ПОКОРИТЕЛ НА ДУХОВНИ ВИСИНИ

Иван Д. Христов

Писателят Продрум Димов е неуморен радетел на духовността. Този дългогодишен орач на литературната нива има своето забележимо присъствие в съвременния ни литературен живот.

Той е активен и плодовит творец - автор на много книги за деца, на сборници с разкази, епиграми, очерци и интервюта. Член е на Съюза на българските писатели. Бил е много години деен секретар на Клуба на дейците на културата в Пазарджик.

Въпреки напредналата си възраст Продрум Димов продължава да твори и издава нови художествено - документални книги за известни български поети, писатели и дейци на изкуството и културата.

Плод на не пресъхващият му творчески порив и родолюбие е новата му книга. „Пазарджишки духовни висини” / Издателство „Българска книжница”, 2023 година /.

Боян Ангелов пише в предговора й: „Тя е още едно доказателство за духовното величие на един проспериращ регион от България, в който миналото и настоящето са част от неговото бъдеще”.

В книгата си авторът е включил 19 очерка и есета за видни личности и знаменитости от Пазарджик и региона. Повечето от тях чрез творчеството си отдавна са надскочили регионалното и са достигнали националното и общочовешкото.

Достатъчно е да споменем “знаменосецът на възрожденското ни изобразително изкуство - Станислав Доспевски, на именитият възрожденец , творец и държавник Константин Величков.

Писателят ни среща с ярки имена и ни прави съпричастни към техния неповторим творчески свят. Сред тях са видните поети - символисти Димитър Бояджиев и Теодор Траянов, сатирикът - интелектуалец Райчо Алексиев, големият поет Никола Фурнаджиев, емблематичния творец Иван Динков - все личности със свое място в българската литература.

Литературният анализатор не подминава и забравените поети Димитър Методиев и Георги Спасов. Отдава дължимото на изтъкнатите български литературни критици - Борис Делчев, Яко Молхов, Иван Сестримски - жалони на литературно - критичната ни мисъл.

Писателят чрез завладяващото си патетично слово в очерците и есетата си, изтръгва от забравата още имената на големия скулптор Величко Минеков, на видния български преводач Стоян Бакърджиев, на поета Атанас Цанков и неговия принос в литературата ни за деца, на световно известния изкуствовед професор Атанас Божков и други.

„Пазарджишки духовни висини” е увлекателно и завладяващо четиво.

Тя потвърждава неотслабващия интерес на автора към житейския и творчески път на своите духовни предходници и съвременници.

Продрум Димов е точен изследовател, който остава верен на истината. Очерците и есетата му са аналитични и аргументирани, отличаващи се с точност и правдивост на изложението и категорична обоснованост на фактите.

„Пазарджишки духовни висини”, потвърждава непрестанните творчески усилия на писателя да спасява от забравата и утвърждава стойностното и непреходното в нашата литература и изкуство.

Това е и най-добрият атестат за достойната родолюбива и духовна мисия на писателя Продрум Димов.