Стилиян Чилингиров

Стилиян Хаджидобрев Чилингиров (26 (стар стил). 10.1881, Шумен - 23.11.1962, София) е български писател и общественик. Роден в бедно занаятчийско семейство. Завършва педагогическото училище в Шумен. По време борбите против закона на Радославов за десятъка (1900) е арестуван и уволнен от служба. Завършва педагогика в Софийския университет, тогава Висшето училище (1904). С помощта на проф. Иван Шишманов е изпратен в Германия - специализира История на литературата в Берлин и Лайпциг - (1905-1907). Бил е учител в провинцията и столицата, редактор, коректор. Депутат (1911-1913). Участва в Балканските войни. Обявява се против Междусъюзническата война и влизането на България в Първата световна война. Член на Поморавския просветен комитет (1917-1918). Директор на Народната библиотека (1916-1922) Директор на Народния етнографски музей (от 1923 г.). После години наред е гимназиален учител. Председател на Върховния читалищен съюз (1941-1944). Председател на СБП (1941-1944). След 09.09. 1044 г. е награден с орден „Кирил и Методий” - първа степен. Публикува за пръв път в списание „Звездица” (1898), а през 1901 г. издава първата си книга - „Букетче”, стихотворения за деца. Поемата му „Песен за селяка” (1914) получава награда на БАН. Автор на повече от 100 книги, сред които „Блянове и тъги” (стихове, 1901), „Еднаж да съмне” (стихове, 1907), „На ранина” (антология, 1911), „Песен за селяка” (стихове, 1914), „За род и чест” (стихове, 1915, 1916), „Не бил достоен” (драма, 1917), „Добруджа и нашето възраждане (културно-исторически издирвания)” (1917), „Равна Добруджа. Пътни бележки и впечатления” (1920), „Владо Булатов. Роман в сонети” (1922), „Ранни камбани” (стихове, 1923), „Хляб наш насущний” (роман, 1926, 1957, 1981), „Шинел без пагони” (роман за руския писател-емигрант Александър Фьодоров, 1928, награда на Министерството на Народното Просвещение), „Тилилей свири” (стихове, 1929), „Драган Цанков”, „Неофит Рилски”, „Добри П. Войников”, „Васил Друмев” (всички - 1929), „Тъй ми се стори” (разкази, 1929), „Българските читалища преди Освобождението” (1931), „Читалищата след Освобождението”, „Деца на ада” (роман, 1932), „Ела, слънчо, от горица. Люлчини песни” (1934), „Майчини песни. Книга за бебета” (1935), „Против чуждите училища” (1935), „Първа жертва” (роман, 1935), „Слънчова мъка” (стихотворения, 1935), „Невиждан враг” (роман, 1936), „Детски дни” (1938), „Рибена кост” (роман, 1938), „До коле, Господи” (роман, 1939), „Всезнайко” (разкази, 1939), „Чудната кутия” (1940), „Жабок с подкови. Наши и чужди приказки” (1941), „През Македония” (пътепис, 1942), „Какво е дал българинът на другите народи” (1938, 1939, 1941, 1995), „Панайот Волов” (биография, 1942), “Майка Богородица” (разкази, 1942), „Поморавия по сръбски свидетелства” (1942), „Маджари и поляци в Шумен” (1943, 1999), „Иван Вазов отблизо и далеч” (спомени, 1953), „Моите съвременници” (спомени, 1955), „Несретник” (роман, 2006). Съставител на „Славянска антология” (1910), сборника „Прослава на Иван Вазов” (1921), „Помен за Иван Вазов” (1922), христоматии и читанки за прогимназиите, библиографските указатели - „А. П. Чехов на български”, „Петьофи на български”. Оставя спомени „Минало и преживяно”. Автор на химна на Св. Климент по музика на Добри Христов. Превежда поемата „Песни за роба” от Сватоплук Чех, стихове на Александър Фьодоров, Панайот Черна, Хайне, Петьофи и др.


