БЕЗСМЪРТНИ СЪВЕТИ

Стилиян Чилингиров

Пак водата се размъти!
Думал съм ви толкоз пъти:
бързайте, догде е ред -
наший ход е ход напред!

Нека никой се не спира,
нека средства не подбира.
Само тайничко всегда -
тъй да знайте, господа!

Нова власт и нови хора.
Прескочете им стобора
и от първите напред
вий вземете своя ред.

Някой каже ли ви строго:
„Но и вий ли сте, за Бога!”
Строго му речете: той
откога е станал „свой”?

И опашка ще превие, -
все нечисто нещо крие.
Чистият не вика в хор
на такъвзи пъстър сбор.

А догде се той накани,
вие вече сте названи:
и борци, и мъдреци -
първите сред първенци.

Тъй добре да се научи:
иска се зъбато куче,
но да хапе мълчешком
и кога е в чужди дом.

Ум и чест недейте дири -
били някога кумири.
Тия са кумири днес,
гдето казват: „Моля, влез!”

Вам това ви само тряба.
Здраво дръжте се за хляба.
Бедността дори и Бог
вече смята за порок.

Ха сега си оберете
крушите и се сберете
цяла сган. На добър час!
Подлостта е подвиг в нас!


в. „Щурец”, г. 8, бр. 370, 12.01.1940 г.