой 164 януари 2024

НЕУДЪРЖИМО ТЪРСЕНЕ НА ЧОВЕКА/ брой 165 февруари 2024

НЕУКРОТИМА ЖАЖДА ЗА ОБИЧ И ЖИВОТ/ брой 165 февруари 2024

НЕНАСИТНИ РОДОЛЮБИВИ СТРАНИЦИ/ брой 165 февруари 2024

„НЕ МИ СЕ ТРЪГВА”/ брой 166 март 2024

ПОЕТИЧНИ ИЗПОВЕДИ С ВИСОКОСТОЙНОСТНИ КАРАТИ/ брой 166 март 2024


Интервю:

ДАМЯН ДАМЯНОВ: „СТРАХУВАМ СЕ ЗА БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ”/ брой 126 март 2020

ДАМЯН ДАМЯНОВ: „ИЗГОНИХМЕ ЧОВЕКА ОТ СЕБЕ СИ”/ брой 126 март 2020

ЕФРЕМ КАРАНФИЛОВ: „БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА Е БИЛА, Е, И ЩЕ БЪДЕ!”/ брой 126 март 2020

МИЛЕНА ЦАНЕВА: „ВАЗОВ Е МОРЕ, КОЕТО НЕ МОГА ДА ПРЕПЛУВАМ ЦЯЛ ЖИВОТ”/ брой 129 юни 2020

ЯКО МОЛХОВ: „НАЙ-МНОГО ТРЯБВА ДА НИ БЕЗПОКОИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА КАПИТАЛИЗМА…”/ брой 129 юни 2020


Литература за деца:

МОЯТА БЪЛГАРИЯ/ брой 126 март 2020


Критика за Продрум Димов:

ТЪРСАЧ НА ИСТИНАТА/ автор: Красимира Кацарска/ брой 36 януари 2012

КОГАТО ИЗГРЕВИТЕ СА БЕЗ ЗАЛЕЗИ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 129 юни 2020

НА СВОЕТО ПОЧЕТНО МЯСТО/ автор: Георги Майоров/ брой 129 юни 2020

С НЕПРИМИРИМО ЧУВСТВО ЗА ИСТОРИЧНОСТ/ автор: Трендафил Василев/ брой 131 октомври 2020

ЗА ДУХА И ЗА ИДЕАЛА/ автор: Драгомир Шопов/ брой 132 ноември 2020

НЕУМОРЕН РАДЕТЕЛ ЗА РОДНАТА ДУХОВНОСТ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 143 декември 2021

НЕУМОРЕН ОРАЧ НА ДУХОВНАТА НИВА/ автор: Иван Д. Христов/ брой 150 септември 2022

ВЕСТИТЕЛИ НА ЕПОХАТА/ автор: Стоянка Митева-Балева/ брой 150 септември 2022

НЕСТИХВАЩ ОГЪН/ автор: Стоянка Митева-Балева/ брой 154 януари 2023

ПРИНОСНО ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 155 февруари 2023

НЕУМОРИМ ЛЕТОПИСЕЦ/ автор: Георги Майоров/ брой 160 септември 2023

ПОКОРИТЕЛ НА ДУХОВНИ ВИСИНИ/ автор: Иван Д. Христов/ брой 163 декември 2023