Публикации:


Поезия:

НАРОДНА ПЕСЕН/ брой 45 ноември 2012

НА ДОБРИ ВОЙНИКОВ/ брой 45 ноември 2012

В ПУСТИНЯТА/ брой 47 януари 2013

МОЛИТВА/ брой 55 октомври 2013

БЕЗСМЪРТНИ СЪВЕТИ/ брой 67 ноември 2014

МАЙКА/ брой 82 март 2016

ЗАКЪСНЕЛИ ПЕСНИ/ брой 91 януари 2017

БАСНИ/ брой 94 април 2017

НА ГОСТИ ВИ ИДЕМ/ брой 98 септември 2017

ДА МОГЪЛ БИХ…/ брой 102 януари 2018

ИЗВЕСТНОСТИ У НАЗИ МНОГО!…/ брой 104 март 2018

БЕЗ ИМЕ САМ…/ брой 111 ноември 2018

СЕЛЯНИ/ брой 114 февруари 2019

РОДНИ ЗВУЦИ/ брой 119 юли 2019

НИЕ/ брой 120 септември 2019

ДОБРУДЖА/ брой 131 октомври 2020

ТИ ЗНАЙШ ЛИ ТОЗИ КРАЙ?/ брой 133 декември 2020

ИЗ „БЛЯНОВЕ И ТЪГИ” (1901)/ брой 134 януари 2021

ИЗ „ЕДНАЖ ДА СЪМНЕ” (1907)/ брой 134 януари 2021

ИЗ „ЗА РОД И ЧЕСТ” (1916) / брой 135 февруари 2021

ИЗ „НАШИТЕ ГРАДОВЕ В СОНЕТИ” (1920)/ брой 135 февруари 2021

НОЩ/ брой 136 март 2021

НА МОЯТА РОДИНА/ брой 141 октомври 2021

КИТКА/ брой 143 декември 2021

ЕКСПРОМТИ/ брой 146 март 2022

ПЕСНИ НА СКРЪБТА/ брой 150 септември 2022

ХРАНИТЕЛИ/ брой 168 май 2024


Проза:

СЯНКАТА НА НАЗАРЯНИНА/ брой 47 януари 2013

ТРОЯНСКА СВЕТА БОГОРОДИЦА/ брой 49 март 2013


Публицистика:

ДИМЧО/ брой 73 май 2015

ЕДИН ОТ ЗАБРАВЕНИТЕ/ брой 85 юни 2016

КРЕПИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА/ брой 106 май 2018

КАКВО Е ПУШКИН ЗА НАС/ брой 108 юли 2018

ДВЕ ГОДИНИ БЕЗ АНТОН СТРАШИМИРОВ/ брой 135 февруари 2021

АЛЕКСАНДЪР МИТРОФАНОВИЧ ФЕОДОРОВ/ брой 138 май 2021


Литература за деца:

ХРИСТОС ВЪЗКРЕСЕ!/ брой 105 април 2018

КОНЧЕ/ брой 135 февруари 2021

ИЗ „РАННИ КАМБАНИ” (1923)/ брой 135 февруари 2021

ИЗ „ТИЛИЛЕЙ СВИРИ” (1929)/ брой 136 март 2021

ИЗ „ЕЛА, СЪНЧО, ОТ ГОРИЦА” (1934)/ брой 137 април 2021

ИЗ „МАЙЧИНИ ПЕСНИ” (1935)/ брой 139 юни 2021


Преводи:

Панайот Станчев Черна - ВЪРХЪТ НА ЛЮБОВТА/ брой 66 октомври 2014

Алексей Плешчеев - ЧИСТИЯТ ПЪТ/ брой 102 януари 2018

Отон Жупанчич - ВЕЧЕР В МОРЕТО/ брой 102 януари 2018

Шандор Петьофи - СПИШ ЛИ, СПРАВЕДЛИВОСТ, ИЛИ СИ УБИТА?…/ брой 102 януари 2018

Александър Фьодоров - РОДНО МЯСТО/ брой 104 март 2018

Тарас Шевченко - НЕ ЖЕНИ СЕ!/ брой 106 май 2018

Хандрий Зейлер - МОЯТА РОДИНА/ брой 111 ноември 2018

Франце Прешерн - НАЗДРАВИЦА/ брой 111 ноември 2018

Симон Енко - ОЖИВЯ ЗЕМЯТА…/ брой 111 ноември 2018

Михаил Кастелиц - ЗДРАЧ/ брой 112 декември 2018

Антон Ашкерц - ИЗ „РАПСОДИИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ГУСЛАР”/ брой 114 февруари 2019

