НЕУМОРЕН ОРАЧ НА ДУХОВНАТА НИВА

Иван Д. Христов

Присъствието на писателя Продрум Димов в днешния ни литературен живот е забележително. Неговото обемно творчество  включва сборници с разкази, епиграми, очерци, интервюта, стихосбирки и книги за деца. Писателят е неуморен орач на духовната нива  през целия си творчески живот. Плод на дългогодишното му творческо сътрудничество с известни поети, писатели и дейци на изкуството и културата е поредицата от художествено - документални книги: „Незаглъхващи митове”, „Страници от духовното ни развитие”, „Пулсации от духовното ни съвремие”, „Беззалезни изгреви”, „За него, живота”, „Съзидатели на духовното ни съвремие” и други. Тези книги утвърждават името му на писател - документалист, публицист и литературен критик със здрава гражданска позиция и актуална оценка за личности и събития от нашия литературен и културен  живот.

В новата си книга “Страници от духовното ни битие” /Изд. „Българска книжница”, 2022 година/, авторът продължава чрез очерци, рецензии и литературно - критични обзори за ярки и забравени имена на български творци да откроява преоритетите на техния жизнен и творчески път, и безспорния им принос в духовния ни живот.

Книгата е обособена в три раздела: „Очерци”, „Отзиви и рецензии” и „Отзиви за книги на автора”. Първата част включва 14 очерци за поетите: Георги Джагаров, Първан Стефанов, Петър Караангов, Лъчезар Еленков, за писателите - потънали в незаслужена забрава Матвей Вълев и Георги Методиев, за Христо Медникаров и Георги Марковски, за литературните критици: Яко Молхов, Иван Спасов и Венко Христов, за кинокритика Георги Стоянов - Бигор, за големия артист Георги Калоянчев.

Авторът успява да открои образите на тези забележителни творци и разкрие пред читателите най-същественото от житейското им и творческо дело, което те вграждат в националната ни култура. Очерците са написани честно и достоверно, подкрепени  на места и с лични впечатления и оценки, които Продрум аргументира и защитава убедително, така че  да  му се доверим. Писателят съумява, с честното си и принципно перо,  само с няколко щриха и детайла да  изгради запомнящи се образи, без да ги идеализира.

Продрум Димов разкрива неизвестни страници от житейския и творчески път на позабравения наш поет и драматург Георги Джагаров и го определя като „възторжен съзидател на застрашената българска духовност”. Спира се на респектиращата ерудиция на литературният критик и кинокритик Яко Молхов - едно уникално явление в литературното ни битие. Припомня ни за един незаслужено забравен писател Матвей Вълев, чието творчество е недооценено все още. Прави ни съпричастни с житейския и творчески път на литературния критик Иван Цветков и неговото творческо дело, което е ценен влог в културно - историческото ни наследство. Изтъква водещата роля на забравения Георги Методиев като писател и общественик в духовния живот на Пазарджик. Връща ни към вълнуващото поетическо творчество на Първан Стефанов - един своеобразен връх в изящната словесност.

Авторът изтъква забележителния принос и крупното творческо дело на големия артист Георги Калоянчев, превърнал се в „име легенда с уникалната си артистичност”.

Споделя впечатленията си от литературния критик Иван Спасов като неустрашим ценител на националните ни духовни ценности. Изтъква  заслугите на поета Петър Караангов, като един от вай-стойностните и уважавани представители на съвременната българска поезия.

Още в очерците си анализаторът се спира на нашумелия на времето литературен критик Венко Христов и неговото ярко критично перо, на даровития писател Христо Медникаров, на именития и оригинален поет Лъчезар Еленков, на Георги Марковски писател с приносни страници в литературата ни.

Писателят остава верен на художествената и жизнена правда. Изследователският материал е подкрепен с факти и правдивост на изложението. Творческият обхват на автора е с широка обхватност.

С  аналитичен подход се отличават и рецензиите на Продрум Димов. Във втората част са включени рецензии за новоизлезли книги на водещи и талантливи автори - поетите Боян Ангелов, Георги Константинов, Христина Комаревска, Георги Драмбозов, за писателите Иван Д. Христов, Светозар Казанджиев, за детската писателка Албена Фурнаджиева, както и отзиви за книги на литературно - изследователска тема от Ангел Тонов за Константин Величков и на Валентина Атанасова за Н. В. Ракитин.

Авторът в своите рецензии и отзиви  дава вярна оценка за художествено - естетическите достойнства на разглежданите литературни творби. Продрум Димов умее задълбочено да анализира литературните творби, да открои ценното в тях и онова, което е приносно в нашата литература. Подбира и оценява авторите по здрави морално- естетически критерии - художественост, хуманност, родолюбие. Умело и точно подбраните цитати засилват неговия критически анализ.

Открояват се наблюденията  и пълнотата на анализа му върху творчеството на Боян Ангелов , Георги Константинов, Иван Д. Христов и Светозар Казанджиев. Критическият анализатор се стреми да намери специфичното във всеки от разглежданите автори, да разгадае вярно творческото му кредо и духовни послания.

В края на книгата са поместени отзиви и рецензии за творчеството на автора от Георги Майоров, Трендафил Василев, Пенчо Чернаев и Боян Бойчев. Добрите думи в тях са заслужена оценка за творчеството на Продрум Димов.

„Страници от литературното ни битие” е поредното доказателство за ерудицията и завидната творческа активност на автора. Независимо дали пише за съвременни или за творци от миналото, той продължава да търси мястото им в днешния литературен процес.

Продрум Димов се стреми да спаси от забравата стойностното и непреходното в нашата литература и култура, по този начин той утвърждава и името си на писател със забележително присъствие в съвременния литературен живот.