„ПАНАЙОТ ВОЛОВ” – ЖИВОТОПИСЕН ОЧЕРК ОТ СТ. ЧИЛИНГИРОВ

Димитър Добрев

Подвигът на „Волов, юнакът, цял в кърви облян”, на този чутовен великан в национал-революционното движение на българския народ, ако народният поет Иван Вазов не възпя в „Епопея на забравените”, то именитият наш писател г-н Стилиян Чилингиров в една прекрасна повест разгръща живота и неговото дело, достойно за пример и следване.

Българският народ получи своето кръщение в свободата с цената на обилна кръв, която той проля с високо вдигнато алено знаме, върху което бяха извезани със сърма и пламенна любов огнените думи „Свобода или смърт”.

Безброй достойни чеда отдадоха своя живот в жертва на родината и техните имена - Раковски, Караджата, Хаджи Димитър, Ботйов, Левски, Бенковски и хиляди, хиляди безименници - през вековете ще осветляват стремителния път нагоре на нашия народ.

Те всички вградиха своя живот и изградиха една незабравима епоха, пълна с неугасваща светлина и удивително огнена любов, себеотричане и неповторим идеализъм за свободата на целокупния български народ.

Трудът на големия наш писател г-н Чилингиров запълва една зеюща празнина.

С неоспорими факти и автентични документи той ни доказва вярната дата за раждането на Волов, с богати художествени средства изяснява неговото героично дело, осветлява жизнения му подвиг и разнищва булото за самоудавянето му в мътните води на придошлата река Янтра, когато разбира, че е изоставен и измамен в стихийното дело - Априлския бунт.

Ние искаме да вярваме, че той ще използува своята широк осведоменост и познание на българското възраждане и за други революционери ще напише също така прекрасни животописни очерци.

Книгата „Панайот Волов” и всички от този род ще трябва да станат настолни книги и ръководители на следващите поколения - от тях да се вдъхновяват за подвизи, от тях да черпят поука.

Препоръчваме на всички читатели прекрасно написаната повест на чист български език и с високи художествени качества - „Панайот Волов” - животописен очерк от нашия плодовит голям писател г-н Стилиян Чилингиров.

(със съкращения)

——————————

в. „Литературен живот”, г. 3, бр. 5, 26 януари 1943 г.