Симон Грегорчич - ВСИЧКО - ОСВЕН ЧОВЕК!/ брой 122 ноември 2019

Станко Враз - СТИХОТВОРЕНИЯ/ брой 123 декември 2019

Антон Ашкерц - ПОЛЕТ/ брой 132 ноември 2020

Сергей Городецки - ДЕВИЦА - ВОЙНА/ брой 133 декември 2020

Иван Бунин - НАВРЕД ГОРА…/ брой 134 януари 2021

Николай Мазуркевич - СНЕЖИНКА/ брой 134 януари 2021

Карл Евгени Тупи - КЪСНО ЛИПАТА РАЗЦЪФВА…/ брой 134 януари 2021

Владимир Чорович - NOCTURNA/ брой 134 януари 2021

Яков Полонски - СВЕЩЕН КАМБАНЕН ЗВЪН…/ брой 134 януари 2021

Алексей Плешчеев - КАПЧИЦИ ДЪЖДОВНИ/ брой 134 януари 2021


Критика за Стилиян Чилингиров:

БЛАГОРОДЕН ГНЯВ/ автор: Печо Господинов/ брой 48 февруари 2013

СПЕЦИФИКА НА ВРЕМЕПРОСТРАНСТВЕНИТЕ МОДЕЛИ НА СПОМЕНА В КНИГАТА НА СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ „ДЕТСКИ ДНИ”/ автор: Галина Вълчева-Димитрова/ брой 49 март 2013

„МАЙКА”. ПОЕМА ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Петър Горянски/ брой 82 март 2016

„ПАНАЙОТ ВОЛОВ” - ЖИВОТОПИСЕН ОЧЕРК ОТ СТ. ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Димитър Добрев/ брой 107 юни 2018

МАЛКА ЕНЦИКЛОПЕДИЧЕСКА БИБЛИОТЕКА/ автор: Христо Цанков-Дерижан/ брой 111 ноември 2018

СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ - „ТЪЙ МИ СЕ СТОРИ”/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 116 април 2019

ДОБРУДЖА В ЛИТЕРАТУРАТА НИ - СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 116 април 2019

ЕДНА НАВРЕМЕННА КНИГА/ автор: Георги Караиванов/ брой 116 април 2019

„ПАНАЙОТ ВОЛОВ” - ЖИВОТОПИСЕН ОПИТ ОТ СТ. ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Любомир Бучков/ брой 135 февруари 2021

СТАРИЯТ ШУМЕН В „ХЛЯБ НАШ НАСУЩНИЙ”/ автор: Калина Малина/ брой 137 април 2021

„ПЪРВА ЖЕРТВА” - РОМАН ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Петър Горянски/ брой 143 декември 2021

„СЛЪНЧОВА МЪКА” ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Васил Каратеодоров/ брой 144 януари 2022

„ДЕТСКИ ДНИ” - ПЕДАГОГИЧЕСКИ РАЗКАЗИ ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Димитър Стоевски/ брой 146 март 2022


За Стилиян Чилингиров:

ИЗ „ МЕМОАРИ” ( 1977 )/ автор: Владимир Русалиев/ брой 23 ноември 2010

АВТОБИОГРАФИЯ/ брой 45 ноември 2012

СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ/ автор: Печо Господинов/ брой 50 април 2013

КРАЙ ЯНТРА / МОЕТО СЕЛО/ автор: Владимир Русалиев/ брой 61 април 2014

БЕЗИМЕННА МЪКА/ автор: Димо Сяров/ брой 75 юли 2015

СТ. ЧИЛИНГИРОВУ/ автор: Стоян Омарчевски/ брой 108 юли 2018

НАЗДРАВИЦА/ автор: Христо Цанков-Дерижан/ брой 138 май 2021

НАРОДЕН БУДИТЕЛ/ автор: Д. Б. Митов/ брой 141 октомври 2021

СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ И ДОБРУДЖА/ автор: Печо Господинов/ брой 144 януари 2022