„МАЙКА”. ПОЕМА ОТ СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ

Петър Горянски

През последните няколко години идейните и художествени търсения на писателя Стилиян Чилингиров достигнаха пълния си и многостранен разраст. След няколко романа, които очертаха широките рамки на богатия му белетристичен дар, новоизлязлата поема „Майка” отбелязва най-високата точка, до която той се домогва като поет.

Поемата „Майка” закръгля напълно поетическото дело на Ст. Чилингиров. И в нея авторът е останал верен на идейните си и естетически разбирания. За него поезията не е нищо друго, освен художествено възсъздаване на живота. Изхождайки от тая основна максима, той насочва вниманието ни към цялостното обхващане на всички жизнени проблеми, характеризиращи нашата действителност.

В тая си поема Ст. Чилингиров се е домогнал да даде един висш художествен синтез на двата образа - на майката и на сина, еднакво трагични по съдба и еднакво величави в саможертвата си:

„Два гроба там и тук - могили две от пръст -
изровени от дъждове и бури.
Премръзнал пътник взе едина дървен кръст,
а другия хлапак го прекатури.

И кой лежи под тях, туй никой днес не знай, -
два гроба, два заровени живота:
едина свършил дни за родний край,
а другия - по пътя за Голгота.

Конкретният повод за написването на поемата в случая не е важен. Важно е, че в нея авторът е отразил трагедията на безименната българска майка, която с примирението на светица е готова да се пожертвува за своя син:

„Ти блага си, бъди ми Ти пред Бога
застъпница… Моли го, моя син
да върне Той, па нека в изнемога
да свърша аз… Едничък миг, един
да го прегърна… Щастие и тревога…
Той слънчев лъч, увехнал ази крин.”

Не случайно Ст. Чилингиров е сложил като подзаглавие на „Майка” - сонетна симфония. В нея чувство и ритъм, идея и образ, форма и съдържание са съчетани в хармонично единство. Поемата завладява читателя не само с философската си проблематика, но и с оригиналната си архитектоника.

Авторът владее до виртуозност сонетната форма. Оригиналните поетически образи, с каквито изобилствува поемата, се явяват като колорит, било като мотивировка на дадени психологически състояния.

Поемата „Майка” от Стилиян Чилингиров е ценен принос в нашата бедна откъм жизнени проблеми следвоенна поезия.


в. „Литературен час”, 8.05.1935 г.