ВЪЛНУВАЩИ ПЪТЕПИСНИ СТРАНИЦИ

Иван Д. Христов

Писателят Продрум Димов е неуморен орач на литературната нива и радетел на духовността. Макар и прехвърлил деветдесет годишната си възраст, той продължава да пише и издава нови художествено - документални книги. Рожба на нестихващият му творчески порив и родолюбие е и новата му, малка по обем книга „Пътеписни страници от Лондон”, Изд. „Българска книжница”, 2024 година, с метафорично подзаглавие „Под навъсеното ноемврийско небе на Лондон”.

В нея авторът увлекателно и вълнуващо описва своите пътеписни записки от няколко дневното си пребиваване в британската столица, в края на ноември 2022 г., предвождан от внука си Стоянчо, живеещ там. Основната цел на пътуването на писателя е литературната среща в българското училище „Иван Станчов” към посолството ни в Лондон. На срещата с учениците присъства и посланикът на България във Великобритания Марин Райков и културното ни аташе Ивайло Мойсов, както и директорката на училището Снежина Мечева, и преподавателката Здравка Момчева.

На нея Продрум Димов запознава присъстващите с личността на един изключителен българин Димитър Горов - съратник и близък приятел на Ботев - художествен персонаж от обширния  очерк в книгата си „Беззалезни изгреви”. Емоционалните репортажни бележки на автора от срещата, завършват с признателните думи на директорката на училището: „Това е една паметна среща, в която възкресихме Паметта Българска”.

Писателят се възползва от щастливата възможност да се запознае с културната история и духовно богатство на Лондон, като посещава и описва впечатленията си от „Британския музей”, „Националната художествена галерия”, „Шекспировия театър”, „Монумента на Байрон” и други.

Интригуващото четиво прави читателя съпричастен към преживянията и вълненията на автора при посещението на тези емблематични туристически обекти и го кара да усети динамичния ритъм на живота в британската столица - „една невероятна шумотевица и постоянна върволица от забързани хора, увлечени в нескончаемия поток от ежедневните си битови грижи”.

Пътеписният разказ на автора е илюстриран с богат снимков материал, който го обогатява и допълва.

В послеслова на пътеписа Продрум Димов споделя и своите тревожни размисли за „постоянната забързаност и досадното напрежение на живота в онова общество”. Искрено споделя своята нравствена и човешка гледна точка за това: „За нищо на света не бих предпочел да споделям безсъдържателното съществуване на нашите съвременници под британско небе. Няма нищо по-хубаво и красиво, мило и скъпо от роден край и родина… Гледам прокудените наши съотечественици и се питам дали ще дойде ден, който ще ги завърне отново под българско небе”.

Правилно казваше писателят Николай Хайтов, че „пътеписът се пише не за пътя, а за хората”. Продрум Димов потвърждава това. Новата му книга  поражда размисли и откроява социални и нравствени проблеми в живота на днешното ни общество.

„Пътеписни страници от Лондон” продължава и утвърждава родолюбивата мисия на писателя и неговата открита и честна гражданска позиция.